17.12.2010

Kakuzô, Okakura. Cartea ceaiului. – Chişinău: Cartier, 2010. – 126 p.


Ceaiul a început ca doctorie şi a aajuns cu vremea o băutură. În China el a pătruns prin al optulea secol în hotarele poeziei. În secolul XV-lea, Japonia l-a ridicat pînă la o religie a estetismului – ceismul. Filosofia ceaiului nu e numai estetică, în înţelesul obişnuit al cuvîntului, căci vădeşte, în legătură cu morala şi religia, întregul nostru punct de vedere faţă de om şi de fire afirmă autorul cărţii. Lucrarea Cartea ceaiului include şapte capitole: Ceaşca omenirii, şcolile ceaiului, taoism şi zenism, ceainăria, preţuirea artei, flori, meşterii ceaiului.

Sursa imaginii: www.renne.com

13.12.2010

Droit, Roger-Pol. Filosofia pe înţelesul fiicei mele. – Chişinău : Cartier, 2009. – 92 p.


Titlu original: La philosophi expliquée à ma fille.
Raţiunea acestei cărţi
Filosofia este un cuvînt care, deseori, sperie. Ne imaginăm întrebări nemaipomenit de complicate, un vocabular enigmatic, chiar şi titluri de cărţi pe care nu le înţelegem. Pe scrut, filosofia nu ar fi o activitate pentru toată lumea. Crezînd una ca asta, ne înşelăm.

Baczko, B. Crimele revoluţiei franceze. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 360 p.


Titlu original: Comment sortir de la Terreur.
La 9 termidor, Convenţia îi scoate în afara legii pe Robespierre, Saint-Just şi acoliţii lor; o zi mai tîrziu, călăul Parisului îi ghilotinează. Franţa intră într-o perioadă tulbure, marcată de o dilemă inedită: cum se poate opri Teroarea, instaurată de aceeaşi convenţie cu şaisprezece luni în urmă, fără ca procesul ei să fie totodată unul al Revoluţiei înseşi.
Cartea include cinci capitole: Robespierre-rege; Sfîrşitul anului II; Groaza la ordinea zilei; Poporul vandal; Momentul termidorian.

Benz, W. Holocaustul la periferie: Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944. / W. Benz, B. Mihok. – Ch. : Cartier...


Nimicirea evreilor în România s-a deosebit esenţial de holocaustul din alte teritorii. Această ţară, aliată cu Germania hitleristă şi condusă de dictatorul Antonescu, a lăsat neatinşi evreii de naţionalitate română din ţinut (Vechiul Regat), dar a exilat şi a omorît fără milă evreii din teritoriile noi ale ţării, Bucovina şi Basarabia.
În România, discuţiile referitoare la holocaust au început la sfîrşitul anilor 1990. Raportul final al Comisiei internaţionale pentru studierea holocaustului în România (2004) marchează începutul unei culturi a memoriei în România, din care mai fac parte un insitut naţional şi un monument al holocaustului înbucureşti.

Delorme, J. Marile date ale timpurilor moderne. – Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2009. – 116 p.


Titlu original: Les grandes des temps modernes
Autorul cărţii vine cu diferite date cronologice din perioada modernă, în ordine cronologică, în care este explicat şi evenimentul care a avut loc într-una din ţările moderne.
La începutu cărţii este dată o notă explicativă precum că:
1521. – este data unui eveniment;
c. 1524. – dată nesigură sau aproximativă;
<1509-1549>. – interval de desfăşurare al unui eveniment;
1523. – Trimite la rubrica corespunzătoare datei indicate (N. B. Această dată nu este neapărat cea a evenimentului care a motivat trimiterea).
(a) Într-o rubrică, trimitere la unul dintre paragrafele notiţei corespunzătoare.
(Sursa imaginii: www.pravalia cu carti.ro)

Fraser, Angus. Ţiganii : originile, migraţia şi prezenţa lor în Europa. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 366 p.


Titlu original: the Gypsies
Ţiganii reprezintă istoria unui popor rătăcitor, care în Evul Mediu ajunge în Balcani şi apoi se răspîndeşte peste întregul continent european şi dincolo de acesta. Datorită straielor lor de pelerini, ţiganii au stîrnit o puternică curiozitate, după care au început să circule tot felul de teorii. Încă de la misterioasa lor apariţie în Europa, acum mai bine de nouă sute de ani, ţiganii au refuzat să se înscrie în cadrele existenţei stabile, conformă cu convenţiile sociale acceptate. Aşa se face că obiceiurile şi cultura lor au rămas practic neînţelese, păstrarea propriei lor identităţi izbindu-se de respingerea societăţilor cu care au conveţuit.
(Sursa imagnii: www.pravaliacucarti.ro)

08.12.2010

Deletant, Dennis. Aliatul uitat al lui Hitler: Ion Antonescu şi regimul său: 1940-1944. – Bucureşti : Humanitas, 2010. – 398 p.


Titlu original: Hitler’s forgotten ally
„Demonizat atît de legionar, cît şi de regimul stalinist, recuperat de comunismul naţionalist al lui Nicolae Ceauşescu, mareşalul Ion Antonescu a fost transformat după 1990 în figura emblematică a anticomuismului. Autorul cărţii aduce o perspectivă nouă asupra omului şi epocii: perspectiva unui cercetător străin de pasiunile iscate în România, uneori chiar şi printre istorici, de un moment istoric „nedigerat”.
Autorul tratează subiecte ce ţin de activitatea politică a lui Antonescu în timp ce acesta s-a aflat la conducerea României în anii 1940-1944, într-un moment critic pe plan internaţional: cel de-al doilea război mondial. Astfel, sunt tratate subiecte ce ţin de Statul Naţional Legionar, holocaust, evrei, Transnistris: soarta evreilor şi a romilor; lovitura de stat de la 23 august 1944 etc.
Sursa imaginii: www.pravaliacucarti.ro)

Djuvara, Neagu. Ce au fost boierii mari în Ţara Românească. – Bucureşti : Humanitas, 2010. – 269 p.


Lucrarea Ce au fost boierii mari în Ţara Românească : Saga Grădieştilor (sec. XVI-XX) este o cercetare asupra unui neam de boieri mari şi, în fapt, un volum ce priveşte istoria instituţiilor politice româneşti premoderne. În epoca medievală, în Ţările Române, boierii aveau un rol foarte important în guvernarea ţării.
Autorul tratează acest subiect, incluzînd subiectul dat în 7 capitole după cum urmează: Introducere; În căutarea începuturilor; Trei generaţii de mari dregători; În vremea fanarioţilor; În veacul renaşterii naţionale; ultimul lor veac şi anexe.
Sursa imaginii: www.pravaliacucarti.ro

06.12.2010

Platon. A-F. O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu: De la Imperiul Roman tîrziu la marile descoperiri geografice (sec. V-XVI). - Iaşi : Polirom.


În lucrarea de faţă, autorii oferă diverse aspecte a istoriei Europei de Apus în Evul Mediu.
Cartea include 5 capitole: 1. De la Antichitate la Evul Mediu în Europa de Apus (secolele III-VIII); 2. Începutul Evului Mediu în Europa de Apus (sec. VIII-IX); 3. Apogeul civilizaţiei medievale în Europa de Apsu (sec. XI-XIII); 4. Relaţiile dintre Răsăritul ortodox şi Occidentul latin în Evul Mediu; 5. Evul Mediu tîrziu şi tranziţia spre modernitate (sec. XIV-XV/XVI).
Cartea este utilă studenţilor facultăţilor de istorie, dar şi tuturor celor interesaţi de istorie.
Sursa imaginii: www.pravaliacucarti.ro)

Colecţia Codobelc a editurii Cartier la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" din Chişinău.

Royo, D. Dicţionarul cavalerilor / D. Royo; trad.: G. Şiclovan. – Chişinău : Cartier, 2009. – 124 p. - (Colecţia Cartier Codobelc)
Titlu original: Le dico des chevaliers


Lucrarea de faţă este inclusă în colecţia Codobelc a editurii Cartier. Articolele sunt în ordine alfabetică sau tematică, fiind abordate subiecte importante. Cartea este destinată copiilor, oferindu-le informaţii ce ţin de istorie: ce este un asediu, asalt, blazon, cetăţui etc.Joly, D. Dicţionarul piraţilor şi corsarilor / D. Joly; trad.: Ioan T. Biţa. – Chişinău : Cartier, 2009. – 124 p. – (Colecţia Codobelc)
Titlu original: Le dica des pirates et des corsaire.


Cartea include informaţii despre piraţi şi corsari, armele folosite de aceştia, istoria diferitor piraţi. Se explică şi cum sunt corăbiile pirat, obiectele utilizate de aceştia. Aici se vorbeşte şi despre filmele în care piraţii au rol principal, descriindu-se, astfel, viaţa piraţilor în general. Cartea mai include şi ilustraţii, care îi va ajuta pe copii să înţeleagă mai bine lumea piraţilor.Laffon, Martine. Cartea lui de ce / M. Laffon, H. De Chabaneix; trad.: C. Străilă. – Chişinău : Cartier, 92 p. - (Colecţia Cartier Codobelc)
Titlu original: Le livre des pourquoi.


Lucrarea de faţă este destinată copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară. Cartea este destinată acestei vîrste de copii pentru că le oferă răspunsuri la cele mai diverse întrebări de cultură generală. La fel, pe lîngă răspunsurile propriu-zise, autorii mai oferă nişte informaţii generale vizavi de subiectul în cauză. Întrebările sunt din cele mai diverse: despre pămînt, sentimente, cer, animale, flori, legume etc. Cartea mai are şi un conţinut encliclopedic. Cartea mai conţine şi ilustraţii.Laffon, Martine. Cartea lui cum / M. Laffon, H. De Chabaneix; trad.: C. Străilă. – Chişinău : Cartier, 92 p. - (Colecţia Cartier Codobelc)
Titlu original: Le livre des comment


Lucrarea de faţă este destinată copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară. Cartea este destinată acestei vîrste de copii pentru că le oferă răspunsuri la cele mai diverse întrebări pe care copii şi le pun. La fel, pe lîngă răspunsurile propriu-zise, autorii mai oferă nişte informaţii generale vizavi de subiectul în cauză. Întrebările sunt din cele mai diverse: despre arte, tehnică şi explorare, animale, viaţă etc. Cartea mai conţine şi ilustraţii.


Jaffé, Laura. Cartea lui când / L. Jaffé; trad.: C. Străilă. – Chişinău : Cartier, 92 p. - (Colecţia Cartier Codobelc)
Titlu original: Le livre des quand.


Lucrarea de faţă este destinată copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară. Cartea este destinată acestei vîrste de copii pentru că le oferă răspunsuri la cele mai diverse întrebări pe care copii şi le pun. La fel, pe lîngă răspunsurile propriu-zise, autorii mai oferă nişte informaţii generale vizavi de subiectul în cauză. Întrebările sunt din cele mai diverse: invenţii, artă, viitor, cer, natură.
Cartea mai conţine şi ilustraţii.
(Sursa imaginilor: www.cartier.md)