20.04.2015

Romanul Falsificatorii de bani de Andre Gide


Gide, Andre. Falsificatorii  de bani / Andre Gide;  trad. din limba franceză: Mihai Murgu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 1996. - 331 p.

Semnificativ, unicul roman al lui Gide demn de acest nume este un studiu al potenţialului romanului. Edouard, una din multiplele voci narative, este scriitor în devenire. Precum Gide, el ţine un jurnal despre cum îşi scrie romanul. Şi el lucrează la o carte intitulată Falsificatorii de bani. Printr-un efect năucitor de mise en abyme, citim un roman despre un romancier ce scrie un roman despre un romancier ce scrie un roman... Este doar unul dintre procedeele folosite de Gide pentru a-şi prinde cititorii pe picior greşit. Gide flirtează cu genuri consarate, ca romanul de dragoste şi bildungsromanul, iar posibilitatea unei poveşti poliţiste cu şcolari care dau nişte monede false de aur drept autentice este sugerată, fără a i se da curs. Monedele false simbolizează valorile false, în general – cele puse în circulaţie de stat, familie, biserică, literatură instituţionalizată.

Despre valorile familiei

Importanţa care i se acordă în prezent familiei a devenit una majoră, îndeplinind diverse roluri la nivel social. Familia este un element important în ceea ce priveşte organizarea umană, elementul care realizează totalitatea funcţiilor societăţii: reproducerea şi asigurarea continuităţii biologice a speciei umane, producerea mijloacelor de subzistenţă, educarea şi socializarea copiilor etc. Actualitatea Familia : Probleme sociale, demografice şi psihologie / red.: Gh. Paladi, A. Timuş.  Chişinău: S. n., 2005.  232 p.
problemelor familiale este determinată de locul institutului familiei în structura generală a societăţi, de funcţiile şi rolul lui în educaţia generaliilor tinere este de părere A. Timuş, membru corespondent al A. Ş. Moldovei în lucrarea
Din cauza migraţiei populaţiei Republicii Moldova, în ultimul timp, instituţia familiei a devenit în atenţia autorităţilor centrale prin organizarea diferitor activităţi. Astfel, în acest an, pentru a 2 oară consecutiv se organizează festivalul familiei. Această zi este celebrată pe 15mai, în conformitate cu decizia Adunării Generale a ONU, adoptată prin Rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993. Obiectivul principal al acestei zile este de a sublinia importanţa familiilor în societate şi a promova valorile familiei - egalitatea, împărţirea responsabilităţilor casnice, dragostea, respectul, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor bătrâne.
Această zi este celebrată la data de 15 mai, în Despre Ziua Internaţională a Familiei în Republica Moldova. În anul 2009, Ziua Internaţională a Familiei a fost celebrată în Moldova prin organizarea, în premieră, a Festivalului Familia. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), cu suportul agenţiilor ONU în Moldova, în special al UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, UNIFEM, Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei, precum şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM). Festivalul s-a desfăşurat în trei oraşe - Chişinău, Bălţi şi Cahul, reuşind să adune aproape 30 000 de persoane. Mesajul de bază al evenimentului a fost „Valorile creează Familia - Familia Creează Valori”. Această primă iniţiativă de organizare a Festivalului Familia în Republica Moldova a sporit gradul de conştientizare al participanţilor cu privire la valorile de familie, precum şi capacitatea de reacţie a autorităţilor centrale şi locale faţă de problemele cu care se confruntă familiile în ziua de azi. Pentru a menţine subiectul instituţiei familiei pe agenda publică, precum şi a sensibiliza societatea cu privire la importanţa mediului familial sănătos, celebrarea Zilei Familiei trebuie să devină o tradiţie în Republica Moldova. Conceptul Festivalului Familia în 2010.

Obiective:
Instituţia familiei în R. Moldova se confruntă la ora actuală cu o profundă criză morală, de aceea se impune o abordare complexă şi multidisciplinară a acestei situaţii, pentru a consolida valorile familiei. Pe această cale, Festivalul Familia, care marchează Ziua Internaţională a Familiei, îşi propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la valorile familiei şi să promoveze instituţia familiei şi implicaţiile morale ale acesteia. Având disponibilitatea financiară şi interesul din partea autorităţilor centrale şi locale, se propune ca evenimentul în anul 2010 să fie organizat la nivel naţional. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Autorităţile Publice Locale şi Agenţiile ONU vor avea un rol-cheie în organizarea şi coordonarea Festivalului. Alţi parteneri locali, cum ar fi bisericile, şcolile, ONG-urile de tineret, mass-media, vor fi invitaţi să participe la eveniment.
Rezultatele aşteptate
• Festivalul Familia şi alte evenimente organizate în contextul Zilei Internaţionale a Familiei, cu sprijinul şi participarea Administraţiei Publice Locale şi Centrale, a comunităţii donatorilor, societăţii civile, reprezentanţilor bisericii, mass-media şi altor parteneri se vor desfăşura în cel puţin 10 raioane/localităţi ale Republicii Moldova;
• Vor fi produse materiale promoţionale, pentru a fi distribuite participanţilor la Festivalul Familia (postere, pliante mici, chipiuri etc.);
• Va fi organizată o conferinţă de presă pentru lansarea Festivalului Familia, cu participarea reprezentanţilor ministerelor de resort;
• Evenimentele organizate cu ocazia Festivalului Familia vor fi reflectate în mass-media naţionale şi locale;
• Agenţia sau ONG-ul angajat pentru organizarea Festivalului Familia va elabora un raport final privind desfăşurarea evenimentului, practicile bune, lecţiile învăţate şi recomandările pentru viitor.

Impactul evenimentului
• O atenţie sporită din partea APL-lor pentru promovarea egalităţii de gen, protecţia femeilor vulnerabile, copiilor abandonaţi, persoanelor în vârstă etc.;
• Grad de conştientizare sporit din partea publicului larg cu privire la importanţa unei familii sănătoase şi armonioase;
• Atenţie sporită din partea factorilor de decizie faţă de instituţia familiei;
• Deschidere din partea APL-lor faţă de organizarea la nivel local a activităţilor sociale ce ar viza protecţia şi sprijinirea familiilor vulnerabile, a persoanele nevoiaşe etc.
• Implicarea mai activă a actorilor sociali din comunitate - şcoli, biserici, centre de tineret, etc. în organizarea activităţilor la nivel comunitar.
În cadrul Festivalului Familia, Ministerul Edcaţiei în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei desfăşoară Concursul Republican "Enciclopedia Familiei".
Festivalul FAMILIA cu genericul "Familia crează valori, valorile crează familia" a fost lansat astăzi la Chişinău, în cadrul unei conferinţe de presă. Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a menţionat că Festivalul se desfăşoară în perioada 10 - 16 mai în oraşul Chişinău şi 10 raioane ale republicii, iar scopul de bază al acestui eveniment este promovarea valorilor de familie, între care dragostea, respectul reciproc, împărţirea egală a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor bătrâne. Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a subliniat că în rezultatul schimbărilor rapide în domeniul economic, social, cultural şi politic instituţia familiei se confruntă cu unele probleme, precum sunt declinul şi îmbătrînirea populaţiei, instabilitatea condiţiilor de trai ale familiei şi impactul migraţiei legale şi ilegale a părinţilor în căutarea unui loc de muncă. Toate acestea sunt elucidate şi în procesul de elaborare a politicilor sociale.
Sursa: http://www.unfpa.md şi www.stiri.md
Din considerentele de mai sus, venim cu o listă bibliografică a cărţilor ce refletă acest subiect şi care sunt tratate din punct de vedere psihologic, etic, social, legislaţie. Documentele propuse spre consultare se află în fondul de carte a Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu. Lista prezentată include doar o parte din cărţile existente în colecţiile bibliotecii.

Albu, Adriana. Asistenţa în familie a persoanei cu deficienţă funcţională / Adriana Albu, Constantin Albu, Ioan Petcu, cuv. înainte: I. Haulică. - Iaşi: Polirom, 2001. - 235 p.
Avram, Marieta. Legislaţia familiei / Marieta Avram, Flavius Baias. - Bucureşti: All Beck, 2001. - 648 p.
Banciu, Doina. Adolescenţii şi familia / Doina Banciu, Sorin M Rădulescu, Marin Voicu. - Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987. - 291 p.
Biblioteca medicală a familiei / trad.: Doina Pienescu. - Bucureşti: Enciclopedia Rao, 2002. - 184 p.
Bolovan, Sorina Paula. Familia în satul românesc din Transilvania / Simion Retegan, Vasile Sălăjan, Leon Leon. - Cluj-Napoca: Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999. - 396 p.
Cercetarea monografică a familiei / contribuţie: Xenia C. Costa-Foru. - Bucureşti: Fundaţia Regele Mihai I, 1945. - 323 p.
Ciutacu, Florin. Codul familiei. - Bucureşti: Oscar Print, 1999. - 158 p.
Codul căsătoriei şi familiei al Republicii Moldova. - Chişinău: S. n., 2000. - 48 p.
Codul familiei al Republicii Moldova. - Chişinău: Elena V. I., 2006. - 83 p.
Colac, Tudor. Familia: valori şi dimensiuni culturale. - Chişinău: Universul, 2005. - 346 p.
Coroliov, Iu. A. Tineretului: Despre căsătorie şi familie. - Chişinău: Lumina, 1984. - 79 p.
Etica şi psihologia vieţii de familie / red.: I. V. Grebennicov, trad.: A. I. Silvestru. - Chişinău: Lumina, 1986. - 282 p.
Familia : Probleme sociale, demografice şi psihologie / red.: Gh. Paladi, A. Timuş. - Chişinău: S. n., 2005. - 232 p.
Goody, Jack. Familia europeană / Jack Goody, trad.: Silvana Doboş. - Iaşi: Polirom, 2003. - 256 p.
Iluţ, Petru. Sociopsihologia şi antropologia familiei. - Iaşi: Polirom, 2005. - 294 p.

Ivanov, M. A. Căsătoria, familia, copii / M. A. Ivanov. - Chişinău: Lumina, 1987. - 128 p.
Kilkelly, Ursula. Dreptul la respectarea vieţii private de familie / Ursula Kilkelly. - Chişinău: S. n., 2003. - 72 p.
Litin, Scott. Ghidul sănătăţii familiei / Scott Linit, trad.: Adriana Muşat, Dragoş Radu, Andrei Vasilecu. - Bucureşti: All, 2008. - 1448 p.
Lozanu, Mina. Educaţia sexuală a tineretului şi problema creării familiei / Mina Lozanu. - Chişinău: Ruxanda, 1998. - 32 p.
Lutkov, B. A. Educaţia prin muncă în familie / B. A. Lutkov, L. V. Lutkova. - Chişinău: Lumina, 1989. - 141 p.
Mesagerul Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova. - Chişinău, 1998. - 46 p.
Mitrofan, Iolanda. Cuplul conjugal: Armonie şi dizarmonie / Iolanda Mitrofan; Doru Gheorghe Dumitrescu. - Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. - 277 p.
Mitrofan, Iolanda. Elemente de psihologie a cuplului / Iolanda, Nicolae Mitrofan. - Bucureşti: Şansa, 1996. - 253 p.
Mitrofan, Nicolae. Dragostea şi căsătoria / Nicolae Mitrofan. - Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. - 223 p.
Mitrofan, Iolanda. Psihologia relaţiilor dintre sexe: Mutaţii şi alternative / Iolanda Mitrofan. Cristian Ciupercă, Mihai Tonici. - S. l.: Alternative, 1997. - 368 p.
Prevenirea violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane / Ruslana Bezpalcei. - Chişinău: Pontos, 2002. - 240 p.
Psihologia familiei / coord.: Petroman, Pavel. - Timişoara: Eurobit, 2003. - 226 p.
Roudinesco, Elisabeth. Familia în dezordine / E. Roudinesco, trad.: Nicolae Baltă. - Bucureşti: Trei, 2006. - 179 p.
Sălăgean, Viorel. Adolescentul, Familia şi Reproducerea / V. Sălăgean, D. Titieni, I. Vinţi, N. Costin. - Cluj-Napoca: Dacia, 1997. - 189 p.
Seleznev, N. V. În familie creşte un fiu / N. V. Seleznev. - Chişinău: Lumina, 1986. - 122 p.
Spânu, Mariana. Introducere în asistenţa socială a familiei şi protecţia copilului. - Bucureşti: Ed. Tehnică, 1998. - 222 p.
Stănciulescu, Elisabeta. Sociologia educaţiei familiale: în 2 vol. / Elisabeta Stănciulescu, Agnes Pitrou. - Iaşi: Polirom, 2002.
Vol. 1: Familie şi educaţie în societatea românească. - 432 p.
Vol. 2: Strategii educative ale familiilor contemporane. - 278 p.
Ştefan, Cristina. Familia monoparentală / Cristina Ştefan, pref.: Mihaela Miroiu. - Iaşi: Polirom, 2006. - 315 p.
Tînărul în familie / red.: Lucia Pietraru. - Bucureşti: Ed. Medicală, 1979. - 59 p.
Vocaţia familiei în dezvoltarea comunicării interetnice în România / coord.: Ana Bogdan Tucaciov. - Bucureşti: S. n. - 142 p.
Viu este Dumnezeu - Catehism pentru familie / trad.: Broşteanu; Aurel Galeriu, Părinte. - Bucureşti: S. n., 1992. - 558 p.

O problemă care a devenit în vizorul autorităţilor publice centrale atît de la noi cît şi în ţările est-europene se datorează migraţiei populaţiei, a copiilor rămaşi în grija rudelor, afectînd, astfel,
dezvoltarea psihologică a acestora din urmă. În România a fost turnat un film care relatează tragica realitatea a migraţiei. Weekend cu mama este un film de lungmetraj regizat de Stere Gulea şi produs de MediaPro Pictures cu spirjinul Centrului Naţional al Cinematografiei. Filmul marchează debutul actriţei Adela Popescu în lungmetraj.
În urmă cu 15 ani, Luiza a plecat în Spania, lăsînd-o pe Cristina, fetiţa ei în vîrstă de trei ani, în grija rudelor. Revenită în ţară, femeia descoperă adevăruri şocante, de care a fost ţinută la distanţă: fiica ei a fugit de acasă, e dependentă de droguri şi are o fetiţă de doi ani pe care a lasat-o în grija unui orfelinat. Macinată de vinovaţie, Luiza încearcă să o salveze pe Cristina şi să-şi răscumpere greşelile. Are la dispozitie... un weekend. La editura Rao din Bucureşti a apărut şi cartea, cu acelaşi titlu. Detaliile le puteţi afla vizitînd site-ul www.weekendcumama.ro. Filmul mai poate fi vizionat şi online pe http://www.trilulilu.ro/Trilu2008Lilu/b73d2dbae6e5ff şi http://www.trilulilu.ro/Trilu2008Lilu/b73d2dbae6e5ff

Vă dorim vizionare plăcută!

Sursa imaginilor:
www.hogaresnuevos.com 
onisifor-ghibu.blogspot.com,
www.cinemagia.ro


18.03.2015

Aproape căsătoriți de Jane Costello

Costello, Jane. Aproape căsătoriți / J. Costello; trad.: S. Toroscai; O. Cristea. - București: Litera Internațional, 2011. - 445 p.

Care este cel mai rău lucru care i se poate întîmpla în ziua nunții unei mirese drăguțe și iubitoare? Exact.

Doar că de data asta lucrurile se schimbă. Este lăsată baltă. Se hotărăște să se mute în America pentru o perioadă. Odată ajnsă acolo, tînăra devina bona copiilor unui văduv nesuferit, dificil, dar extrem de
atrăgător. Dar între timp le cîștigă inima copiilor, însă Zoe oricum rămîne frustrată de atitudinea tatălui lor. Asta pînă în momentul cînd se schimbă lucrurile. Zoe și tatăl copiilor se îndrăgostesc și se căsătoresc. Spre fericirea copiilor.
Pînă la urmă e o carte-comedie ce merită a fi citită.

Romanul „Aproape casatoriti” a primit premiul pentru cea mai bună comedie romantică a anului 2010 și reprezintă al doilea roman scris de Jane Costello.


Sursa imaginii: www.woman2woman.ro

Romanul Talentatul domn Ripley de Patricia HighsmithPrima ediţie: 1955.
Titlu original: The Talented Mr. Ripley.

Highsmith, Patricia. Talentatul domn Ripley / Patricia Highsmith, trad.: Dan Dumitrescu.  Bucureşti ; Chişinău : Litera internaţional, 2003.  319 p.

Tom Ripley este una dintre cele mai mari creaţii a literaturii de tip poliţist – pulp fiction – din secolul XX, un personaj schizofrenic, uneori şarmant, ambiţios, neştiutor, total lipsit de idealuri morale şi înclinat spre izbucniri de extremă violentă. Linia pe care Highsmith o trage între psihoză, pe de o parte, şi invidia de clasă şi dorinţele sexuale, pe de alta, fac posibil ca acest comportament deviant să fie considerat, în termeni relativ sumari, ca simtome ale unei boli mintale, dar el poate fi interpretat şi ca o manifestare complexă a ambiţiilor burgheze şi dorinţelor homosexuale reprimate. Romanul e axat pe relaţia dintre Tom şi Dickie Greenleaf, fiul unui bogătaş care frecventează înalta societate şi care şi-a stabilit reşedinţa împreună cu prietena sa, Marge, într-un sat italian de coastă, Mongibello. Tom este îngrozit de încercările stîngace ale lui Dickie de a picta şi de “inexplicabilul” său ataşament faţă de Marge, pe care este clar că nu o iubeşte. Pe de altă parte, este atras de stilul acestuia, de bogăţia sa şi de felul cum arată. Acest complex de sentimente atinge o stare explozivă, cînd Tom îl ucide pe Dickie şi îşi asumă identitatea acestuia, printr-un gest bine calculat, avînd ca scop beneficiul financiar.
O carte cu o acţiune precisă, cu un scris ales şi menţinută într-un ritm alert, cu o isteţime calculată. Este cu mult înaintea thriller-elor convenţionale; o carte clasică a genului. Evening Standart

15.03.2015

Programarea în web 2.0 / coord.: Sabin Buraga. - Iași : Polirom, 2007. - 263 p.

Pe baza modelului client/server și a hipertextului, spațiul World Wide Web a fost creat la începutul anilor '90, pornind de la ideea integrării unor sisteme informaționale disperte în manieră unitară, fără diferențe între sursele de date. Primii ani ai existenței Web-ului - etapa Web-ului 1.0 - sunt reprezentanți prin căutările de documente care se bazează pe cuvinte-cheie, utilizatorul e văzut ca un consumator pasiv de conținut multimedia; apariția e-business-ului etc. Însă Web 2.0 ori Web social, apar deja noi tipuri de aplicații: bloguri, rețele sociale, spațiile wiki, postcast-urile. Această carte are cinci capitole: Load-balancing în clustere Web - nucleul dur al Web 2.0; Java Script: componentă sinequa non a aplicașiilor Web 2.0; Inginerie Web - revizuirea codului-sursă; Recomandări web prin intermediul microformatelor; Aplicații hibride.

12.03.2015

Aranghelovici, C. Dicţionar de despărţire în silabe. – Bucureşti: Niculescu, 2008. – 384 p.


Dicţionarul vine în întîmpinarea nevoii elevilor sau a cadrelor didactice de a avea un instrument de lucru în rezolvarea dificultăţilor întîmpinate la despărţirea cuvintelor în silabe.


Dicţionarul cuprinde peste 50000 de cuvinte despărţite în silabe. Regulile despărţirii în silabe sunt cele stabilite de ultima ediţie a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române.

01.03.2015

Manual de analiză a politicii externe / coord.: I. Motoc, Ș. F. Cioculescu. - Iași : Polirom, 2010. - 453 p.

Proiectul Manualului de analiză a politicii externe a pornit de la constatarea că disciplina aceasta se află la începuturile sale în peisajul românesc. Analiza politicii externe nu dispune de baze instituționale intelectuale semnificative, afirmă coordonatorii cărții. Lucrarea în cauză este structurată în patru părți: primele două cuprind pozițiile șefilor de stat, respectiv al șefilor diplomației naționale, în ordine cronologică, a treia include studii de teorii politicii extern, iar a patra cuprinde aplicații practice ale analizei de politică externe.