23.05.2011

Bernaz, Gh. Teoria şi practica vinificării familiale. – Bucureşti : M.A.S.T., 2010. – 208 p.


Construcţiile vinicole adecvate sunt necesare pentru normala desfăşurare a proceselor tehnologice de prelucrare a strugurilor, ca şi a proceselor tehnologice de prelucrare a strugurilor, ca şi a proceselor fizice, chimice şi biochimice care au loc mai tîrziu în masa vinului.
Prin cramă se înţelege construcţia vinicolă în care au loc operaţiile de prelucrare a strugurilor în must şi transformarea lui în vin, inclusiv limpezirea acestuia prin pritocul de iarnă.
Această carte oferă informaţii despre inventarul cramei şi pivniţei, pregătirea campaniei de vinificare, culesul strugurilor, prelucrarea strugurilor şi fermentarea mustului, dar şi alte informaţii de cest gen.
Cartea o puteţi găsi la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" din Chişinău.