05.03.2013

Howitt, Dennis. Introducere în SPSS pentru psihologie. - Iași : Polirom, 2010. - 420 p.

Aplicația SPSS (statistical Package for the Social Sciences - pachet de programare statistice aplicabile științelor sociale) a ost inițial elaborată în 1965, la Universitatea Standford din California. De atunci, a devenit cea mai folosită aplicație de analiză de date din domeniu și e disponibilă pe întreg mapamond. Cartea e structurată pe 7 capitole: Introducere în SPSS; Statisticle descriptive; Testarea semnificației și testele inferențiale de bază; Analiza variaței etc.