18.07.2012

Seligman, Martin E. P. Fericirea autentică / trad.: Cristina Popa. – București : Humanitas, 2007. – 408 p.Sunt trei părți: emoțiile pozitive; Calitățile și virtuțiile și Viața și compartimentele ei. Deși sunt doar trei capitole, autorul oferă foarte multe informații teoretice, dar și practice despre emoții, calități, virtuți etc.

Hartley, Mary. Ghidul femeii ocupate : cum să-ți organizezi cît mai bine timpul / trad.: A. Aleman. – București : Humanitas, 2009. – 163 p.
Multe dintre noi doresc să facă față unui program supraîncărcat. În Ghidul femeii ocupate, autoarea analizează cauzele și impactul neutilizării aficiente a timpului. Subiectele tratate includ planificarea modului de utilizare a timpului; împărțirea sarcinilor, evitarea amînărilor; strategii și sfaturi pentru diferite tipuri de personalitate; trei reguli pentru a dispune de mai mult timp.

Filmul pentru toți

Vă prezentăm cîteva cărți din seria Filmul pentru toți, care le puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Sediul Central din Chișinău.

Russo, Paolo. Istoria cinematografului italian / trad.: din limba italiană de Julia Kretsch. – București : IBU Publishing, 2011. – 334 p.

Volumul în cauză a fost scris pentru a fi consultat de toți cei interesați și pasionați de cultura italiană, oferind, în același timp o istorie a filmului italian de mai bine de un secol.
Informațiile sunt repartizate pe capitole, nouă fiind în total. Informațiile sunt în dependență de ani și evoluția cinematografiei: 1896-1904. De la „vederile” franțuzești la cinematograful italian; 1905-1922 Un cinema Kolossal; 1923-1929 Pierdut în întuneric; 1939-1943. Renașterea; 1943-1952. Neorealismul; 1953-1958. Către boom; 1959-1976. Marea crăpelniță; 1977-1988. Urît, murdar și rău; 1989-2007. Noul cinematografic italian.

Tessier, Max. Filmul japonez / trad. din limba franceză de M. Stanciu; pref. C. Corciovescu. – București : IBU Publishing, 2010. – 218 p.

Această carte poate fi numită o introducere în cinematografia niponă, destinată în principal spectatorului mediu și cinefililor mai puțin avizați, dar și o bază pentru orice specialist care intenționează să scrie o istorie a cinematografiei nipone. Se prezintă o istorie cinematrografică de un secol. Sunt menționați cronologic numele cineaștilor care merită a fi menționați, respectiv filmele lor cele mai bune. O atenție mai mare s-a acordat marilor maeștri.
Filmul japonez e împărțit pe ani, fiecărei perioadă, dîndu-i-se un apelativ. De exemplu, anii 1920-1935: vîrsta de aur a filmului mut; 1936-1945: perioada „naționalistă” și militaristă; 1945-1950: renașterea postbelică; 1950-1959: a doua vîrstă de aur a cinematografului japonez etc. La final sunt două anexe: Cîteva statistici esențiale; producția anuală; totalul filmelor japoneze distribuite în Japonia din 1997; Numărul sălilor de cinema, numărul spectatorilor și prețul mediu al unui bilet; Principalele companii.


Marie, Michel. Noul Val Francez: o școală artistică / prefață: M. Mihăilescu. – București : IBU Publishing, 2010. – 269 p.


Festivalurile lumii au aniversat, jumătatea de secol care s-a scurs de la apariția, la țărmul cinematografic, a Noului Val. Cu oarecare inexplicabilă ezitare – Cannes-ul (o reverență sub forma unui documentar pe care puțină lume a apucat să-l vadă).
Noul Val este una dintre mișcările cele mai faimoase din istoria cinematografului. Lumea se referă neîncetat la Noul Val, fie nostalgic, fie polemic. Noul Val este, de fapt, victima propriului succes: cu greu poate fi citat chiar și numai o lucrare din ultimii zece ani care să ofere o analiză riguroasă a acestui fenomen. Noul Val Francez este o mișcare coerentă, limitată în timp, a cărei apariție a fost favorizată de o serie de factori ce au apărut simultan la sfîrșitul anilor '50, mai exact, ]n 1958-1959. Primele trei capitole ale cărții sunt dedicate descrierii acestor factori. Celelalte trei capitole presupune aspetcele tehnice, personajele și actorii de film, dar și ecoul internațional al Noului Val și influența acestuia asupra cinematografiei contemporane.