14.03.2011

V.-I., Maria. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău (1877-2002) : Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I (1877-1950).

Lucrarea este o istorie a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din orașul Chișinău şi cuprinde zece capitole ce includ istoria bibliotecii în anumite perioade.
Capitolul I - Înfiinţarea Bibliotecii Publice a Oraşului Chişinău, Capitolul II include anii 1917-1918, iar Capitolul III – Biblioteca Publică a Municipiului Chişinău (1918-1940) etc.
După cum afirmă şi Gheorghe Palade, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Moldova Istoria Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” reflectă într-un anumit sens şi evoluţia vieţii spirituale din Basarabia în epoca modernă şi cea contemporană. Înfiinţarea Bibliotecii Publice Orăşăneşti Chişinău reprezintă o realizare importantă a culturii basarabene, chiar dacă aceasta iniţial purta amprenta politicii rusificatoare a adminstraţiei ţariste, iar fondurile de carte erau consultate de un cerc relativ îngust de cititori.