03.03.2011

Jurnalismul, a patra putere în stat sau o sursă de informare

Prima duminică din luna martie este declarată Ziua Internaţională a Radioului şi Televiziunii pentru Copii, instituită de ONU în 1994 la iniţiativa UNICEF pentru a marca importanţa emisiunilor radio şi televizate in educaţie, instruire şi poromovarea drepturilor copiilor. Radioul şi televiziunea joacă un rol important în viaţa copiilor. Din acest considerent, posturile de radio şi de televiziune oferă foarte multe emisiuni şi seriale pentru această categorie de ascultători/telespectatori. Pentru a oferi o emisiune de calitate, trebuie să fii şi un jurnalist bun. Dar, nu despre asta e vorba… Chiar dacă prima duminică din martie este declarată Ziua Internaţională a Radioului şi Televiziunii pentru Copii, totuşi, rodioul şi televiziunea, în general, joacă un rol important în viaţa noastră. Din acest considerent, ne-am propus să realizăm o expoziţie virtuală în care să vă propunem cîteva cărţi aflate în colecţiile Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”. Expoziţia este destinată tuturor celor care sunt studenţi la facultăţile de jurnalism, dar şi celor interesaţi de acest domeniu.

Coman, Mihai. Întroducere în sistemul mass-media.- Iaşi: Polirom, 2007.- 357 p.


Mass-media a devenit, în lumea modernă, un fel de centru gravitaţional în raport cu care se poziţionează toate celelalte segmente ale societăţii - sistemul economic, sistemul politic, sistemul idiologic, sistemul cultural, sistemul tehnologic, sistemele şi sub sistemele sociale. Cartea de faţă încearcă să dezvăluie modul în care funcţionează sistemul mass-media, atît angrenajele proprii, cât şi în interferenţelelui cu celelalte sisteme ale societăţii. Cartea este structurata în două părţii: prima partea face o trimitere la sistemul mass-media şi cea de a doua parte vorbeşte integral şi desfăşurat despre profesia de jurnalist.

Zelizer, Barbie. Despre jurnalism la modul serios.- Iaşi: Polirom, 2007.- 278 p.Cartea "Despre jurnalism la modul serios" a fost scrisă de Barbie Zelizer şi a fost publicată de editura Polirom. Volumul constituie un important instrument pentru toti cei care „iau jurnalismul in serios”. Dovedind că mass-media pot reprezenta un cîmp de cercetare deopotriva provocator si elevat, autoarea opune şi intersecteaza diversele perspective ştiintifice dinspre care s-a studiat pîna acum jurnalismul, oferind o exceptională analiză critică. Prin identificarea unor zone care unesc mai multe discipline sau sint explicit interdisciplinare în examinarea jurnalismului, această carte oferă o modalitate mai complexă de a reconsidera o mare parte din literatura de specialitate existent.Lucrarea face trimitere la : Definirea jurnalismului • Sociologia şi jurnalismul • Istoria şi jurnalismul • Studiile lingvistice şi jurnalismul •Ştiintele politice şi jurnalismul •Analiza culturală şi jurnalismul • Despre jurnalism la modul serios.


Bakenhus, Norbert. Radioul local: ghid practic pentru jurnalişti.- Polirom: Iaşi, 1998.-251 p.


Prin această lucrarae autorul nu îşi propune formularea unei reţete pentru succesul unui post de radio local, ci, dimpotrivă, adresîndu-se atât începătorilor, cât şi profesioniştilor, el pledează pentru creativitatea şi flexibilitatea fiecărei redacţii. Învăţînd din propria istorie - ale căreia erori devin singurele tabuuri - radioul local nu trebuie să fie o experienţă aleatorie, nici instrument de manipulare. Cartea oferă exemple şi comentarii privind formele de organizare a radioului local în ţări ca Germania, SUA şi Marea Britanie. Sunt prezentate sugestii preactice şi câteva detalii şi tehnice legate de prezentarea elementelor de program, precum şi aspecte esenţiale pe care managemenul unui studio le propune.


Bignell, Jonathon. Manual practic de televiziune.- Iaşi: Polirom, 2009.- 310 p.

Este o lucrare tradusă de Carmen Catana, televiziunea e cel mai insemnat centru de comunicare în societatea contemporană, ea e cea ce încearcă să rezolve controversele legate de valoarea programelor TV. Manualul util de televiziune analizează formatele de televiziune, impactul dezvoltării tehnologiei asupra prezentei industrii şi evoluţia sa. Titlul acordă, în acelaşi timp, sfaturi practice în ceea ce priveste etapele de edificare a programelor, de concepere şi planificare pana la răstimp de filmare si procesul de postproducţie, adresandu-se în egală masura celor care sunt studenti la jurnalism si oamenilor de televiziune. Cuprinsul acestei carţi: Televiziunea astăzi • Munca în televiziune • Teoria televiziunii • De le ideie la imagine • Şocul viitorului

Randall, David. Jurnalism universal.- Iaşi: Polirom, 2007.- 355 p.Tradusă de Alexandru Brăduţ Ulmanu şi Miruna Andriescu. Prefaţa de Mihai Coman. Cuvînt înainte de Annemiek Hoogenboom şi Alexandru Brăduţ Ulmanu.
„Este una dintre cele mai bune cărţi existente la ora actuală în domeniul jurnalismului. Un ghid esenţial şi realist care explică în detaliu ce înseamna această meserie.”
Jurnalismul de calitate presupune obiective universale şi dobindirea unor abilitaţi care să le permită ziariştilor sa stapinească un domeniu în care proprietatea, tehnologia şi informaţiile sînt într-o continua schimbare. Această întroducere adusă la în toate aspectele meseriei de jurnalist include noi secţiuni despre lucrul cu cifre si statistici, folosirea computerului şi scrierea ştirilor pentru Internet, precum şi un capitol revizuit despre calitatile unui bun reporter.
Cuprins: Calităţile unui bun reporter • Limitele jurnalismului • De unde provin ştirile bune? • Documentarea • Interviul • Prezentarea datelor numerice şi a statisticilor • Documentarea online • Jurnalismul de investigaţie • Etica profesionala • Construcţia şi descrierea • Folosirea citatelor • Moduri diferite de redactare a unui articol • Jurnalismul pe Internet

Coman, Mihai. Manual de jurnalism: tehnici fundamentale de redactare: în 2 vol.- Iaşi: Polirom.
Vol.I.- 2005.- 270 p.
Vol.II.- 2006.- 287 p.Volumele acestea sunt consacrate genurilor majore ale presei, atât tipărite, cât şi electronice, conţinând:
- o sumă de sfaturi practice privind procedeele jurnalistice de strângere şi verificare a informaţiei, de redactare a ştirilor, reportajelor şi interviurilor, de realizare a buletinelor şi jurnalelor de ştiri, în audiovizual;
- o perspectivă tipologică asupra genurilor şi speciilor jurnalistice;
- o seamă de teme de reflecţie inspirate din istoria, evoluţia şi tendinţele actuale ale tehnicilor de lucru din mass-media."
Sunt primele colecţii româneşti de lucrări în domeniul mass-media. Volumele sunt inaugurate de prof. dr. Mihai Coman, decanul facultaţii de profil din Bucureşti. Structurat în trei părţi dedicate presei scrise, audiovizualului şi deontologiei ziaristului, carţile sunt un excelent instrument de lucru pentru studenţii în jurnalism şi pentru cei care practica deja aceasta profesiune. Manualul prezinta şi o serie de greşeli răsunătoare în presa românească postdecembristă, însoţite de explicaţii şi de extrase din cele mai prestigioase cotidiene din lume.
Cărţile în ansamblu fac trimitere la următoarele aspecte:
Tehnici de redactare • Elemente de redactare a textului jurnalistic • Titlul jurnalistic • Principii generale de folosire a citatului • Presa scrisa • Reportajul • Evenimentul si mass-media • Ancheta • Relatarea • Portretul • Un gen de granita: feature • Audio-vizualul • Interviul de televiziune • Reportajul de televiziune • Talk-show radiofonic.

Jurnalismul şi cultura populară.- Iaşi: Polirom, 2004 .- 223 p.Lucrarea este tradusă de Ruxandra Dragan şi este recomandată in special pentru studenţii de la facultăţile de la jurnalism şi ştiintele comunicării sau studii culturale, o nouă perspectivă asupra jurnalismului: cea a ştirii ca divertisment şi instrument de manipulare emoţională. Volumul cuprinde o analiză amănunţită a tehnicilor specifice oricărui articol, editorial de ziar sau oricărei ştiri TV menite să captiveze "publicul larg". Cercetătorii urmăresc să investigheze tocmai aspectele negative ale fenomenului, dar tot o dată ca ştirea să fie şi de divertisment şi ca şi instrument de manipulare emoţională. Din cuprins putem găsi despre popularitatea şi politica informaţiei, teorii şi practica în jurnalismul popular, ştiri groaznice la televizor, personalităţile din mass media populare, estetica şi politica melodramei, tipologii ale jurnalismului sportiv, fotojurnalismul şi presa de scandal, reprezentar minorităţilor sexuale în presă.

A responsible Press Office : An Insider’s Guide. – S. l., s.a. – 72 p.Conferinţele de presă sunt la fel de importante ca şi reportajele, ştirile, interviul. Maniera în care sunt oferite informaţiile prin intermediul conferinţelor de presă, ne crează o impresie vizavi de un anumit subiect. În paginile acestei lucrări vom găsi răspunsurile la ce face un ofiţer de presă, ce înseamnă să fii ofiţer de presă, etica: coduri de conduită etc.

Шарончикова, Л. В. Пресса Фрации в меняющемся мире (1944-2004 гг.). – Москва: РИЦ ИСПИ РАН, 2006. – 439 п.

În această monografie sunt relatate amploarea presei franceze după al doilea război mondial. Pe fundalul proceselor social-politice ale Franţei, dar şi evenimentelor internaţionale presa Franţei s-a dezvoltat foarte mult creîndu-i, astfel, o imagine foarte bună. Presa Franţei este pusă la mare preţ prin calitatae informaţilor furnizate. Crtea ăn cauză este destinată studenţilor de la jurnalism şi politologie, dar şi persoanelor interesatae de acest domeniu.

Maria Bivol, Departamentul Organizarea colecţiilor

Istoria religiilor / G. Filoramo. – Iaşi: Polirom. 5 vol.

Istoria religiei este un subiect interesant şi vast, care a uimit tot mai mult opinia publică. În fiecare volum sunt reflectate istoricul diverselor religii. Se vorbește despre istoricul religiilor, care au fost incluse în fiecare volum.
Vol. II : Iudaismul şi creştinismul. – 2008. – 670 p.
În acest volum se face referinţe la creştinism.
Vol. III : Religiile dualiste. Islamul. – 2009. – 420 p.
Vol. IV : Religiile Indiei şi ale Orientului Îndepărtat. – 2010. – 671 p.
În acest volum se face referinţă la hinduism, budism, religiile orientului îndepărtat.
Vol. V : Religiile Americii precolumbiene și ale populațiilor indigene. - 2010. - 525 p.