04.05.2011

Giurescu, Constantin C. Istoria românilor: în 3 vol.: - Bucureşti : All, 2007.


Volumele în cauză este începutul unei lucrări care va îmbrăţişa întreaga istori a poporului român, din cele mai cvechi timpuri pînă la unirea României Mari. Lucrarea Istoria românilor are trei volume în care sunt tratate subiecte din cele mai vechi timpuri pînă în prezent. Sunt informaţii actuale şi utile
Vol. I : Din cele mai vechi timpuri pînă la moartea lui Alexandru cel Bun. – 454 p.
După cum ne sugerează chiar şi titlul volumului, în această carte se reflectă istoria poporului român de la primele atestări, influenţa romanilor, slavilor, bulgarilor la întemeierea ţărilor româneşti, întemeietorii, primii domnitori etc.
Vol. II : De la Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun pînă la Mihai Viteazul. - 528 p.
În acest volum se menţionează diverşi domnitori ai Ţărilor Române cum ar fi: Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Radu cel Mare, organizarea Ţărilor Române: domnul, organizarea administrativă, dregătorii, oraşele sau tîrgurile, satele, viaţa economică, arta etc.
Vol. III : De la moartea lui Mihai Viteazul pînă la sfîrşitul epocii fanariote (1601-1821). – 780 p.
Volumul în cauză se împarte în două părţi în care cuprinde istoria politică între 1601 şi 1821 respectiv instituţiile şi cultura în aceeaşi perioadă de timp.
Autorul reflectă domnia diferitor domnitori ai ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei cum ar fi Radu Şerban, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brăncobeanu, Şerban Cantacuzino, epoca fanariotă şi domnitorii ei etc.
La finalul fiecărui volum sunt incluse ilustraţii şi hărţi.

Sursa imaginii: anticariatsophia.ro

Fontaine, R. Psihologia îmbătrînirii / trad.: D., Zămosteanu. – Iaşi : Poliurom, 2008. – 228 p.


Titlu original: Psychologie du vieillissement
Psihologia se defineşte în mod obişnuit drept ştiinţa comportamentelor şi a proceselor mentale. Conceptul de comportament primeşte accepţii mai mult sau mai puţin largi.
Îmbătrînirea, însă, este un ansamblu al proceselorpe care le suferă un organism după faza de dezvoltare, însă ea nu este echivalenmt cu termenul de îmbătrînire. Cercetătorii secolului XIX au contribuit la răspîndirea unei imagini negative a îmătrînirii.
Cartea este structurată în tece capitole: îmbătrînirea şi cauzele ei; îmbătrînirea sistemului nervos; măsurarea şi modelizarea efectului îmbătrînirii psihologice; îmbătrînirea perceptivă; îmbătrînirea inteligenţei; îmbătrînirea memoriei; îmbătrînirea memoriei; îmbătrînirea personalităţii; îmbătrînirea reuşită, îmbătrînirea optimă; îmbătrînirea îmbătrîniri şi moartea şi doliul.
În această carte este tratat un subiect interesant, de care noi toţi trebuie să luăm în consideraţie.

sursa imaginii: shopping-experts.ro

Cohen, Herb. Arta de a negocia: cum să obţii ceea ce vrei: nimic nu se pierde, totul se negociază / trad.: C. Săucan. – Bucureşti : Humanitas, 2008. –

Negocierea este o artă pe care trebuie orişicine să o posede. Trăim într-o lume în care totul se nogociază, mai mult sau puţin.
Negocierea reprezintă un domeniu al cunoaşterii şi efortului ce se concentrează asupra cîştigării bunăvoinţei unor oameni de la care ne dorim ceva anume. Negocierea este utilizstă în vederea folosirii informaţiei şi a puterii astfel încît să modifice comportamentul oamenilor în anumite situaţii.
Cartea în cauză include patru părţi: Da, poţi (Ce este negocierea; aproape totul este negociabil; primii paşi); Cele trei variabile esenţiale (puterea, timpul, informaţia); stiluri de negociere (victoria cu orice preţ... stilul sovietic, negocierea reciproc avantajoasă, mai multe despre tehnica win-win); cum să negociaţi orice, oricînd (negocierea prin telefon şi reţinerea în scris a hotărîrilor luate, apelul la „instanţele superioare, personalizarea).