01.04.2013

Morgenthau, H. J. Politica între națiuni. - Iași : Polirom, 2007. - 735 p.

Relațiile internaționale a devenit știință după cel de-al Doilea Război Mondial. De-a lungul timpului au apărut diverse tratate, monografii subiect privire la acest subiect. Disciplina Relațiilor Internaționale trebuie să fie o explicare a funcșionării sistemului internațional și un ghid practic pentru oamenii de stat și diplomații timpurilor noastre. Cartea în cauză se adresează studenților, profesorilor universitari, dar și publicului larg. Sunt zece părți: Teoria și practica politicii internaționale; Politica internațională ca luptă pentru putere; Puterea națională; Politica internațională ăn lumea contemporană etc.

07.03.2013

Logofătu, Doina. Algoritmi fundamentali în JAVA : aplicații. - Iași : Polirom, 2007. - 370 p.

Cartea prezintă noțiuni de bază privind algoritmii și teoria complexității și ilustrează prin numeroase exemple tehnici de programare elementară. Toate tehnicile de programare sunt prezentate detaliat, cu numeroase probleme propuse reprezentative, accentul punîndu-se însă pe metoda programării dinamice. Această carte cuprinde peste 70 de probleme complet analizate și rezolvate în Java, peste 270 de probleme propuse și 130 de figuri și imagini. Sunt 11 capitole: Algoritmi - fundamente; Introducere în POO; JAVA - fundamente; Cutii în cutii; Suma de puteri; Greedy etc.

Logofătu, Doina. Algoritmi fundamentali în C++: aplicații. - Iași : Polirom, 2007. - 359 p.

„Această carte se bazează preponderent pe o parte a volumului Algorithmen und Problemlosungen mit C++, care a apărut în GErmania (octombrie 2006). Cartea de față cuprinde noi probleme rezolvate în cadrul capitolelor corespondente, dar și noi capitole (ex. „Inroducere în STL”, „Problema ordonării datelor”). Cartea curinde experiențe, obsrvații li cunoștințe pe care le-am adunat în decursul a peste zece ani. Îm studenție mi-am dorit cărți care să ușureze accesul spre teorie și să conține mai multe exemple practice” afirmă autoarea cărții. Cartea cuprinde 11 capitole: Algoritmi - elemente definitorii; Introducere în POO; Introducere în STL; Cutii ascunse; Sume de puteri; GReedy; Problema ordonării datelor etc.

05.03.2013

Howitt, Dennis. Introducere în SPSS pentru psihologie. - Iași : Polirom, 2010. - 420 p.

Aplicația SPSS (statistical Package for the Social Sciences - pachet de programare statistice aplicabile științelor sociale) a ost inițial elaborată în 1965, la Universitatea Standford din California. De atunci, a devenit cea mai folosită aplicație de analiză de date din domeniu și e disponibilă pe întreg mapamond. Cartea e structurată pe 7 capitole: Introducere în SPSS; Statisticle descriptive; Testarea semnificației și testele inferențiale de bază; Analiza variaței etc.

28.02.2013

Fotache, M. Proiectarea bazelor de date. - Iași : Polirom, 2005. - 348 p.

De la megaaplicațiile bancare, industriale sau militare pînă la banala agendă de telefon, bazele de date au devenit un ingredient indispensabil. Este un domeniu pentru profesioniștii IT, proiectanții de aplicații și chiar simplii utilizatori. Este o carte ce ține de bazele de date, locul și obiectul prioectărilor bazelor de date. Sunt incluse 10 capitole: Obiectul proiectării bazelor de date; LA început a fost ormalizarea; Prima forma normalizată etc. Este o carte adresată studenților, administratorilor de baze de date și programatorilor.

28.01.2013

Astmul: forme de manifestare

Ridgway, Roy. Astmul / Roy Ridgway. - București : Corint, 2005. - 155 p.

În ultimul timp, astmul a devenit un subiect tot mai discutat în condiile în care copiii sunt cei care au un grad mai mare de a fi afectați de această boală. Formele de manifestare a bolii devin tot mai severe, deși sunt organizate diverse campanii pentru prevenirea și controlului astmului. În această carte se vorbește despre ce este astmul, cauzele și factorii de risc, tratamentele, procedurile convenționale și terapiile naturiste.

Dieta originară

Somer, Elizabeth. Dieta originară / Elizabeth Somer; trad.: D. Doru. - Pitești : Paralela 45, 2004. - 297 p.

În antichitate obezitatea și bolile cronice erau mai puțin răspîndite decît în prezent. În această carte, Elizabeth Somer, specialist în nutriție, argumentează că organismul uman nu e adaptat la tipul de alimentație larg răspîndit astăzi. Autorul vorbește despre moștenirea genetică, recrearea stilului de viață, planificarea meselor pe zi, iar la final sunt incluse cîteva rețete de supe, salate, aperitive etc.

26.01.2013

Marcelli, D. Depresie și tentative de suicid la adolescență. - D. Marcelli, E. Berthaut; trad.: G.-L. Dafinoiu. - Iași: Polirom, 2007. - 334 p.

Depresia și tentativele de suicid sunt sistematic abordate în această carte din punct de vedere teoretic, clinic și psihopatologic. Autorul dezvoltă o strategie unitară ce constă în identificarea, evaluarea și înțelegerea problemelor fiecărui pacient. Subiectul cărții e împărțit în trei părți: Depresia; Tentativele de suicid și Îngrijirea. Se vorbește despre depresia de inferioritate, depresia de abandon, identificarea tentativelor de suicid, consecintele gestului suicidar etc.

25.01.2013

Royant-Parola, S. Cum scăpăm de insomnii / trad.: S. Ciocoiu. - Iași : Polirom, 2004. - 205 p.

Fiecare din noi ajunge să cunoască insomnia pe propria pele. Acesta a devenit un subiect care afectează multe persoane. Insmoniile au devenit un subiect de cercetare pentru specialiștii din domeniu: care sunt cauzele, cum pot fi prevenite, dar și care ar fi consecințele. Autorul acestei cărți abordează următoarele aspecte ale insomniei - Ce tip de insmoniac sunteți; ce fel de somn aveți; etapele insomniei; ajutorul specialiștilor celor care suferă de insmonie și prezintă cîteva cazuri particulare.

15.01.2013

Alimentația copilului între 1 și 3 ani

Rossant, Lyonel. Alimentația copilului între 1 și 3 ani / Lyonel Rossant; trad.: N. Șerbănescu. - București : Corint, 2003. - 174 p.

În ultimul timp s-au făcut pași importanți în ceea ce privește nutriția celor mici și s-au depus multe eforturi educative pentru promovarea alimentației sănătoase a copiilor. Cartea aceasta e ca un ghid pentru părinții care au copii mici. Sunt incluse reguli dietetice și rețete. Sunt 6 capitole: Reguli dietetice importante; Diferite tipuri de alimente; Sfaturi educative; Alimentația în practică; Alergiile alimentare; Mici probleme frecvente.