11.03.2011

Rotariu, T. Demografia şi sociologia populaţiei: structuri şi procese demografice. – Iaşi: Polirom, 2009. – 309 p.


Cartea în cauză se dovedeşte a fi al doilea al unui trat de demografie şi sociologie a populaţiei, lucrare care a mai apărut cu ceva timp în urmă, avînd subiecte ce ţin de mortalitate, fertilitate, nupţialitate şi divorţialitate. Lucrarea de faţă prezintă structurile şi dinamica populaţiei, aducînd în discuţie probleme sociale de mare actualitate, cum ar fi procesul de îmbătrînire a populaţiei sau evoluţia efectivă a acesteia din timpuri îndepărtate pînă în prezent. Sunt studiate fenomenul structurii şi dinamicii populaţiei, tranziţia şi proiectările demografice.

Grellet, F. Limba engleză pentru examene şi concursuri: comunicare, analiză, traduceri, exprimarea corectă, cultură şi civilizaţie. – Iaşi: Polirom

Este un ghid util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.
În această carte se oferă nişte informaţii cu privire la principalele instituţii specifice ţărilor anglofone; metode de a scrie un rezumat sau un eseu, cum se analizează un articol, anunţ publicitar etc., dar şi alte informaţii practice: cum se redactează un CV, o scrisoare, un e-mail; cum comunicăm la telefon.
Sunt 5 capitole: Comunicare (1. Reguli specifice anumitor genuri, 2. Cîteva noţiuni, 3. Cîteva funcţii ale comunicării, 4. Cifre şi unităţi de măsură); Analiză (1. Documente scrise, 2. Imagini); Traduceri; Exprimarea corectă (1. În scris, 2. Limba vorbită); Cultură şi civilizaţie (1. English as a world language, 2. The United Kingdom and the Republic of Ireland, 3. The Commonwealth, 4. The United States, 5. Cîteva diferenţe între engleza britanică şi engleza americană).

Folclor literar pentru copii: clasele I-IV / F. Ancuţă, A. Arghirescu, I. A. Stănescu, ... – Bucureşti: Ştefan, 2005. – 124 p.

Obiceiurile şi tradiţiile unui popor sunt elemente specifice, ceea ce face unic fiecare cultură în parte. Cunoaşterea identităţii este un rău necesar, însă pentru acest fapt e necesar cunoaşterea folclorului de la o vîrstă frageră, fapt valabil şi în cazul poporului român. Astfel, lucrarea în cauză a fost alcătuită în scopul de a familiariza copiii cu folclorul românesc. După cum afirmă şi autorii cărţii – „am inclus în lucrare cîntece-formulă, create din dorinţa copilului de a influenţa apariţia unor fenomene din natură, recitativele-numărători, care mijlocesc desemnarea conducătorilor unui joc sau înlăturarea jucătorilor de prisos, proverbe, zicători şi ghicitori. În ciclul obiceiurilor tradiţionale româneşti, ce conţin o varietate de datini şi manifestări cu o amplă desfăşurare în viaţa satului, un loc deosebit îl ocupă obiceiurile de iarnă, prin intermediul cărora copiii au posibilitatea să-şi manifeste preocupările şi personalitatea specifică.”
Această carte este utilă tuturor celor interesaţi de folclor, inclusiv învăţătorii, care „pot găsi materiale ilustrative pentru temele de tratat la orele de curs, precum şi creaţii pentru îmbogăţirea repertoriului la diferite serbări şcolare.”

Manual de analiză a politicii externe / coord.: I. Moţoc, Ş. F. Cioculescu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 455 p.

Semnate de specialişti recunoscuţi în ştiinţe politice, textele reunite în acest manual abordează o gamă amplă de teme specifice domeniului. Proiectul Manualului de analiză a politicii externe a pornit de la constatarea că disciplina aceasta se află la începuturile sale în peisajul ştiinţific românesc.
Lucrarea este structurată în patru părţi: primele două (Luarea deciziei în politica externă românească: viziunea preşedinţilor republicii; Luarea deciziei în politica externă românească: viziunea miniştrilor de Externe) cuprind poziţiile şefilor de stat, respectiv ale şefilor diplomaţiei naţionale, în ordine cronologică, a treia (Teorii ale politcii externe) include studii de teoria politicii externe, iar a patra cuprinde aplicaţii practice ale analizei de politică externă (Practica politicii externe).

Christensen, C. M. Inovaţia ca soluţie în afaceri. – Bucureşti: Curtea Veche, 2010. – 302 p.


Titlu original: The Innovator's Solution: Creating ans Sustaining Successful Growth
Pieţele de capital pretind ca toate companiile să crească şi le pedepsesc fără milă pe cele care eşuează. Dar de ce este creşterea constantă şi substanţială atît de dificil de obţinut? Şi asta nu din cauza lipsei de idei bune sau manageri capabili. Iniaţivele de afaceri eşuază deoarece firmele îşi spoliază în mod nechibzuit propriul potenţial disruptiv, înainte ca ideile noi cu adevărat bune să apuce măcar să prindă contur. Cartea de faţă arată cum pot companiile să rezolve această dilemă, înainte ca ideile noi cu adevărat bune să apuce măcar să prindă contur.

Owen, Jo. Cum să fii un bun manager. – Iaşi: Polirom, 2008. – 298 p.


Managementul necesită inteligenţă, răbdare, relaţii optime cu subordonaţii şi fler în privinţa politicii organizaţionale.
Obiectivele propuse, ce dorim să obţinem, luarea unei decizii corecte axate pe rezultate.
Cartea include 5 capitole: Introducere: manageri reali pentru o lume reală; Abilităţile specifice coeficientului de inteligenţă: gestionarea problemelor, a sarcinilor şi a banilor; Abilităţile specifice coeficientului emoţional: gestionarea personalului; Abilităţile specifice coeficientului politic: Cum să puneţi lucrurile în mişcare; abilităţilşe specifice coeficientului managerial: cum să vă gestionaţi propria evoluţie.

Agular, M. Tehnici şi secrete pentru a vinde mai mult, mai repede, mai scump. – Iaşi: Polirom, 2009. – 253 p.


Tehnicile propuse în această carte pot fi utile tuturor celor care lucrează în domeniul vînzărior, unde potenţialii clienţi trebuie să se transforme în clienţi, cu atît mai mult că concurenţa, la moment, este destul de mare. De aici şi vînzările trebuie să fie la nivel „mai repede, mai scump”.
Descoperirea clientului este factorul cel mai important, convingerea lui de calitatea serviciilor prestate, negocierea şi fidelizarea acestuia rămîn a fi elementele cele mai importante în relaţiile firmă-client.

Scipione, Ileana. Limba spaniolă: dicţionar de dificultăţi lexicale. – Iaşi: Polirom, 2009. – 525 p.


Dicţionarul acoperă diferite nivele ale lexicului spaniol, rezolvînd dificultăţile pe care le întîmpină, la nivelul de bază al limbii, începătorii şi, la nivelele superioare, avansaţii. Conţine o listă actualizată de toponime şi gentilicios, cuvinte argotice, termeni din limbajul tehnic şi ştiinţific, modele de conjugare a majorităţii verbelor neregulate, indicaţii de gen/număr şi de pronunţare/accentuare, cuvinte omografe cu accent diferit, probleme de topică, semantică etc. Lucrarea se adresează studenţilor, profesorilor, traducătorilor, dar şi autodidacilor.