14.06.2011

Cărţi jubiliare 2011

Salinger, J.D. Franny şi Zooey.- Iaşi: Polirom, 2002.- 219 p.
Prima ediţie: 1961


Lucrarea dată este o pereche de povestiri, despre doi copii al familiei Galss, romanul are aerul unei lucrări minore din cauza structurii sale deformate şi naraţiunii aparent nefocalizate. Ideile abordate în lucrare ţin în special de egoism şi falsitatea oamenilor care furnizează idei absolute şi sunt astfel scutiţi de necesitatea rezolvării problemelor care apar în viaţa de zi cu zi. Interesul pentru cultura şi religia orientală se simte cel mai bine în acest roman deoarece pe măsură ce romanul progresează, cei mai tineri membri al familiei Glass sunt torturaţi de ideia că şi ei se îndreaptă spre avariţie, că religia, cunoaşterea şi chiar fericirea au fost reduse la o marfă.

Salinger, J.D. De veghe în lanul de secară.- Iaşi: Polirom, 2005.- 279 p.
Prima ediţie:1951
Titlul original: The Catcher in the Rye.


De veghe în lanul de secară este uluitoarea falsă autobiografie a unui adolescent american rebel, Holden Caulfied, şi a întîlnirii sale cu lumea “prefăcută”. Romanul este un studiu extraordinar al durerii refuzate sau imposibile este un fel de poem de război, dus de Holden împotriva “falselor” valori adulte (bogaţii, clasa mijlocie, alibi, patriarhii), dar şi contra lui însuşi. Prin intermediul acestui roman se simte fascinaţia intimitîţii cu autorul, de parcă sar adresa direct dar de fapt romanul este destinat unui singur cititor, fratelui mort.

Gracq, Julien. Ţărmul Syrtelor.- Bucureşti: ART, 2007.- 317 p.
Prima ediţie: 1951
Titlul original: Le Rivage des Syrtes


O lucrarea destul de capricioasă şi densă, acţiunea din Ţărmul Syrtelor se petrece în decadenţa Orsenna, o ţară fictivă aflată, de mult timp, într-un fals război cu Farghestan, statul vecin barbar. Personajul principal al lucrări este Aldo care încearcă să se scuture de toropeală şi să-şi trezească patria mamă, declanşând o operaţiune navală ce reaprinde ostilităţile, cu rezultate dezastruoase. Romanul urmează calea plină de grazţie a unor imagini somptuoase ce încetinesc acţiunea până la a o suspenda în timp, conferindui alura unui mit.

Lem, Stanislaw. Solaris.- Cluj: Dacia, 1974.- 300 p.
Prima ediţie: 1961
Titlul original:Solaris


Solaris este un roman polonez apărut în 1961. Este vorba despre caracterul inadecvat de comunicare între speciei umane şi non-umane, în anchetarea şi examinarea suprafeţi oceanice a planetei. Solaris este o planetă vie, cu un organism similar unui ocean, a cărei inteligenţă îi păcăleşte de ficare dată pe pămînteni. Kris Kelvin, protagonistul romanului, este treptat distrus de amintirile legate de sinuciderea iubitei sale, a cărei imagine, recreată de Solaris, îl bîntue.La fel şi celelalte personaje sunt chinuite de uneletraume inexplicabile. Lucrarea deslănţue caracterul absolut străin al lumi fantastice.

Maria Bivol Departamentul Organizarea Colecţiilor