11.10.2010

Leahu, Raisa. Predarea textului dramatic postmodernism: Cvartet pentru o voce şi toate cuvintele. - Ch. : Arc, 2009. - 88 p.


Lucrarea în cauză presupune este destinat elevilor, studenţilor, profesorilor, dar şi tuturor celor interesaţi de teoria, critica şi istoria literaturii române şi universale.
Autorul abordează diverse aspecte ale teoriei literaturii utile publicului larg, vizînd astfel subiecte precum textul dramatic, cum rezumăm un text dramatic, personajele, condiţia postmodernă a eseului dramatic, definiţia dramatică a poeziei, formele şi semnificaţiile ironiei, receptare, dar şi oportunităţi de predare-învăţare-evaluare.
Văsi informații despre componentele textului, definiţia poeziei, dramaturgie, literatură, postmodernism, receptare, subtitlu, text dramatic, titlu
(Sursa imaginii: www.edituraarc.md)