23.06.2011

Ziua Mondială de Prevenire a Consumului de Droguri şi Combaterea Traficului Ilicit de Droguri

În 1987, Adunarea Generală a OMS a decis să marcheze ziua de 26 iunie, ca Zi Internaţională împotriva consumului de droguri, ca semn al deciziei de a spori eforturile şi cooperarea în vederea creării unei societăţi internaţionale în care să nu existe consum de droguri.
Această Hotarâre a fost luata pe 7 decembrie 1987, în urma unei recomandări a Conferinţei Internaţionale asupra Abuzului de Droguri şi a Traficului Ilicit din 1987 care, pe 26 iunie, a adoptat liniile generale multi disciplinare ale activitaţilor viitoare în domeniul Controlului Abuzului de Droguri. Consumul de droguri şi traficul ilicit al substanţelor stupefiante a devenit în zilele noastre una din cea mai periculoasă problemă socială, ce cuprinde proporţii globale, care pun în gardă întreaga comunitate internaţională.
Experţii din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sanatăţii definesc drogul ca fiind „orice substantă care, introdusă într-un organism viu, îi poate modifica acestuia percepţia, comportamentul ori funcţiile sale cognitive sau motrice”. În conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii, substanţele sau clasele de substanţe psihoactive (drogurile), a căror administrare pot produce tulburari mintale, tulburari de comportament şi dependenţa, sunt alcoolul, opiaceele, derivatele cannabisului, sedativele şi hipnoticile, cocaina, halucinogenele, tutunul, solventii volatili, alte substanţe psihoactive şi din diferite clase utilizate în asociere. În lume, aproximativ 200 de milioane de oameni consumă droguri cel putin o data pe an. Principala categorie de populaţie vulnerabilă la consumul de droguri o constituie tinerii. Populaţia tânară este mult mai deschisa la nou, la risc, mai dispusa să încerce noi experienţe. Tinerii sunt ţinta unui bombardament informaţional masiv, în care consumul de droguri este deseori prezentat ca o alternativă de a face fată vieţii. Cauzele consumului de droguri la tineri sunt multe. Cei mai mulţi încep sa consume droguri din pură curiozitate de a cunoaşte efectele pe care le au asupra lor sau din dorinţa de a avea noi senzaţii, noi trăiri, vor să atingă o anumită stare fizică şi psihică de bine. Dorinţa de afirmare în faţa grupului, precum şi teama ca vor fi respinşi, că vor fi izolaţi de către grup dacă refuză propunerile aşa-zişilor „iniţiaţi”, îi fac pe aceştia să nu ia în considerare riscurile la care se expun. O altă cauză este presiunea grupului. În funcţie de nivelul stimei lor de sine, de gradul de profunzime al idealului lor în viaţă, de raporturile cu familia, de rezultatele lor şcolare, de imaginea pe care o au despre sine şi pe care vor s-o creeze celorlalţi, adoleşcenţii au capacitaţi diferite de rezistenţă la presiunea pe care anturajul lor o exercită. Este foarte important să ştie cum sa spună „NU”, ceea ce demonstrează că au o personalitate puternică. Este important ca tinerii sa fie ei însişi, chiar dacă ceilalţi gândesc diferit. Dacă eşti tînăt şi dormnic de a experimenta încearacă alt ceva dar spune “NU” DROGULUI. Haideţi cu toţi să privim spre cei slabi neajutoraţi să-i susţinem şi să-i ajutăm să lupte cu această manie a secolului XX.


Maria Bivol
Departamentul Organizarea Colecţiilor

20.06.2011

Cărţi din domeniul psihologiei

Guilane-Nachez, Erica. Şansa e de partea ta!: Metode şi tehnici de autocunoaştere / Erica Guilane-Nachez; trad. de Florin Iorga.- Iaşi: Polirom, 2003. - 296 p.

Dacă vrem cu adevărat să reuşim să avem succes în viaţă, trebuie să fructificăm oportunităţile, să avem puterea de a o lua de la capăt,atunci cînd direcţia în care mergem este greşită şi, mai ales, să ne cunoaştem cît mai bine potenţialul.
Autoarea cărţii ”Şansa e de partea ta!: Metode şi tehnici de autocunoaştere ” indică în mod clar, cu ajutorul a numeroase exemple, drumul care trebuie parcurs, instrumentele şi metodele care ne ajută să ne transformăm viaţa în ceea ce ne dorim să fie, să ne detaşăm de experienţele neplăcute ale trecutului, pentru a trăi prezentul din plin şi a ne orienta gîndurile şi acţiunile cître construirea unui viitor favorabil.
Iată unele din întrebările la care veţi găsi răspuns aici sint
 Doriţi cu adevărat să reuşiţi în viaţă?
 Secretul magiei- să îţi modifici interiorul
 Ce s-ar întîmpla dacă aţi gîndi: “Ce noroc am!”?
 Ce înseamnă o “stare de conştiinţă”?
 Adevărata viaţă este în faţa noastră

Missoum, Guy. Am reuşit!: Strategii, tehnici şi metode / Guy Missoum; trad. de Eliza Galan. – Iaşi: Polirom, 2003. – 257 p.
Cum să reuşeşti în viaţă? Deşi nu există o reţetă universal valabilă, fiecare poate să-şi optimizeze atuurile de care dispune pentru a se adapta la noua situaţie economică şi socială, la această „civilizaţie a vitezei ”, învăţînd să-şi activeze dinamica personală cu maximum eficienţă,dar şi de confort. Înainte de toate, reuşita înseamnă căutarea fericirii!
Lucrarea lui Guy Missoum – doctor în psihologie cu o experienţă practică remarcabilă, iniţiator a numeroase seminarii pe această temă – oferă imaginea completă şi detaliată a tehnicilor şi stategiilor mentale care vor permite fiecăruia să-şi găsească, în fucţie de aspiraţii, propria formulă de reuşită.
Iată cîteva teme care sunt abordate în aeastă carte:
• Conceptul de reşită
• Sistemul reuşitei
• Evaluarea potenţialului reuşitei
• Tainingul mental – teorie şi practică
• Strategiile mentale ale reuşitei
• Instrumentele dezvoltării personale şi profesionale – tehnici personale

Cosnier, Jacques. Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor: Afectele, emoţiile, sentimentele, pasiunile / Jacques Cosnier; trad. de Eliza Galan. – Iaşi: Polirom, 2007. – 200 p.
Emoţiile, sentimentele, dispoziţiile şi pasiunile animă viaţa cotidiană şi reprezintă elementele fundamentale ale acestuia. Convenţiile sociale ne obligă însă adesea să le canalizăm într-o anumită direcţie sau să ni le reprimăm. Chiar şi studiul lor stă sub semnul ambiguităţii: pentru sociologi emoţiile ţin de psihologi, iar psihologii nu le analizează decît sub aspect patologic.
Jacques Cosnier, medic, psihiatru, psihanalist şi etolog, oferă în această lucrare răspunsuri personale la cîteva întrebări legate de psihollogia emoţiilor: Ce sunt emoţiile de bază şi cum se definesc? Stresul este întotdeauna nociv? Emoţiile sunt universale sau sunt specifice fiecărei societăţi? Eradicarea emoţiilor este oare o perspectivă de dorit pentru umanitate?

Branden, Nathaniel. Cei şase stîlpi ai respectului de sine / Nathaniel Branden; trad. de Magda Groza. – Bucureşti: Colosseum, 1996. – 336 p.
Scopul acestei lucrări este de a identifica cei mai importanţi factori de care depinde respectul de sine. Iar dacă respectul de sine reşprezintă sănătatea minţii, atunci există puţine alte subiecte care presupun această urgenţă.
În esenţă,această carte cuprinde răspunsurile autorului la patru întrebări: Ce este respectul de sine? De ce este important respectul de sine? Ce putem face ca să ne sporim nivelul respectului de sine? Ce rol joacă ceilalţi în influenţarea respectului de sine?


Roco, Mihaela. Creativitate şi inteligenţă emoţională / Mihaela Roco. – Iaşi: Polirom, 2004. – 248 p.
Mihaela Roco, profesor la Universitatea din Bucureşti, titular al cursurilor de Psihologia creativităţii şi Psihologia religiei, coordonatoare a unor proiecte internaţionale de cercetare a creativităţii, gîndirii şi valorilor moral-religioase, prezintă, într-o formă riguros ştiinţifică, accesibilă studenţilor din domeniul ştiinţelor socioumane şi publicului cultivat, o excelentă trecere a celor mai noi teorii despre creativitate.
Lucrarea Creativitate şi inteligenţă emoţională oferă răspunsuri pentru o serie de întrebări incitante.
Aici puteţi găsi răspunsuri la întrebări referitor la:

• Teorii actuale privind natura şi evaluarea creativităţii
• Teoria neurobiopsihologică a creativităţii
• Complexele personale: factorii stimulativi sau ai creativităţii
• Inteligenţa emoţională
• Teste, exerciţii şi jocuri creative

14.06.2011

Cărţi jubiliare 2011

Salinger, J.D. Franny şi Zooey.- Iaşi: Polirom, 2002.- 219 p.
Prima ediţie: 1961


Lucrarea dată este o pereche de povestiri, despre doi copii al familiei Galss, romanul are aerul unei lucrări minore din cauza structurii sale deformate şi naraţiunii aparent nefocalizate. Ideile abordate în lucrare ţin în special de egoism şi falsitatea oamenilor care furnizează idei absolute şi sunt astfel scutiţi de necesitatea rezolvării problemelor care apar în viaţa de zi cu zi. Interesul pentru cultura şi religia orientală se simte cel mai bine în acest roman deoarece pe măsură ce romanul progresează, cei mai tineri membri al familiei Glass sunt torturaţi de ideia că şi ei se îndreaptă spre avariţie, că religia, cunoaşterea şi chiar fericirea au fost reduse la o marfă.

Salinger, J.D. De veghe în lanul de secară.- Iaşi: Polirom, 2005.- 279 p.
Prima ediţie:1951
Titlul original: The Catcher in the Rye.


De veghe în lanul de secară este uluitoarea falsă autobiografie a unui adolescent american rebel, Holden Caulfied, şi a întîlnirii sale cu lumea “prefăcută”. Romanul este un studiu extraordinar al durerii refuzate sau imposibile este un fel de poem de război, dus de Holden împotriva “falselor” valori adulte (bogaţii, clasa mijlocie, alibi, patriarhii), dar şi contra lui însuşi. Prin intermediul acestui roman se simte fascinaţia intimitîţii cu autorul, de parcă sar adresa direct dar de fapt romanul este destinat unui singur cititor, fratelui mort.

Gracq, Julien. Ţărmul Syrtelor.- Bucureşti: ART, 2007.- 317 p.
Prima ediţie: 1951
Titlul original: Le Rivage des Syrtes


O lucrarea destul de capricioasă şi densă, acţiunea din Ţărmul Syrtelor se petrece în decadenţa Orsenna, o ţară fictivă aflată, de mult timp, într-un fals război cu Farghestan, statul vecin barbar. Personajul principal al lucrări este Aldo care încearcă să se scuture de toropeală şi să-şi trezească patria mamă, declanşând o operaţiune navală ce reaprinde ostilităţile, cu rezultate dezastruoase. Romanul urmează calea plină de grazţie a unor imagini somptuoase ce încetinesc acţiunea până la a o suspenda în timp, conferindui alura unui mit.

Lem, Stanislaw. Solaris.- Cluj: Dacia, 1974.- 300 p.
Prima ediţie: 1961
Titlul original:Solaris


Solaris este un roman polonez apărut în 1961. Este vorba despre caracterul inadecvat de comunicare între speciei umane şi non-umane, în anchetarea şi examinarea suprafeţi oceanice a planetei. Solaris este o planetă vie, cu un organism similar unui ocean, a cărei inteligenţă îi păcăleşte de ficare dată pe pămînteni. Kris Kelvin, protagonistul romanului, este treptat distrus de amintirile legate de sinuciderea iubitei sale, a cărei imagine, recreată de Solaris, îl bîntue.La fel şi celelalte personaje sunt chinuite de uneletraume inexplicabile. Lucrarea deslănţue caracterul absolut străin al lumi fantastice.

Maria Bivol Departamentul Organizarea Colecţiilor

09.06.2011

Cum se....

Şerbănescu, Andra. Cum se scrie un text . - Ed. a 3-a . - Iaşi: Polirom , 2007 . - 262 p.
Opera Andrei este mai mult decît o practică necesară astăzi,Cum se scrie un text oferă posibilitatea cunoaşterii de sine, inlesnind, prin urmare, cunoaşterea celorlalşi, comunicarea interumană reală. Andra Şerbănescu, cercetător avizat în domeniul teoriei comunicării, prezintă un model după care se poate construi un text, conferit cu expresivitate. Elementele teoretice devin accesibile prin intermediul exercitiilor şi al exemplelor edificatoare. Astfel, veti beneficia de un ghid de exprimare deosebit de util, prin care cuvintul scris va lucra in favoarea dumneavoastră.Umberto Eco.Cum se face o teză de licenţă. - Iaşi: Polirom , 2006 . - 263 p.
Lucrarea dată este un îndrumar complet despre cum se scrie o lucrare ştiinţifica riguroasă, find destinată în primul rând studenţilor de la secţiile umaniste. Cu ajutorul aceste lucrări pot afla ce înseamnă teza de licentă, cum sa-şi aleaga tema şi sa-şi organizeze timpul de lucru, cum să întreprindă o cercetare bibliografică şi să ordoneze materialul, cum se redactează teza. Lucrarea dată are la bază următoarea structură: Ce este o teză de licentă şi la ce foloseste, Monografie sau analiză de ansamblu? , Teză istorică sau teoretică? , Subiecte vechi sau contemporane?, Cum se transformă un subiect de actualitate în temă ştiinţifică, Identificarea surselor, Cercetarea bibliografică, Planul de lucru şi sistemul de fişe, Când şi cum se citează: zece reguli, Citat, parafrază, plagiat, Note de subsol, Avertismente, capcane, uzante. Autorul a dorit prin lucrarea sa să demonstreze că a elabora o teză e ca un joc: aveţi toate piesele, trebuie doar să le puneţi la locul lor. Important este să faceţi lucrurile cu plăcere. Iar dacă aţi ales un subiect care vă interesează şi aţi decis să-i dedicaţi cu adevărat perioada pe care v-aţi stabilit-o, vă veţi da seama că teza poate fi trăită ca un joc, ca un pariu, ca o vânătoare de comori.

Cum se consolidează democraţia . - Iaşi: Polirom , 2004 . - 350 p.
Cartea dată ne dă definiţia minimalistă a democraţiei, aceea de regim rezultat în urma unor alegeri libere şi competitive, nu a fost niciodata sub o tensiune mai mare. Democraţia se sufoca în propriul ei succes. Sondajele ne arată că cetaţenii lumii, fie ei catolici, musulmai sau ortodocşi, vor sa-şi aleagă prin vot liderii. Dar ideile lor despre societate nu sînt neaparat similare dincolo de acest gest. Şi teoria democratiei, şi activiştii ei găsesc în secolul XXI un teren mult mai conflictual decît se asteptau. Cartea de fată, reunindu-i pe cei mai importanţi autori din acest domeniu, de la Huntington la Liny si Stepan, face analiza atît a succeselor, cît şi a esecurilor ultimilor ani, cuprinzind o mare arie geografica si o experienta istorica foarte vasta.Cartea tratează: Perspective teoretice şi conceptuale • Design instituţional • Raporturile militaro-civile • Societatea civilă • Dezvoltarea economică

Gherghel Nicolae. Cum să scriem un articol ştiinţifc.- Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1996.- 226 p.
Lucraraea a fost concepută ca o sinteză teoretică a problematicii şi metodologiei redactării comunicărilor şi articolelor ştiinţifice şi ca un gid practic, reflectînd stadiul actual al cunoştinţelor în acest domeniu. Cele şapte capitole ale lucrării tratează peste 50 teme şi subteme, de la definirea şi clasificarea comunicărilor şi articolelor ştiinţifice, stilul şi etica redactării acestora, până la stabilirea şi parcurgerea etapelor succesive ale redactării şi definitivării comunicărilor.

Bivol Maria Departamentul Organizarea Colecţiilor

03.06.2011

Un patriarh al culturii române

Un poliglot al neamului românesc un istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician. După cum afirma George Călinescu, Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”. Dotat cu o memorie extraordinară, cunoștea istoria universală și în special pe cea română în cele mai mici detalii. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu din istoria românilor fără să constați că Nicolae Iorga a trecut deja pe acolo și a tratat tema în mod fundamental. În timpul regimului comunist opera sa istorică a fost în mod conștient ignorată, istoria României fiind contrafăcută în concordanță cu vederile regimului de către persoane aservite acestuia. Iorga a fost autor al unui număr uriaș de publicații, cel mai mare poligraf al românilor: circa 1.250 de volume și 25.000 de articole. Opera sa istorică cuprinde diverse domenii: monografii de orașe, de domnii, de familii, istoria bisericii, a armatei, comerțului, literaturii, tipăriturilor, a călătorilor în străinătate etc. Ca om politic, a fost co-fondator al Partidului Naționalist-Democrat, în anii 1931-1932 Prim-ministru și Ministru al Educației Naționale. Membru al parlamentului în mai multe legislaturi, Iorga era un reputat orator, temut de adversarii săi politici. El este autorul a 1003 volume, 12755 articole, 4963 recenzii. Activitățile științifice ale lui Iorga reflectă credințele sale de-o viață. Fiind un naționalist moderat și un apărător al tradiționalismului țărănesc, Iorga a devenit interesat în documentarea istoriei domeniilor rurale din vechea Valahie și Moldova. Constatând lipsa de surse privind istoria română din Evul Mediu și încercând să descrie procesul de tranziție de la Dacia romană la un popor vorbind o limbă romanică, Iorga și-a concentrat eforturile în direcția cercetării modului în care au fost păstrate obiceiurilor romane în zonele rurale. Nicolae Iorga a avut un sfârșit tragic, fiind ridicat de la vila sa din Sinaia și asasinat la 27 noiembrie 1940 de către legionari. Dar oricum trecînd în nemurire şi-a lăsat amprenta asupra tuturor şi prin lucrările sale încă mai dăinue şi azi. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu ” are o colecţe destul de vastă în ceia ce priveşte opera şi creaţia marelui Iorga.

Iorga, Nicolae. Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei . - Ploieşti: Libertas , 2009 . - 37 p.

Iorga, Nicolae. Istoria bisericii românilor şi a vieţii religioase a românilor : [în 2 vol.]. Vol. 1, 2 . - Bucureşti: Gramar , 1995.- 240 p.

Iorga, Nicolae. Istoria literaturii româneşti: introducere sintetică : (după note stenografice ale unui curs) . - Ch.: Litera , 1997 . - 258 p.

Iorga, Nicolae. Istoria Bucureştilor . - Bucureşti: Vremea , 2008 . - 357 p.

Iorga, Nicolae .Discursuri parlamentare : [în 2 vol. Vol. 1, 2] . - Bucureşti: "Bucovina" Î. E. Toroţoiu , 1939-1940

Iorga, Nicolae.O viaţă de om aşa cum a fost : [în 3 vol. Vol. 1-3] . - Ch.: Universitas , 1991

Iorga, Nicolae. Regele Cristina : Dramă în cinci acte . - Bucureşti: S. n. , 1939. - 81 p.

Iorga, Nicolae. Consideraţii noi asupra rostului Secuilor : Conferinţă la radio (1938) . - Bucureşti: S. n. , 1939

Iorga, Nicolae. Basele populare ale oricării mişcări din Balcani : conferinţa ţinută la 3 mart 1939 . - Bucureşti: S. n. , 1939

Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare : (pentru poporul român) . - Ch.: Litera , 1990 . - 175 p.

Iorga, Nicolae.Ce a fost, ce este, ce poate fi Iaşul : conferinţă ţinută în Aula Universităţii din Iaşi la 6 aprilie 1935 de D-l Prof. N. Iorga ; Fundaţia Culturală Mihail Kogălniceanu . - Bucureşti: Tipogr. Române Unite , 1935 . - 22 p.

Iorga, Nicolae."Şcoala nouă" de istorie : O lămurire definitivă . - Bucureşti: S. n. , 1936 . - 18 p.

Iorga, Nicolae. Istoria românilor : [în 10 vol.] . - Bucureşti: S. n. , 1939 . - 498 p.

Iorga, Nicolae.Istoria românilor în chipuri şi icoane ; Doina Elisabeta Şteflea. - Bucureşti: Humanitas , 1992 . - 279 p.

Iorga, Nicolae. România cum era până la 1918 : [în 2 vol.] . - Bucureşti: Minerva , 1972./- 145 p.

Iorga, Nicolae. Din faptele străbunilor : [scrieri istorice] . - Bucureşti: Litera Internaţional , 2004 . - 232 p.

Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare : (pentru poporul român) . - Bucureşti: Litera Internaţional , 2004 ( Bucureşti: Comb. Poligr. ) . - 308 p.

Iorga, Nicolae.Neamul românesc în Bucovina . - Bucureşti: Semne , 2006 . - 254 p.

Iorga, Nicolae. Neamul românesc în Basarabia . - Bucureşti: Semne , 2006 . - 237 p.


Iorga, Nicolae. Istoria Bucureştilor . - Bucureşti: Vremea , 2008 . - 357 p.

Iorga, Nicolae. Concepţia românească a ortodoxiei : Conferinţă ţinută în ziua de 13 ianuarie 1940 la societatea "Femeilor ortodoxe" . - S. l.: România , S. a. . - 32 p.

Râpeanu, Valeriu. Nicolae Iorga ; . - Bucureşti: Demiurg , 1994 . - 144 p.

Bârda-Stănciulescu, Al. Nicolae Iorga : concepţia istorică . - Banat: Cugetarea , 1995 . - 270 p.


Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga între dictatura regală şi dictatura legionară . - Bucureşti: Ed. Enciclopedică , 2001 . - 311 p.

Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga. O viaţă pentru neamul românesc . - Bucureşti: Pro Historia , 2001 . - 144 p.

Vaum, Ecaterina. N. Iorga - critic şi istoric literar . - Bucureşti: Sigma , 2005 . - 359 p.

Median, Gheorghe. Nicolae Iorga şi Botoşanii : Legături epistolare . - Botoşani: Agata , 2006 . - 145 p.

Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga la Vălenii de Munte. - Bucureşti: România pur şi simplu , 2008 . - 657 p.

02.06.2011

Детская иллюстрированная энциклопедия. - Лондон: Дорлинг Киндерсли Лимитед, 1999. - 656 с.


Детская иллюстрированная энциклопедия. - Лондон: Дорлинг Киндерсли Лимитед, 1999. -656 с.
Эта книга не похожа на скучные справочники. Не упрощая информацию, она говорит с ребенком о сложных вещах понятным ему языком – языком ярких картинок, изумительных фотографий и доступных объяснений. Продуманная структура книги ведет ребенка от одной темы к другой, увлекая в дaли неизведанного.
 Около 500 статей от А до Я – о том, что должен знать каждый ребенок, и о том, что интересно всем детям.
 22-страничное справочное приложение „Цифры и факты”.
 Более 3500 потрясающих цветных иллюстраций.
 Самый современный взгляд на историю и технику, на природу и искусство.
 Самая свежая информация о нашем быстро меняющемся мире.
 Самые последние открытия и изобретения.
Эта книга для тех, кому жить в ХХ1 веке.Larisa Nosaci

Coelho, Paulo. Unsprezece minute / trad.: Pavel Cuilă. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 261 p.


Paulo Coelho este un scriitor brazilian, născut la Rio de Janeiro în 1947. Înainte de a deveni unul dintre cei mai de succes romancieri ai lumii şi un veritabil fenomen al culturii de masă, a fost un hippie rebel, apoi autor dramatic, director de teatru, jurnalist, poet.
Romanul Unsprezece minute este povestea Mariei, o fată dintr-un sat brazilian, ale cărei primei întîlniri inocente cu dragostea o lasă cu inima frîntă. La o vîrstă fragedă, ea se convinge că nu va găsi niciodată dragostea adevărată. O întîlnire întîmplătoare în Rio de Janeiro o face să plece la Geneva. Ce se întîmplă acolo? Cum evoluează destinul ei? Toate astea le puteţi afla citind romanul Unsprezece minute.

Iastremschi, V. English grammar: theory and exercises. – Chişinău : Pontos, 2002. – 483 p.


Lucrarea în cauză este utilă pentru toţi cei ce doresc să studieze limba engleză, găsind aici explicaţii ce ţin de gramatică. Tot aici vor găsi probleme „dificile”, întîlnite în morfologia şi sintaxa engleză – de la substantiv pînă la concordanţa timpuirlor, prepoziţiile şi verbe complexe, după cum afirmă şi autorii cărţii.

Mihai, Florin. Manual de pregătire pentru examenul TOEFL (iBT): a complete preparation guide to the TOEFL (iBT). – Iaşi : Polirom, 2007. – 305 p.


Manualul vine în ajutorul tuturor celor care doresc să susţină examenul TOEFL (iBT). Este un ghid complet de pregătire a examenului. Cartea cuprinde cinci capitole, fiecare capitol este dedicat unei anumite competenţe. Fiecare capitol cuprinde aspecte teoretice, exemple de exerciţii rezolvate care îi vor ajuta pe cei care doresc să susţină acest examen. La această carte este ataşat şi un CD ce conţine textele corespunzătoare probelor de înţelegere orală, citite de lectori din Statele Unite.