23.08.2010

Fruntaşu, Iulian. O istorie etnopolitică a Basarabiei: 1812-2002. - Chişinău: Cartier, 2002. - 592 p.


Argumentul istoric sau cel politic au fost structurate pînă în prezent după principiile partizaanatului politic şi ideologic, iar de simplificarea istoriei au avut nevoie ideologiile totalitate sau autoritare, deoarece un produs simplu, servit cu anumite ingrediente emoţionale, este consumat cu o credibilitate crescîndă, este reprodus cu încredere şi utilizat, într-un mod aproape sacru, în procesele de adeziune colectivă şa înţelepciunea conducătorului şi în cele de mobilizare ulterioară.
Moştenirea complicată a Basarabiei poate fi datată de la începutul secolului XIX, cînd unele "determinante geopolitice", cum ar fi situarea geografică mai puţin avantajoasă şi proximitatea imperiilor, au început să fie "umplute" cu cel mai spectaculors explozibil social al civilizaţiei moderne - naţionalismul. Faptul în cauză a găsit nepregătită societatea agrară a Moldovei pentru generarea unui naţionalism viabil în condiţiile expansiunii imperiale ruse. Atunci au fost create problemele de statalitate şi naţionalitate, care peste aproape 2 secole reprzintă rădăcina dificultăţilor social-politice ale Republicii Moldova în general ţi pentru procesul de tranziţie democratică, în particular. Din aceste considerente este necesar să întreprindem o istoricizare a structurilor sociale fundamentale, în cazul de faţă a (proto)naţionalismului şi, ulterior, a (dar şi în raport cu) socialismul.
Sursa imaginii: www.cartier.md)

Porojan, D. Bazele sondajului / D. Porojan, B. Ciocănel. - Bucureşti: Irecson, 2006. - 411 p.


Sursa imaginii: www.dejure.md
Ce înseamnă o informaţie de calitate? Este acea informaţie care ne este într-adevăr utilă, acea informaţie care ne ajută să luăm cele mai bune decizii şi care constituie suportul oricărei reuşite. Lucrarea de faţă prezintă premisele pentru obţinerea acestor informaţii prin intermediul sondajelor, descriind în detaliu şi ilustrând cu probleme practice toate etapele ce trebuie parcurse în realizarea unui sondaj: de la tehnici şi procedee de eşantionare, la elaborarea chestionarelor, realizarea interviurilor, prelucrarea statistică şi analiza datelor.
Este o lucrare utilă studenţilor, cercetătorilor în domeniul marketingului, celor care lucrează în domeniul sociologiei şi psihologiei, întrucât abordează acest subiect atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic, furnizând informaţii despre fundamentarea metodelor de eşantionare prin aplicarea statisticii inferenţiale.

Prutianu, Ştefan. Antrenamentul abilităţilor de comunicare: limbaje ascunse. - Iaşi: Polirom, 2005. - 367 p.


Cînd avem nevoie de ceilalţi, comunicăm. Dar, la drept, vorbind, cînd n-avem nevoie?
Cînd nu ne înţelegem, negociem. Dar, la drept vorbind, cînd ne înţelegem?
Suntem oameni, fel de fel. FElurile sunt şi comportamentele prin care obţinem ceea ce ne trebuie, dorim şi vrem de la ceilalţti. Există un fel de oameni care nu-şi dau prea bine seama că au nevoie de ceilalţi. Fie n-o conştientizează, fie refuză această nevoie. Ei comunică puţin. Se repliază, se închid în sine şi îşi spun adesea în gînd: "N-am nevoie de dragostea lor. Nici de respectul lor. N-am nevoie să mă salute..." Cînd au nevoie de tandreţe, de pildă, ei ignoră această nevoie. Ba, mai rău: o neagă. Cel mult îşi oferă automîngîiere şi surogate.