12.10.2010

Captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor: tehnici de lucru


Captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor: tehnici de lucru : Auxiliar pentru prof. de lb şi lit. rom. - Ch. : Arc, 2009. - 80 p.

Argument:
Prezenta lucrare este concepută ca un auxiliar pentru porfesorii de limba şi literatura română. Cartea conţine un şir de tehnici de lucru pentru captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor elevilor, tehnici ce vor contribui la dezvoltarea capacităţilor de comunicare ale acestora.
Auxiliarul didactic este structurat pe mai multe compartimente: Gramatică şi comunicare, Răspunsuri la întrebări, Cuvinte şi semnificaţii, cine caută găseşte, Tehnici de creativitate, Scheme şi tabele, Tehnici în baza parabolelor, Alte tehnici de lucru.Tehnicile de lucru propuse au menirea:
- să contribuie la depăşirea barierei de comunicare dintre profesori şi elevi;
- să ofere elevilor posibilitatea de a repeta şi practica cele studiate anterior;
- să pregătească elevii de predarea unei teme noi sau pentru activitatea care va urma;
- să completeze anumite goluri în cunoştinţe etc.

Cartea se află la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu” într-un exemplar.

(Sursa imaginii: www.edituraarc.md)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu