04.11.2010

Delavier, F. Anatomia unui corp perfect. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009. - 144 p.


Cartea include mai mult de 400 de ilustraţii amănunţite. Imaginile înfăţişează muşchii solicitaţi în timpul fiecărui exerciţiu în modul în care interacţionează grupurile musculare între ele, dar şi cu tendoanele şi cu structurile osoase. Cartea cuprinde şi capitolele dedicate analizei anatomice a celor mai frcvente plăgi şi accidente care se pot întîmpla în orele de antrenament. La fel, sunt explicate ce trebuie să faci ca să previi sau cum să le tratezi. Sunt incluse şi descrise 115 exercţii pentru braţe, piept, picioare, fese şi abdomen.

(Sursa imaginii: http://www.julie.ro/)

Datcu, Iordan. Dicţionarul etnologilor români : în vol. - Bucureşti : Ed. SAECULUM I.O. - Vol. 1. - 1998. - 320 p.


Volumul 1 al Dicţionarului etnologilor români constituie ultima treaptă a instrumentelor de lucru necesare a acestui domeniu. Istoria folcloristicii noastre confirmă pe deplin locul indispendabil ce revine feluritelor ei instrumente de investigaţie. Lexiconul de faţă, operă de pionerat în cultura noastră, reprzintă o lucrare solidă, excelent documentală, ţinînd cumpăna dreaptă între datele biografice strict necesare, exegeza critică pertinentă şi informaţia bibliografică aproape completă. Dicţionarul etnologilor români reprezintă oglinda fidelă, clară, a folcloristicii româneşti de la orgini pînă în 1998 şi o sursă preţioasă de informaţie şi exegeză, neegalată pînă acum afirmă prof. univ. Nicolae Constantinescu. Volumul 2 al Dicţionarului etnologilor români însumează aproape 800 de articole despre etnologii români (din ţară şi din afara hotarelor actuale), dar şi despre etnologii străini care s-au arătat preocupaţi de ethnosul românesc, Dicţionarul de faţă constituie - prin amploarea şi impresionantul fond documentar oferit cititorilor - o veritabilă enciclopedie, unică în literatura de specialitate.
(Sursa imaginii: http://www.miracol.ro/)

Vieru, Grigore. Ghicitoare fără sfîrşit. - Chişinău : Prut Internaţional, 2005. - 228 p.

Cartea Ghicitoare fără sfîrşit include un set de poezii pentru copii, dar şi celor pasionaţi şi interesaţi de poezia lui Grigore Vieru. Cea mai mare parte a versurilor sunt catrene, ceea ce poate fi utile în special copiilor preşcolari.

Moldovanu, Dumitru. Haiducul Tobultoc. - Chişinău : Arc, 2008. - 224 p.


Prima ediţie a acestei cărţi a apărut la Ed. Cartea Moldovenească în 1981. Avea un tiraj inimaginabil faţă de cele practicate azi - 10000 de exemplare. În anul 1989, Haicul Tobultoc era reluată, cu unele modificări, de aceeşi editură. Dar deschderile perestroikăi nu erau decît modeste întredeschideri, autorul trebuind să ţină cont şiatunci de o serie de tabuuri şi restricţionări, care funcţionau încă la toate nivelurile. Publicaţia editurii Arc, este prima liberă de constrîngerile oricărei cenzuri. (Eugen Lungu)


Pe lîngă faptul că autorul tratează subiectul cu privire la haiducul Tobultoc, vorbind despre despre acesta, atît momente din copilărie cît şi faptele sale. La fel, este un capitol Ecouri la ediţia întîi, unde Vladimir Beşleagă, Ion Ciocanu şi Leo Butnaru vizavi de personalitatea lui Tobultoc.

(Sursa imaginii: www.cauti.ro)

Matei, H. Enciclopedia statelor lumii. Ed. IX-a. - Bucureşti : Meronia, 2003. - 646 p.


Enciclopedia statelor lumii, cel mai cunoscut titlu al enciclopedisticii româneşti, cu aproape o jumătate de milion de exemplare difuzate de la prima ediţie din 1975 pînă azi, îşi actualizează şi îşi ămbogăţeşte conţinutul în ritmul schimbărilor trepidante ale timpului nostru. În această ediţie, cartea mai include cîte 2 hărţi pentru fiecare stat.
(Sursa imaginii: www.anticariatultau.ro)