20.10.2010

Oprea, Şt. Cartea Oscarurilor / Şt. Oprea, A.-M. Rusu. - Ed. a 2-a rev. şi actualizată. - Ch. : Cartier, 2006. - 816 p.


Cel mai spectaculos eveniment din viaţa cinematografică este festivitatea anuală a acordării premiilor Oscar. În fiecare primăvară acestea lansează vedete, confirmă talente, impun atenţiei întregii lumi filme de valoare.
Cartea în cauză include toate filmele care au obţinut prestigiosul premiu Oscar. Filmele, dar actorii, sunt incluşi în ordine cronologică, din anul 1927 pînă în 2005. La fiecar3e film se mai face o referinţă, ărezentînd un scurt istoric al filmului: scenariu, actori, regizor, tema filmului...

(Sursa imaginii: www.cartier.md)