03.10.2011

Goia, Vistian. Literatura pentru copii şi tineret (pentru institutori, învăţători şi educatoare). – Cluj-Napoca : Dacia, 2003. – 273 p.


În această carte, autorul a sistematizat înformaţia în nouă capitole: Literatura pentru copii şi specificul său, poezia lirică, creaţia epică în versuri, poezii şi proze despre vieţuitoare, poezia obiceiurilor calendaristice, miturile şi valoarea lor formativă, legenda şi valenţele ei instructiv-educative, snoava – caracteruş ei satiric şi moralizator, literatura ştiinţifico-fantastică etc.
În fiecare capitol sunt explicate aspecte teoretice la general, dar şi sunt exemplificate şi analizate opere literare în dependenţă de genul literaturii.