06.03.2011

Lazăr, F. Introducere în politici comparate. – Iaşi: Polirom, 2010. – 267 p.

Cartea presupune o analiză a sistemelor de asistenţă socială. Se face o referinţă a politicilor sociale din România, analiza comparativă este o abordare tot mai frecvent utilizată în domeniu. Volumul prezintă rolul politicilor sociale în funcţionarea societăţii şi analizează din perspectivă comparativă sistemele de protecţie socială, de sănătate şi de educaţie.
Sunt incluse 6 capitole: Legitimarea politicilor sociale; Aspecte metodologice în cercetarea socială comparativă; Un model de analiză comparativă a politicilor sociale; Analiza unor politici sociale sectoriale; Aplicaţie: analiza comparativă a sistemelor de asistenţă socială.