10.02.2011

Expoziţie virtuală - Liviu Deleanu: 100 de ani de la naştere

Deleanu, Liviu. Epigrame cu adresă.- Chişinău: Ruxanda, 1999.- 79 p.
Lucrarea în cauză redă nişte mici trăsături sufleteşti, momente din viaţa autorului care au apărut sub forma unor epigrame. Deoarece primele rînduri pe care lea conceput autorul au fost însăşi epigramele. Nişte mici catrene ce amuză dar care crează şi unele momente de gîndire profundată. Azi cei ce l-au cunoscut pe Delianu în plină maturitate, ba şi mai tîrziu, le vine greu să-şi imagineze cum blîndul şi tăcutul Deleanu ar fi fost în stare să înţepe sau să jignească pe cineva.

Deleanu, Liviu. Vreme-n alte vremi topită. - Iaşi: Bonitas, 2005.- 141 p.
Lucrarea în cauză redă poeziile cu orientări tradiţional-clasice ale autorului care este însăşi înteimetorul şi animatorul orientării. Opera poetică a lui Liviu Deleanu este în realitate un nou izvod de nouă frumuseţe ce reprezintă un atare tip de creaţie prin iubire şi anume iubire frumosului şi a sacrului şi a dorului de viaţă, de tainele existenţei umane şi de tot ce este spaţiul mioritic.

Deleanu, Liviu. Poezii.- Chişinău: Hyperion, 1991.- 320 p.
Deleanu e cel care s-a născut în poezie. De la patru ani scrie ca la vîrsta de şaisprezece ani să creeze aceste pozii care sunt redate în lucrarea dată. Peziile sale sunt ca însăşi sufletul său curat şi plin de mister.

Deleanu, Liviu. 100 pezii de dargoste şi dor.- Chişinău: Hyperion, 1996.- 102 p.
Clopat al dradostei, Numa, Nu conteni deloc, Ci bate mereu ca acuma, Cu via ta limbă de foc - cam aceasta ar şi denota toată lucrarea dată: dragoste, nelinişte, dorinţă, neîmpăcare şi aşteptare.

Ciocanu, Ion. Literatura română contemporană din Republica Moldova.- Chişinău: Literatura, 1998.- 439 p.
Lucrarea dată face o caracteristică generală a activităţii literare ale autorului. O confesiune de creaţie, lirica de dargoste a lui Liviu Deleanu care face trimitere la cele mai deosebite momente din lirica şi viaţa sa plină de ocolişuri.

Mihai, Dolgan. Polifonismul creativităţii.- Chişinău: S.n , 2010.- 624 p.
Însăşi lucrarea e o mare trăire deoarece încearcă în măsura apartenenţei autorului să facă o tipologie, o apreciere aşa cum şi lui Deleanu îi dă un titlu de individalitate, de unicacitate ce îl face să aibă între un stil modernist şi stilul clasic. Care îl avantajează din mai multe puncte de vedere.

Ciocanu, Ion. Literatura română.- Chişinău: Prometeu, 2003.- 510 p.
Prin critica sa literară Ciocanu face o trimitere la opera lui Deleanu şi anume între metafora sugestivă şi tributul plătit ideologiei comuniste. Măiestria lirică poate consta, aşadar, nu numai în abordare ingenioasă, amplă şi profundă a unor subiecte, teme , probleme de mare intensitate şi importanţă, ci şi în evocarea subtilă a unor sentimente dominante de candoare, în recrearea unei atmosfere favorabile dezvăluireii acestor sentimente.

Maria Bivol
Biblioteca Municipală "B.P.Hasdeu"