24.10.2010

Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani : dicţionar, 1945-2008 / N. Busuioc, Fl. Busuioc. - Ed. a 3-a, rev. şi adăugită.


Lucrarea Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani : dicţionar 1945-2008 este o publicaţie a editurii Vasiliana '98 din Iaşi. Actualul dicţionar include scriitorii şi publiciştii ieşeni, care include puţină bibliografie, dar şi operele care au fost scrise de ei. După cum se afiremă şi la începutul acestei opere, se simte nevoia unor lucrări circumscrise în plan local, provincie istorică sau judeţ, care să investigheze în amănunt fenomenul literar. Acestea vor fi fundamentul viitoarelor dicţionare literare naţionale şi în final al marii enciclopedii literare române.

22.10.2010

Corespondenţa comercială în limba germană / J. Boelcke, B. Straub, C. Carrère, P. Thiele; trad.: A. Bărbulescu.

Manualul de Corespondenţa comercială în limba germană este o publicaţie a editurii Niculescu, Bucureşti, fiind publicată în 2001.
Această carte vizează facilitatea studiului individual, dar, în egală, măsură poate fi utilizată în cadrul unui învăţămînt colectiv (brevete tehnice superioare, şcoli de secretariat, de comerţ, formare permanentă etc.).
Manualul Corespondenţa comercială în limba germană se doreşte a fi o lucrare de referinţă pentru toţi cei care se confruntă cu corespondeţa comercială.

Sursa imaginii: www.niculescu.ro

Constantinescu, I. Limba franceză : manual de corespondenţă comercială şi de corespondenţă în domeniul turismului.


Lucrarea a fost editată în Bucureşti de Editura Economică în anul 1999.

Manualul include reguli de gramatică, eticheta în corespondenţa de afaceri în limba franceză şi este o carte utilă tuturor celor ce sunt interesaţi de studierea limbii franceze, dar mai cu seamă interprinderilor care colaborează cu diverse instituţii franceze sau care folosesc limba franceză ca mijloc de comunicare cu diverse instituţii străine.

Sursa imaginii: www.librarie.net

Loria-Rivel, Gustavo-Adolfo. Limba spaniolă : Corespondenţa de afaceri. - Iaşi : Polirom, 2005. - 198 p.

Scurtă Introducere
Manualul de corespondeţă comercială în limba spaniolă îşi propune să familiarizete vorbitorii de limbă română cu termeni şi exemple ce ţin de termeni comerciali în limba spaniolă. Sunt prezentate şi ilustrate cele mai importante categorii ale corespondenţei comerciale, ce includ întrgul proces de vînzare-cumpărare - începînd cu oferta produsului, continuînd cu comanda şi documentele de expediere şi terminînd cu documentele de plată -, precum şi alte tipuri de scrisori comerciale, între care : reclamaţii, corespondenţa legată de asigurări, resurse umane, bănci, şi închirierea de imobile. Un capitol este dedicat unei noi ramuri a corespondenţei de afaceri: e-mail-urile comerciale şi textele folosite în paginile web şi în vînzările on-line.

Sursa imaginii: www.polirom.md

Loria-Rivel, G-A. El español en serio : Curs practic de limba spaniolă. - Iaşi : Polirom, 2005. - 190 p. - Ed. a 2-a, rev.

Spaniola este a patra limbă din lume din punctul de vedere al numărului de vorbitori (400 de milioane de oameni).
Lucrarea în cauză presupune 18 lecţii, care la rîndul lor, fiecare lecţie cuprinde vocabular, expresii, gramatică, exerciţii. Prin gramatică se înţelege noţiuni de fonetică, pronunţie, morfologie şi sintaxă.
Manualul sintetizează gramatica limbii spaniole clasice şi moderne şi poate fi folosit cu succes de către cei care doresc să înveţe această limbă. Vocabularul utilizat în texte este cel întrebuinţat zilnic în diferite situaţii de comunicare şi domenii de activitate. Exerciţiile, însoţite de răspunsuri, constituie un excelent mijloc de autoevaluare.
Sursa imaginii: www.polirom.ro

21.10.2010

1001 de cărţi de citit într-o viaţă / coord.: Peter Boxall. - Bucureşti : Rao, 2007. - 960 p. - Ed. a 2-a

Colaboratorii acestei cărţi nu au urmărit să propună o listă exhaustivă, care să aibă ca rezultat un consens transnaţional şi transcultural asupra cărţilor ce trebuie citite de-a lungul unei vieţi. Pentru această ediţie, colaboratorii au renunţat cu regret la unele titluri ce au figurat în prima ediţie; nu a devenit peste noapte mai uşor să supravieţuieşti fără a fi citit Elizabeth Costello a lui Coetzee sau Călătoria pelerinului de Bunyan.
În alcătuirea listei celr 1001 de cărţi de citit într-o viaţă, m-am aflat adesea prins în vîrtejul acestui paradox şeherezadian. Povestea romanului, aşa cum apare ea în această carte, este o chestiune incoerentă, plină de neprăvăzut şi intrigi secundare neverosimile afirmă Peter Boxall, editorul cărţii.
(Sursa imaginii: www.librarialibertas.ro)

1001 de filme de văzut într-o viaţă / coord.: Steven Jay Schneider. - Bucureşti : Rao, 2006. - 960 p.

Cuvînt înainte

După cum sugerează şi titlul, 1001 de filme de văzut într-o viaţă este o carte ce urmăreşte nu număai să informeze şi să recomande, ci şi să motiveze: să-i transforme pe cititorii curioşi în cinefili pasionali şi să arate că nu mai avem de ales, timpul ne presează, iar lista filmelor care merită cu adevărat vizionate este deja foarte lungă.

Filmele apar cu titlul original urmat, unde este cazul, de cel sub care acestea au circulat în limba română. Titlurile originale în limbile care nu întrebuinţează alfabetul latin, ca de exemplu chineza sau rusă, au fost transliterate. Filmele au fost prezentate în ordine cronologică, în funcţie de anul lansării lor. Premiile de la Hollywood sunt listate sub titlul Oscar şi nominalizări la Oscar, urmate de alte nominalizări şi distincţii obţinute la festivalurile internaţionale de la Cannes, Berlin sau Veneţia.

(Sursa imaginii: www.buybooks.ro)

20.10.2010

Oprea, Şt. Cartea Oscarurilor / Şt. Oprea, A.-M. Rusu. - Ed. a 2-a rev. şi actualizată. - Ch. : Cartier, 2006. - 816 p.


Cel mai spectaculos eveniment din viaţa cinematografică este festivitatea anuală a acordării premiilor Oscar. În fiecare primăvară acestea lansează vedete, confirmă talente, impun atenţiei întregii lumi filme de valoare.
Cartea în cauză include toate filmele care au obţinut prestigiosul premiu Oscar. Filmele, dar actorii, sunt incluşi în ordine cronologică, din anul 1927 pînă în 2005. La fiecar3e film se mai face o referinţă, ărezentînd un scurt istoric al filmului: scenariu, actori, regizor, tema filmului...

(Sursa imaginii: www.cartier.md)19.10.2010

Expoziţie virtuală: 19 octombrie - ziua fondării Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu", Chişinău

În contextul în care 19 octombrie 2010 marchează 133 de activitate a Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu", ne-am propus să organizăm şi o expoziţie virtuală în acest sens, care să includă publicaţiile ce vizează Biblioteca Municipală din culegeri, presă, inclusiv revista de specialitate BiblioPolis.

Vieru-Işaev, Maria. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău (1877-2002) : Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I (1877-1950) / lector: V. Pohilă. – Ch. : „Colograf-com”, 2002. – 256 p.

Lucrarea este o istorie a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” şi cuprinde zece capitole ce includ istoria bibliotecii în anumite perioade. Capitolul I - Înfiinţarea Bibliotecii Publice a Oraşului Chişinău, Capitolul II include anii 1917-1918, iar Capitolul III – Biblioteca Publică a Municipiului Chişinău (1918-1940) etc.
După cum afirmă şi Gheorghe Palade, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Moldova Istoria Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” reflectă într-un animit sens şi evoluţia vieţii spirituale din Basarabia în epoca modernă şi cea contemporană. Înfiinţarea Bibliotecii Publice Orăşăneşti Chişinău reprezintă o realizare importantă a culturii basarabene, chiar dacă aceasta iniţial purta amprenta politicii rusificatoare a adminstraţiei ţariste, iar fondurile de carte erau consultate de un cerc relativ îngust de cititori.

Chişinău : Enciclopedie / ed. : Iurie Colesnic. – Chişinău : Museum, 1997. – 566 p.

Enciclopedia este o carte nouă despre Chişinăul vechi, despre cel prezent, dar care, prin punerea în circulaţie a informaţiei despre aceste două dimensiuni, speră să contribuie la edificarea celei de-a treia – viitorul afirmă editorul Iurie Colesnic în paginile de început ale cărţii.
Lucrarea de faţă are un caracter enciclopedic, oferind informaţii cu privire la diverse personalităţi, instituţii culturale, arhitectura diferitor instituţii, edificii etc. Se fac cîteva referinţe cu privire la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, instituţie de informare şi de organizare a lecturii publice în municipiu. Prima bibliotecă orăşenească a fost deschisă la 22 august 1832 în casa negustorului Kriukov. Dispunea de 479 cărţi şi 67 numere de reviste.
Actuala Bibliotecă Municipală se inaugurează la 1 septembrie 1944, iniţial ca bibliotecă orăşenească, apoi ca bibliotecă centrală orăşenească. În perioada 1975-1991 avea funcţia de bibliotecă centrală în sistemul centralizat al bibliotecilor publice din oraş şi statutul de bibliotecă municipală. În anii 1950-1986 a purtat numele lui A. A. Jdanov, din 1986 – numele ilustrului om de cultură şi ştiinţă, al scriitorului român B.P. Hasdeu. (Chişinău: enciclopedie. Ch.: Museum, 1997. P. 75)
Edificiul cu magazine şi Biblioteca B.P. Hasdeu (bd. Ştefan cel Mare, 148). Clădirea cu trei etaje ocupă partea superioară a cartierului, mărginită de str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ştefan cel Mare şi stradela Teatrului. Este rezultatul reconstrucţiei din temelie în primii ani postbelici a două clădiri unite între ele, demolate după dezastrul unui bombardament sinistru din anii celei de-a doua conflagraţii mondiale. Proiectul de reconstrucţie a fost elaborat de arhitecta R. Sprirer, care a beneficiat de consultaţiile arhitectului A. Şciusev. (Chişinău: enciclopedie. Ch.: Museum, 1997. P. 201-203)
Hâjdău-Hasdeu la Chişinău, membrii familiei. Dintre toţi membrii acestei dinastii de cărturari şi scriitori, Tadeu Ioan Hâjdău (mai în spiritul limbii polone) este primul, probabil, care înainte de a se stabili la Cristineşti – Hotin va descinde în oraşul Chişinău, chiar la începutul secolului trecut.
Tînărul B. P. Hasdeu, elev al gimnaziului de Băieţi din Chişinău va fi nominalizat, alături de alţi literaţi basarabeni ai vremii (inclusiv tatăl său, Alexandru Hâjdău) în articolul lui I. Tanski Scrisoare din Chişinău, articol inserat în ziarul din Sankt Petersbourg Severnaia pcela (din 20 octombrie 1852), articol urmat de poezia tînărului licean dedicată lui C. Stamati.
De-a lungul a 8-9 decenii, cîte au trecut de la moartea lui B.P. Hasdeu, Chişinăul i-a înveşnicit numele şi memoria în cîteva cazuri: fostul gimnaziu nr. 1 de băieţi i s-a acordat denumirea B.-P. Hasdeu; acelaşi nume, în perioada anilor ’30-’40, i s-a dat şi străzii Fierarilor, astăzi Al. Bernardazzi; în partea de jos, veche, a oraşului mai există în continuare str. Hâjdău; iar cu ocazia împlinirii, în 1988, a 150 de ani de la naştere fosta Bibliotecă Municipală A. Jdanov dobîndeşte numele B.P. Hasdeu. (Chişinău: enciclopedie. Ch.: Museum, 1997. P. 242-243)
În această enciclopedie, sunt articole despre personalităţi marcante, care au locuit în acest sediu, care cîndva a fost hotelul Suisse; printre care putem să-i menţionăm pe: Henri Barbusse, care a locuit în acest hotel în 1925; Leon Casso: jurist, publicist, om politic. A fost proprietar la Chişinău; Fiodor Şaleapin: cîntăreţ rus. În anul 1899 a fost în Chişinău.
Nemerenco, Valeriu. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului Buiucani, Chişinău / V. Nemerenco. – Chişinău: Prut Internaţional, 2002. – 198 p.

Istoria Buiucanilor este prezentată sub aspect monografic de la prima atestare documentară (20 august 1608, cînd într-un act întocmit în Cancelarului domnitorului Constantin Movilă se vorbeşte despre existenţa satului Buiucani în perioada domniei lui Ştefan cel Mare) pînă în zilele noastre.
Lucrarea de faţă include Cronologia satului Buiucani (include date importante în ceea ce priveşte această localitate), Din istoria sectorului Buiucani (istoria sectorului Buiucani se începe cu perioada interbelică, în care se menţionează aspectele administriv, economic, cultural) şi Sectorul Buiucani în prezent. În acest ultim capitol, conţine 15 subdiviziuni, printre care unul din el face referinţă la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi filialele ei, care se află în acest sector. Se face referinţă la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central) în care se vorbeşte despre istoricul ei, activitatea ei, structura şi bibliotecile partenere atît din Republica Moldova şi România. (Nemerenco, V. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului Buiucani. Chişinău. P. 146-147)
Biblioteca „Onisifor Ghibu”. În 1991, la solicitarea BM „B. P. Hasdeu”, Ministerul Culturii şi Cultelor, de comun acord cu Primăria Municipiului Chişinău, oferă spaţiu pentru viitoarea bibliotecă: două săli (de lectură şi împrumut) în incinta Palatului Republicii. Biblioteca este deschisă în 1992, fiind, de fapt, prima bibliotecă de carte exclusiv românească de la Chişinău. În momentul deschiderii, fondul bibliotecii era constituit din circa 35000 unităţi bibliografice. (Nemerenco, V. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului Buiucani. Chişinău. P. 147-148)
Biblioteca „Alba-Iulia”. A fost fondată la 31 august 1998, cu sprijinul Primăriei Municipiului Chişinău, în colaborare cu Primăria Municipiului Alba-Iulia, sub tutela Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” şi a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga din Alba-Iulia. Biblioteca este o instituţie de informare şi documentare specifică cu caracter istoric. Structura bibliotecii cuprinde: sala ediţiilor periodice, sala pentru copii şi sala pentru adulţi – sala cu acces liber la raft. La 1 ianuarie 2002 colecţiile bibliotecii constituiau 16458 volume. (Nemerenco, V. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului Buiucani. Chişinău. P. 148-149).
Biblioteca „Lesia Ukrainka”. A fost fondată în 1991, devenind un centru cultural esenţial pentru ucrainenii din municipiul Chişinău. Fondul literar al bibliotecii numără mii de exemplare. La formarea lui au participat activ Biblioteca parlamentară „Lesia Ukrainka” din or. Kiev, Biblioteca pentru copii „Taras Şevcenko” şi unele organizaţii guvernamentale din Moldova şi Ucraina. Biblioteca şi-a găsit locul şi cititorii ei, bucurîndu-se de o reputaţie bună printre vizitatori. Mulţi cititori au posibilitatea de a face cunoştinţă cu literatura contemporană şi clasica ucraineană şi de a citi presa cotidiană. Biblioteca propune cititorilor creaţia clasicilor naţionali L. Ukrainka, I. Franko, O. Goncear, P. Zagrebelni, P. Ticini, apoi traduceri de E. Zola, J. London, M. Şolohov, V. Bikov, I. Druţă, I. Ciobanu.


Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţională. 12-19 octombrie, 2002 : culeg. de comunic. / Bibl. Municip. „B. P. Hasdeu”: coord. : T. Coseriu; resp. ed. L. Kulikovski. – Ch.: S. n., 2003. – 308 p.

Responsabilitatea socială a bibliotecii este cu atît mai mare cu cît biblioteca este direct responsabilă de asigurarea accesului la informaţie a comunităţii afirmă Lidia Kulikovski, director general BM „B. P. Hasdeu”.
Culegerea de faţă presupune o culegere de comunicări susţinute cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la fondare a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Comunicările au fost susţinute de diverşi specialişti din domeniu, atît colaboratorii Bibliotecii Municipale cît şi reprezentanţii altor instituţii similare (Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, bibliotecile ULIM, ASEM) din Republica Moldova şi străinătate.
În această culegere au fost incluse articolele participanţilor la conferinţă, inclusiv cele ale colaboratorilor.

Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culegere de comunicări de la Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 130-a a Bibliotecii Municipale / ed. îngrij.: Lidia Kulikovski. – Ch. : Epigraf, 2007. – 336 p.

Cartea de faţă, care presupune o culegere de articole, este editată cu ocazia celebrării a 130 de ani de la fondarea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Cum afirmă şi directorul general al Bibliotecii Municipale, La aniversarea de 130 de ani, cu siguranţă, putem contura ponderea BM la cultura şi dezvoltarea comunitară chişinăuiană.”
Culegerea include 36 de articole dintre care 23 scrise de colaboratorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care relatează despre activitatea bibliotecii din ultimii ani: Lidia Kulikovski – O sinteză aniversară: Biblioteca Municipală B. P: Hasdeu – o instituţie de cercetare; Genoveva Scobioală – Sondajul, formă de investigare a muncii în bibliotecă, Valentina Turvinenco – Competitivitatea europeană a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Educaţia multiculturală şi deservirea utilizatorilor în cadrul Serviciului de Carte Germană, Margareta Cebotari – Integrarea Bibliotecii Publice Ovidius în spaţiul informaţional modern etc.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”: Raport de activitate / elab.: L. Cîşlaru, T. Coşeriu, L. Pînzaru; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chişinău, 2002-2008.

Lucrările presupun un studiu în ceea ce priveşte activitatea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu şi filialelor ei. Luînd în consideraţie că rolul bibliotecii este unul foarte important, dar şi că, în activitatea ei, se bazează după un plan, se pune accent pe realizarea obiectivelor propuse, dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor, utilizarea bibliotecii, instruirea şi perfecţionarea personalului etc. – ce succese s-au obținut şi ce urmează de făcut pentru o îmbunătăţire a calităţii serviciilor de bibliotecă.
Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2017 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. — Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. — 32 p.

Planul strategic a fost alcătuit pentru anii 2008-2017 şi vizează activitatea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Strategia stabileşte patru scopuri de bază şi 15 scopuri‑obiective de realizare a lor, la un loc menite să ne ajute să atingem viziunea noastră – să asigurăm chişinăuianului suport, prin accesul la cunoştinţe, informaţii şi prin susţinerea creativităţii lui, la dezvoltarea lui personală, profesională şi culturală, afirmă dna Lidia Kulikovski, directorul BM „B.P. Hasdeu”.

Ghidul Bibliotecilor din Chişinău / Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu; ed. îngrijită: L. Kulikovski; coord.: Genoveva Scobioală. – Chişinău: Epigraf, 2007. – 152 p.

Ghidul Bibliotecilor din Chişinău este o publicaţie a BM „B. P. Hasdeu”, care include totalitea bibliotecilor din oraşul Chişinău, atît publice, cît şi universitare sau a liceelor/şcolilor.
Scopul elaborării prezentului Ghid a fost de a propune utilizatorilor, dar şi bibliotecarilor, o publicaţie de orientare printre instituţille care menţin şi transmit valorile vitale naţionale şi universale: biblioteci publice, biblioteci ale diverselor instituţii de învăţămînt, specializate, ştiinţifice etc. afirmă dna Genoveva Scobioală manager, Departamentul Marketing.
Ghidul se începe cu un capitol destinat reţelei de biblioteci a BM „B. P. Hasdeu”. În acest capitol sunt incluse: data fondării bibliotecii, tipul bibliotecii, profilul colecţiei, servicii exclusive (specializate), facilităţi, adresa, programul şi accesul.

Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu : 125 ani de activitate : Bibliografie / ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău, Colograf-com, 2002. – 160 p.

Această lucrare are ca scop unificarea publicaţiilor despre Biblioteca Municipală, colaboratorii ei inclusiv lucrările lor, apărute în cărţi, culegeri şi ediţii periodice din 1877 pînă în 2002, care poate fi considerată ca un letopiseţ al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. În bibliografie au fost incluse diferite tipuri de documente, care reflectă activitatea bibliotecii: rapoarte, programe de activitate, bugete, articole, recenzii, interviuri, culegeri, cărţi, bibliografii etc.
Bibliografia este structurată după cum urmează: prefaţă; bibliografie; indexuri auxiliare; index de nume, index de biblioteci, lista publicaţiilor bibliografiate.
În lucrare, au fost incluse materialele care fac referinţă la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, cît şi activitatea ei. Referinţele în cauză sunt din anul 1877 şi sunt aranjate în ordine cronologică: din anul 1877 pînă în 2002, iar în interiorul anului – în ordine alfabetică a înregistrărilor. Lucrarea include date cronologice din istoria bibliotecilor, cînd au fost inaugurate, precum şi cine au fost directorii Bibliotecii Municipale.


Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu în presă : (2002-2006) : Bibliogr. / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Informare şi Documentare Chişinău; ed. îngrijită : Lidia Kulikovski; alcăt. : Taisia Foiu. – Ch. : S. n., 2007. – 234 p.

Lucrarea în cauză este o continuare a cărţii precedente, elaborată cu prilejul aniversării a 130-a de la fondarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, fiind al doilea volum al cronicii bibliotecii. Bilanţul activităţii pentru anii 2002-2006 cuprinde 2121 materiale, dintre care 87 ediţii aparte şi 297 publicaţii din culegeri. Bibliografii Centrului de Informare şi Documentare „Chişinău” şi diferitor filiale a Bibliotecii Municipale au identificat şi descris toate informaţiile referitoare la activitatea BM. Lucrarea în cauză poate fi considerată ca o carte de vizită a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Bibliografia conţine 5 capitole, fiecare corespunzînd unui an: 2002, 2003, 2004, 2005 respectiv 2006. Pentru a facilita regăsirea informaţiei necesare, au fost alcătuite şase indexuri auxiliare: index de nume, index de biblioteci, index de subiecte, index de cărţi de autor şi culegeri, index de ediţii periodice şi seriale.


Catalogul cărţilor cu autografe din colecţiile Bibliotecii Municipale / ed. îngr. L. Kulikovski; alcătuitor şi culegere computerizată: C. Tricolici. – Ch. : Pontos, 2002. – 251 p.

Prezenta lucrare constituie un catalog al cărţilor cu autografe şi dedicaţii, donate Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi filialelor ei. Lucrarea a fost structurată în două compartimente: lista cărţilor cu autor şi lista cărţilor fără autor. La fel, aici sunt incluse indexul donatorilor, autorilor, geografic şi cel de limbi.Cărţi cu dedicaţii : (în colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”) / ed. îngr. : L. Kulikovski, alcăt. : Claudia Tricolici ; Bibl. Mun. B. P. Hasdeu, Centrul de Informare şi Doc. Chişinău. – Ch. : [s. n.], 2007. – 352 p.

Lucrarea în cauză constituie o continuare a Catalogului cărţilor cu autografe şi dedicaţii donate Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi filialelor ei, apărut la Editura Pontos în anul 2002.
Volumul de faţă cuprinde cărţile cu autografe şi dedicaţii intrate în colecţiile Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” şi în filialele ei pînă în anul 2006. Volumul include 1522 de titluri de carte cu autograf şi este structurat în trei compartimente: cărţi cu autor, cărţi fără autor, cărţi în limba rusă şi în alte limbi cu caractere chirilice, structurate la rîndul lor, în Cărţi cu autor şi Cărţi fără autor.
La baza aranjării materialului se află criteriul alfabetic.

Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” : Catalog / resp. ed. : L. Kulikovski. – Ch. : Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, 2007. – 64 p.

Activitatea de cercetare la Biblioteca Municipală este vastă şi diversă. Pentru o mai bună cunoaştere a fost editat acest catalog în care sunt incluse cele mai reprezentative lucrări elaborate de colaboratorii bibliotecii, dar şi lucrări editate sub auspiciile bibliotecii din proiecte comune cu cercetători/bibliografi şi editori. Catalogul sintetizează unele rezultate ale procesului de cercetare ştiinţifică la BM „B. P. Hasdeu”.
Acest catalog presupune trei capitole. Capitolul întîi presupune bibliografii şi biobibliografii axate pe punerea în valoare a personalităţilor locale. Capitolul doi cuprinde studii documentare, monografii, iar capitolul trei sunt reprezentate ediţiile periodice ale BM: revista BiblioPolis şi Raportul de activitate.

Lidia Kulikovski : Biobibliografie / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”. – Ch. : Elan Poligraf, 2006. – 88 p.

Prezenta lucrare, însumează circa 250 de materiale de şi despre Lidia Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, conferenţiar universitar, doctor.
Bibliografia este structurată în felul următor: articol introductiv; în loc de curriculum vitae; volume de autor; ediţii alcătuite şi îngrijite; articole, studii, prefeţe, recenzii; articole şi referiri despre Lidia Kulikovski; Interviuri; Aprecieri; Vorbeşte Lidia Kulikovski; Rezumate; Indexuri auxiliare.
Bibliografia include materiale din perioada 1991-2006, selectate din catalogul electronic al BM, resurse Internet, diverse ediţii bibliografice: Bibliografia Naţională a RM, bibliografii elaborate de BM, buletinele Şcolii de Biblioteconomie din Moldova etc.
Subdiviziunea Aprecieri presupune un ansamblu de aprecieri venite din partea diferitor specialişti din domeniul biblioteconomic sau a culturii, cum ar fi Iulian Filip, Ion Hadîrcă (scriitor), Silvia Ghinculov (director, Biblioteca ASEM), Vasile Şoimaru (conf. univ. dr., ASEM), Mihail Gh. Cibotaru (scriitor, ex-ministru al Culturii R. Moldova), Nicolae Rusu (scriitor) etc. Dnul Ion Şpac, bibliolog, de exemplu, afirmă că de observat că trecerea aceasta spre alimentarea cu informaţie şi a cititorilor-cercetători nu este deloc spontană. De cînd L. Kulikovski se află în calitate de manager la BM, aspectul ştiinţific, în activitatea instituţiei, mereu se află în capul mesei. Despre aceasta vorbesc nu doar manifestările culturale şi ştiinţifice: conferinţe, simpozioane, lansări de carte, serate literare etc. organizate în cadrul BM sau participarea la asemenea manifestări din ţară şi de peste hotare, şi nu doar cooptarea specialiştilor în domeniu întru înviorarea activităţii ştiinţifice.


Kulikovski, L. Cartea, modul nostru de a dăinui : Contribuţii la dezvoltarea domeniului biblioteconomic : interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociaţia, miscelenau / L. Kulikovski. – Ch. : Reclama, 2006. – 268 p.

Cartea de faţă reprezintă o lucrare importanţă în ceea ce priveşte Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Aici sunt incluse interviuri cu dna Kulikovski, autorul lucrării, dar şi directorul BM, în care vorbeşte despre activitatea ei în cadrul instituţiei, ce succese a avut biblioteca în timp ce ocupă această funcţie, tehnicile de management aplicate pentru crearea unei imagini bune a bibliotecii, instruirea personalului, profesionalismul bibliotecarilor etc.

Kulikovski, Lidia. Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri / Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu”. – Ch.: Magna-Princeps SRL, 2008. – 256 p.

Lucrarea Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri este o continuare a celei precedente Cartea, modul nostru de a dăinui, atît doar că aceasta fiind o ediţie actualizată şi completată cu Studii, cercetări, eseuri, prefeţe, recenzii.
În prefaţa cărţii, Alexe Rău, directorul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova afirmă că chiar şi atunci cînd abordează viziunile biblioteconomice iniţiate de alţii, autoarea reuşeşte să-şi impună felul său de a gîndi biblioteconomic, introducînd concepte şi idei complementare celor cercetate. În general, ea se arată a fi, în ştiinţele biblioteconomice, un partizan şi un promotor al pozitivizmului, determinismului social, şi al pragmatismului.

Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice: Către 45 de ani de învăţămînt biblioteconomic superior în Republica Moldova / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării, Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. – Ch. : Museum, 2005. – 252 p.

Culegerea a fost scrisă într-un parteneriat dintre Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională), Universitatea de Stat din Moldova. Culegerea presupune articole scrise de specialişti în domeniul biblioteconomic atît din cadrul bibliotecii cît şi a catedrei. La fel, au fost incluse şi articolele diferitor specialişti de la Biblioteca Naţională, Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, ASE, DIB ULIM etc.)
Culegerea este dedicată celei de-a 45-a aniversări a învăţămîntului biblioteconomic superior din Republica Moldova. Specialiştii au pus în discuţie stări defapt şi tendinţe actuale ale biblioteconomiei moldoveneşti, confluenţe şi interferenţe biblioteconomice, au trecut în revistă realizările, au sistematizat şi prioritizat problemele.
În această culegere sunt publicaţiile a patru colaboratori a BM „B.P. Hasdeu”: Lidia Kulikovski, directorul general al bibliotecii cu articolele Învăţămîntul biblioteconomic din Europa în contextul Procesului de la Bologna. Ralierea învăţămîntului biblioteconomic superior din Moldova la acest proces şi Competenţe pentru bibliotecarii de azi. Abordări conceptuale, concretizări noţionale în contextul perfecţionării profesionale. Mariana Harjevschi, director Biblioteca Publică de Drept: Diversitatea cursurilor academice şi mobilitatea studiilor universitare. O perspectivă pentru studiul bibliologic din Moldova şi o experienţă de succes a şcolilor de bibliologie americane. Al treilea articol aparţine Tatianei Coşeri, director-adjunct BM „B.P. Hasdeu” – Conflicetele în instituţiile info-documentare: pericol sau o oportunitate? (abordări teoretico-practive în managementul conflictelor). Cel de-al patrulea articol aparţine dnei Genoveva Scobioală: Gradul de satisfacţie a utilizatorilor la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”: reflecţii asupra unui sondaj.

Roşca, Elena. Biblioteca – o carte deschisă a sufletului : articole, comunicări, interviuri / E. Roşca; Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Bibl. Publ. „Alba Iulia”. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 131 p.

Lucrarea Elenei Roşca, include articole care fac referinţă la activitatea Bibliotecii Alba Iulia din cartierul Buiucani a oraşului Chişinău. Lucrarea este divizată în cinci capitole, care au fost astfel concepute în dependenţă de tipul articolelor, după cum urmează: Momente de împlinire şi dragoste sau Biblioteca în timp; Descoperirea frumoaselor paradoxuri; Experienţă şi cercetare profesională; Colaborare, parteneriat şi Cuvînt despre colegi.
Biblioteca Alba Iulia a reuşit să se impună în viaţa culturală a oraşului prin manifestările pe care le are, misiunea pe care o are, dar şi interesului faţă de tot ce este frumos. După cum afirma şi Vlad Pohilă, În scurta sa biografie, Biblioteca „Alba Iulia” din sectorul Buiucani al capitalei, a pus mereu în fruntea preocupărilor cotidiene grija pentru cultivarea dragostei faţă de limba română, inclusiv prin popularizarea cuvîntului scris şi rostit, aşezat cu dragoste şi atenţie în strofe, în pasaje de proză, în alineate de comunicări, în replic de discuţie... Trebuie s-o spunem din capul locului că, la transformarea Bibliotecii „Alba Iulia” într-o Casă a Cuvîntului Românesc mereu viu, rolul central îi revine dnei directoare Elena Roşca şi colegelor sale de echipă.

Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. 2004-2009 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică Ovidius ; alcăt.: V. Ciobanu, M. Cebotari, L. Ciobanu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; resp. ed.: Elena Butucel. – Ch.: Bons Offices SRL, 2009. – 54 p.

Lucrarea în cauzăIzvor de lumină a fost editată cu ocazia celei de a 15-a aniversări, dar şi a activităţii pe parcursul acestui timp Bibliotecii Publice Ovidius şi include o totalitate de articole scrise de colaboratorii bibliotecii: Elena Butucel – Dimensiunea culturală şi informaţională a Bibliotecii Ovidius : Parteneriat şi prietenie, Dinamism şi flexibilitate în Biblioteca Publică Ovidius, Victoria Cebanu - Biblioteca - Universul în universul comunicării culturale, Margareta Cebotari Activitatea de cercetare sociologică ca factor imperativ al strategiei de succes a bibliotecii Ovidius.Poptămaş, Dimitrie. Philobiblon mureşan / cuv. înainte de Melinte Şerban. – Tîrgu-Mureş : Bibl. Judeţeană Mureş, 2003. – 346 p.

Cartea de faţă include un studiu cu privire la cultura Judeţului Tîrgu-Mureş, deşi se fac unele referinţe şi la istoric. Astfel, autorul pune accent pe biblioteca publică a judeţului, relatînd şi despre istoria bibliotecii, personalităţile care au influenţat pozitiv dezvoltarea instituţiei etc.
Cel mai important pentru noi este că în această lucrare se face referinţe la Biblioteca Publică „Tîrgu-Mureş” respectiv „Transilvania” filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău, dar şi Glebus Sainciuc, prietenul bibliotecii, pictor cunoscut.
Autorul vorbeşte cu interes despre aceste biblioteci, în contextul independenţei Republicii Moldova şi deschiderii unor biblioteci de carte românească, care sunt partenere a diferitor biblioteci judeţene din România.

Şandru, Ilie. Basarabia iarăşi şi iarăşi… : Publicistică : 1990-2002. – Bucureşti : Editura A.P.P., 2003 – 144 p.

Această carte include o serie de articole despre Basarabia, limba română şi cultura în spaţiul pruto-nistrean. Aici se fac două referiri la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi filiala Transilvania.
Primul articol este Biblioteca „Transilvania” din Chişinău: un deceniu de activitate. Se vorbeşte despre activitatea bibliotecii în cei 10 ani de la fondare, ce succese au realizat, ce colecţii au cu atît mai mult că această bibliotecă a fost fondată pe 29 august (anul 1991), fiind în preajma sărbătorii 31august – Ziua Limbii Române.
Cel de-al doilea articol este Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău: 125 de ani de existenţă. În articol sunt relatate manifestările cultural-ştiinţifice prilejuite de împlinirea a 125 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din Chişinău.

Democraţia la feminin : Istoria verbală / coord.: Irina Nechit. – Chişinău : Ştiinţa, 2005. – 284. p.

După cum este menţionat şi în Prefaţă, cartea Democraţia la feminin are drept obiectiv reflectarea unei perioade zbuciumate din istoria poporului nostru, cea de după 1989 – anul debutului spectaculos al mişcării de democratizare în Republica Moldova. Încercarea de a readuce în actualitate evenimentele dramatice care au dus la prăbuşirea regimului totalitar se identifică în conştiinţa autoarelor acestei culegeri de istorii orale cu un act de recuperare a valorilor morale, civice, culturale.
În această culegere este şi un interviu cu dna Lidia Kulikovski, director general BM „B. P. Hasdeu”. Interviul a fost realizat de Maria Vieru-Işaev.
În interviu se vorbeşte despre activitatea BM „B. P. Hasdeu” după 1989, cînd la conducerea bibliotecii a devenit dna L. Kulikovski, problemele cu care s-a confruntat, dar şi succesele înregistrate în această perioadă.

Filip, Iulian. Linii şi cuvinte comunicante. Declaraţii de dragoste / I. Filip. – Ch. : Princeps, BM „B. P. Hasdeu”, 2007. – 128 p.

Lucrarea de faţă include versuri ale autorului Iulian Filip. Unele dintre acestea sunt şi limbi paralele: engleză, franceză, italiană.
Tot aici, găsim şi nişte gînduri despre Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi colaboratorii ei. Bibliotecarele, fericite şi neîmpăcate, între cărţi şi oameni întrebători de carte şi Frumoasă crucea grea a bibliotecarilor; două mini-eseuri în care autorul îşi lasă impresii vizavi de această profesie. După cum menţionează şi el însuşi partea frumoasă a activităţii bibliotecarului e prinsă de imediata, permanenta testare a raţiunii prestării acestei activităţi, altfel spus – vederea cu ochiul neînarmat a necesităţii omului dătător de carte, călăuzitor spre cartea căutată.

Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicist ilustrat / V. Ladaniuc, T. Ţopa, V. Nicu. – Ch. : Draghiştea, 2009.
Vol. 9 : N-O, 2009, - 638 p.: il., fot.

În acest volum se face o referinţă la dna Lidia Kukikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Este autoarea şi coautoarea al mai multor manuale şi ghiduri bibliografice, inclusiv „Clasificarea zecimală universală, a publicat monografia „Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istorie. Prezent. Tendinţe”. A publicat peste 100 articole de specialitate. Este originară din satul Nicoreni, r-nul Drochia.


Pohilă, Vlad. Şi totuşi, limba română: (articole, eseuri, prefeţe, recenzii) / Vlad Pohilă; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”; coord. proiect: L. Kulikovski, G. Scobioală, V. Şoimaru. – Ch. : Ed. „Prometeu”, 2008. - 496 p.

Cartea cunoscutului publicist, scriitor, ziarist Vlad Pohilă include 80 de articole publicistice, scrise în ani diferiţi şi publicate în diverse ediţii periodice.
Un capitol aparte îl constituie relaţia Vlad Plohilă – Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” cum afirmă şi dna Lidia Kulikovski, directorul Bibliotecii Municipale. Suntem norocoşi să-l avem pe Vlad Pohilă redactor-şef al publicaţiei noastre, BiblioPolis ...Meritul lui Vlad Pohilă este de a aduna în jurul revistei BiblioPolis oameni de cultură, de a o menţine calitativă, interesantă, diversă şi solicitată. În lucrarea Şi totuşi, limba română sunt incluse articolele dlui V. Pohilă din această revistă: despre carte, lectură, utilizatorii bibliotecii, despre bibliotecarii care crează o imagine bună a bibliotecii noastre.

Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a marcat 130 de ani… : Evenimentul s-a consumat. Ce a rămas? : Dialog post-aniversar cu dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, dir. General al BM „B. P. Hasdeu” / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr. 4.
În interviu se vorbeşte despre cei 130 de ani ai bibliotecii de la fondare, ce succese s-au obţinut, ce s-a realizat etc. S-a prezentat Strategia Bibliotecii Municipale 2017, a fost lansată noua versiune a paginii web – www.hasdeu.md. În perioada 1-19 octombrie s-au desfăşurat trei conferinţe literare, care au vizat lectura preşcolarilor, adolescenţilor şi a adulţilor, trei ateliere profesionale.
http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpv=1541

Kulikovski, Lidia. Imaginea – prioritatea managerială strategică a BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. Vol. 29, Nr. 1.
Imaginea unei instituţii este importantă, pentru că astfel se recunosc meritele şi succesele. Acest fapt e valabil şi în cazul MB „B.P. Hasdeu. BM s-a preocupat permanent de imaginea instituţională declară directorul BM, dna Lidia Kulikovski. Tot ea afirmă că consolidarea şi dezvoltarea imaginii au fost definite ca priorităţi în două strategii de imagine (2002, 2007).
Pentru crearea unei imagini bune, s-a apelat la elaborarea unor simboluri distincte ale bibliotecii – sigla, mesajul, codul de culori, folosite, ambalaje, birotică, signaj.
Puteţi urmări şi versiunea electronică a articolului pe următoarea adresă:
http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpv=1317

Kulikovski, Lidia. Prezenţa activă în viaţa Chişinăului : [Bibl. Municipală B. P. Hasdeu a împlinit 130 de ani de la înfiinţare] // Săptămîna. – 2007. – 19 oct.

Evenimentul de 130 ani de la înfiinţarea Bibliotecii Municipale a fost mediatizat şi în presa din Republica Moldova. Un exemplu este ziarul Săptămîna, în care este inclus un articol al dnei Lidia Kulikovski, dirctorul general al bibliotecii.
Aici se vorbeşte despre activitatea bibliotecii de la fondare pînă în prezent, proiectele realizate, strategiile de activitate şi dezvoltare aplicate etc.

Слобозиану, Михаил. О юбилее Муниципальной библиотеки «Б.П. Хашдеу» или истина где-то рядом : [о спорной дате основания Муницип. Б-ки] // Кишин. обозреватель. – 2009. – 24 ceнт. (№. 34).
Ziarul Кишиневский обозреватель, este un alt ziar care, la fel, relatează despre evenimentul de 130 de ani de la înfiinţarea Bbibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, istoric şi succese.
Articolul complet poate fi văzut pe pagina web a ziarului: www.ko.md/main/view_article.php?issue_date=2009-09-24&issue_id=1344

Expoziţia virtuală a fost realizată de Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” şi Departamentul Organizarea Colecţiilor din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” jubilează 133 de ani de la fondare


Anul acesta, 2010, pe 19 octombrie, Biblioteca municipală „B.P. Hasdeu” împlineşte 133 de la fondare. Luînd în consideraţie că acest fapt constituie un eveniment importnat vă propunem un scurt istoric în ceea ce priveşte istoria bibliotecii.

Astfel, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău şi-a început activitatea la 19 octombrie 1877 cu 8073 volume, cărţi şi reviste, cedate oraşului în urma închiderii, din lipsă de mijloace a Bibliotecii Guberniale, ultima fiind înfiinţată în 1832. După 25 ani de activitate Biblioteca Publică Municipală Chişinău a acumulat 40 mii de volume.
De la 1902 şi pînă la 1940 biblioteca a funcţionat în localul Primăriei Municipiului Chişinău, dar în anii celui de-al doilea război mondial, clădirea a fost distrusă (a ars).
După război a fost reînfiinţată în noiembrie 1944 de către autorităţile sovietice cu denumirea de Biblioteca orăşeneasca N1. La 1950 a fost transferată în clădirea fostului restaurant-cantina “Dnestr” (Nistru) pe str. Lenin, actual bd. Ştefan cel Mare, 148, unde se află şi în prezent. Din acelaşi an 1950 şi pînă în 1986 a purtat numele Jdanov. Din 1988 Biblioteca Municipală poarta numele ilustrului om de cultura Bogdan Petriceicu Hasdeu. Conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991, Biblioteca Centrala orăşenească a primit statut de Biblioteca Municipală.
Pentru mai multe detalii în ceea ce priveşte istoricul Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" puteti vedea pe http://www.hasdeu.md/ro/index.html?pg=4

Hours, Bernard. Ludovic al XV-lea şi curtea sa : regele, eticheta şi curteanu : eseu istoric. - Ch. : Arc, 2004. - 314 p.

Din Introducere

Curtea lui Ludovic al XV-lea, asemeni monarhului său, continuă să sufere de o reputaţie negativă, în ansamblu. Cele mai recente publicaţii - universitare sau nu -, destinate publicului larg, se complac în a întreţine această reprezentare a unui microcosmos parazitar, dedat atît intrigilor, care paralizează puterea, cît şi libertinajului, care o erodează. Evident, s-a subliniat cît de mult a fost preocupat Ludovic al XV-lea de menţinerea moştenirii lăsate de străbunicul său. Din "fidelitatea faţă de spiritul tradiţiei de la Versailles", el "cunoaşte pe deplin eticheta şi respectul datorat persoanei sale".

Înfierarea purtării lui Ludovic al XV-lea a fost întotdeauna unanimă, inclusiv la autorii care se distanţează de morala creştină: ultimul portret - foarte discutabil - al Mult Iubitului îl înfăţişează ca un "libertin fără voie", homosexual latent cu tendinţe pedofile, atras de urîţenie, un desfrînat brutal incapabil de reverie erotică sau de un vreun sentiment adevărat şi incapabil de a se elibera de o culpabilitatemorbidă.Este semnificativ faptul că acelaşi autor descrie curtea de la VErsailles, nu ca un loc al "supunerii curteanului" şi al "profundului respect faţă de o anumită ordine", ci ca unul al "întîietăţii acestuia, al paradei, al plăcerilor sale".
Sursa imaginii: www.edituraarc.md

Cum să fii cel mai bun la înot / Jim Drewett. - Ch. : Arc, 2009. - 49 p.


Există numeroase motive pentru care ai vrea să-ţi îmbunătăţeşti tehnica de înot. Unii oameni înoată ca să se menţină în formă, alţii se înscriu în cluburi de înot.

Lucrarea Cum să fii cel mai bun la înot îţi oferă cunoştinţele necesare pentru a deveni cel mai bun în orice-ai dori să faci.

Sursa imaginii: www.edituraarc.md

Cum să fii cel mai bun la tenis / Jim Drewett. - Ch. : Arc, 2009. - 49 p.


Tenisul este un joc pasionat şi distractiv, bazat pe viteză şi agilitate. Principalele turnee, precum Wimbledonul, French Openul, Australian Openul şi US Openul, sunt urmărite de miliane de oameni, iar numele celor mai buni jucători sunt cunoscute de toată lumea. Însuşirea tehnicilor necesită exerciţiu, dar rezultatele merită efortul depus.
Sursa imaginii: www.edituraarc.md

Cum să fii cel mai bun la fotbal / Jim Drewett. - Ch. : Arc, 2009. - 49 p.


Fotbalul este unul dintre celemai populatr jocuri de pe planetă. Îl poţi juca în parc cu oameni, o minge şi cîteva cutii de conserve în loc de poartă. Chiar şi un teren mare de fotbal necesită foarte puţin echipament.
Acest ghiduri arată, pas cu pas, cum să controlezi fiecare element al jocului: iniţieri în regulile şi reglementările sportului, fotografii care va ajuta să devii stăpîn pe tehnicile dificile, precum driblarea adversarului sau loviturile peste cap.

Median Gh. Nicolae Iorga şi Botoşanii : Legături epistolare. - Botoşani : Agata, 2006. - 146 p.


Această carte, care cuprinde între coperţile sale scrisori adresate de botoşăneni lui Nicolae Iorga într-un interval de timp de peste trei decenii (1907-1938), se doreşte a fi, înainte de toate, un omagiu adus marelui savant, de la a cărui naştere se împlinesc 135 de ani. Ea este, de asemenea, o modestă contribuţie la mai bună cunoaştere a legăturilor acestuia cu ţinutul natal, subiect asupra căruia s-au aplecat de-a lungul timpului mulţi cercetări botoşăneni, prin care I. D. Marin, I. Turuşanu, V. Bânzar, Şt. Cervatiuc, I. Bejenarul şi Violeta Damaschin.
Spre deosebire de lucrările cercetătorilor aminţiţi mai sus, care au fost realizate în cea mai mare parte pe baza documentelor de arhivă, a presei şi a unora dintre scrierile istoricului, cea de faţă are ca sursă documentară corespondenţa personală a lui Nicolae IOrga cuprinsă în peste 400 de volume, păstrată la Biblioteca Academiei Române. Din cele cîteva zeci de mii de scrisori din această colecţie, aproximativ 200 au ca loc de expediere oraşele Botoşani şi Dorohoi şi o serie de localităţi rurale din cele două foste judeţe. (Autorul)

Houdé, O. Psihologia copilului. - Chişinău : Cartier, 2007. - 128 p.


Titlu original: La psychologie de l'enfant.
Din Introducere.
Există mai multe studii istorice despre copilări. Cele mai cunoscute sunt L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime de Philippe Aries şi L'enfant dans l'histoire de Julian de Ajuriaguerra, titular al Catedrei de neuropsihologie a dezvoltării, la College de France, în anii 1975-1981.
La întrebarea "De unde deţinem noi această preţioasă comoară care este inteligenţa?", Descartes răspundea, în al său Tratat despre om, cu o certitudine de neclintit: Dumnezeu a sădit în noi, încă de la naştere, idei logice şi matematice clare şi distincte, însuşi miezul inteligenţei umane.
Patru secole mai tîrziu, psihologia copilului va da, în mod evident, un cu totul alt răspuns la această întrebare. De la Descartes şi pînă în anul 2000, au existat două evenimente-cheie ce au marcat progesul ştiinţific în acest domeniu. Este vorba mai întîi de introducerea, de către Charles Darwin, a ideii unei evoluţii naturale a inteligenţei animale şi umane, (filogeneza sau evoluţia speciilor), unde Materia, Viaţa şi Raţiunea coexistă, ideea ce exclude divinitatea din explicaţie. În secolul XX, avem de-a face cu reluarea acestei idei în cadrul ontogenezei (evoluţia inteligenţei la copil la adult) de către Jean Piaget, în domeniul psihologiei copilului.
Sursa imaginii: www.cauti.ro)

Andronic, L. Comunicarea societală şi relaţiile publice în perioadă de criză / L. Andronic, A. Zavadschi. - Ch. : CEP USM, 2010. - 203 p.


Din Prefaţă
Criza este o parte componentă a existenţei noastre şi a proceselor economice, sociale, politice, tehnologice, ecologice ce au loc. Deşi criza este privită de unii ca un fenomen negativ, alţii o identifică cu o stare necesară pentru ca fiecare organizaţie să-şi îmbunătăţească parametrii de funcţionare, să se adapteze la noile cerinţe ale pieţei, să creeze noi produse şi servicii ca să satisfacă necesităţile tot mai sofisticate ale consumatorilor.

Gori, C. Cartea despre... bărbsţi şi femei în istorie : dinantichitate pînă în zilele noastre. - Ch. : Arc, 2008. - 60 p.

Cartea presupune o incursiune în istorie, din antichitate pînă în prezent oferind informaţii bogate şi utile despre diverse personalităţi civilizaţii, războaie relligii, curţile Europei etc., care au influenţat evoluţia lucrurilor de mai departe. Carte are un caracter enciclopedic şi este destinat atît copiilor de vîrstă şcolară cît şi celor interesaţi de istorie în general: profesori, studenţi...

Sursa imaginii: www.edituraarc.md

Densuşianu, Nic. Istoria militară a poporului român. - Bucureşti : Vestala, 2002. - 463 p.


Notă asupra ediţiei
Deşi Nic. Densuţianu nu a reuşit să finalizeze Istoria militară a poporului român - elaborînd doar primele trei capitole -, el a lăsat totuşi o serie de lucrări (de mai mică sau mai mare întindere) care se circumscriu tematicii respective, constituindu-se într-o vastă schiţă a sintezei proiectate.
Spre a sugera intenţiile autorului şi spre a pune în contextul firesc începutul redactat (inedit pînă de curînd) al lucrării, am adunat la un loc toate acele studii care punctează clar diversele momente ale evoluţiei ulterioare a artei şi tehnicii militare la Carpaţi şi Dunărea de Jos.

Hart, S. Ora de comunicare nonviolentă : un proces de predare şi învăţare bazat pe relaţionare / S. Hart, V. K. Hodson. - Bucureşti, 2006. - 272 p.

Scurtă Introducere

Această carte este scrisă pentru educatori, în special pentru profesorii din învăţămîntul primar. Instrumentele, observaţiile, activităţile, precum şi resursele oferite îi vor ajuta pe profesorii care cultivă seminţele compasiunii în claselor sau care îşi doresc să facă acest lucru.

Partea I explică modul în care relaţiile influenţează predarea şi învăţarea şi se concentrează asupra celor patru relaţii vitale din clasă: relaţia profesorului cu el însuşi, relaţia profesor-elev, relaţia elev-elev, şi cea dintre elev şi procesul de învăţare.

Partea a II-a oferă instrumentele practice pentru crearea unei ore de comunicare nonviolentă. Cinci premise contribuie la dezvoltarea unei noi conştiinţe a compasiunii noastre naturale, cea care este "inima" comunicării nonviolente.

(Sursa imaginii: http://www.buybooks.ro/)

18.10.2010

Popescu, Constantin I. Stări conflictuale generate de exploatarea abuzivă a pădurilor lumii. - Târgovişte : Bibliotheca, 2008. - 228 p.

Din Prefaţă
Problematica abordată în această lucrare se remarcă prin caracterul ei de strictă actualitate pentru silvicultura românească, conducînd la prima lucrare care tratează în mod pertinent conflictele legale de fondul forestier şi implicaţiile lor asupra gestiunii durabile a pădurilor. Această afirmaţie rezultă din cele 3 ipostaze istorice importante ale relaţiei om-pădure.
Mediul biogeografic în general, şi pădurea în special, suscită interesul larg al publicului, astfel încît, la ora actuală, soluţiile de gospodărie a pădurilor, nu mai pot reprezenta o preocupare de tip "monopol" al silvicultorilor, impunîndu-se atragerea şi participarea activă, în acest proces, a tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea durabilă a teritoriului şi implicit a pădurii. În acest scop este relevanţa trecerea în revistă, pentru cîteva ţări, reprezentative sub aspectul standardului ridicat al gospodăririi pădurilor, a atitudiniii silvicultorilor faţă de integrarea în procesul decizional din silvicultură, a celor mai diverse organisme economico-sociale, la nivel naţional sau local.

Realizarea activităţilor de informare/instruire a personalului din autoritatea publică prin prisma specificului de instruire a adulţilor. - Ch.: 2010

Din Introducere
Recomandările metodice "Realizarea activităţilor de informare/instruire a personalului din autoritatea publică prin prisma specificului a adulţilor (în continuare - Recomandări metodice) au fost elaborate în calitate de suport metodologic în procesul de organizare şi realizare a activităţilor de informare/instruire a personalului din autorităţilor publice.
Activităţile de informare/instruire contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale personalului în diverse domenii de activitate, inclusiv şi în aplicarea corectă şi uniformă a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, altor acte normative care reglementează activitatea funcţionarului public.

Tataru, Victoria. Strigă-mă cu numele tău : versuri. - Ch. : Editerra-Prim, SRL, 2010. - 160 p.


Lucrarea de faţă este volumul de debut al autoarei, în care sunt incluse o serie de poezii.

De-a lungul întregului ei manuscris, întitulat Strigă-mă cu numele tău, autoarea lasă impresia a scrie un singur poem, alcătuit din zeci de poezii separate, menite să oglindească întregul. Şi-i reuşeşte. Ea crede în puterea poeziei de a te purifica, de a te înălţa, de a te ridica peste orizonturi, peste vremi, afirmă scriitorul Nicolae Dabija în paginile de început ale lucrării.

Şpac, Ion. Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice. - Ch. : B. N. R. M., 2005. - 287 p.Ca bibliograf, ca alcătuitor de bibliografii retrospective fundamentale, Ion Şpac este în primul rînd un constructor de labirinturi. Nu ştiu dacă dl Şpac s-a gîndit vreodată să realizeze o imitare deliberată a lui Dedal. Am constatat însă, încă de cînd am început să colaborez cu el, fiind eu pe atunci secretar responsabil la Societatea Prietenilor Cărţii din Moldova, că el procedează de o manieră asemănătoare cu aceea a arhitectului grec. După ce stabileşte tema viitoarei bibliografii, el o fragmentează, o divizează, concepd un fel arăbesc de coridoare, din care e tot mai greu să poată ieşi informaţia, pînă cînd aceasta îşi pierde firul
afirmă Alexei Rău, directorul BNRM.

Hartley, Mary. Limbajul trupului la serviciu. - Iaşi : Polirom, 2005. - 166 p. - Col. Practic (Cheia succesului)


Titlu original: Body Language at Work
Ce este limbajul trupului?

Oamenii comunică în diverse moduri. Îşi exprimă gîndurile şi sentimentele prin cuvinte, vorbite sau scrise. La serviciu, cuvintele sunt mijloacele de comunicare cele mai obişnuite. Conversaţiile, instrucţiunile, acordurile, contractele, dicuţiile, interviurile şi şeedinţele depind în egală măsură de limbajul verbal, fie că vom comunica faţă în faţă, fie la telefon, prin e-mailuri, scrisori, memorii, bileţele sau documente oficiale.

Totuşi, un alt remarcabil mijloc de comunicare funcţionează fără să fie rostit vreun cuvînt. Transmitem mesaje despre noi înşine şi despre cei din jurul nostru prin înfăţişarea noastră, prin mimică, prin modul în care stăm în picioare, ne mişcăm sau ne aşezăm şi părin gesturile mîinilor sau a braţelor. Limbajul trupului se referă la semnalele nonverbale pe care le rostim. pînă şi tăcerea noatră este un mod de a comunica.

(Sursa imaginii: http://www.polirom.ro/)

13.10.2010

Chiper, Grigore. Proza lui Liviu Rebreanu: (Secretul capodoperelor). - Ch. : Arc, 2009. - 46 p. (Col. "cartea care te salvează)


Argument

Liviu Rebreanu este un autor modern în măsura în care putem regăsi, în opera sa, problemele şi dilemele existenţiale. Studiile recente demonstrează că scrierile romancierului îşi păstrează actualitatea în ciuda anilor lăsaţi peste ea. Romanele Ion şi Pădurea spînzuraţilor continuă să facă obiectul manualelor şcolare de limba şi literatura română, fie la capitolul dedicat romanului, fie în cadrul curentului literar al realismului.

Lucrarea în cauză este destinată elevilor, studenţilor şi profesorilor. Lucrarea reflectă datele biografice, dar şi o analiză a lucrărilor care au intrat în patrimoniul literaturii române: Ion, Pădurea spînzuraţilor, Ciuleandra.

(Sursa imaginii: www.edituraarc.md)

12.10.2010

Raţiu, Iuliu. O istorie a literaturii pentru copii şi adolescenţi. - Ch. : Prut Internaţional, 2006. - 401 p.


În loc de introducere
Este bine de ştiut că dezvoltarea psihică intelectuală a copiilor se realizează îndeobşte datorită acţiunilor educative consecvente, organizate prin intermediul şcolii, al familiei şi, bineînţeles, un fapt cam neglijent, al literaturii.
Literatura pentru copii există încă de la ivirea mitului, îşi născoceşte şi diversifică necontenit formele, încărcătura, instrumentalizarea şi, lăudată sau ignorată de cartografii de specialitate, ea nu se ruşinează să ocupe, ca şi apa mărilor, o întindere mai mare decît continentele beletristicii adulţilor. Influenţa sa educativ-modalatoarie este atît de covîrşitoare, contingenţele de cititori atît de numeroase, - de fapt nu categorii, ci generaţiile înseşi în ansamblu şi succesiunea lor - încît manifestele pentru sau contra nu sunt în lutima instanţă decît risipă şi bizantizm.
(sursa imaginii: www.pronoi.md)