02.11.2010

Creangă, S. Carte despre buna pronunţie : metodologia corectării defectelor de pronunţie. - Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2009. - 224 p.


Foarte scurtă introducere
În lucrarea de faţă, autorul îşi propune să explice care sunt cauzele apariţiei defectelor de pronunţie şi cum pot fi ele corectate după o metodologie bazată pe criterii ştiinţifice. În linii generale, o metodă înseamnă o cale, un drum care trebuie urmat într-o cercetare, sau pentru însuşirea unor noi deprinderi.
Educarea verbo-vocală conţine două elemente ce se cer a fi explicate şi înţelese corespunzător, şi anume vocea şi vorbirea. Primul autor care a sesizat diferenţa dintre aceste două modalităţi de emisie sonoră a fost Ion Budai Deleanu
(1760-1820), unul dintre cei mai reprezentativi exponenţi ai Şcolii Ardelene. Opiniile sale, legate de limba vorbită, sunt expuse în lucrarea Scrieri lingvistice.
Educarea vocii porneşte de la laringe, aparatul fonator, sursa emiţătoare de sunte. Calitatea vocii depinde de constituţia anatomică a acestui aparat.