19.09.2011

Audit : o abordare integrată / trad.: R. Levițchi. – Chișinău : Arc, 2003. – 949 p.Această carte a ajuns la cea de a 8-a ediție și conține numeroase modificăr și revizuiri. Este o carte utilă studenților și a fost concepută ca suport pentru un cur de un semestru la nivel universitar ori post universitar. Sunt șase părți în care se vorbește despre profesiunea contabililor publici autorizați, rapoarte de audit, etica profesională, răspunderea juridică, procesul de audit etc.

Ghidul femeilor de succes în campania electorală. – Chișinău, 2011. – 33 p.Implicarea femeilor în diverse activități sociale demonstrează capacitatea lor de a reuși. Campania electorală e un aspect nu mai puțin inportant în ceea ce privește implicare femeilor. În această carte sunt incluse diverse strategii și sfaturi.

George Coşbuc, o expresie a existenţei şi a aspiraţiilor poporului român

George Coşbuc este văzut ca un mare talent, mai presus de toţi, care a reuşit să depăşească dulcegăria somptuoasă a lui Vasile Alecsandri şi filozofia sufletească sfâşiată a lui Eminescu. Vorbind despre „cântarea” lui Coşbuc, ea „se desfăşoară în imnul vast al naturii”. Totodată, natura creată de Coşbuc este o natură umanizată, robustă, fremătătoare, în necontenită germinaţie; asupra ei îşi exercită activitatea specifică ţăranului. Creaţiile coşbuciene primesc un caracter de veridicitate puternic în ochii criticii, prin faptul că scriitorul cunoaşte „toată viaţa ţărănească, de la bucuriile şi veselia nunţii, până la durerea morţii, toate năcazurile ţărăneşti nu din cărţi, ci trăite de el” Privită în ansamblu, opera lui G. Cosbuc se inscrie printre clasicii ale literaturii romane. Originalitatea poetului se afla in versurile de inspiraţie din viaţa satului, în invenţia poetica, în modalitatea în care conştiinţa artistului se acordă cu istoria existenţei şi aspiraţiile poporului nostru, cu funcţia social-educativă şi estetici a epocii în care a trait scriitorul. Opera sa va fi durabilă veacurilor. Va fi cîntată la ficare aniversare, la cei 145 de ani pe care îi adaugă în toamna aceasta noi echipa Hasdeu facem un simplu îndemn citiţi opeca marelui Cojbuc deoarece ea face parte din noi.

Coşbuc, George. Opera poetică. - Ch.: Cartier, 2006. - 352 p.

Înainte de orce, G. Coşbuc rămîne un genial mînuitor de limbă românească. Citindu-i opera ne uimeşte nu invenţia sau vastitatea sferei lexicale, ci extraordinare capacitate de a mula expresia uzuală românească, limba vorbită, pe cele mai diverse tipare prozodice. La nici un alt scriitir limba noastră nu are o graţie mai firească, o fluenţă mai limpidă, o cadenţă mai conformă cu tîlcurile înseşi ale frazei.

Coşbuc, George. El-Zorab: [poem]. - Iaşi: Princeps Edit, 2005. - 21 p.

În poezia El Zorab este vorba despre un arab sărac, pe nume Ben-Ardun care vine la paşă să își vândă mult iubitul cal. Paşa îi oferă o mie de țechini, din cauza saracie este nevoit sa accepte. Gândindu-se totuşi cât de greu îi va fi lui, soţiei sale şi copiilor săi fără cal și că e foarte posibil ca animalul să fie bătut și lăsat flămând şi bolnav, se răzgândeşte și oferă banii înapoi pașei. Pașa nu acceptă banii și decide că vrea să ia calul cu orice preţ. Ca o ultimă scăpare, Ben-Ardun „scoate un pumnal” şi îl ucide pe El Zorab, pentru a se asigura că nu va fi chinuit de către oamenii paşei.Coşbuc, George. Poezii. - Bucureşti: Flamingo GD, s. a. - 128 p.

Lucrarea este o plachetă de versuri ce se dispersează în balade şi idile, în lucrări ce sunt legate de viaţa autorului în cântece de vitejie şi în lucrări nepublicate în volume.


Coşbuc, George. Balade şi idile. - Chișinău: Prut Internaţional, 2003. - 183 p.

Este o lucrare ce conţine un set de poiezii atît de natură , de neam, de dor de casă, de luptă şi vitejie. Căntece sale la fel ca şi poeziile sunt nişte adevarate trăiri sufleteşti ce lau marcat.

Coşbuc, George. Cântece de vitejie: Poezii. - Ch.: Litera , 1998 ( : Concernul Presa ). - 342 p.

În lucrarea dată sunt publicate toate cîntecele marelui scritor George Coşbuc ce au fost cîntate şi la lupte, şi la ocazi de sărbătoare cît şi la zile mai speciale.

Coşbuc, George. Povestea unei coroane de oţel.- Bucureşti: Grai şi suflet – cultura naţională, 1992. - 197 p.

Povestea unei coroane de oţel este o scriere cu titlu simbolic, consacrată evocării rolului jucat de regalitate în frământata epocă a războiului de independenţă faţă de Poarta otomană. Fără să aibă virtuţi artistice deosebite, textul poate fi citit şi astăzi cu plăcere şi, mai mult, cu cert profit intelectual. O comparaţie a datelor selectate de scriitor pentru explicarea circumstanţelor politice şi sociale ale evenimentelor care au dus la declanşarea ostilităţilor militare din anii 1877-1878, precum şi a acelora care au permis, pe câmpul de luptă, câştigarea independenţei României faţă de Poarta otomană, cu ultimele contribuţii ştiinţifice în domeniu pune în evidenţă nu doar caracterul de excepţie al documentării întreprinse de Coşbuc, ci şi o rară capacitate de interpretare a faptelor din partea acestuia.Coşbuc, Moartea lui Fulger.- Chişinău: Hyperion, 1990.- 101 p.

Moartea lui Fulger" este o baladă cultă şi are ca tema ceremonialul înmormantarii, cu grave rezonanţe de bocet popular, ilustrat prin tulburatoarea dispariţie prematură a unui erou.
Din punct de vedere compozitional „Moartea lui Fulger" este alcatuita din 40 de strofe a câte şase versuri. Balada în discuţie cuprinde mai multe momente:
* Sosirea solului care aduce trupul lui Fulger;
* Durerea sfâşietoare a pariţtilor celui mort;
* Desfaşurarea ceremonialului funerar;
* Confruntarea de idei dintre mama şi bătrânul sfetnic.

Enciclopediile Descoperă lumea

Descoperă lumea include 6 volume. Sunt enciclopedii și sunt destinate copiilor. Sunt detaliate, cu ilustrații bogate, fotografii relevante și descrieri pe potrivă.

Mari invenții / coord. : Richard Wood; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.
Invețiile făcute de-a lungul timpului au influențat dezvoltarea umanității. Chiar dacă pentru moment nu și-au dat seama de impotanța invenției făcute, aceasta a avut impact enorm. S-au inventat transporturilor, instrumente și aparate, energia electrică etc.

Secretele tehnicii / cons. științ.: Alison Porter, Eryl Davies; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.

Tehnica este indispensabilă. E vorba de transport, comunicații, electrocasnice, instrumente muzicale, construcții etc.


Sporturi și jocuri / coord.: Maxwell Howell și Murray Phillips; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.

Oamenilor le-a plăcut dintotdeauna să se întreacă. Astfel, jocurile existente în prezent au fost unanim acceptate cu toate regulile jocului în cauză. Jocurile Olimpice, de exemplu, au mare priză la public, chiar dacă sunt organizate odată la patru ani. Nu vom intra în detalii în ceea ce privește jocurile. Toși știu de volei, badminton, fotbal, hochei etc.


Construcții monumentale / coord.: Anne Lynch; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.

Această carte reflectă construcțiile din antichitate pînă în prezent. Totodată ne arată provocările viitorului în materie de construcții. Veți găsi informații cu privire la construcțiile diferitor popoare: imperii americane timpurii, civilizația egipteană și greacă, epoca clasică etc.


Exploratori și neguțători / Anne Milord; trad. Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.
Odată cu apariția civilizațiilor au apărut și exploratori și neguțători. De ce? Pentru că trebuiau să supraviețuiască. Dacă aveau ceva produse în plus făceau schimb. Era serviciu contra serviciului. Era comerțul mediteranian și cel de uscat.

Zborul / coord.: Donald Lopez; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.
Cum se zboară? E o întrebare interesantă. Păsările, de exemplu, în zborul lor, cînd aerul circulă deasupra aripile lor, se produce o diferență de presiune, deasupra și sub aripi.
Baloanele sunt umplute cu aer cald sau gaze ca heliu sau hidrogen, care sunt mai ușoare decît aerul din jurul lor. La fel e interesant cum zboară și avioanele, zmeie și planoare. Nu vom intra în detalii, dar sunt niște informații foarte utile și interesante pentru cultura generală.

Andrei, Cristian. Cine m-a făcut femeie? – București : Humanitas, 2008. – 149 p.


Interesant titlu, nu? Este scrisă de Cristian Andrei. Specialitatea lui e psihiatria copilului și a adolescentului. Însă, a reușit să scrie o carte despre psihicul feminin, sau cum ar trebui să ne privim noi înșine, un pic din altă perspectivă. Să găsim răspunsul la diverse întrebări.
Iată ce afirmă autorul în paginile cărțiii multe: Te mulțumește faptul că ești femeie? Simți feminitatea ta? Unde simți asta și cînd? Cele mai multe femei își percep feminitatea cînd sunt privite într-un fel anume: cu admirație, cu dorință, cu invidie chiar. Eu îți pot spune ce anume mă face să cred că ești femeie: liniile și mișcările tale sunt fine și line, pielea e fragilă și miroase întotdeauna a flori, genele clipesc în ritmul emoțiilor, genunchii se strîng în fața unui străin, copiii mici te fac să zîmbești...

Legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale / E. Stuart, E. Fano, L. Scales, G. Leonaviciene, A. Lazareva. – Chișinău , 2010.


Respectarea legislației e de datoria fiecărui din noi. În ceea ce privește domeniul proprietății intelectuale are o semnificație majoră. Această carte tratează un subiect important în ceea ce privește legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale, armonizarea legislației Republicii Moldova cu standartele Uniunii Europene.
În această carte se vorbește despre directivele sectorială ale legislației și politicii proprietății intelectuale, cerințele de armonizare a legislației și politicilor, prezentarea generală a politicii și legislației R. Moldova, legislația și politica Uniunii Europene privind proprietatea intelectuală, recomandări și priorități stabilite pentru anii 2011-2015.
La final sunt cinci anexe: Tabelul de evaluare a rezumantului transpunerii; tabelul legislației R. Moldova și legislația și jurisprudența Uniunii Europene, Organigrama AGEPI, Acordul CEFTA 2006 și Bibliografie.

Popescu-Sireteanu, Ion. Orașul Siret și împrejurimile. – Iași : Bucovina, 1999. – 49 p., il.


Această carte pune la dispoziția celor interesați informații scrise și fotografii cu privire la orașul Siret. Apărut într-un timp nedeterminat istoric, Siretul a avut o evoluție surprinzătoare și un declin pe cît de lent pe atît de neașteptat. Martor al multor invazii barbare și al mai multor ocupații rusești, pustiit de incendii și de molime, năpădit de străinare, orașul a avut șiu are puterea să înflorească prin energia locuitorilor săi afirmă autorul cărții în prefața acestei ediții.
Cartea include informații cu privire la istoria Siretului, împrejurimile lui, intrarea lui Bogdan Vodă în Siret, istoria orașului de-a lungul timpului: de la epoca medievală la cea contemporană. Tot aici sunt incluse numeroase imagini mai vechi, dar și mai noi, în care reflectă Casa Parohială ortodoxă din Siret, Casa compozitorului Tudor Flondor, Clădirea liceului din Siret, Biserica Sf. Treime etc.

Nistoreasa, V. Fălticeni – repere în timp. – Suceava : ACCENTPRINT, 2007. – 554 p.


Orașul Fălticeni s-a remarcat între localitățile României printr-o individualitate ireductibilă, la care, de-a lungul timpului, au fost părtași, în proporții greu de stabilit, atît natura cu frumusețile ei inconfundabile, cît și omul, cu geniul său creator. Cunoașterea istoriei celor 516 ani de atestare documentară a așezării și a celor 226 de ani de cînd așezarea a intrat în categoria localităților urbane, reprzintă nu numai un imperativ, ci și un motiv de reflecție și de orgoliu afirmă autorul cărții.
Este o istorie a Fălticeni-ului incluzînd Preliminarii; 1780-1950; 1950-1990; 1990-2006. La finalul cărții este inclusă și o anexă.

Corlat, Sergiu. Caractere digitale : catalog. – Chișinău : CCRE Presa, 2005. - 64 p.


Literele tipografice clasice, turnate în plumb, au caractere de dimensiuni fixe. Fiecare corp de literă are un anumit set de caractere denumit garnitură. În procesul clasic de tipar se utilizează scrieri ușor citibile, cum ar fi scrierea TIMES, BOOKMAN OLD STYLE.
Varietatea scrierilor utilizate a crescut simțitor odată cu apariția calculatoarelor. Prima scriere digitală a fost COURIER, utilizat la calculatoarele produse de firma IBM. Cu timpul, numărul caracterelor a crescut. În prezent numărul scrierilor digitale utilizate pe calculator și în poligrafie depășește cifra de 10000.
În această carte veți găsi informații despre sistemele de codificare, evoluția scrierilor pe calculator, fonturi bitmap și vectoriale, varietăți ale scrierilor, clasificarea fonturilor etc.