23.02.2012

Orheiul Vechi, peisaj şi fenomen cultural românesc

Recomandăm spre lectură o expoziție virtuală de carte ce face referință la Orheiul Vechi din Republica Moldova.

Nesterov, Tamara. Situl Orheiul Vechi : monumente de arhitectură. - Chişinău : Epigraf, 2003. - 235 p.

Studiul sistematic asupra sitului Orheiul Vechi a început în anul 1946, continuînd, cu două intermineţe, pînă în prezent. În prezenta lucrare s-a încercat o corelare dintre studiile anterioare referitoare la Orheiul Vechi şi analiza arhitecturii din acest sit, aducîndu-se în lumină noi date, noi interpretări bazate pe studiul arhitecturii. În atenţia cercetării s-a aflat, în primul rînd, arhitectura edificiilor cu caracter monumental şi, în al doilea rînd, cea a obiectivelor de arhitectură vernaculară, fără de care nu ar putea fi dezvăluită plenar, la scară umană, istoria sitului afirmă autoarea lucrării.
Informaţiile prezentate reflectă Istoriografia şi istoria Orheiului Vechi, Monumentele de arhitectură, Detaliile arhitectonice, Arhitectura vernaculară, Reconstituirea istoriei Orheiului Vechi în baza studiului arhitecturii sitului.Peisajul Cultural Orheiul Vechi / Gh. Postică, N. Boboc, L. Chirică etc. - Chişinău : CEP USM, 2010. - 138 p.


Peisajul Cultural Orheiul Vechi reprezintă un fenoment cultural-natural de excepţie. Este aşezat în defileul rîului Răut, Peisajul Orheiului Vechi, cuprinde vestigii arheologice deosebite, inclsiv mai multe staţiuni ale omului preistoric.
În această lucrare se vorbşete despre descrierea sitului, istorie şi dezvoltare, starea sitului, factori care afectează situl.
Orheiul Vechi: buletin istorico-arheologic 1998 / resp.: Gh. Postică - Chişinău : Editura Ruxanda, 1999. - 72 p.

Cercetarea arheologică a complexului Orheiul Vechi a început în anul 1947, au fost declanşate primele investigaţii de teren. În anii 1947-1962 sub conducerea lui Gh. Smirnov au fost descoperite şi cercetate obiective arheologice care sunt considerate clasice pentru complexul Orheiul Vechi. În această lucrare se vorbeşte despre acest complex arheologic, monumente rupeste, şantierul arheologic, contextul geografic şi arheologic, ecologia landşaftului şi a monumentelor, şcoala de vară şi curriculum.
Orheiul Vechi / Alc.: P. P. Bîrnea. - Chişinău : Timpul, 1986. - 122 p.
Este o ediţie trilingvă, informaţiile fiind prezentate în limbile română, rusă şi franceză. Pe lîngă informaţiile de bază prezentate despre situl Orheiul Vechi sunt incluse şi imagini care au fost descoperite pe acet loc, fiecare obiect prezentat în ilustraţii fiind descris şi comentat.