23.11.2010

Moraru, Pavel. Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944). – Chişinău : Prut Internaţional. Vol. 2. – Politică. Învăţămînt. Cultură. – 226 p.


Secolul al XX-lea a fost marcat de evenimente interesnate: unele controversate, altele deocamdată enigmatice. Prin elaborarea studiului Bucovina sub regimul lui Antonescu (1941-1944), autorul a încercat să-şi aducă contribuţia la cunoaşterea adevărului istoric.
Cartea include 3 capitole: învăţămîntul, ştiinţa şi cultura. Ocrotirea sănătăţii; Regimul politic şi acţiunile subversive din Bucovina ostile dictaturii Antonescu şi Reocuparea nordului Bucovinei de către armatele sovietice.

Eşanu, Valentina. Bogdan al II-lea şi Maria-Oltea – părinţii lui Ştefan cel Mare şi Sfînt. – Chişinău : Prut Internaţional, 2007. – 158 p.


Personalitatea măreaţă a lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, domnia sa îndelungată, plină de mari realizări şi succese în cele mai diverse domenii de activitate, au lăsat o urmă adîncă în întreaga istorie şi cultură românească.
Lucrarea de faţă face parte dintr-o serie de studii care sunt dedicate epocii lui Ştefan cel Mare şi Sfînt. Prima parte a cărţii în cauză este consacrată lui Bogdan al II-lea şi cuprinde o serie de aspecte privind originea şi familia sa, condiţiile urcării în scaunul domnesc, activitatea în anii de domnie, precum şi sfîrşitul său tragic. A doua parte a lucrării este dedicată mamei lui Ştefan cel Mare – Maria-Oltea. Al treilea compartiment – acţiunile lui Ştefan cel Mare întru înveşnicirea memoriei părinţilor săi. Cea de a patra parte a lucrării întruneşte o serie de documente interne şi externe din secolul al XV-lea privind ascendenţa şi domnia lui Bogdan al II-lea, precum şi menţiuni ale părinţilor săi datînd din timpul domniei lui Ştefan cel Mare.
Cartea se află la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”

Poştarencu, Dinu. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. – Chişinău : Prut Internaţional, 2006. – 304 p.


În conformitate cu stipulaţiile Tratatului de pace ruso-turc de la Bucureşti din 1812, Basarabia a fost anexată la Imperiul Rus. Spaţiul dintre Prut şi Nistru a cunoscut iniţial o perioadă de ajustare la organizarea administrativă a Imperiului Rus. Prima fază a perioadei respective o constituie scurta administrare a provinciei româneşti de către boierul Scarlat Sturza, trecut în serviciul Rusiei.
Cartea include şapte părţi care tratează subiecte privind consecinţele tratatului de pace ruso-turc de la Bucureşti; Organizarea administrativă a Basarabiei; Activitatea guvernatorului Scarlat Sturdza; Populaţia Basarabiei; Aspecte sociale; Organizarea bisericească a Basarabiei. Învăţămîntul; Actul de la 1812 în viziunea istoriografiei sovietice.

Bessière, Richard. Comorile pierdute ale omenirii: de la Sfântul Graal la bijuteriile tarilor. – Bucureşti : Litera Internaţional, 2010. – 140 p.


Titlu original: Sur la trace des richesses matérielle et spirituelles disparues
Din cele mai îndepărtate timpuri, oamenii au încredinţat ascunzătorilor tot ceea ce vroiau să ferească de ochii semenilor avizi şi lacomi. Au fost descoperite multe ascunzători preistorice: cele de la Barrou, în Indre-et-Loire, Montignac-Lascaux.
Comorile care ne interesează cel mai mult în această lucrare sunt cele ascunse, cu origini foarte diverse, îngropate în pămînt sau înghiţite de oceane conţinînd monede, bijuterii, aur, pietre preţioase.