13.06.2012

Antoci, Diana. Aptitudinile elevilor: (Interacţiune, influenţă, dezvoltare): Monografie / Diana Antoci. – Ch.: Print Caro, 2011. – 122 p.


Lucrarea reprezintă o cercetare experimentală care dovedeşte existenţa legăturii reciproce dintre creativitate şi aptitudinile pentru arta plastică, între care există o mişcare în dublu sens, respectiv demonstrează posibilitatea principală de stimulare şi dezvoltare a aptitudinilor pentru arta plastică, influenţând asupra inteligenţei şi creativităţii. Totodată prezintă un instrument complex creat şi aprobat pentru cercetarea aptitudinilor pentru arta plastică, care permite o abordare integrală a acestor aptitudini.
În lucrare se face o generalizare a rezultatelor obţinute în cadrul studiului teoretic şi experimental al interacţiunii dintre aptitudinile pentru arta plastică şi aptitudinile generale – inteligenţa şi creativitatea – în aspect psihogenetic.
În finalul lucrării sunt formulate recomandări practice pentru pedagogii şi psihologii practicieni, care vor contribui la dezvoltarea aptitudinilo speciale şi generale ale personalităţii.