30.04.2011

Baciu, Gheorghe. Oraşul Bălţi şi oamenii lui. – Chişinău : S. n., 2010. – 495 p.

Fiecare localitate are o istorie frumoasă: cum a apărut, de unde a apărut numele localităţii. Istoria municipiului Bălţi, de exemplu, şi-a găsit reflectarea şi în unele publicaţii din ultimele decenii, conţinutul cărora s-a axat pe aspectele vieţii social-culturale, economico-financiare. Despre oraşul Bălţi s-a scris puţin, doar cîteva referinţe în revista „Viaţa Basarabiei, într-un articol al lui Dumitru Iov sau în cartea lui P. Cruşevan „Basarabia”, scrisă în limba rusă. Dar şi Gh. Ghibănescu, cunoscut istoric, membru corespondent al Academiei Române, publică la Iaşi o schiţă istorică (1931) cu denumirea „Slobozia Bălţilor”, care conţine suficiente date despre originea oraşului, etapele lui de dezvoltare.
Cartea include doisprezece capitole în care se vorbeşte despre localitatea Bălţi pe timpul Imperiuuli Rus; oraşul Bălţi în perioada sovietică; învăţămîntul public şi sportul, viaţa culturală, nasc şi la Bălţi personalităţi etc.

Arta serviciilor în restaurante baruri şi hoteluri

Stavrositu, S. Arta serviciilor în restaurante baruri şi hoteluri. – Constanţa : Dobrogea, 2001. – 479 p.

Servirea în restaurante, baruri şi hoteluri reprezintă o artă. Maniera în care chelnerul întîmpină oaspeţii, atitudinea, calitatea deservirii, dar şi localul propriu-zis motivează clientul să revină, dar şi să creeze o imagine bună a localului.
Cartea în cauză inlcude cinci părţi: Organizarea unităţilor de alimentaţie; Alimentele şi preparatele culinare în gastronomie; Oferta sortimentelor de băuturi în alimentaţie; Oferta serviciilor din restaurante şi baruri; Arta serviciilor de hotelărie.
Fiecare capitol include informaţii cu rpivire la profesionalismul personalului de restaurnt, băuturi nealcoolice, alimente, aranjarea mesei, istoria activităţii de cazare etc.
La finalul fiecărei părţi sunt incluse plnaşe color, unde sunt incluse tehnici de mînuire a platourilor, amenajarea bucatelor de la divrse concursuri internaţionale, aranjamente, feţe de masă, modele şi forme de pahare pe destinaţii de servire, săpecialităţi de prăjituri, torturi şi patiserie etc.
Cartea o puteti găsi la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

29.04.2011

Andrievschi, V. Campania electorală eficientă : teorie şi practică / V. Andrievschi, B. Ţîrdea. – Chişinău : Elan Poligraf, 2010. – 368 p.

Lucrarea de faţă reprezintă o încercare de studia şi e generaliza tehnologiile electorale utilizate în spaţiul postsovietic, în special în Republica Moldova, Rusia, Ucraina şi în România din perspectiva experienţei universale în domeniu. Abordarea unui astfel de subiect nu a mai fost făcută şi din acest condierent cei doi autori ai acestei cărţi abordează un astfel de subiect ce ţine de campanie electorală.
Sunt şase capitole: în capitolul I Formarea echipei electorale. Responsabilităţile funcţionale ale membrilor Staff-ului şi direcţiile principale de activitate, autorii analizează structura, funcţiile şi responsabilităţile staffu-lui electoral naţional şi raional. În capitolul II, Strategia Campaniei Electorale sunt oferite modele de segmentare a pieţii politice şi depistarea propriului alegător, metode de completare a paşaportului raionului, de elaborare a strategiei electorale. Capitolele III Regulile elaborării planului şi graficul campaniei electorale şi IV Fundraisingul (Acumularea de fonduri) sunt consacrate planului grafic al campaniei electorale, metodelor de fundraising. În capitolul V tactica campaniei electorale. Zece „contacte” cu alegătorul, autorii analizează detaliat noţiunea de tactică electorală, metode de contact a alegătorului, de organizare a întîlnirilor, a campaniilor „de la uşă la uşă”, a contactelor telefonice, a campaniei mediatice etc. Capitolul VI Culoarea politică – ca element al strategiei electorale: probabil că acest aspect are, involuntar, cel mai mare impact asupra alegătorilor. Dar ce înseamnă culorile şi mesajul publicistic sunt importante. Manualul conţine tabele, anexe, scheme, poze, comentarii şi explicaţii.

Agachi, Alexei. Istoria Mănăstirii Hâncu (1677-2010). – Chişinău : Pontos, 2010. – 245 p.

Mănăstirea Hîncu e cea mai veche din Moldova din spaţiul pruto-nistrean. A fost întemeiată în anul 1677 de către boierul moldovean Mihalcea Hâncu. Această mănăstire are 334 de ani de la întemeiere. În cele peste trei secole de existenţă, acest locaş monahal a trecut prin perioade de declin, dar a cunoscut şi perioade de bunăstare. Informaţii despre această mănăstire au apărut la mijlocul secolului XIX în lucrările consacrate mănăstirilor şi schiturilor din Basarabia.
Lucrarea în cauză e un studiu monografic, în care autorul încearcă să expună întreaga istorie a Mănăstirii Hâncu. Cercetările s-au bazat pe documentele de arhivă şi literatura de specialitate.
Informaţiile expuse în carte sunt structurate în cinci capitole: Schitul Hâncu de la fondare pînă în 1812; Viaţa spirituală în Mănăstirea Hâncu şi modurile de viaţă monahală; Mănăstirea Hâncu în perioada anilor 1812-1944; Mănăstirea Hâncu în perioada sovietică; Reactivarea Mănăstirii Hâncu (1990-2009).
La finalul cărţii sunt incluse un epilog, bibliografie, anexe şi indice de nume şi locuri.

Pease, Allan. El e cu minciuna, ea vorbeşte-ntruna / Barbara Pease; trad.: Elena Neculcea. – Bucureşti: Curtea Veche, 2007. – 361 p.


Titlu original: Why men Lie and Women Cry
De ce mint bărbaţii? De ce simt ei că trebuie să aibă întotdeauna dreptate? De ce fug de angajamente? Pe de altă parte, de ce femeile plîng ca să obţină ceea ce doresc? De ce nu iniţiază ele mai des partidele de sex?
Neînţelegerile şi conflictele dintre sexe sunt prezente tot mai des în viaţa cotidiană. De ce? De unde pornesc toate acestea? Care este motivul generării acestor conflicte?
Allan şi Barbara Pease încearcă să ofere răspunsurile la astfel de întrebări, punînd în discuţie, în acelaşi timp, relaţiile dintre bărbaţi şi femei, dar şi încearcă să elucideze misterul caracterelor atît a femeilor cît şi a bărbaţilor.

Sursa imaginii: www.librarie.net

Welsh, I. Dacă şi-a plăcut şcoala, munca o să-ţi placă şi mai mult / trad. şi note: C. Şiulea. – Iaşi : Polirom, 2009. – 510 p.


Titlu original: If you liked school, you’ll love work...
Dacă ţi-a plăcut şcoala, munca o să-ţi placă şi mai mult este un volum cu cinci povestiri care ne propunb cinci situaţii de viaţă imposibile. În „Şerpii cu clopoţei” trei tineri americani se trezesc rătăciţi în deşert şi ajung în mod inexplicabil, într-o postură neavenit de intimă. În „CÎINII din Lincoln Park” îşi face apariţia un bucătar excentric, coreean, care găteşte o delicioasă friptură – spre groaza unui cititor înnebunit care are toate motivele să creadă că asistă la un act de canibalism.
Împresii, comentarii:
„Dacă şi-a plăcut şcoala, munca o să-ţi placă şi mai mult” conţine cinci povestiri deştepte, în stilul inimitabil al lui Welsh, debordînd de expresii stradale dintre cele mai robuste. Stranietatea scenariilor poate părea pe alocuri şocantă, însă umorul său este, ca întotdeauna, savuros.” (Sunday Telegraph);
„Irvine Wels este un interpret formidabil, căruia îi face mare plăcere să imite voci,
să transforme limbajul în spectacol. Iar aici colecţionează un cor de voci – grosolane, violente, discordante, imorale şi foarte, foarte amuzante.” (Times).

Sursa imaginii: www.ro.serialreaders.com

Theodorescu, R. Constantin Brâncoveanu: între „Casa cărţilor” şi „Ievropa”. – Bucureşti: Rao, 2006. – 128 p.


Constantin Brâncoveanu a fost un mare boier, Domn al Țării Româneşti între 1688 și 1714 şi nepot al domnitorului Șerban Cantacuzino. În perioada domniei sale, Ţara Românească a cunoscut o perioadă de înflorire culturală şi de dezvoltare a vieţii spirituale. Anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcaţi de un progres economic şi cultural-artistic, de iniţiative de modernizare a aparatului statal, de reformare a sistemului fiscal. Epoca brâncovenească s-a deschis influenţelor occidentale care au început să prevaleze asupra celor orientale. Personalitatea lui a fost recunoscută pe plan internaţional.
La fel, personalitatea lui Brâncoveanu a fost obiect de studiu pentru mulţi cercetători istorici. În această lucrare, autorul vorbeşte stilul lui Brâncoveanu de conducere a ţării, implicarea lui în artă şi cultură. Sunt cinci puncte: Un cuvînt înainte: reperul brâncovenesc; Prolog cantacuzin; „Dunga cea mare a rodului şi neamului său”; Rezidenţialul nobiliar; Posteritatea unui stil.

Sursa imaginii: en.librariaeminescu.ro

20.04.2011

Tradiţii și semnificaţii ale sărbătorilor pascale

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte
De ce Paştele este considerată una dintre cele mai importante sărbători creştine, dar de ce nu are în fiecare an aceeaşi dată? De ce Paştele ortodox nu coincide cu cel catolic?
La primul Conciliu de la Niceea, din anul 325, împăratul Constantin I a decis ca sărbătoarea creştină a Paştelui să aibă loc la o săptămînă după sărbătoarea evreilor – Pessah. Astfel data ei este stabilită anual – prima duminică după prima lună plină de la începerea primăverii. La catolici, care folosesc calendarul gregorian, aceasta înseamnă, cel mai devreme – 22 martie – cel tîrziu 25 aprilie.
După tradiţia ortodoxă, Paştele nu poate să cadă înainte sau concomitent cu sărbătoarea Pessah, de aceea există mari diferenţe de timp, îmntre Paştele catolic şi cel ortodox.
În ţările germanice Paştele este denumit Ostern – cuvînt ce-şi are rădăcina în limba indoeuropeană, semnificînd „a lumina, a străluci”, în engleza veche ēast, în germana veche ōstan, mai tîrziu derivînd cuvîntul „Osten”, adică punctul cardinal unde răsare Soarele şi se arată Aurora dimineţii pe cer. Paştele semnifică lumina de după solstiţiul de iarnă, „dimineaţa anului”, cînd întreaga natură se trezeşte lşa viaţă, zilele încep să devină mai lungi. Cuvîntul Ostern, semnifică de fapt Sudul.
O altă ipoteză – numele Zeiţei Primăverii la vechii germani, Ostara, justifică şi denumirea sărbătorii Paştelui – „Osteren”. Deoarece ea aducea din nou Soarele arzător pe cer, ceea ce făcea ca întreaga natură să se trezească la viaţă, în cinstea ei se făceau la începutul primăverii serbări spectaculoase, iar tradiţia de a se dărui ouă colorte s-a păstrat pînă în zilele noastre.
Acelaşi ritual exista şi în Anglia unde aceeaşi zeiţă a primăverii se chema Eostra şi aici denumirea Paştelui – „Easter”.
În sprijinul acestei afirmaţii vin cuvintele asemănătoare care semnifică acelaşi lucru – Aurora dimineţii, în engleza veche – easterne sau eostre; în latină – Ostro; în feniciană – Astarte.
Indiferent de nume, semnificaţia este aceeaşi, începutul primăverii, a timpului luminos când zilele devin egale cu nopţile. O dată cu sărbătoarea paştelui apare şi ritualul de a vopsi ouăle. Încă din sec. XIII există tradiţia ouălor vopsite pătrunzînd mai adînc în semnificaţia ouălor colorate, aflăm însă că oul vopsit a fost prezent în rituaul fertilităţii din Orientul antic, încă înaintea creştinismului. Alte surse istorice şi arheologice ne spun că vechi perşi îşi dăruiau ouă de diferite culori cu ocazia sărbătorilor importante sezoniere, de înnoire a anotimpului, cum ar fi Anul Nou care, de fapt reprezenta o serbare a fertilităţii şi a primăverii, oul fiind simbolul eternităţii vieţii, al germenului care rodeşte, al totalităţii lumii, fiind comparat cu întregul Univers.

„Ouăle roşii” – cum li se mai spune obişnuit ouălor de Paşti, deşi par a reprezenta, între altele, o artă „minoră”, au o ascendenţă impresionantă. Întîi prin componenta coloristică trimit mult înapoi de era noastră, la epoci şi civilizaţii precreştine. În al doilea rînd, prin simpla lor existenţă obiectuală, „aşa cum sunt” ele trimit încă mai departe, la Origine, la „începutul începuturilor”, la actul prim al Creaţiei. Prin tradiţie ouălele care vor fi vopsite şi încondeiate se aleg în „Miezul Păresii” (miercurea din a patra săptămînă de post). Gospodinele aleg numai ouă de găină, mari şi cît mai proaspete, cu coaja netedă şi curată, oe care ghearele păsărilor să nu fi lăsat urme ca, astfel, vopseaua şi desenul „să prindă” mai bine. Vopsirea se face cu joia din săptămîna mare, dar se continuă, dacă e nevoie, vineri şi sîmbătă.
Ouăle de Paşti – spune Artur Gorovei, în lucrarea sa Ouăle de Paşti. Studiu de folclor. Ediţia a doua, editată în Bucureşti de editua Paideea, 2001, sunt de patru feluri: 1. ouă monocrome, adică vopsite peste tot în roşu şi chiar în alte culori: galbene, verzi, albastre şi chiar negre; 2. ouă monocrome ornamentate; 3. ouă policrome – în mai multe culori şi cu ornamente; 4. ouă cu ornamente în relief.
Pe lîngă tradiţia de a vopsi ouăle în ajunul Paştelui mai exista şi tradiţia iepuraşului de Paşte. Cea mai importantă este tradiţia iepuraşului, care aduce ouă şi cadouri copiilor. O altă explicaţie ar fi că el este considerat un animal „lunar”, iar data Paştelui este într-o legătură interdependentă cu Luna. Mai există şi alte tradiţii, în unele ţări nordice ale Europei ouă colorate erau aduse de cocoş, de vulpe, de cuc sau de barză. Iepuraşul de paşte ca simbol al unei vieţi noi, datorită fertilităţii lui - mai ales primăvara, a fost adoptat pretutindeni din sec. XIX. Cel mai celebru iepure din lume este grafica lui Albrecht Durer aflată în posesia muzeului Albertina din Viena.O altă tradiţie mai este şi focul tradiţional din noaptea Învierii este o preluare a tradiţiei păgîne, când, cu prilejul sărbătorilor primăverii, se aprindeau focuri enorme, simbolul Soarelui care învinge iarna, al luminii care domină întunericul, al vieţii care învinge moartea.Tradiţiile şi superstiţiile de sărbătorile Pascale sunt legate de mâncarea tradiţională de Pşte care este friptura de miel. El find simbolul clasic al animalului lipsit de apărare în faţa fiarelor sălbatice, jertfit în Vechiul Testament.
Primul foc de Paşte s-a făcut în anul 750 în Franţa, apoi în sec. XI s-a răspîndit tradiţia în spaţiul germanic, şi de aici în restul Europei. Simbolic şi-a răsfrînt semnificaţia asupra lumînării de Paşte, ce reprezintă victoria luminii asupra întunericului, a vieţii asupra morţii – prin învierea lui Iisus. Prima oară lumînarea de Paşte şi-a semnalat prezenţa în anul 384 în Piacenca, într-o scrisoare a Sf. Heronimus. Liturghia din noaptea Învierii începe cu focul, de la care „se ia lumina”, adică se aprinde lumînarea de Paşte, care la catolici are gravat pe ea prima şi ultima literă a alfabetului grecesc – Alpha şi Omega, semnificînd că Iisus Hristos este începutul şi sfîrşitul lumii.

Sfinţirea apei
În cadrul slujbei de Înviere se face şi sfinţirea apei, care va fi folosită apoi un an înttreg la botezul copiilor. Credincioşii îşi iau acasă din această apă sfinţită, care e folosită în caz de boală şi animale.

Tradiţii şi superstiţii de sărbătorile Pascale
Mîncarea tradiţională de Paşte este friptura de miel. El este simbolul clasic al animalului lipsit de apărare în viaţa fiarelor sălbatice, jertfit în Vechiul Testament. Tradiţia datează din timpul fugii din Egipt (cca 1400 î.e.n.), cînd – aşa cum se spune în Vechiul Testament, fiecare familie, la porunca lui Dumnezeu transmisă prin Moise, a sacrificat un miel, cu sîngele căruia a uns canaturile porţilor, astfel că Îngerul Morţii trimis de Dumnezeu în Egipt a ocolit aceste case ale izraeliţilor, şi a omorît toţi nou născuţii egipteni, din casele neunse cu sînge de miel.
Este credinţa că între Paşti şi Rusalii cerurile sunt deschise. Cine moare în acest timp ajunge direct în rai. Cine se naşte atunci va avea o viaţă frumoasă şi îmbelşugată.
Cine nu poate merge la slujba Învierii trebuie să-şi ia de la neamuri ramuri sfinţite de măr, salcie sau brad, copaci consideraţi cu forţe magnetice, să le pună la icoană pentru ca tot anul să fie feriţi de necazuri.
Fetele nemăritate, cînd spune preotul prima oară „Hristos a înviat” trebuie să răspundă repede „eu să joc prima”, astfel există speranţa să fie luate la joc şi să se mărite (N. Voronca).
De obicei se aprind focuri mari în jurul bisericii şi în cimitire, pentru a lumina drumul sufletelor morţilor care în această noapte se întorc pe pămînt. Şirul superstiţiilor continuă.
Sursa acestor informaţii au fost luate din două cărţi ce se află în colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: Iulia Maria Cristea Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri... – Bucureşti: OSCAR PRINT, 2007. – 369 p. şi Georgeta Vioreanu. Ouăle de Paşti din Vrancea. – Focşani, 2008. – 73 p. În aceste cărţi veţi găsi şi alte informaţii referitoare la această sărbătoare.Departamentul Organizarea Colecţiilor vă doreşte la toţi un Paşte fericit, lumină şi credinţă în suflet şi fie ca Lumina Învieri să vă facă mai buni, mai cumpătaţi şi luminaţi şi ca Învierea domnului să ne aducă prosperitate, linişte, mîntuire şi bucurie. Hristos a Înviat şi Paşte fericit.

Psihologia şi secretele ei // Психология и ее секреты

Vă prezentăm cîteva cărţi din domeniul Psihologiei, pe care le puteţi găsi şi consulta în colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. HASDEU”. Deşi am mai organizat o expoziţie virtuală, prezentîndu-vă nişte cărţi din acest domeniu, de această dată am ales să facem o prezentare, atîta doar că de data această limba de difuzare a ceea ce urmează să vă prezentăm este limba rusă, care sperăm noi să vă fie utilă în procesul Dumneavoastră de instruire şi informare.

Anderson, J. R. Когнитивная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 496 с.
В книге последовательно и целостно излагаются теоретические основы когнитивной психологии, представлен ясный, убедительный анализ таких важнейших разделов данной предметной области, как репрезентация знаний, обработка информации и когнитивная нейронаука.
Предлагаемое вниманию читателей пятое издание является полностью переработанным., особенно раздел, посвященный когнитивной нейронауке, методы которой оказывают существенное влияние на современное понимание человеческой психики. Обновлен материал и по другим темам: свидетельские показания и синдром ложных воспоминаний, фотографическая память и эффект самореференции, а также нервные корреляты преобретения навыков. В результате формируется цельная картина современного состояния когнитивной психологии, что позволяет наиболее точно и полноценно анализировать достижения в этой области.

Блонский, П. П. Память и мышление. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 288 с.
Российский философ, педагог и психолог Павел Петрович Блонский (1884-1941) оставил яркий след в истории отечественной науки – сначала как выдающийся знаток и блестящий интерпритатор философии платонизма (“Философия Платона”, 1918), а в дальнейшем как один из корифеев советской психологии и автор генетической теории памяти. В своей книге “Память и мышление” (1935) Блонский показал, что четыре вида памяти – моторная, аффективная, образная и вербальная – представляют собой четыре последовательные стадии психического развития человека. Интеграция биологического и социокультурного знания позволила ученому представить впечатляющую картину эволюции не только памяти, но и человеческого поведения в целом.

Freud, S. Психоанализ. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512 с.
Знание основ психоанализа сегодня является необходимым звеном образования студентов колледжей, институтов, университетов и академий, а также всех тех, кто самостоятельно пытается понять психологические причины возникновения внутри- и межличностных конфликтов, мотивы бессознательной деятельности человека, предопределяющие его мышление и поведение. В этом отношении хрестоматия, включающая в себя работы основоположника психоанализа З. Фрейда, окажется полезной для всех, кто начинает знакомиться с основными идеями и концепциями теории и практики психоанализа. Толкование сновидений, проблемы сексуальности, клинический и неклинический психоанализ, метапсихология - таковы важнейшие части психоаналитического учения З. Фрейда о человеке и культуре, которые в той или иной форме находят свое развитие в современном психоанализе.

Greenberg, J. S. Управление стрессом. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 496 с.
Известно, что борьба со стрессом и его профилактика крайне сложны и нередко оказываются низкоэффективными. В предлагаемой книге рассматриваются физические, психологические, социологические и духовные аспекты стресса. В ней содержатся последние научные и статистические данные по этой проблеме. Однако автору удалось в ткань научного повествования органично включить в качестве примеров анекдоты, шутки и случаи из жизни, что не снижает несомненных достоинств издания, а лишь способствует привлечению внимания читателей, не имеющих специальной подготовки в области психологии и физиологии. Рассматриваются такие важные темы, как стресс и обучение в вузе, стресс и профессия, стресс в семье, стресс и пожилые люди, многообразие видов стресса. Представлены такие методы оценки и измерения различных проявлений стресса, методики совладания со стрессом, релаксационные упражнения.
В этой книге, написанной доступным языком и выдержавшей семь изданий, каждый найдет для себя интересную и полезную информфцию – и специалист, и просто любознательный читатель.

Марцинковская, Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Академия, 2001. – 544 с.
В учебном пособии раскрываются общие закономерности и характеризуются этапы формирования предмета психологической науки, показаны динамика и логика развития психологических концепций, дана панорама различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и процессом познания им внешнего мира, законы становления его личности. История психологической науки раскрывается в контексте общей истории культуры. Впервые предлагается обзор состояния отечественной психологии в конце Х1Х – начале ХХ в. Может быть полезно всем читателям, интересующиеся проблемами психологии и истории науки.

Психология. / Под ред. В. Н. Дружинина. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 672 с. – Учебник для экономических вузов
Учебник подготовлен группой ведущих российских ученых и преподавателей в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта для бакалавров. В общей части учебника излагаются основы психологии как научной дисциплины, базовые сведения о ее структуре, истории, методах и достижениях. Специальная часть посвящена конкретным формам прикладного использования психологических знаний в сфере экономики и производства. Предназначен для студентов 1 – 2-х курсов экономических специальностей, для преподавателей кафедр психологии экономических вузов и всех читателей, интересующихся теоретическими и прикладными аспектами психологической науки.
Учебник состоит из разделов:
1. Общая психология.
2. Психология личности.
3. Социальная психология.
4. Психология трудовой деятельности.
5. Клиническая психология.
6. Экономическая психология.
7. Организационная психология.

Психология человека от рождения до смерти: Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость / под общей ред.: А.А.Реана. – Санкт-Петербург: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 656 с. – Серия “Психологическая энциклопедия”
Психология человека – наука, которой в совершенстве должен владеть всякий, кто стремится достичь успеха, будь то психолог, педагог, бизнесмен. Это уникальное издание ставит своей целью как можно более полно раскрыть аспекты психологии разных возрастных групп: от рождения до старости и составить наиболее точное представление о психологическом поведении школьников, подростков и молодежи, людей среднего и престарелого возраста. Особое внимание в книге уделено вопросам возрастной периодизации и детской и подростковой агрессии. Этот учебник дает полное представление о современных знаниях в области психологии развития человека. Книга разделена на восемь частей, каждая из которых описывает особенности психологии данного возрастного периода по следующим векторам: когнитивные особенности, аффективная сфера, мотивационная сфера, поведенческиe особенности, особенности Я-концепции.
Состав авторского коллектива этой книги – уникален. В работе над книгой принимали участие девять докторов и пять кандидатов психологических наук. Из них трое – академики и двое – члены-корреспонденты Российской Академии образования (по отделению психологии). Данный труд представляет взгляды разных психолоческих школ страны.
Для широкого круга специалистов в области гуманитарных наук.

Quinn V. N. Прикладная психология. – Санкт-Петербург : Питер. 2001. – 560 с.
Этот современный американский учебник дает ясное представление о различных школах и направлениях развития психологии, раскрывает основные вопросы общей, социальной, медицинской психологии и психотерапии, психологии развития. Книга изобилует научными факторами, описаниями экспериментов и лабораторных работ, богато иллюстрирована. Рекомендуется студентам непсихологических факультетов колледжей и вузов,будущим педагогам, медикам, воспитателям, социальным работникам. Для преподавателей эта книга станет источником ценного методического и дидактического материала, своеобразным практикумом психологического общения.

Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург: Питер Ком, 1999. –720 с.
Классический труд С.Л.Рубинштейна “Основы общей психологии” относится к числу наиболее значительных достижений отечественной психологической науки. Широта теоретических обобщений в сочетании с энциклопедическим охватом исторического и экспериментального материала, безупречная ясность методологических принциов сделали “Основы общей психологии” настольной книгой для нескольких поколений психологов, педагогов, философов. Несмотря на то что с момента ее первой публикации прошло более полувека, она остается одним из лучших учебников по общей психологии и в полной мере сохраняет свою научную актуальность.

Larisa Nosaci
Departamentul Organizarea colecţiilor

14.04.2011

Omul prin prisma psihologiei

În anul 2011, ne–am propus să studiem gradul de solicitare a domeniului 159.9 Psihologie.
Motivul alegerii acestui domeniu se datorează intrărilor noi din ultimii ani, care se dovedesc a fi nişte cărţi ce tratează subiecte actuale ale aspectelor psihologice ce au loc datorită dezvoltării tehnologice, dar şi a schimbărilor ce au loc la locul de muncă. La fel, în colecţiile noastre sunt şi foarte multe cărţi cu subiecte practice, care ne vin în ajutor pentru a face faţă diferitor situaţii şi pentru a ne ghida în vederea depăşirii cu brio a situaţiei create.
Colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” constituie 1149 de documente, din domeniul psihologiei dintre care 465 de documente sunt în limba română, 686 în limba rusă, 6 în limba engleză şi doar 1 în limba franceză. Aici sunt incluse documentele de la Departamentul organizarea colecţiilor, Centrul de Informare Europeană şi Departamentul relaţii cu publicul.
În acest context, ne-am propus să organizăm o expoziţie virtuală, propunîndu-vă, astfel, cele mai noi cărţi din acest domeniu, care, sperăm noi, să fie utile.

André, Christopher. Stările sufleteşti: învăţarea seninătăţii / trad.: A. Steriopol. – Bucureşti: Ed. Trei, 2010. – 631 p.
Stările sufleteşti ale individului sunt importante în viaţa cotidiană. De cele mai multe ori suntem influenţaţi de ele şi luăm decizii bune sau mai puţin bune. Apariţiile editoriale a unor astfel de cărţi ne permit să înţelegem aşa gen de stări, care sunt rolurile lor, ce înseamnă, cum ne pot ajuta să ne simţim mai bine şi chiar cum să le facem faţă, cum să le trăim frumos sau cum putem să suferim de pe urma lor. Sunt patru părţi, autorul tratînd următoarele subiecte: existenţe, suferinţe, echilibre, treziri. La finalul cărţii sunt prezentate nişte concluzii şi note.

Brillon, Monique. Emoţiile pozitive, emoţiile negative şi sănătatea. – Iaşi : Polirom, 2010. - 259 p. (col. Practic)
Titlu original: Les Émotions au cœur de la santé
De multe ori suntem purtaţi de val şi ne lăsăm pradă emoţiilor, care sunt atît pozitive dar şi negative. Emoţiile ne nuanţează starea de spirit în fiecare moment.
De multe ori suntem cuprinşi de o stare de nelinişte, ori simţim că suntem într-un moment în care nu ştim ce se întîmplă cu noi. De ce se întîmplă toate astea? Cum apar emoţiile? Ce sunt, de fapt, emoţiile? Cum putem să le controlăm? Răspunsurile la aceste întrebări le puteţi găsi în cartea în cauză, unde se vorbeşte despre lumea emoţiilor, cum să ne controlăm emoţiile, cum trăim cu emoţiile negative, strategii împotriva emoţiilor negative etc.

Chapman, Gary. Iubirea ca un mod de viaţă: şapte trăsături de caracter ce vă vor îmbunătăţi relaţiile cu cei din jur / trad.: D.-G. Arşinel. – Bucureşti : Curtea Veche, 2010. – 351 p.
Această carte nu este scrisă într-un limbaj de specialitate specific psihologiei sau sociologiei, ci este scrisă într-un limbaj simplu, pe înţelesul tuturor. Cred că oamenii obişnuiţi sunt cei care deţin secretul consolidării unei societăţi în care relaţiile cu ceilalţi sunt fundamentale, în care sprijinul acordat semenilor reprezintă un gest natural şi în care copiii cresc respectîndu-se unii pe alţii şi, da, chiar iubindu-se reciproc. Lucrurile acestea nu sunt utopice. De fapt, ele sunt cît se poate de tangibile, pentru fiecare om în parte afirmă autorul cărţii, Gary Chapman.
Cartea are trei părţi: Oare de ce vrem să iubim; Cele şapte secrete ale iubirii; Cultivarea iubirii ca un mod de a-ţi trăi viaţa.

Cosman, Doina. Psihologie medicală. – Iaşi : Polirom, 2010. – 462 p. (Col. Psihologie clinică şi psihoterapie)
Psihologia medicală este o ramură a psihologiei generale ce studiază aspectele psihosociale actului medical, cu scopul de a reda sănătatea persoanei. În acest context volumul analizează teme ale psihologiei aplicate în medicină: starea de sănătate şi cea de boală, psihologia omului în suferinţă, psihologia medicului, dar şi alte subiecte de acest gen care sunt importante pentru această ramură a psihologiei.
Aspecte precum comunicarea în medicină, caracteristicile personalităţii, evaluarea funcţiilor psihice, funcţiile cognitive, afective, conative, psihologia vîrstelor, psihologia sexelor etc. Sunt foarte importante în relaţiile interumane, pentru a şti cum să ne comportăm în anumite situaţii, ce atitudine să avem mai ales în relaţia medic-pacient. Este o carte utilă tuturor celor interesaţi de acest aspect al psihologiei, prioritate trebuie să o aibă medicii şi studenţii Universităţilor de medicină.
Deşi cartea e structurată în trei părţi, sunt abordate o mulţime de subiecte, cum ar fi: domeniul de definire a psihologiei medicale, funcţionarea normală a psihismului, evaluarea funcţiilor psihice, personalitatea, psihologia vîrstelor şi sexelor, psihologia persoanei bolnave, psihologia durerii, comunicarea în medicină etc.

Ellis, Albert. Cum să trăim alături de un "nevrotic" acasă şi la locul de muncă / trad.: I. Halichias. – Bucureşti: Ed. Trei, 2010. - 217 p. (Col. Psihologie practică)
Titlu original: How to live with e neurotic at home and at work
Dezvoltarea tehnologiilor, schimbările care au loc în ultimii ani, stresul la care suntem supuşi, de cele mai multe ori ne face să fim mai emotivi şi mai nervoşi. Unii, mai slabi de fire se lasă pradă emoţiilor mai uşor, fapt pentru care în relaţiile interpersonale apar situaţii conflictuale. Dar cum să depăşim aceste situaţii. În această carte veţi afla cum să recunoaştem o persoană cu tulburări emoţionale, cum apar tulburările emoţionale, cum să ajutăm un „nevrotic” să-şi depăşească tulburarea, posibilitatea de a ajuta persoanele cu probleme etc.


Eyre, Linda. Cum să le vorbim copiilor despre sexualitate: un ghid urmat pas cu pas, la orice vîrstă. – Bucureşti: Editura trei, 2009. – 302 p.
Sexualitatea era un subiect interzis în anii secolului trecut. În prezent, cînd accesul la informaţie este tot mai vast şi cuprinde informaţii din toate domeniile, subiectul ce ţine de sexualitate este tot mai actual. Generaţia de azi îşi pun întrebări, părinţii nu ştiu cum să facă faţă situaţiei, există o barieră în comunicarea părinţi-copii la această temă. Prezenţa unor cărţii care să vină în ajutorul părinţilor îi salvează pe părinţi de diverse ipostaze neplăcute.
Un exemplu elocvent este şi această carte, unde sunt tratate subiecte de sexualitate, cum şi ce trebuie să vorbim cu coiii de diferite vîrste privind acest subiect. Astfel, copiii sunt grupaţi după vîrstă: copii de vîrste cuprinse între trei şi opt ani, copii de la vîrsta de opt ani; discuţii despre comportament cu copii de vîrste cuprinse între unsprezece şi şaisprezece ani şi şi discuţii despre perspective şi standarte personale cu copiii de vîrste cuprinse între cincisprezece şi nouăsprezece ani.

Gass, Robert H. Manual de persuasiune / R. H. Gass, J. S. Seiter; trad.: C. Păduraru. – Iaşi: Polirom, 2009. - 398 p. (Carieră. Succes. Performanţe)
Titlu original: Persuasion, Social Influence and Compliance Gaining
Ce este persuasiunea? De ce avem nevoie de ea? Cum să convingem lumea pentru a obţine ce vrem?
Manualul de persuasiune vine în ajutorul celor interesaţi de acest aspect în vederea obţinerii informaţiilor de care are nevoie, de a afla caracteristicile comunicatorilor şi capacitatea de a convinge, utilizarea limbajului adecvat în momentul în care dorim să convingem pe cineva pentru a obţine ceea ce doreşti etc.

Goldberg, Sally. 50 de activităţi interactive pentru dezvoltarea copilului: 0-3 ani / S. Goldberg; trad.: M. Andriescu. – Iaşi: Polirom, 2009. - 269 p. (Col. Psihologia copilului & Parenting)
Titlu original: Baby and Toddler Learning Fun. Fifty Interactive and Development Activities to Enjoy with Your Child.
Implicarea în dezvoltarea copilului de la o vîrstă fragedă are consecinţe în dezvoltarea ulterioară a acestuia. Cea mai bună atenţie pe care copiii o pot obţine este cea care vine din partea părinţilor. Însă, pentru a aborda aceste activităţi pentru dezvoltarea copilului este necesar cunoaşterea acestor activităţi, precum şi aplicarea lor în practică. În prezent apar diverse cărţi ce tratează subiecte de acest gen. Tehnicile pe care le putem aplica în dezvoltarea copilului sunt din cele mai diverse. Este necesar doar interes şi... răbdare.
În cartea 50 de activităţi interactive pentru dezvoltarea copilului: 0-3 ani veţi afla informaţii despre dezvoltarea copilului, învăţarea cu ajutorul jucăriilor, activităţi pentru dezvoltarea limbajului, jucării, jocuri, învăţare etc.


Goldstein, Noah J. 50 de secrete ale artei persuasinii / N. J. Goldstein, S. J. Martini, R. B. Cialsini, trad.: M. Vînătoru. – Iaşi: Polirom, 2009. – 268 p.
Titlu original: Yes! 50 secrets from the science of persuasion
În permanenţă suntem puşi în situaţia de a cere ceva, de a negocia. Acest lucru se întîmplă la serviciu, acasă, sun în cercul nostru de prieteni/cunoscuţi. Maniera în care cerem ceva ne asigură succesul ori insuccesul cererii noastre. Dar, cum îi putem pe ceilalţi că noi avem dreptate? Există anumite cuvinte cu care putem capta atenţia interlocutorilor noştri?
În urma lecturării acestei cărţi veţi putea afla cum puteţi deveni un maestru al influenţei sociale, ce truc puteţi împrumuta de la Benjamin Franklin, ce puteţi cîştiga din pierderi, cum puteţi folosi emoţiile pentru a convinge, dar şi alte aspecte de acest gen.

Gratch, Alon. Dacă dragostea ar putea gîndi: cum să-ţi foloseşti mintea pentru a-ţi ghida inima / trad.: Anca Tache. – Bucureşti : Editura Trei, 2010. – 297 p.
Titlu original: If love could think. Using Your mind to guide your heart.
Alon Gratch, psihoterapeut, a găsit şapte tipare care ne împiedică să găsim dragostea şi fericirea. Acest fapt este descris ca fiind dragostea narcisistă, dragostea virtuală, dragostea unlilaterală, dragostea triunghiulară, dragostea interzisă, dragostea sexuală, dragostea androgină.
La fiecare tipar sunt oferite detalii ce priveşte semnificaţia acestui tip de dragoste, paşii care trebuie întreprinşi spre reuşită şi înţelegere, cîne cîştigă şi cine nu, ce trebuie să ştim şi ce nu...

Guéguen, Nicolas. Psihologia seducţiei: 100 de experimente pentru înţelegerea comportamentului în dragoste / trad.: D.-M Cimpoi. – Iaşi : Polirom, 2008. – 271 p.
Titlu original: 100 petites expériences de psychologie de la séduction pour mieux compreandre tous nos
Seducţia se bazează pe neneroase strategii: un zîmbet lar, o privire insistentă, o mînă trecută prin păr etc. Misterul atracţiei este explicat prin intermediul psihologiei compotamentale, ce vă ajută să înţelegeţi regulile jocului seducţiei.
Scopul acestei cărţi este de a prezenta unele cercetări asupra procesului de seducţie, axînd analiza pe comportament şi pe factorii cognitici ai protaginştilor întîlnirii amoroase.

Maslow, A. H. Motivaţie şi personalitate / trad.: A. Răsuceanu. – Bucureşti: Ed. Trei, 2009. – 567 p. (Col. "Psihologie. Psihoterapie")
Titlu original: Motivation and Personality
Cartea Motivaţie şi personalitate reprezintă consemnarea originală a activităţii desfăşurate de unul dintre cei mai creativi psihologi ai secolului XX. Prezenta ediţie, a treia, a fost revizuită în scopul de a scoate în evidenţă gîndirea creativă a lui Maslow şi de a-i sublinia conceptele sale deosebit de influente. Deşi prima ediţie a acestei cărţi a fost publicată în 1954, iar a doua în 1970, influenţa sa a continuat să crească odată cu trecerea timpului.
Cartea include cîteva părţi: Teoria motivaţiei, psihopatologie şi normalitate; actualizarea sinelui; metodologii pentru o ştiinţă a omului.

Mitrofan, N. Testarea psihologică: inteligenţa şi aptitudinile / N. Mitrofan, L. Mitrofan. – Iaşi: Polirom, 2005. – 276 p.
Testarea psihologică este destinată tuturor celor interesaţi de psihologie, inclusiv studenţilor facultăţii de Psihologie. După cum afirmă şi autorii cărţii să ofere cititorilor un nou volum care se ocupă de un alt domeniu al psihodiagnozei, şi anume inteligenţa şi aptitudinile. În afară de testele de inteligenţă, în practica pshihodiagnostică regăsim şi categoria testelor sau bateriilor de aptitudini, care sunt folosite în activitate profesională.
Sunt şase capitole: Testele de aptitudini şi de inteligenţă la trecerea dintre milenii; Teste de grup pentru măsurarea inteligenţei; Teste individuale de măsurare a inteligenţei; Alte teste individuale de inteligenţă folosite în practică; Teste pentru măsurarea aptitudinilor multiple; Teste de achiziţie pentru învăţămîntul elementar, gimnazial şi liceal.

Muntean, Ana. Psihologia dezvoltării umane. – Ed. a 3 revăzută şi adăugită. - Iaşi: Polirom, 2009. – 483 p.
Cartea în cauză se dovedeşte a fi un curs de dezvoltare umană sau psihologie developmentală, un manual care prezintă ideile recente, importante, în domeniu, precum şi teoriile clasice afirmă autoarea cărţii. Psihologia developmentală este secondată în ultimii ani de psihopatologia developmentală. În lucrarea de faţă am ales să oferim unele informaţii ce ţin de disfuncţionalităţile psihice, fără a avea însă ca punct central de interes acest lucru.
Autoarea tratează următoarele subiecte ce ţin de psihologia dezvoltării umane precum: noţiuni introductive în psihologia dezvoltării, bazele dezvoltării umane, dezvoltarea intrauterină şi naşterea; creierul şi dezvoltarea umană; sistemul emoţional şi ataşamentul, dezvoltarea sinelui, organizmul în relaţie cu mediul, dezvoltarea unor abilităţi complexe, dezvoltarea copilului de la 0 la 3 ani; îmbătrînirea.

Naouri, Aldo. Cum să ne educăm copiii / trad.: Cristian Nicolae. – Bucureşti : Editura Trei, 2009. – 363 p.
Titlu original: Eduquer ses enfants. L’urgence aujourd’hui
Severitatea şi iubirea pentru copii sunt doi termeni greu de îmbinat. Cum procedăm în contextul în care în prezent creşte o altă generaţie de copii cu o altă viziune şi cu acces larg la informaţie? Cum reuşim să ne impunem? Autorul acestei cărţi oferă un şir de soluţii, comentarii în ceea ce priveşte cum să ne educăm copiii.
Cartea include 2 părţi. În prima parte se vorbeşte sunt tratate următoarele subiecte: Care este problema?; Ce este un copil?; Ce este un părinte?; Cine pune piedici educaţiei?
Cea de-a doua parte a cărţii tratează următoarele subiecte: Educaţia începe în leagăn; cum să-l învăţăm despre celălalt; Sinele.

Pease, Allan. El e cu minciuna, ea vorbeşte-ntruna / Barbara Pease; trad.: Elena Neculcea. – Bucureşti: Curtea Veche, 2007. – 361 p.
De ce mint bărbaţii? De ce simt ei că trebuie să aibă întotdeauna dreptate? De ce fug de angajamente? Pe de altă parte, de ce femeile plîng ca să obţină ceea ce doresc? De ce nu iniţiază ele mai des partidele de sex?
Neînţelegerile şi conflictele dintre sexe sunt prezente tot mai des în viaţa cotidiană. De ce? De unde pornesc toate acestea? Care este motivul generării acestor conflicte?
Allan şi Barbara Pease încearcă să ofere răspunsurile la astfel de întrebări, punînd în discuţie, în acelaşi timp, relaţiile dintre bărbaţi şi femei, dar şi încearcă să elucideze misterul caracterelor atît a femeilor cît şi a bărbaţilor.

Daniela Gorincioi, manager interimar
Departamentul organizarea colecţiilor

Leahu, Raisa. Proverbul. Exerciţii şi jocuri didactice. – Chişinău : Arc, 2007. – 95 p.

Predarea literaturii în şcoală presupune un efort pentru a pune în valoare specificul operelor literare.
Proverbul, fiind o specie literară, urmează să fie predat/studiat în baza unui model de lectură, analiză şi nterpretate. Proverbul asimilează o experienţă de cunoaştere şi un material lingvistic pe care le „ordonează în structuri proprii, specifice, realizînd o comunicare de un tip deosebit, cu efecte artistice” [Nicolae Constantinescu, Lectura textului folcloric, Bucureşti, Minerva, 1986, p. 6].
Lucrarea este elaborată în conformitate cu stipulările Curriculumului la limba şi literatura română şi este recomandată de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova spre utilizare în procesul educaţional.
Cartea are şase capitole: Consideraţii preliminare; proverbul în texte; ateliere de scriere; jocuri didactice; exerciţii, proverbul şi opera literară.

Cum să fii cel mai bun la tenis / Jim Drewett. - Ch. : Arc, 2009. - 49 p.

Tenisul este un joc pasionat şi distractiv, bazat pe viteză şi agilitate. Principalele turnee, precum Wimbledonul, French Openul, Australian Openul şi US Openul, sunt urmărite de miliane de oameni, iar numele celor mai buni jucători sunt cunoscute de toată lumea. Însuşirea tehnicilor necesită exerciţiu, dar rezultatele merită efortul depus.

Cum să fii cel mai bun la fotbal / Jim Drewett. - Ch. : Arc, 2009. - 49 p.

Fotbalul este unul dintre cele mai popular jocuri de pe planetă. Îl poţi juca în parc cu oameni, o minge şi cîteva cutii de conserve în loc de poartă. Chiar şi un teren mare de fotbal necesită foarte puţin echipament.
Acest ghiduri arată, pas cu pas, cum să controlezi fiecare element al jocului: iniţieri în regulile şi reglementările sportului, fotografii care va ajuta să devii stăpîn pe tehnicile dificile, precum driblarea adversarului sau loviturile peste cap.

12.04.2011

About art - architecture, bulldings and desing

Luînd în consideraţie că în colecţiile Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" au intrat documente din domeniul artelor în limba engleză, am decis să organizăm o expoziţie virtuală în acest sens. Astfel, vă propunem să nişte cărţi aflate în biblioteca noastră:

Stairs: architectural details / M. S. Braun, J. Goltz, A. Schulz; translation: A. Bayandin. – S. l. : Broun, 2008. – 160 p.

Every building taller than one story has a very important common element - the stairs.
They are an essential structure for crossing height differences. Having fulfilled this functional requirement, the architect has a lot of elbowroom in designing and constructing. As a preferred meeting place or a setting for public events, step for step, the stairs ensure communication and movement. Symbolically connecting Heaven and Earth, they invariably embody transition and variation.
The volume examines the architectural plurality of the urban stairwell. From pared-down treads, to refined steps leading to breathtaking heights and to commanding open-air perrons - the richly illustrated volume takes the reader on a foray through Europe. You are invited to join the discovery tour examining the differences and similarities in stairs found from city to city.

Superb Shops / Work Conception: Carles Broto; Publisher: Carles Broto; Editorial Coordinator: Jacobo Krauel. – Barcelona: LINKS INTERNATIONAL, 2007. – 239 p.

When designing commercial spaces it is necessary to consider not just the types of activities that will be carried out in them, but also the different locations, functions and environments that they will require. All commercial premises, however, need a basic infrastructure that creates an efficient working environment and facilities that ensure excellent customer service. There have been considerable developments in the area of commercial spaces in recent years, mainly caused by the trend towards increasing numbers of shopping centers appearing in cities, following the influence of the American model. The proliferation of these centers has gone hand in hand with developments in new ways of understanding commercial premises. These include changes in the way internal spatial divisions are conceived (they were far more schematic and conventional in the past), the systematic use of light and color as integral elements of the architecture, the use of prefabricated materials and the widespread tendency to use transparent spaces, with few visible separate.
In order to provide a representative vision of the most innovative recent designs, we have tried as far as possible to show the great diversity of commercial spaces and their almost infinite decorative possibilities, as a kind of graphic guide to current and future trends in interior design for customer service spaces.
We have also made a considerable effort to show not just the overall design of each project, but also the most significant construction details, which in some cases are an essential part of the character of the finished space. For this reason we have included all kinds of graphic material, such as photographs, plans, elevations and axonometric views and sketches, together with a description of the work as it was conceived by the architect.

On Tour Renzo Piano / Designer by Franco Origoni and Anna Steiner. – London; N.York : Phaidon Press Limited, 2004. – 336 p.

Renzo Piano is an architect whose work is increasingly relevant to our times. Intimately involved in each stage of every building`s development, from its concept and masterplan to its construction and detailing, Renzo Piano`s insights into his own projects are revealing and informative. Each new design never fails to be innovative and exciting.
On Tour with Renzo Piano offers the rare opportunity to join Piano himself on a journey around 22 of his key buildings, each presented though personal text and a photographic tour, which takes the reader from the external to the internal and to the detail. The selection includes the impressive Centre Georges Pompidou, the Beyeler Foundation and Jean-Marie Tjibaou Cultural Center. Also presenting the Renzo Piano Building Workshop, this book offers an intimate guide to the work of one of the most respected and visionary architects of our time.

Cumberlidge, Clare. Design and landscape for people / Lucy Musgrave. – London: Thames & Hudson, 2007. – 224 p.

Can architects, designers, landscapers and artists make a real difference to people`s quality of life? And if so, what are the best ways to the problems of today`s societies – their lack of infrastructure, good-quality housing, resources and community spirit?
Through over case studies arranged into five sections – Utility, Citizenship, Rural, Identity and Urban – this book constructs a picture of worldwide interdisciplinary attempts to address these problems. These are projects that often use minimal resources to the maximum possible change in people`s lives, with the precious resource being imagination. Indeed, some of the ideas are breathtakingly simple: the mobile farm in Chicago that turns vacant lots a source of food and employment; the reinvention of a remote Japanese mountain village to make a profitable virtue out of snow; the water pump in South African villages operated by a child`s roundabout. Others rely on more subtle interventions, working over years to rebuild the broken ties of society and encouraging communities to take responsibility for their own environments.
Full of ideas, inspiring stories and the conviction that design professionals can make a difference to the lives of ordinary people, wherever they live, this book will galvanize, comfort and challenge all those working in architecture, landscape and design, but also all those who care about the future of our societies.

19-th Century Art / R. Rosenblum, H. W. Janson; painting by Robert Rosenblum; sculpture by Jonson H.W. – New-York : Abrams, 1984. – 527 p.

In their text, Rosendlum and Janson draw from the historical documentation of the period the dynamics the making and viewing of art, examining the reciprocal influences of art and technology, art and politics, art and literature, art and music.
Ordered in terms of four broad historical divisions, the text begins in 1776 and ends
with the dawn of the new century at the Paris World`s Fair of 1900. And in contrast to most Francocentric views of the period, the fullest international representation is offered, randing from Australia to the United States, from Mexico to Russia. Moreover, the revisionist attitudes that have been drastically altering our conceptions of nineteenth-century art are reflected here, so that in addition to an ample treatment of the usual honor roll of geniuses – David, Canova, Goya, Ingres, Courbet, Manet, Carpeaux, Monet, Renoir, Van Gogh, Cezanne, Seurat, Munch, Rodin, among others – there is full coverage of countless lesser masters – Victorian eccentrics, French academics, Belgian Social Realists – who provide a rich context for the century`s familiar masters.
A lively, beautifully written story as well as a major scholarly contribution, this is a book that will richly reward its readers. 502 illustrations, including 89 plates in full color.

Benjamin, Per. Bouquets: Creativity with flowers / Max van de Sluis, Tomas De Brune. – Oostkamp: Stiching kunstboek, 2006. - 96 p.

Life3 allows florists around the world to share in their expertise and ideas. They introduce the expressiveness of flower design, each from his own recognizable and individual style. Since 2002, Per Benjamin, World Champion, Max van de Sluis, second runner up, and Tomas De Brune, fifth place, have been working together around the world.
This book shares ideas and philosophies for the future as well as the history of flower design. They give you all the tricks and techniques to make it on your own, in extensive series of step-by-step photos, with comments and personal thoughts on design, technique and the emotional aspect of the work.

Boch, Brigitte von. Flower design. – Kempen : teNeues, 2007. – 168 p.

Brigitte von Boch understands the art of flower arrangements, and her Flower Designs carry her own trademark. She appreciates familiar combinations, but also loves to play with opposites. Such tensions liven up her art.
This book provides an insight into the lifestyle world of the interior design expert Brigitte von Boch, throughout the seasons of spring, summer, autumn and winter. Nearly 100 favourite creations, chosen by the editor of the lifestyle magazine “Brigitte von Boch Living” herself, are assembled. They show how colours, forms and textures can result in the ideal desired effect. It is a journey though the year: from the first snowdrops, via Easter arrangements, and airy summer bouquets, up to autumnal compositions that skillfully capture this season`s blaze of colours. Even winter`s floral scantiness can be used effectively. This book invites you to wallow, admire, and be inspired.

Lam, Benson. Shop Window Design. – Barcelona : Designer Books, 2008. – 501 p.

Following the industrial revolution and the recent economic boom, marked by consumerism the visual display of shop either though window or interior has becoming more and more important in the 21 st century.
The consumer behavior has been changed significantly unlike in the past where shopping was merely purchasing merchandise as a necessity. Nowadays, shopping has become part of the lifestyle of consumers.
Both manufacturers and shopkeepers have the primary aim – to attract and sell more! The effective way to employ is to strengthen the visual display to attract and catch the attention of the vast consumers. Throughout 500 pages with over 1000 photographs collected around the world, Shop Windows is definitively a pictorial reference guide to every visual merchandiser.

McLeod, Virginia. Detail in Contemporary Kitchen Design. – London : Laurence King Publishing Ltd, 2008. – 192 p.

The book features over 30 kitchen designs from around the world, each created by a notable architect for a specific residence. Arranged intro chapters according to the dominant material used in its construction – stone, timber and steel – each design in accompanied by an image of the whole house, placing it in context and providing a flavour of the general design style, clear photographs of the kitchen itself, and a floor plan showing its relation to the ofter spaces within the house.
Detailed photographs and architectural drawings show the arrangement and construction of the kitchens, and sections and elevation reveal the construction details of fitted units and joinery. These drawings have been specially created to a consistent style and to a set number of scales for easy comparison. Dimensions are included as well as model details of all the units and appliances, with suppliers` information so that these can easily be sourced.

Larisa Nosaci,
bibliotecar
Departamentul organizarea colecţiilor

07.04.2011

Kalev, Danny. C++ / M. J. Tobler, J. Walter; trad.: F. Moraru. – Bucureşti: Teora, 2000. – 496 p.

C++ este limbaj de programare, care a fost rafinat din punct de vedere al gestionării memoriei, a căpătat un suport solid pentru tratarea excepţiilor şi noi operatori pentru conversaţiile de tip. Unii specialişti IT consideră că limbajul C de bază este foarte potrivit pentru a ajunge atît de aproape de resursele hardware cît este posibil, fără folosirea unui limbaj de asablare. Programatoriidescoperă că regulile de verificare a tipurilor din C++ ajută la reducerea numărului de erori din cod.
Cartea este împărţită în 15 capitole în care se vorbeşte despre scurtp prezentare a limbajului; orientarea spre obiecte – teorie şi practică; orientarea spre obiecte – elemente specifice C++; structuri şi clase; greşeli frecvente la folosirea claselor; clase şablon etc.

Măruşteri, M. Primii paşi în LINUX / S. Buraga, D. Acostăchioaie. – Iaşi: Polirom, 2006. – 245 p.

LINUX este un sistem de operare, care a devenit tot mai bine cunoscut şi apreciat prin stabilitate, aplicaţiile disponibile şi, totodată, cvasi-exotismul său -, cartea şi CD-ul ataşat prezintă distribuţia live autohtonă ROSLIMS, cu o interfaţă grafică în limba română, principalele sale aspecte şi domenii de utilizare fiind detaliate pe parcursul a nouă capitole.
CD-ul conţine distribuţia ROSLIMS Live CD, suita de birou OpenOffice.org, editorul de text Abirword, programul de calcul tabelar Gnumeric, aplicaţiile de grafică GIMP şi Inkscape, software multimedia: Audacity, Xine etc. Instrumente pentru adminstrarea sistemului: ethereal, tcpdump etc., servicii Internet: HTTP (Apache), FTP, SMTP, POP3, programe pentru accesul Internet.

Manchester, William. Moartea unui preşedinte: 20-25 noiembrie 1963. – Bucureşti: Divers-Press, 1992. – 566 p.

Misterul morţii lui J. F. Kennedy este un mister şi un subiect interesant în acelaşi timp. S-a pus la îndoială multe versiuni. Ipotezele morţii lui sunt diverse. Pînă în prezent apar tot felul de dovezi care ar indica moartea preşedinţelui american. Ce a fost? Ce s-a întîmplat? Care a fost adevăratul motiv?
Cartea Moartea unui preşedinte încearcă să elucideze acest mister. În prefaţa cărţii, autorul afirmă că „la 5 februarie 1964, doamna John Kennedy mi-a propus să scriu despre tragicile şi istoricele evenimente petrecute în Texas şi la Washington cu zece săptămîni în urmă. Relaţiile mele cu principalele personaje au fost de natură strict profesională. Mi-am dat seama că de fapt membrii familiei Kennedy nu ţineau neapărat să scrie o carte despre moartea preşedintelui; cred ca ar fi preferat mai întîi ca timpul să le vindece rănile, ceea ce este de înţeles.”

Joachimsthaler, Anton. Sfîrşitul lui Hitler / trad.: A. I. Ionescu. – Bucureşti: Lider, s.a. – 392 p.

La 30 aprilie 1995 s-au împlinit cincizeci de ani din ziua în care Hitler şi-a luat viaţa. În istoria omenirii, rareori s-a mai întîmplat ca moartea unui om, care, în viaţă fiind, a dominat cea mai mare parte a Europei, să dea naştere la atîtea legende, minciuni şi adevăruri spuse pe jumătate.
În cartea Sfîrşitul lui Hitler autorul încearcă să dezlege misterele morţii lui Hitler, evidenţiind anumite detalii, ordinele pe care le-a dat Hitler în ceea ce priveşte corpul său după moarte, cum au fost distruse cadavrele, identificarea odontologică, dar şi rolul Evei Braun şi Hermann Fegelein: cine au fost şi ce importanţă au avut în viaţa lui Hitler.

Livio, Mario. Secţiunea de aur: povestea lui phi, cel mai uimitor număr / trad. din lb engl.: M. Moroianu. – Bucureşti: Humanitas, 2007. – 321 p.

Secţiunea de aur este o carte despre un singur număr – 1,61803..., sau phi. Este un număr care a intrigat matematicienii. Este numărul care nu se sfîrşeşte şi nu se repetă, iar asemenea numere nesfîrşite i-au intrigat pe oameni încă din Antichitate. Este o carte interesantă, unde se vorbeşte despre istoria acestui număr phi.

Taraborrelli, J. R. Michael Jackson: magie şi nebunie: 1958-2009. – Bucureşti: Chişinău: Litera, 2009. – 566 p.

Regele muzicii pop, Michael Jackson, a devenit un simbol pentru mulţi. S-a scris foarte multe espre el, încît numai ştii cu ce să mai vii ce ceva nou ca să intrigi publicul larg.
Această carte este o biografie a lui M. Jackson, scrisă cu mult interes şi pasiune. Documentată atent şi scrisă la nivel. Cartea include două capitole scrise de autor după moartea artistului. Este o ediţie revizuită, adăugită şi adusă la zi.
Cartea este bine structurată, scrisă într-o manieră simplă şi se citeşte uşor. Sunt relatate momente din viaţa interpretului, unele aspecte fiind spuse însuşi de autor. O carte în două exemplare si se afla în colectiile Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" din Chişinău.

06.04.2011

1000 прекрасных растений в вашем доме. - Москва: Бертельсманн Медиа Москау АО,

Этот новейший и исчерпывающий справочник даст вам возможность узнать во всех подробностях о том, как правильно ухаживать за всевозможными цветущими и декоративными растениями - в ваших комнатах, на балконах и на лоджиях, на террасе и в зимнем саду. Вам помогут в этом более 900 цветных фотографий и поясняющих рисунков, а также конкретные советы и подробные указания по уходу за каждым из 1000 - и более — растений. Кроме того авторы поделятся идеями относительно оформления интерьера с помощью растительных композиций, шпалер, цветников и еще многого другого. Эта книга поведет вас шаг за шагом в интереснейший и прекраснейший мир растений!

Larisa Nosaci, bibliotecar
Departamentul Organizarea colecţiilor

Экономикс: принципы, проблемы и политика / C. R. McConnell, S. L. Brue. - Москва: «ИНФРА-М», 2005. - 972 с.

Один из самых популярных в американских колледжах и университетах учебник,
выдержавший 14 изданий, был первым подобным изданием, переведенным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических вузов он используется в учебном процессе как базовый учебник, рекомендован в этом качестве Министерством образования РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.
Учебник посвящен важнейшим проблемам экономикс: макро- и микроэкономике,
национальному доходу, занятости, кредитно-финансовой и налоговой политике, мировому хозяйству и др. Данная книга является переводом последнего,14-го издания, значительно дополненного и принципиально переработанного по сравнению с предыдущим.
Учебник состоит из девяти частей:
1. Введение в экономикс и экономику.
2. Национальный доход, занятость и фискальная политика.
3. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика.
4. Проблемы и противоречия в макроэкономике.
5. Микроэкономикс товарных рынков.
6. Микроэкономикс рынков ресурсов.
7. Государство и микроэкономикс.
8. Микроэкономические проблемы и политика.
9. Международная экономикс и мировая экономика.
Учебник рекомендован для студентов экономических вузов и всех интересующихся проблемами современной рыночной экономикой.

Larisa Nosaci, bibliotecar
Departamentul Organizarea colecţiilor

Насекомые и пауки. / Д.Джщнсон; Пер. с англ. С.Анисимова ; Оформление серии И.Сальниковой. - Москва. : ООО Издат."Астрель" : 2001. - 48 с.

Настоящее издание представляет собой авторизованный перевод оригинального английского издания The Marshall Children`s «Animal Encyclopedia».
Copyright. 1999. Marshall Editions Developments Ltd., U. K.
Юный читатель! Загляни в таинственный мир окружающих нас предметов и явлений. Открой книгу «Насекомые и пауки» - и ты не сможешь от нее оторваться. Сюрпризы и удивительные открытия ждут тебя на каждой странице.
Ты прочтешь об основных видах насекомых и пауков, населяющих нашу землю.
Ты увидишь бражников и термитов, пауков-кругопрядов и верблюдок, многосвязок и уховерток.
Ты узнаешь почему мадагаскарского таракана называют шипящим; как маскируются палочники; куда откладывает яйца пчела-кукушка; из какого материала строит гнездо бумажная оса; чем питается иксодовый клещ и многое, многое другое.
Ты найдешь эту книгу в уникальной серии «Все обо всем» - это твой компас в океан знаний.

Larisa Nosaci, bibliotecar,
Departamentul Oegniyarea colectiilor

Rotariu, N. Violenţa domestică în dreptul penal român / N. Rotariu, I. Rotariu. – Iaşi: Princeps Edit, 2005. – 235 p.

Deşi suntem în secolul XXI, unde tehnologiile au dus la progresul societăţii, totuşi, fenomenul violenţei domestice continuă a fi. Acest fenomen continuă a fi periculoasă dacă nu este cunoscută şi nu se vorbeşte despre asta. Lucrarea Violenţa domestică în dreptul penal român deschide aces drum cu o abordare interdisciplinară a fenomenului violenţei domestice, într- perioadă cînd swapre aceasta se vorbeşte foarte mult dar se face foarte puţin afirmă Tudorel Toader, Decanul Facultăţii de Drept al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Cartea are patru capitole: Violenţa – noţiuni generale; Violenţa domestică în codul penal român; Prevenirea şi diminuarea violenţei domestice; Elemente de drept penal comparat. La finalul cărţii sunt prezentate cîteva concluzii si trei anexe, care sunt, de fapt, model de plîngere prealabilă adresată instnaţei de judecată; model de plîngere prealabilă adresată parchetului sau poliţiei şi model de denunţ.

Mihai Dolgan: taina vieţii mele. – Chişinău: PresStar, 2007. – 408 p.

Este o ediţie bilingvă: română şi rusă. Aici mai sunt incluse şi fotografii de familie a compozitorului.
Se face referinţă la viaţa şi activitatea lui Mihai Dolgan, cartea incluzînd cinci părţi: Copilăria surghiunită; Nebunia „Norock-n-roll”; Prin Europa şi Asia; Dragostea şi durerea mea, Basarabia; În oglinda memoriei.
De fapt, însuşi Dolgan vorbeşte despre sine, cum a fost copilăria, cum şi-a trăit-o, dar şi cum şi-a început activitatea muzicală. E o poveste interesantă. Scrisă într-o manieră simplă care te intrigă în acelaşi timp. Dar e şi interesant să cunoşti copilăria unui artist care a devenit legendă graţie formaţiei pe care a condus-o.

05.04.2011

Cioran - un magnat al timpului

Ca şi orice muritor, în fiece an ne sărbătorim ziua în care ne-am născut, dacă ar mai fi fost printre noi, azi am fi sărbătorit 100 de ani de la naşterea poetului Emil Cioran, care s-a născut la 8 aprilie 1911, în Răşinari, lângă Sibiu.A urmat studiile liceale la Liceul „Gheorghe Lazăr" din Sibiu, cursurile Facultăţii de Filozofie şi Litere din Bucureşti (1928-1932) încheiate cu o teză despre H. Bergson. După o bursă de studii la Berlin (1933-1935), între 1936 şi 1937 este profesor de filozofie la Liceul Andrei Şaguna din Braşov. În 1937 ajunge la Paris, ca bursier al Institutului Francez din Bucureşti, pentru o lucrare de doctorat. Cutreeră Franţa timp de 10 ani, fără nici un proiect, ca mai tîrziu în ianuarie 1940 să fie numit în funcţia de consilier cultural al Ambasadei României la Paris. Stabilindu-se definitiv la Paris, în 1945, încearcă să-1 traducă pe Mallarme şi ia hotărârea de a scrie în franceză, după ce publicase cinci cărţi în româneşte. Îşi părăseşte limba maternă, se supune rigorii limbii franceze, în ideea de a se elibera de propriul său trecut. Emil Cioran aparţine „noii generaţii spiritualiste'", ieşite din şcoala lui Nae lonescu, având drept personalităţi de frunte pe Mircea Eliade, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu. Mihail Sebastian, P. Comarnescu în 1934, în urma câştigării concursului de debut al Editurii Fundaţiilor Regale. Personalitate extraordinara, Emil Cioran, la fel ca şi Eugen lonescu, s-a realizat cu desăvârşire în cadrul literaturii franceze, aparţinând literaturii române prin scrierile lor româneşti.
E. M. Cioran? Se stie ca Emil Cioran se semna după ce începuse să scrie în limba franceză cu initialele E. M. Cioran. S-a crezut mereu ca initiala M provine de la prescurtarea unui prenume în română sau franceză Mihai sau Michel. În 1984, el dezvăluie traducătoarei şi prietenei sale Sanda Stolojan ca alegerea iniţialei M are doar conotaţii fonetice nefiind mulţumit de consonanţa prenumelui Emil şi nici a prescurtării E. Cioran. Şi chiar de nu e printre noi, nu putem ca să nu-i spunem "La mulţi ani!” deoarece amintirea despre el va rămîne mereu vie, astfel ne-am propus să organizăm o expoziţie virtuală care face trimitere atît la opera poetului cît şi la materialele despre el pe care le avem în colecţiile noastre sperînd să vă fie utile şi interesante.

Ciocârlie, Livius. Caietele lui Cioran.- Bucureşti:Humanitas, 2007.- 208 p.

Socotită de unii critici drept cea mai reusită carte a autorului, Caietele lui Cioran, aparută în prima editie in 1999, cuprinde o dubă confruntare. Prima este aceea a caietelor postume cu opera antumă a lui Cioran: Livius Ciocârlie consideră că, în timp ce în opera Cioran îşi nuanţează cu luciditate şi umor imaginea de om aflat in pragul disperării, în Caiete el intra pe de-a-ntregul în pielea acelui personaj, devenind mai putin convingător sub aspect literar. A doua confruntare este intre modul de a gândi al comentatorului şi gândirea -- existenţială, religioasă, filozofică, estetică - a lui Cioran, cartea reprezentand prin această latură versantul eseistic al unui vast proiect autobiografic. În ambele ipostaze, atitudinea lui Livius Ciocârlie, ironică şi autoironică, simpatetică şi circumspectă, este una de mare efect, caracteristică acestui autor neconvenţional.

Mihăilescu, Dan Constantin. Despre Cioran şi fascinaţia nebuniei.- Bucureşti: Humanitas, 2010 .- 149 p.
Epistolele, cartolinele, plicurile lipite nervos, tandru, otrăvit, duios, răzbunător sau iubitor i-au ocupat lui Cioran aproape fiecare dimineaţă cale de jumătate de veac. Fie că scrisorile veneau de la nebuni, rataţi, depresivi, femei isterice şi potenţiali sinucigaşi, fie că-i scriau părinţii, fratele, fostele amante sau prietenii exilaţi – mai mult sau mai puţin legionari, homosexuali, securişti –, traducătorii, editorii, admiratorii, fie că se numeau Beckett sau Michaux, Eliade, Noica, Liiceanu, Bucur Ţincu, Arşavir Acterian, Sorana Ţopa, Sylvie Jaudeau, Wolfgang Kraus ori Armel Guerne, fapt e că Scrisoarea reprezintă în biografia literară a lui Cioran un capitol distinct, tulburător, cât se poate de bineşocant. Cioran este cea mai frumoasă nebunie a literelor române. Cum să-i refuzi corespondenţa, adică iubirile şi furiile, îndoielile şi resemnarea, confesiunile sufocate de disperare, elanurile erotice de-o tardivă predare de sine, lecţiile de cuminţenie politică, nostalgia Sibiului, spaima faţă de «amurgul Occidentului» şi energiile periculoase ale Rusiei? În fond, spune el, cărţile sunt accidente, scrisorile – evenimente, de aici suveranitatea lor. Acestei superbe suveranităţi am încercat să mă supun cu filială, jucăuşă obedienţă.

Cioran, Emil. Silogismele amărăciunii.- Bucureşti: Humanitas, 2008.- 117 p.
Lucrarea dată este o cărticică intitulată Silogismele amărăciunii de cuprinde lucruri insolente, care a fost scrisă imediat după război, cînd autorul era foarte sărac şi foarte cinic. Cartea a apărut la puţină vreme după apariţia Tratatului de descompunere. După douăzeci şi cinci de ani, a apărut în ediţie de buzunar şi acum este cea mai citită cartea din Franţa şi Germania. Se poate prevedea destinul unui om, dar nu cel al unei cărţi.

Cioran, Emil. Îndreptar pătimaş.- Bucureşti: Humanitas, 2008.- 117 p.

Lucrarea este un text liric, încarcat de tot dramatismul unui spirit treaz, "Îndreptrarul pătimaş" a fost scris intre 1940 si 1944 şi a cunoscut doua variante: una scrisa cu cerneală neagră, cu o grafie oscilantă, nervoasă, tensionată, o variantă plina de reveniri, ştersături, adăugiri, care pare să nu se fi păstrat în întregime, şi o alta, care reprezintă mai degrabă o transcriere, o reaşezare şi o regândire a textului în pagină. Textul de fată a încercat să confrunte ambele variante, dar sa nu ofere atat o editie critică, ci mai degrabă una cât mai fidelă.
"De-aş conduce oşti,
le-aş duce la moarte fară minciuni:
fară patrie, fără ideal
şi fără hoţia vreunei răsplate
sau a cerului.
Le-aş spune tot - şi-n primul rând
ce fără preţ e viaţa şi moartea.
În mod cinstit nu poţi îmbărbăta
decât în numele nefirii;
cum există ceva, sacrificiul, cât de mic,
e pagubă ireparabilă. "

Cioran, Emil. Schimbarea la faţă a Romîniei.- Bucureşti: Humanitas, 2010.- 197 p.

Autorul a scris aceste abateri in 1935–36, la 24 de ani, cu pasiune şi orgoliu. Din tot ce sa publicat în romaneşte şi frantuzeşte, acest text este poate cel mai pasionat şi în acelaşi timp îmi este cel mai străin. Schimbarea la faţă a României este un manual de morală practică. Este cartea cea mai incitantă, mai provocatoare dintre câte a scris generaţia lui Eliade, Noica, Mircea Vulcănescu. Ea contestă toate valorile lumii româneşti şi contestă, totodată, stilul altor culturi. Respinge democraţia, parlamentarismul, pluralismul şi consideră că puterea este criteriul valorii şi că forţa reglează totul în societatea modernă, iar războiul este o necesitate.

Cioran, Emil. Pe culmile disperării.- Bucureşti: Humanitas, 2008.- 151 p.

Pe culmile disperării este scrierea unui „evadat din uma¬nitate", confesiunea lirică şi barocă a unui tânăr moralist sastisit deja de filosofie şi, mai ales, de filosofi: „Filosofii sunt prea orgolioşi pentru a-şi mărturisi frica de moarte [...] este o prefăcută seninătate în consideraţiile lor asupra morţii." Cartea - în fapt un monolog - cuprinde 41 de fragmente care, în esenţă, întorc pe dos toate ideile primite, valorile acceptate. De la existenţă la religie, totul este pus în discuţie. O propoziţie, aleasă la întâmplare: „Faptul că exist eu dovedeşte că lumea n-are nici un sens". Iată o idee care-l plasează în sensul filosofiei existenţialiste europene. „Trăirismul" tinerilor din anii '30 reprezintă, în fapt, o formă a existenţialismului european, şi anume expresia lui românească.

Cioran, Emil. Scrisori către Wolfgang Kraus: 1971-1990.- Bucureşti: Humanitas, 2009.- 290 p.

Volumul dat cuprinde fragmente din jurnalul lui Wolfgang Kraus referitoare la Cioran. Acesta, spune diaristul, „îmi aminteşte de un anabaptist; un chip slab de ţăran, cu ochi mari, albaştri, strălucitori, măcinat de vreme, osos... Un mers agitat, cu paşi mari, un fel de-a vorbi sacadat, avântat, de parcă i-ar fi greu să ţină pasul cu şuvoiul gândurilor sale, cuvintele se rostogolesc, se suprapun, dând glas unor formulări incisive şi precise. Un om de o bunătate deplină“.

Cioran, Emil. Căderea în timp.- Bucureşti: Humanitas, 2008.- 162 p.

Prin opera dată Cioran a dorit să arate că după ce a stricat adevărata eternitate, omul a căzut in timp, unde a izbutit, daca nu să prospere, cel putin să traiască: sigur e ca s-a obişnuit cu noua lui condiţie. Procesul acestei căderi şi al acestei deprinderi se numeşte Istorie. Dar iată că-l ameninţă o altă cădere, a cărei amploare e înca greu de apreciat. De data asta el nu va mai cadea din eternitate, ci din timp; şi a cadea din timp înseamna a cadea din Istorie. Iminentă sau nu, această cădere e posibilă, ba chiar inevitabilă.

Cioran, Emil. Amurgul gândurilor.- Bucureşti: Humanitas, 2008.- 206 p.

În Amurgul gândurilor, Cioran este deja „un clasic al deznădejdii". Reia temele (singurătatea, melancolia, mediocritatea filosofică, sinuciderea ca act religios, pedagogia incurabilului etc.) de la acest punct. Referinţele rămân într-un plan general subiectiv. Aproape nici un amă¬nunt nu poate fi aflat despre viaţa interioară a omului care scrie. El reprezintă doar un „eu" care îşi asumă un univers vid şi el însuşi se consideră un vid conştient, dacă se poate spune, de „viditatea" sa. Nu şi-a schimbat părerea despre incapaci¬tatea filosofiei de a înţelege şi de a modifica lumea. Trăieşte într-o mistică logodnă cu singurătatea şi se consideră, într-o definiţie teribilă, „un Iov fără prieteni, fără Dumnezeu şi fără lepră".


Maria Bivol, Departamentul Organizarea Colecţiilor

Eugen Doga: compozitor, academician / coord.: Gh. Duca. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 413 p.

Eugen Doga e cel care dă văloare muzicii, creînd o intenistatecare îţi dă fiori. Muzica lui te inspiră şi te relaxează în acelaşi timp. Melodiile lui Eugen Doga au devenit coloana sonoră a multor filme. Cine nu şti de filmul Maria Mirabile, de exemplu? Filmul copilăriei multor din noi...
Eugen Doga este autorul Valsului, vals pe care Fondul UNESCO l-a introdus în şirul capodoperelor veacului trecut. În acelaşi timp, Eugen Doga este artistul secolului XXI.
După cum afirmă şi Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Maestrul Eugen Doga este însăşi expresia Identităţii noastre Naţionale, pentru că este copilul înzestrat cu Har Dumnezeiesc al acestui pămînt atît de frumos, dar, în acelaşi timp, atît de nepăstuit de vicisitudinile istorice, pe care le-a suportat, mai cu seamă, zona transnistreană în care s-a născut Artistul. Eugen Doga a fost şi va rămîne un promotor al tradiţiilor noastre, dar şi un iscusit inovator în arta muzicală.

01.04.2011

Leviant, Curt. Jurnalul unei femei adultere / trad.: D. Ştefănescu. - Bucureşti: Trei, 2009. - 710 p.

Doi prieteni se întîlnesc cu ocazia reuniunii organizate de şcoala evreiască pe care au absolvit-o cu ani în urmă. Atît Guido, fotograf de profesie, cît şi Charlie, psiholog de meserie, au în jur de 40 de ani şi sunt atraşi de aceeaşi femeie, căsătorită, care se numeşte Aviva, fără să ştie că este iubita lui Guido. Nici Aviva, pe de altă parte, nu cunoaşte legătura dintre cei doi bărbaţi.
Este o poveste de iubire şi plăcere relatată din triplul punct de vedere al acestor personaje.
Este o carte inedită, texul fiind însoţit de un glosar explicativ care oferă detalii picante despre poveste, surprize şi glume. Romanul Jurnalul unei femei adultere a fost nominalizat de redacţia LIre în lista celor mai bune romane din 2008.

Programarea în web 2.0 / coord.: Sabin Buraga. - Iaşi: Polirom, 2007. - 263 p.

Web 2.0 implica maniere specifice de proiectare şi implementare a aplicaţiilor, impunînd noi exigenţe în interacţiunea cu utilizatorii şi refolosirea datelor. Este un manual destinat specialiştilor, dar şi studenţilor de la facultăţile cu profil informatic.
CArtea include 5 capitole: load-balancing în clustere Web - nucleul dur al Web 2.0; JavaSCript: componentă sine qua non a aplicaţiilor Web 2.0; inginerie Web - revizuirea codului-sursă; recomandări Web prin intermediul microformatelor; aplicaţii hibride: mashuo-uri.

Colecţia CHIC de la Editura Polirom

Colecţia CHIC a editurii Polirom din Iaşi este coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu. Cărţile din această colecţie sunt traduceri ale unor scriitoare din Marea Britanie, cărţi care se dovedesc a fi un succes internaţional. O parte din aceste cărţi au ecranizate, cum ar fi Diavolul de îmbracă de la Prada de Lauren Weisberger, Eu cu sora mea mai mică de Jennifer Weiner, Jurnalul lui Bridget Jones şi Bridget Jones: La limita raţiunii de Helen Fielding. În continuare vă propunem cîteva cărţi din această colecţie, care se află la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.

Ffordie, Katie. Se poartă nunţile / trad.:D alia Ungureanu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 533 p.

Titlu original: Wedding Season
Katie Fforde este una dintre cele mai apreciate scriitoare de romane de dragoste în Marea Britanie, iar Se poartă nunţile, roman publicat în 2008, a figurat pe lista celor mai bine vîndute zece cărţi ale anului din Sunday Times. Cît despre eroina cărţii, Sarah Stratford, în ciuda faptului că este o organizatoare de nunţi înfricoşător de profesionistă şi severă, vom spune, totuşi, că nu are dreptate... nici o femeie nu urăşte nunţile chiar într-atît!
Deşi se ocupă cu planificarea de nunţi, Sarah Stratford, protagonista romanului Se poartă nunţile (cel mai recent roman al autoarei Katie Fforde), ascunde un secret care nu este tocmai de invidiat, şi anume faptul ca ea nu crede în dragoste. Cel puţin, nu în ceea ce o priveşte. Totuşi, în ploaia de confetti purtată de briza unei zile fericite de iunie, la finele unei nunţi încheiate cu succes. Sarah acceptă să se mai ocupe de încă două astfel de evenimente – planificate în aceeaşi zi, peste numai două luni şi în vreme ce una dintre mirese, o personalitate mondenă, e numai lapte si miere, cea de-a doua, propria sora a lui Sarah, îi face zile fripte cu planurile sale spectaculoase, întemeiate însă pe un buget cam şubred. Dar pe masură ce trece timpul şi ziua cea mare se apropie, toata lumea pare să fi aflat că, în jocul căsniciei, răbdarea e cea mai mare virtute. Şi cine ştie, poate ca în goana organizării, chiar şi o planificatoare de nunţi îşi găseşte răgaz să mediteze un pic la rostul iubirii.

Impresii, comentarii:
„Un roman despre prietenie, în mod special, şi despre relaţiile dintre oameni, oportune uneori, alteori marcate de egoism şi lipsa de încredere, însă tratate cu înţelegerea şi umorul unic de care dă dovadă întotdeauna Katie Fforde.”
Sunday Express

Kelly, Cathy. Secrete din trecut / trad. şi note: Maria Zirra. – Iaşi: Polirom, 2010. – 563 p.


Titlu original: Past Secrets
Secrete din trecut, publicată în 2006, este una dintre cele mai emoţionante cărţi ale autoarei. În spatele geamurilor strălucitoare şi grădinilor de trandafiri de pe Summer Street, par să se ascundă multe secrete. Faye Reid este o mama singura, inspaimintata ca fiica ei, Amber, isi distruge viaţa, renunţînd la colegiu ca să călătorească. Încearcă să o oprească, dar mai întîi va trebui să-i dezvaluie greşelile pe care le-a facut ea însăşi în tinereţe. Maggie Maguire, o femeie interesantă, sfîrşeşte o relaţie amoroasă nefastă şi decide să se reintoarcă acasă, la mama ei bolnavă; însă oraşul în care crescuse îi aminteşte de probleme din trecut care se cer rezolvate. Iar Christie Devlin, o doamnă blîndă şi înţeleaptă, care poate sp vadp în inimile oamenilor şi să le rezolve problemele, se trezeşte dintr-odată cu un fost iubit din tinereţe, a cărui prezenţă ameninţă să-i destrame familia... Morala pare sa fie: dacă ţii un secret prea mult timp, se va năpusti asupra ta, cînd ţi-e lumea mai dragă.

Impresii, comentarii:
„Cathy Kelly este o scriitoare care reuşeşte să-ţi smulgă lacrimi şi hohote de rîs, te face să te îndrăgosteşti de personajele sale... O lectură cu adevarat emoţionantă!”
Daily Mail

„Plină de emoţie, inimi sfîşiate şi speranţe... Un roman cu personaje realiste şi interesante, confruntîndu-se cu o serie de evenimente care le vor schimba cursul vietii.”
Ireland on Sunday
„Secrete din trecut este o poveste fascinanta, nu vei putea s-o lasi din mina.”
Company


Kinsella, Sophie. Fata fantomă / trad. şi note: Vali Florescu. – Iaşi: Polirom, 2009. – 533 p.

Titlu original: Twenties girl
Lara Lington a avut întotdeauna o imaginaţie debordantă, dar iată că, dintr-odată, imaginaţia asta a ei a cam început să-şi facă de cap! Femeile tinere, obişnuite, la vreo douazeci şi ceva de ani, care
încearcă să-şi vadă de viata lor, să-şi facă o carieră, nu sînt vizitate de fantome, nu? Şi totuşi, se pare că spiritul strămătuşii Sadie, neliniştit, şi-a găsit o formă de manifestare în lume şi e hotărît să rămînă prin preajma Larei, pînă cînd aceasta îi va indeplini dorinţele. Cumva, ajutîndu-şi strămătuşa în vînătorea ei de comori, Lara descoperă că propria ei viaţă a devenit interesantă şi romantică.

Impresii, comentarii:
„Îcercaţi numai să vă imaginaţi: o poveste cu o fantomă care adoră jazzul, bîrfa şi comentează în permanenţă, cu o mirare inocentă şi ironie fină, lumea de azi! Sophie Kinsella este, într-adevar, o maestră a comediei cu aceasta încîntătoare aventură într-una dintre cele mai incitante metropole ale lumii.”
Publishers Weekly

„Fata fantomă este o poveste romantică, plină de umor, care propune o viziune aparte asupra lumii tensionate din ziua de azi, lăsîndu-se condusă de o voce deosebit de ironică – şi de intrigată – a trecutului.”
Daily Mail


Weiner, Jennifer. Anumite fete / trad. şi note: Alina Popescu. – Iaşi: Polirom, 2009. – 503 p.

Titlu original: Certain Girls
Anumite fete este continuarea romanului Super tare la pat, avînd o ca eroină pe Cannie Shapiro,
jurnalistă de succes. La treisprezece ani de la întîmplările din Super tare la pat, protagonista este acum mamă, preocupările sale sînt fiica adolescentă şi rebelă, pe nume Joy, cariera scriitori cească, relaţia cu soţul ei, medicul Peter Krushelevansky, mîncarea organică şi, mai nou, cursurile de yoga. Viaţa ei pare să se fi înscris într un circuit minunat de previzibil, cu toată liniştea la care rîvnise şi, de asemenea, tandreţea şi iubirea unei familii. Dar, din clipa în care Joy devine interesată de secretele de mult îngropate ale familiei, trecutul revine cu putere în viaţa lor de familie, supunînd o pe Cannie la noi încercări şi pe fiica ei la efortul de a înţelege viaţa cu mai multă maturitate şi umor decît pînă atunci.

Impresii, comentarii:
„Teribil de amuzantă! Jennifer Weiner continuă în forţă, cu observaţiile ei pătrunzătoare şi spirituale la adresa naturii umane.”
Publishers Weekly

„Plin de căldură şi umor, romanul Anumite fete este o examinare impresionantă a momentelor tragice şi comice, totodată, care marchează relaţia dintre mame şi fiice, observînd în profunzime dinamica unei familii aflate într-o permanentă nevoie de a afla şi a spune adevarul.”
Kirkus Review


Kelly, Cathy. Lecţii de iubire / trad. şi note: Natima Mîndrilă. – Iaşi: Polirom, 2010. – 560 p.

Titlu original: Lessons in Heartbreak
Izzie Silver, protagonista romanului Lectii de iubire, o femeie frumoasă şi hotărîtă, îşi doreşte să
revolutioneze lumea modei. În locul hainelor pentru modele slăbănoage, mult visata ei agenţie de modeling din New York va promova îmbrăcăminte de vis pentru femei cu dimensiuni normale – sau dimensiuni mari. Şi asta pentru că, la puţin peste treizeci de ani, s-a saturat să le fie mama unor adolescente care îşi distrug viaţa şi sănătatea doar fiindca lumea modei se plictiseşte prea repede. Cu asta, Izzie speră ca propria ei viaţă, condusă de muncă şi principii stabile, să ajungă în sfîrşit la o formă de împlinire. Însă imprevizibilul se petrece şi Izzie îşi încalcă propriile reguli îndrăgostindu-se de un bărbat căsătorit. De cealaltă parte a oceanului, matuşa lui Izzie, Anneliese, trăieşte suferinţa infidelităţii de pe o poziţie contrară. După aproape patruzeci de ani de căsnicie, soţul ei are o aventură cu cea mai bună prietenă a ei. Trădată de doi dintre oamenii cei mai apropiaţi, ea îşi înfruntă acum viitorul singură. Puse în faţa unor circumstanţe triste şi neobişnuite, amîndouă femeile vor învăţa o lecţie majoră de la viaţă.

Impresii, comentarii:
„Un roman emoţionant, cu poveşti de dragoste şi visuri incredibile, scris într-un stil realist, cu personaje curajoase, care sînt în stare să dea piept cu viaţa şi s-o considere fascinantă.”
Ireland on Sunday

„O carte veselă, atractivă, scrisă minunat. Cathy Kelly ştie ce-şi doresc cititorii ei şi le oferă, cu deosebit talent, un spectacol senzaţional!”
Sunday Independent

O introducere în cărți de management şi marketing

Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" a achiziţionat un set de cărţi a editurii Publica din Bucureşti. În acest sens am organizat o expoziţie virtuală în care vă propunem cîteva cărţi:

Whitmore, John. Coaching pentru performanţă. – Bucureşti: Publica, 2008. – 227 p.

Coaching-ul a devenit de ceva vreme un cuvînt la modă în cercurile de afaceri. Participanţi la orice întîlnire a directorilor de personal, a experţilor în resurse umane, a impresarilor sau trainerilor şi e imposibil să nu auziţi cuvîntul coaching rostit la fel de des ca şi profit sau criză. Popularitatea termenului a făcut ca atît cei bine intenţionaţi, cît şi cei lipsiţi de scrupule să îl aplice aceloraşi realităţi învechite. În consecinţă, coaching-ul s-a aflat în pericolul de a fi interpretat greşit, perceput eronat şi scos din discuţie pe motiv că nu ar atît de nou şi diferit şi nu ar reuşi să se ridice la nivelul aşteptărilor.
Astfel, în paginile cărţii veţi găsi ce înseamnă coaching, natura schimbării şi a coaching-ului, coaching pentru un scop, corporaţii şi aflarea unui sens, coaching-ul echipelor etc.

Mintzberg, H. Ascensiunea şi declinul planificării strategice / trad.: Smaranda Nistor. - Bucureşti: Publica, 2008. – 423 p.

„Eram în pat la căldurică şi mă trezesc brusc că fac parte dintr-un plan.” Woody Allen în Umbre şi ceaţă
Planificarea strategică este un obiectiv al fiecărei organizaţii. Pentru a obţine succesul dorit, este necesar stabilirea priorităţilor, cunoaşterea punctelor forte, dar şi celor slabe. „această carte a început ca o componentă a unei lucrări mai mari. În 1968, mi-am propus să scriu un text intitulat The Theory of Management Policy (Teoria politicilor de management), în care să adun laolaltă lşiteratura de specialitate bazată pe studii de cercetare care caută să descrie procesele managementului general. Urmau să existe capitole despre activitatea managerială, structura organizatorică şi puterea organizatorică şi puterea organizaţiei, printre altele, precum şi un capitol despre procesul de formare a strategiei. Dar, după cefiecare dintre aceste trei capitolr individuale a devenit o carte de sine stătătoare, părea de la sine înţeles că şi cel rămas va constitui o carte” afirmă autorul cărţii.
Astfel, în carte sunt incluse capitole ce ţin de planificare şi strategie; modele ale procesului de planificare strategică; dovezi despre planificare; cîteva pericole reale ale planificării; erori fundamentale ale planificării strategice; planificare, planuri, planificatori.

Rothkopf, David. Superclass: elita globală a puterii şi lumea sa / trad.: Alina Popescu. - Bucureşti: Publica, 2009. – 523 p.

Prefaţă la ediţia necartonată. Un moment de cotitură pentru superclasă?
Nici un alt grup din interiorul superclasei mondiale – cei mai puternici dintre cei puternici – nu au ajuns pe culmile atinse de elita financiară. Elita financiară s-a scuturat cel mai rapid de cătuşele reglementărilor naţionale şi a înflorit în teritoriile necartofiate şi de necartografiat care se întind deasupra şi dincolo de graniţele statele.
Cartea are 9 capitole: Fiecare este unul la un milion; Ceteris non paribus; Lecţii de istorie; Triumful multinaţional; Globalişti contra naţionalişti; Epoca asimetriei; Superclasa informaţiei; Cum să devii mebru al superclasei; Viitorul superclasei.

Maister, D. H. Consilierul de încredere / D. H. Maister, Ch. H. Green, R. M. Galford; trad.: R. Ivana; cuv. Înainte: V. Panaite. – Bucureşti: Publica, 2009. – 285 p.

„Am scris această caste deoarece de-a lungul cartierelor noastre în consultanţa şi consilierea altor specialişti, am comis o greşeală pe care o descriem aici şi am încălcat fiecare sfat inclus în această lucrare. Cel mai important lucru, am aflat că nu ţi se oferă şansa să consiliezi pînă cînd nu determini o persoană să aibă suficientă încredere în tine încît să îţi împărtăşească problemele sale. Dar nimeni nu ne-a învăţat cum să facem acest lucru. Tema acestei cărţi o constituie cheia succesului profesional, care nu se obţine doar prin cunoştinţele tehnice specifice unei anumite discipline (care sunt, desigur, esenţiale), ci şi prin abilitatea de a lucra cu clienţii într-o manieră în care să le cîştigi încrederea” afirmă autorul cărţii.
Astfel, în contextul în care societatea a evoluat într-un mod rapid, necesitatea de a avea un specialist care să îţi ofere răspunsurile de care ai nevoie şi asta în dependenţă de specificul muncii pe care o ai, este tot mai evident. Astfel, prin capitolele pe care autorul le-a propus, veţi găsi răspunsul la multe întrebări.
Sunt 22 de capitole, în care autorul vorbeşte despre ce este un consilier de încredere?; cîştigarea încrederii; cum să consiliezi; regulile seducţiei: constituirea relaţiei; importanţa modului de a gîndi; sinceritate sau artă?; educaţia încrederii; dezvoltarea încrederii; arta de a asculta; asumarea angajamentului; ce este aşa dificil?; tipuri variate de clienţi; consolidarea încrederii în cadrul sarcinii curente; lista cu impact rapid pentru a dobîndi încredere.

Daffz, Chris. Client o dată, client mereu: cum să oferi servicii care îţi fidelizează clienţii / trad.: Diana Maria Voicu. - Bucureşti: Publica, 2009. – 285 p.

Concurenţa tot mai acerbă care există între companii, dar şi dezvoltarea tehnologiilor duc la căutarea clienţilor, motivarea şi fidelizarea acestora. Fidelizarea acestora este un „proces” un pic mai dificil din considerent că trebuie să-l convingi prin calitatea produselor/serviciilor pe care le oferi. În ultimii ani, apar tot felul de cărţi care tratează subiecte ce ţin de PR, comunicare instituţională, clienţi etc.
Această carte, la fel, vine în întîmpinarea diferitor organizaţii, dar şi studenţi ce fac facultatea de Marketing. Astfel, autorul tratează subiecte ce ţin de managementul percepţiilor clienţilor, cum să obţii feedback de la clienţi, cum găsim fonduri?, loialitate şi valoare, de la succes la eşec etc.

Jarvis, Feff. Ce-ar face Google? / Trad.: Irina Henegar. - Bucureşti: Publica, 2010. – 352 p.

Google devenit un motor de căutare de succes, care este util în căutarea informaţiilor. Se scriu cărţi despre „fenomenul” Google, în prezent fiind dificil de a ne imagina era internetului fără acest motor de căutare.
„N-am scris o carte despre Google, ci despre cum s-a schimbat lumea noastră. Pentru a înţelege natura. Pentru a înţelege natura acestei schimbări şi şansele pe care ni le oferă nu cred că există o companie mai potrivită decît Google. Lecţia Google: trebuie să le ieşi în întîmpinare oamenilor, nu să aştepţi să te caute ei afirmă Jeff Jarvis.
Cartea este inclusă în două părţi, unde se vorbeşte despre Regulile Google (o nouă arhitectură; o nouă economie, o nouă atitudine o nouă etică) şi Dacă Google ar conduce lumea (Media; Publicitatea, Serviciile, Industria manufacturată, Instituţiile publice) şi Generaţia G.

Kotter, John. Matsushita leadership / trad.: Cristina Calotă. – Bucureşti: Publica, 2008. – 279 p.

„Matsushita Leadership” este o biografie, dar şi o culegere de învăţături pentru corporaţii şi pentru cei ce vor să-şi construiască o carieră în secolul XXI.
Matsushita leadership este istoria unui lider, care s-a dovedit a fi un antreprenor de succes al secolului XX. După cum afirmă şi autorul cărţii, Matsudhita nu arăta deloc ca un mare lider. Nu excela în discursuri, aşa cum o fac politicienii occidentali, iar în ultimii lui ani de viaţă vocea îi era din ce în ce mai slabă. Cu toate acestea, putea să facă ceea ce pot toţi marii lideri – să motiveze oamenii să devină mai buni.
Lucrarea în cauză se dovedeşte a fi o biografie a lui Matsushita, si ocupă locul 1 în clasamentul celor mai bune biografii, organizat de Financial Times. Matsushita a fost una dintre cele mai importante surse de inspiraţie ale timpului său. Realizările sale ca lider, autor, educator, filantrop şi inovator al managementului sunt uimitoare şi îi lasă în umbră chiar şi pe S. Honda, J. C. Penny, S. Walton şi H. Ford.

Kotter, John. Forţa schimbării: cum diferă leadershipul de management / trad.: Elena Gheorghe. – Bucureşti: Publica, 2009. - 240 p.

Termenii de „leadership” şi „management” sunt tot mai des utilizaţi în contextul noilor schimbări. Dar ce înseamnă aceşti termeni? Cum sunt utilizaţi ei? În ce măsură ar trebui să îi utilizăm în practică? Sau de multe ori, practica demonstrează ceea ce teoria nu ne poate oferi...
„Leadershipul din organizaţiile complexe este un subiect din ce în ce mai important, dar, de multe ori, confuz, pe care îl putem înţelege mai bine explorînd relaţia sa cu managementul – o activitate foarte diferită de acesta şi mult mai bine înţeleasă astăzi” afirmă autorul la începutul cărţii.
Sunt 10 capitole: management şi leadership; leadershipul în acţiune; stabilirea direcţiei; alinierea oamenilor; motivarea şi oferirea inspiraţiei; rolurile multiple; reţelele informale consistente; ereditatea şi copilăria; experienţa profesională; cultura organizaţională.

Kotler, Philip. Chaotics: management şi marketing în era turbulenţelor / Ph. Kotler, J. A. Caslione, trad.: Smaranda Nistor. – Bucureşti: Publica, 2009. – 242 p.

„Globalizarea şi tehnologia sunt cele două forţe principale care au ajutat la crearea unei fragilităţi sincronizate în economia mondială. Globalizarea face ca producătorii dintr-o ţară să importe tot mai multe resurse din alte ţări şi să-şi exporte rezultatele muncii spre alte ţări” afirmă autorii în prefaţa acestei cărţi.
Marketingul se dovedeşte a fi extrem de important într-o organizaţie. Maniera în care aplicăm în practică teoria citită în multiplele cărţi de marketing ne ajută să obţinem efectul dorit din partea opiniei publice. În această carte, de asemenea, autorii încearcă să vină cu diverse sugestii şi recomandări cu privire la aplicarea teoriilor marketingului de către managerii diferitor organizaţii.
Sunt 6 capitole: Lumea a intrat într-un nou stadiu economic: de la normalitate la turbulenţă; reacţiile neinspirate ale managerilor la turbulenţă devin acum periculoase; modelul haoticist: gestionarea vulnerabilităţii şi a oportunităţii; proiectarea pentru rezilienţă a sistemelor de management; proiectarea pentru rezilienţă a sistemelor de marketing; prosperitatea în era turbulenţelor: realizarea durabilităţii întreprinderii economice.


Leadbeater, Charles. Noi-gîndim: inovaţie de masă, nu producţie de masă / trad.: Laura Karsch. – Bucureşti: Publica, 2010. – 287 p.

Internetul este fenoment care în ultimii ani a devenit foarte popular: poţi găsi informaţia de care ai nevoie la orice oră. Cît e de veridică, nu se ştie, cel puţin fiecare în parte se bucură de faptul că pentru moment găsesc răspunsul la întrebarea de care are nevoie. În acelaşi timp, internetul crează dependenţă. Care este rolul internetului? După cum afirmă şi autorul cărţii „pe măsură ce internetul se răspîndeşte tot mai mult, infiltrîndu-ne vieţile şi modelînd-ne noţiunea de posibil, suntem tot mai neliniştiţi de ceea ce sae poate să fi dezlănţuit.Prahalad, C. K. Comoara de la baza piramidei: eradicarea sărăciei prin profit. – Bucureşti: Publica, 2009. – 500 p.


Dezvoltarea economică a unui stat presupune o imagine bună atît la nivel intern, dar şi extern. Creşterea economică şi combarea sărăciei constituie 2 probleme a oricărei ţări aflate în curs de dezvoltare. Această carte este structurată în patru părţi: Sectorul privat şi sărăcia: progresul din 2004-2009; Textul iniţial al cărţii; Reacţiile directorilor generali executivi la concept şi la carte; Studii de caz şi observaţiile directorilor generali executivi.
Bird, Drayton. Marketing direct pe înţelesul tuturor. - Bucureşti: Publica, 2007. – 478 p.


Cărţie de marketing vin în ajutorul specialiştilor în domeniu, dar şi celor care învaţă la specialităţi de acest gen. Marketingul te ajută să înveţi cum să cîştigi şi să păstrezi clienţi; să îţi atingi obiectivele; ce trebuie să vinzi; cum să foloseşti internet-ul în favoarea ta etc. Tot aici sunt incluse studii de caz care exemplifică modul în care companii din lumea întreagă au iplementat ideile autorului.Gladwell, Malcolm. The tipping point: cum lucrurile mici pot provoca schimbări de proporţii / trad.: Sabina Dorneanu. – Bucureşti: Publica, 2008. – 282 p.

După cum se menţionează la începutul cărţii, „The Tipping Point este biografia unei idei, iar această idee este foarte simplă. Se referă la cea mai bună care de a înţelege apariţia tendinţelor în modă, fluxul şi refluxul mareelor de delincvenţă sau de ce nu, transformarea unor cărticele necunoscute în nişte bestselluri ori numărul crescut de adolescenţi care fumează, fenomenul zvonurilor care merg din gură-n gură şi toate celelalte schimbări misterioase care se petrec în viaţa de zi cu zi este să le privim ca pe nişte epidemii.
În această lucrare sunt explicate fenomenul serialelor pentru copii, cele trei reguli ale epidemiilor, lecţiile punctului critic din lumea în care trăim, dar şi 2 studii de caz: Zvonurile, pantofii de sport şi importanţa traducerii şi sinuciderea, fumatul şi căutarea ţigaretei care nuare aderenţă.