14.04.2011

Omul prin prisma psihologiei

În anul 2011, ne–am propus să studiem gradul de solicitare a domeniului 159.9 Psihologie.
Motivul alegerii acestui domeniu se datorează intrărilor noi din ultimii ani, care se dovedesc a fi nişte cărţi ce tratează subiecte actuale ale aspectelor psihologice ce au loc datorită dezvoltării tehnologice, dar şi a schimbărilor ce au loc la locul de muncă. La fel, în colecţiile noastre sunt şi foarte multe cărţi cu subiecte practice, care ne vin în ajutor pentru a face faţă diferitor situaţii şi pentru a ne ghida în vederea depăşirii cu brio a situaţiei create.
Colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” constituie 1149 de documente, din domeniul psihologiei dintre care 465 de documente sunt în limba română, 686 în limba rusă, 6 în limba engleză şi doar 1 în limba franceză. Aici sunt incluse documentele de la Departamentul organizarea colecţiilor, Centrul de Informare Europeană şi Departamentul relaţii cu publicul.
În acest context, ne-am propus să organizăm o expoziţie virtuală, propunîndu-vă, astfel, cele mai noi cărţi din acest domeniu, care, sperăm noi, să fie utile.

André, Christopher. Stările sufleteşti: învăţarea seninătăţii / trad.: A. Steriopol. – Bucureşti: Ed. Trei, 2010. – 631 p.
Stările sufleteşti ale individului sunt importante în viaţa cotidiană. De cele mai multe ori suntem influenţaţi de ele şi luăm decizii bune sau mai puţin bune. Apariţiile editoriale a unor astfel de cărţi ne permit să înţelegem aşa gen de stări, care sunt rolurile lor, ce înseamnă, cum ne pot ajuta să ne simţim mai bine şi chiar cum să le facem faţă, cum să le trăim frumos sau cum putem să suferim de pe urma lor. Sunt patru părţi, autorul tratînd următoarele subiecte: existenţe, suferinţe, echilibre, treziri. La finalul cărţii sunt prezentate nişte concluzii şi note.

Brillon, Monique. Emoţiile pozitive, emoţiile negative şi sănătatea. – Iaşi : Polirom, 2010. - 259 p. (col. Practic)
Titlu original: Les Émotions au cœur de la santé
De multe ori suntem purtaţi de val şi ne lăsăm pradă emoţiilor, care sunt atît pozitive dar şi negative. Emoţiile ne nuanţează starea de spirit în fiecare moment.
De multe ori suntem cuprinşi de o stare de nelinişte, ori simţim că suntem într-un moment în care nu ştim ce se întîmplă cu noi. De ce se întîmplă toate astea? Cum apar emoţiile? Ce sunt, de fapt, emoţiile? Cum putem să le controlăm? Răspunsurile la aceste întrebări le puteţi găsi în cartea în cauză, unde se vorbeşte despre lumea emoţiilor, cum să ne controlăm emoţiile, cum trăim cu emoţiile negative, strategii împotriva emoţiilor negative etc.

Chapman, Gary. Iubirea ca un mod de viaţă: şapte trăsături de caracter ce vă vor îmbunătăţi relaţiile cu cei din jur / trad.: D.-G. Arşinel. – Bucureşti : Curtea Veche, 2010. – 351 p.
Această carte nu este scrisă într-un limbaj de specialitate specific psihologiei sau sociologiei, ci este scrisă într-un limbaj simplu, pe înţelesul tuturor. Cred că oamenii obişnuiţi sunt cei care deţin secretul consolidării unei societăţi în care relaţiile cu ceilalţi sunt fundamentale, în care sprijinul acordat semenilor reprezintă un gest natural şi în care copiii cresc respectîndu-se unii pe alţii şi, da, chiar iubindu-se reciproc. Lucrurile acestea nu sunt utopice. De fapt, ele sunt cît se poate de tangibile, pentru fiecare om în parte afirmă autorul cărţii, Gary Chapman.
Cartea are trei părţi: Oare de ce vrem să iubim; Cele şapte secrete ale iubirii; Cultivarea iubirii ca un mod de a-ţi trăi viaţa.

Cosman, Doina. Psihologie medicală. – Iaşi : Polirom, 2010. – 462 p. (Col. Psihologie clinică şi psihoterapie)
Psihologia medicală este o ramură a psihologiei generale ce studiază aspectele psihosociale actului medical, cu scopul de a reda sănătatea persoanei. În acest context volumul analizează teme ale psihologiei aplicate în medicină: starea de sănătate şi cea de boală, psihologia omului în suferinţă, psihologia medicului, dar şi alte subiecte de acest gen care sunt importante pentru această ramură a psihologiei.
Aspecte precum comunicarea în medicină, caracteristicile personalităţii, evaluarea funcţiilor psihice, funcţiile cognitive, afective, conative, psihologia vîrstelor, psihologia sexelor etc. Sunt foarte importante în relaţiile interumane, pentru a şti cum să ne comportăm în anumite situaţii, ce atitudine să avem mai ales în relaţia medic-pacient. Este o carte utilă tuturor celor interesaţi de acest aspect al psihologiei, prioritate trebuie să o aibă medicii şi studenţii Universităţilor de medicină.
Deşi cartea e structurată în trei părţi, sunt abordate o mulţime de subiecte, cum ar fi: domeniul de definire a psihologiei medicale, funcţionarea normală a psihismului, evaluarea funcţiilor psihice, personalitatea, psihologia vîrstelor şi sexelor, psihologia persoanei bolnave, psihologia durerii, comunicarea în medicină etc.

Ellis, Albert. Cum să trăim alături de un "nevrotic" acasă şi la locul de muncă / trad.: I. Halichias. – Bucureşti: Ed. Trei, 2010. - 217 p. (Col. Psihologie practică)
Titlu original: How to live with e neurotic at home and at work
Dezvoltarea tehnologiilor, schimbările care au loc în ultimii ani, stresul la care suntem supuşi, de cele mai multe ori ne face să fim mai emotivi şi mai nervoşi. Unii, mai slabi de fire se lasă pradă emoţiilor mai uşor, fapt pentru care în relaţiile interpersonale apar situaţii conflictuale. Dar cum să depăşim aceste situaţii. În această carte veţi afla cum să recunoaştem o persoană cu tulburări emoţionale, cum apar tulburările emoţionale, cum să ajutăm un „nevrotic” să-şi depăşească tulburarea, posibilitatea de a ajuta persoanele cu probleme etc.


Eyre, Linda. Cum să le vorbim copiilor despre sexualitate: un ghid urmat pas cu pas, la orice vîrstă. – Bucureşti: Editura trei, 2009. – 302 p.
Sexualitatea era un subiect interzis în anii secolului trecut. În prezent, cînd accesul la informaţie este tot mai vast şi cuprinde informaţii din toate domeniile, subiectul ce ţine de sexualitate este tot mai actual. Generaţia de azi îşi pun întrebări, părinţii nu ştiu cum să facă faţă situaţiei, există o barieră în comunicarea părinţi-copii la această temă. Prezenţa unor cărţii care să vină în ajutorul părinţilor îi salvează pe părinţi de diverse ipostaze neplăcute.
Un exemplu elocvent este şi această carte, unde sunt tratate subiecte de sexualitate, cum şi ce trebuie să vorbim cu coiii de diferite vîrste privind acest subiect. Astfel, copiii sunt grupaţi după vîrstă: copii de vîrste cuprinse între trei şi opt ani, copii de la vîrsta de opt ani; discuţii despre comportament cu copii de vîrste cuprinse între unsprezece şi şaisprezece ani şi şi discuţii despre perspective şi standarte personale cu copiii de vîrste cuprinse între cincisprezece şi nouăsprezece ani.

Gass, Robert H. Manual de persuasiune / R. H. Gass, J. S. Seiter; trad.: C. Păduraru. – Iaşi: Polirom, 2009. - 398 p. (Carieră. Succes. Performanţe)
Titlu original: Persuasion, Social Influence and Compliance Gaining
Ce este persuasiunea? De ce avem nevoie de ea? Cum să convingem lumea pentru a obţine ce vrem?
Manualul de persuasiune vine în ajutorul celor interesaţi de acest aspect în vederea obţinerii informaţiilor de care are nevoie, de a afla caracteristicile comunicatorilor şi capacitatea de a convinge, utilizarea limbajului adecvat în momentul în care dorim să convingem pe cineva pentru a obţine ceea ce doreşti etc.

Goldberg, Sally. 50 de activităţi interactive pentru dezvoltarea copilului: 0-3 ani / S. Goldberg; trad.: M. Andriescu. – Iaşi: Polirom, 2009. - 269 p. (Col. Psihologia copilului & Parenting)
Titlu original: Baby and Toddler Learning Fun. Fifty Interactive and Development Activities to Enjoy with Your Child.
Implicarea în dezvoltarea copilului de la o vîrstă fragedă are consecinţe în dezvoltarea ulterioară a acestuia. Cea mai bună atenţie pe care copiii o pot obţine este cea care vine din partea părinţilor. Însă, pentru a aborda aceste activităţi pentru dezvoltarea copilului este necesar cunoaşterea acestor activităţi, precum şi aplicarea lor în practică. În prezent apar diverse cărţi ce tratează subiecte de acest gen. Tehnicile pe care le putem aplica în dezvoltarea copilului sunt din cele mai diverse. Este necesar doar interes şi... răbdare.
În cartea 50 de activităţi interactive pentru dezvoltarea copilului: 0-3 ani veţi afla informaţii despre dezvoltarea copilului, învăţarea cu ajutorul jucăriilor, activităţi pentru dezvoltarea limbajului, jucării, jocuri, învăţare etc.


Goldstein, Noah J. 50 de secrete ale artei persuasinii / N. J. Goldstein, S. J. Martini, R. B. Cialsini, trad.: M. Vînătoru. – Iaşi: Polirom, 2009. – 268 p.
Titlu original: Yes! 50 secrets from the science of persuasion
În permanenţă suntem puşi în situaţia de a cere ceva, de a negocia. Acest lucru se întîmplă la serviciu, acasă, sun în cercul nostru de prieteni/cunoscuţi. Maniera în care cerem ceva ne asigură succesul ori insuccesul cererii noastre. Dar, cum îi putem pe ceilalţi că noi avem dreptate? Există anumite cuvinte cu care putem capta atenţia interlocutorilor noştri?
În urma lecturării acestei cărţi veţi putea afla cum puteţi deveni un maestru al influenţei sociale, ce truc puteţi împrumuta de la Benjamin Franklin, ce puteţi cîştiga din pierderi, cum puteţi folosi emoţiile pentru a convinge, dar şi alte aspecte de acest gen.

Gratch, Alon. Dacă dragostea ar putea gîndi: cum să-ţi foloseşti mintea pentru a-ţi ghida inima / trad.: Anca Tache. – Bucureşti : Editura Trei, 2010. – 297 p.
Titlu original: If love could think. Using Your mind to guide your heart.
Alon Gratch, psihoterapeut, a găsit şapte tipare care ne împiedică să găsim dragostea şi fericirea. Acest fapt este descris ca fiind dragostea narcisistă, dragostea virtuală, dragostea unlilaterală, dragostea triunghiulară, dragostea interzisă, dragostea sexuală, dragostea androgină.
La fiecare tipar sunt oferite detalii ce priveşte semnificaţia acestui tip de dragoste, paşii care trebuie întreprinşi spre reuşită şi înţelegere, cîne cîştigă şi cine nu, ce trebuie să ştim şi ce nu...

Guéguen, Nicolas. Psihologia seducţiei: 100 de experimente pentru înţelegerea comportamentului în dragoste / trad.: D.-M Cimpoi. – Iaşi : Polirom, 2008. – 271 p.
Titlu original: 100 petites expériences de psychologie de la séduction pour mieux compreandre tous nos
Seducţia se bazează pe neneroase strategii: un zîmbet lar, o privire insistentă, o mînă trecută prin păr etc. Misterul atracţiei este explicat prin intermediul psihologiei compotamentale, ce vă ajută să înţelegeţi regulile jocului seducţiei.
Scopul acestei cărţi este de a prezenta unele cercetări asupra procesului de seducţie, axînd analiza pe comportament şi pe factorii cognitici ai protaginştilor întîlnirii amoroase.

Maslow, A. H. Motivaţie şi personalitate / trad.: A. Răsuceanu. – Bucureşti: Ed. Trei, 2009. – 567 p. (Col. "Psihologie. Psihoterapie")
Titlu original: Motivation and Personality
Cartea Motivaţie şi personalitate reprezintă consemnarea originală a activităţii desfăşurate de unul dintre cei mai creativi psihologi ai secolului XX. Prezenta ediţie, a treia, a fost revizuită în scopul de a scoate în evidenţă gîndirea creativă a lui Maslow şi de a-i sublinia conceptele sale deosebit de influente. Deşi prima ediţie a acestei cărţi a fost publicată în 1954, iar a doua în 1970, influenţa sa a continuat să crească odată cu trecerea timpului.
Cartea include cîteva părţi: Teoria motivaţiei, psihopatologie şi normalitate; actualizarea sinelui; metodologii pentru o ştiinţă a omului.

Mitrofan, N. Testarea psihologică: inteligenţa şi aptitudinile / N. Mitrofan, L. Mitrofan. – Iaşi: Polirom, 2005. – 276 p.
Testarea psihologică este destinată tuturor celor interesaţi de psihologie, inclusiv studenţilor facultăţii de Psihologie. După cum afirmă şi autorii cărţii să ofere cititorilor un nou volum care se ocupă de un alt domeniu al psihodiagnozei, şi anume inteligenţa şi aptitudinile. În afară de testele de inteligenţă, în practica pshihodiagnostică regăsim şi categoria testelor sau bateriilor de aptitudini, care sunt folosite în activitate profesională.
Sunt şase capitole: Testele de aptitudini şi de inteligenţă la trecerea dintre milenii; Teste de grup pentru măsurarea inteligenţei; Teste individuale de măsurare a inteligenţei; Alte teste individuale de inteligenţă folosite în practică; Teste pentru măsurarea aptitudinilor multiple; Teste de achiziţie pentru învăţămîntul elementar, gimnazial şi liceal.

Muntean, Ana. Psihologia dezvoltării umane. – Ed. a 3 revăzută şi adăugită. - Iaşi: Polirom, 2009. – 483 p.
Cartea în cauză se dovedeşte a fi un curs de dezvoltare umană sau psihologie developmentală, un manual care prezintă ideile recente, importante, în domeniu, precum şi teoriile clasice afirmă autoarea cărţii. Psihologia developmentală este secondată în ultimii ani de psihopatologia developmentală. În lucrarea de faţă am ales să oferim unele informaţii ce ţin de disfuncţionalităţile psihice, fără a avea însă ca punct central de interes acest lucru.
Autoarea tratează următoarele subiecte ce ţin de psihologia dezvoltării umane precum: noţiuni introductive în psihologia dezvoltării, bazele dezvoltării umane, dezvoltarea intrauterină şi naşterea; creierul şi dezvoltarea umană; sistemul emoţional şi ataşamentul, dezvoltarea sinelui, organizmul în relaţie cu mediul, dezvoltarea unor abilităţi complexe, dezvoltarea copilului de la 0 la 3 ani; îmbătrînirea.

Naouri, Aldo. Cum să ne educăm copiii / trad.: Cristian Nicolae. – Bucureşti : Editura Trei, 2009. – 363 p.
Titlu original: Eduquer ses enfants. L’urgence aujourd’hui
Severitatea şi iubirea pentru copii sunt doi termeni greu de îmbinat. Cum procedăm în contextul în care în prezent creşte o altă generaţie de copii cu o altă viziune şi cu acces larg la informaţie? Cum reuşim să ne impunem? Autorul acestei cărţi oferă un şir de soluţii, comentarii în ceea ce priveşte cum să ne educăm copiii.
Cartea include 2 părţi. În prima parte se vorbeşte sunt tratate următoarele subiecte: Care este problema?; Ce este un copil?; Ce este un părinte?; Cine pune piedici educaţiei?
Cea de-a doua parte a cărţii tratează următoarele subiecte: Educaţia începe în leagăn; cum să-l învăţăm despre celălalt; Sinele.

Pease, Allan. El e cu minciuna, ea vorbeşte-ntruna / Barbara Pease; trad.: Elena Neculcea. – Bucureşti: Curtea Veche, 2007. – 361 p.
De ce mint bărbaţii? De ce simt ei că trebuie să aibă întotdeauna dreptate? De ce fug de angajamente? Pe de altă parte, de ce femeile plîng ca să obţină ceea ce doresc? De ce nu iniţiază ele mai des partidele de sex?
Neînţelegerile şi conflictele dintre sexe sunt prezente tot mai des în viaţa cotidiană. De ce? De unde pornesc toate acestea? Care este motivul generării acestor conflicte?
Allan şi Barbara Pease încearcă să ofere răspunsurile la astfel de întrebări, punînd în discuţie, în acelaşi timp, relaţiile dintre bărbaţi şi femei, dar şi încearcă să elucideze misterul caracterelor atît a femeilor cît şi a bărbaţilor.

Daniela Gorincioi, manager interimar
Departamentul organizarea colecţiilor

Leahu, Raisa. Proverbul. Exerciţii şi jocuri didactice. – Chişinău : Arc, 2007. – 95 p.

Predarea literaturii în şcoală presupune un efort pentru a pune în valoare specificul operelor literare.
Proverbul, fiind o specie literară, urmează să fie predat/studiat în baza unui model de lectură, analiză şi nterpretate. Proverbul asimilează o experienţă de cunoaştere şi un material lingvistic pe care le „ordonează în structuri proprii, specifice, realizînd o comunicare de un tip deosebit, cu efecte artistice” [Nicolae Constantinescu, Lectura textului folcloric, Bucureşti, Minerva, 1986, p. 6].
Lucrarea este elaborată în conformitate cu stipulările Curriculumului la limba şi literatura română şi este recomandată de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova spre utilizare în procesul educaţional.
Cartea are şase capitole: Consideraţii preliminare; proverbul în texte; ateliere de scriere; jocuri didactice; exerciţii, proverbul şi opera literară.

Cum să fii cel mai bun la tenis / Jim Drewett. - Ch. : Arc, 2009. - 49 p.

Tenisul este un joc pasionat şi distractiv, bazat pe viteză şi agilitate. Principalele turnee, precum Wimbledonul, French Openul, Australian Openul şi US Openul, sunt urmărite de miliane de oameni, iar numele celor mai buni jucători sunt cunoscute de toată lumea. Însuşirea tehnicilor necesită exerciţiu, dar rezultatele merită efortul depus.

Cum să fii cel mai bun la fotbal / Jim Drewett. - Ch. : Arc, 2009. - 49 p.

Fotbalul este unul dintre cele mai popular jocuri de pe planetă. Îl poţi juca în parc cu oameni, o minge şi cîteva cutii de conserve în loc de poartă. Chiar şi un teren mare de fotbal necesită foarte puţin echipament.
Acest ghiduri arată, pas cu pas, cum să controlezi fiecare element al jocului: iniţieri în regulile şi reglementările sportului, fotografii care va ajuta să devii stăpîn pe tehnicile dificile, precum driblarea adversarului sau loviturile peste cap.