17.03.2011

Granaci, L. Educaţia prin joc: teorie şi practică. – Chişinău: Epigraf, 2010. – 191 p.

Lucrarea de faţă prezintă o versiune din multiple posibilităţi de valorificare a jocului didactic în activitatea educaţională la nivelul copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară mică. Concepută ca un suport teoretico-practic, ea poate fi utilizată de un larg public specializat în educaţie, ghidat de dorinţa de a forma personalitatea copilului în devenire cu înstrumente specifice jocului didactic.
Autoarea vorbeşte despre originea şi evoluţia jocului didactic, Aspecte ale jocului didactic, Structura şi funcţiile jocului didactic, organizarea şe gestionarea jocului didactic, jocuri didactice la limba română, jocuri didactice la matematică, jocuri didactice la ştiinţele naturii, jocuri didactice la arta plastică, jocuri didactice la educaţia muzicală, jocuri didactice la educaţia fizică.

Expoziţie virtuală - informaţia pe suport electronic

În contextul în care în colecţiile Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" sunt şi acest tip de documente, am decis să organizăm o expoziţie virtuală.
În continuare veţi vedea o parte din CD-rile şi DVD-urile prezente în colecţiile bibliotecii.
Ion Creangă: Viaţa şi opera / coord.: Al. Husar şi Daniel. – Iaşi: Princeps Edit, 2002. (B-ca virtuală Mari scriitori români)
Ion Creangă rămîne viu prin creaţia sa. Amintirile din copilărie şi poveştile pline de subînţeles rămîn actuale pentru generaliţiile actuale, dar şi celor care vin. Totodată, fascinaţia lucrărilor lui Creangă ne face să ne întrebăm care sunt valorile morale ale societăţii, iar Amintirile din copilărie să ne întoarcem cu gîndul, oricînd, cu gîndul la copilăria pe care am avut-o noi.
Informaţiile incluse în lucrarea în cauză este pe suport CD şi cuprinde următoarele: itinerariu biografic (text şi imagini), opera antumă şi postumă, manuscrise (Amintiri din copilărie şi poveşti), studii critice asupra operei, Creangă în amintirile contemporanilor, ediţii ale operei şi glosar, locuri peregrinate de Creangă (fotografii, ilustrate şi film), Ion Creangă în arta plastică, Interpretări artistice ale operei (secvenţe din filmul „Un bulgăre de humă”; lecturi din operă Ştefan Ciubotăraşu şi Mihail Sadoveanu). Coordonatorii proiectului sunt: Al. Husar şi Daniela Corbu.

Topîrceanu, George: viaţa şi opera. – Iaşi: Princeps Edit, s.a.
Versurile lui Topîrceanu sunt reprezentative prin simplitatea lor, dar în acelaşi timp pline de sens, fapt pentru care sunt mereu în actualitate şi te impresionează.
Informaţiile incluse în lucrarea în cauză este pe suport CD şi cuprinde următoarele: itinerariu biografic (text şi imagini), opera antumă şi postumă, manuscrise, studii critice asupra operei, ediţii ale operei şi glosar, locuri peregrinate de G. Topîrceanu (fotografii, ilustrate de epocă şi film), G. Topîrceanu în arta plastică, Interpretări artistice ale operei (recital din poeme de Dionisie Vitcu, Radu Beligan, Cristina Anca Ciubotaru, Horaţiu Mălăiele).
Coordonatorii proiectului sunt: Al. Husar şi Daniela Corbu.


Druţă, Ion: academician, prozator, dramaturg, publicist, cetăţean. – Chişinău, 2008.
Înregistrările care sunt incluse pe CD au caformat mp3 şi sunt înregistrări radiofonice din fondurile Companiei IPNA „Teleradio Moldova”. Pe CD sunt incluse 30 de înregistrări, care presupune fragmente din lucrările lui Ion Druţă: Spovedania de sfîrşit de veac, Apostolul Pavel, Horodişte, Frunze de dor (Trofimaş şi Rusanda), Samariteanca, Sofia Vicoveqanca. Vocaliza Spectacol „Casa mare”. Teatrul Naţional „M. Eminescu”, Păsările tinereţii noastre, Horia (teatrul Luceafărul), etc.

Grimm, fraţii. Poveştile fraţilor Grimm. – Iaşi, 2007.
Häsel şi Gretel, Cenuşăreasa, Scufiţa Roşie, Frumoasa din pădurea adormită, Alba-ca-Zăpada sunt cîteva poveşti ale fraţilor Grimm, care au fost pus pe CD pentru a fi prezentate copiilor într-o altă manieră. Poveştile sunt în lectura actorilor Adrian Păduraru şi Alexandrina Daniela Şerban.


Tălăncuţa. Ansamblul etnofolcloric: Ici în vale la izvoare. – Chişinău, 2003.
Ansamblul etnofolcloric, întotdeauna, s-a manifestat prin prestaţia pe care a avut-o. Membrii ansamblului pun suflet în ceea ce fac, oferind publicului larg melodii autentice care reprezintă originalitatea şi autenticitatea neamului pruto-nistrean. În această casetă sunt inlcuse 27 de melodii: Cîntecul ciobanului, Dans păstoresc, Chemarea oilor, Bordeiaş, Săraca inima mea, Paparudă, De ce, mîndro, n-ai venit etc.

Boboc, Dora. Învăţaţi franceza fără profesor. – Constanţa: Steaua Nordului, 2004.
Acest CD este anexat cărţii cu acelaşi titlu. Acest CD îi va ajuta pe cei ce doresc să înveţe individual această limbă. CD-ul este un curs practic şi un auxiliar şi conţine pronunţia celor 30 de lecţii. În lecţiile incluse în carte sunt explicate sunetele limbii franceze, accentele, Le présentatif, interogaţia parţială, numeralul cardinal şi orinal etc.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 7: Lucrezia Borgia, Attila. – Bucureşti: s. a.
Lucrezia Borgia. Fiică a papei Alexandru al VI-lea, Lucrezia a devenit încă de la 13 ani, la primul mariaj, o jucărie politică a familiei sale. De-a lungul vieţii a fost acuzată de crime, incest şi infidelitate. S-a spus despre ea că ar fi avut relaţii incestuase cu tatăl şi cu fratele său, că scăpa de duşmani otrăvindu-i cu arsenic, dar şi că a fost o victimă a dorinţei de putere a familiei ei, un pion politic, incapabil să-şi decidă propriul viitor.
Attila (406-d.Hr.-453 d.Hr.) A fost ultimul şi cel maiputernic rege al hunilor, domnind între anii 433 d. Hr. – 453 d. Hr. Pentru mulţi, simpla pomenire a numelui trimite cu gîndul la trecerea prin foc şi sabie a Europei. Există şi părţi ale lumii unde e văzut ca un bun domnitor. Documentarul îl przintă ca pe un conducător viclean, un om dur, cu tăriede caracter şi cu o deosebită inteligenţă, o minte strategică de temut la vremea sa.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 9: Genghishan, Mata Hari. – Bucureşti: s. a.
Genghishan (1162-1227). Unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile: cel care a pus temeliile Imperiului Mongol. O personalitate asemănătoare cu cea a lui Alexandru cel Mare. S-a spus că a fost crud, dur, sîngeros, dar şi că aceste atribute au stat la baza geniului său politic şi militar.
Mata Hari (1876-1917). Pe numele adevărat Margartha Geertruide Zelle, dansatoare şi curtezană în timpul Primului Război Mondial, condamnată pentru spionaj. Vestită pentru dansurile nud şa blamată pentru acâventurile cu ofiţeri de înalt rang din ambele tabere comatante în Primul Război Mondial. A fost executată de francezi pentru că le vînduse secrete germanilor. Dar oare a fost cu adevărat agent dublu sau doar o femeie cu prea mulţi amanţi?

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 10: Cristofor Columb; Maria Magdalena. – Bucureşti: s. a.
Cristofor Colum (1451-1506) este un navigator italian-spaniol, care a călătorit spre vest peste Oceanul Atlantic în căutarea unei rute spre Asia, descoperin un nou continent, America.
Deşi a schimbat lumea, în timpul vieţii sale, nu s-a bucurat de recunoaştere, murind falit şi uitat de toţi apropiaţii săi. Fascinat de povestirile despre Marco Polo, a creat o teorie despre drumul spre Asia prin Vest, prin Atlanticul încă necunoscut. A descoperit America, dar nu a onorat promisiunea de bogăţii făcută regilor Spaniei, ieşind din graţiile acestora.
Maria Magdalena. Femeia-discipol a lui Iisus Hristos, venerată ca sfîntă în creştinism. În Evanghelia după Luca (8, 2) este menţionată ca prima femeie vindecată de Iisus. Timp de aproape 2000 de ani s-a crezut că Maria Magdalena era o femeie uşoară, o prostituată care s-a căit şi a dovedit discipol al lui Iisus. S-a descoperit că nu era nici pe de parte o stricată, ci o femeie înstărită care a susţinut de la bun început creştinismul.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 20: Cristofor Columb; Maria Magdalena. – Bucureşti: s. a.
Iuda Iscarioteanu, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. După răstignirea lui Iisus, cuprins de remuşcări, aruncă cei 30 de arginţi, după care se spînzură de copacul care de atunci îii poartă numele.
Mohamed, unul dintre cei mai importanţi lideri religioşi din istorie. În anul 610 are o viziune în care Dumnezeu, prin vocea arhanghelui Gabriel, îi cere să devină „profetul adevăratei religii”. Revelaţiile care au urmat stau la baza Coranului, cartea sfîntă a religiei iudeo-creştine.

Limba germană: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2009.
CD-ul este un supliment la carte. Conţinutul cărţii, dar şi a CD-ului este destinat elevilor, studenţilor şi autodidacţilor. Cartea include reguli de gramatică a limbii germane: pronunţie, substantivul, articolul, pronumele, verbul, prepoziţiile, adjectiv şi adverb, exerciţii, cheia exerciţiilor etc. În total sunt incluse 22 de lecţii, iar în final anexe. CD-ul cu textele şi vocabularul lecţiilor vă ajută să vă însuşiţi o pronunţie cît mai corectă.


Practical Course of English: 1-2. – Iaşi: Polirom, 2006

CD-urile sunt un supliment la cărţile cu acelaşi titlu. Dacă cartea oferă noţiuni şi explicaţii de gramatică (articol, adjectiv, fonetică, pronunţie) diverse texte propuse spre lectură şi comunicare, teme de discuţii în limba engleză, atunci CD-ul oferă varianta audio a pronunţiei cuvintelor. CD-urile vin în ajutorul celor care doresc să înveţe individual limba enlgeză.


Tomescu Baciu, Sanda. Velkommen!: manual de conversaţie în limba norvegiană. – Iaşi: Polirom, 2006.
CD-ul este un supliment la carte. Studenţii, turiştii, oamenii de afaceri şi toţi cei interesaţi de studierea limbii norvegiene vor găsi în acest manual reguli gramaticale teoretice dobândite, dar şi aplicarea lor în situaţii comunicaţionale concrete. Textele lecţiilor incluse pe CD sunt esenţiale pentru însuşirea unei pronunţii corecte şi autentice.

Franceza rapidă. – Constanţa, 2006.
Acest curs vă asigură o învăţare rapidă şi eficientă a limbii franceze. Cursul în cauză include alfabetul, pronunţia, 27 de lecţii care conţin lexic vehiculat într-o posibilă călătorie, în diverse situaţii, dar şi un compendiu de gramatică. CD-ul, care este un supliment la carte, conţinw texte ce vă va ajuta să însuşiţi mai bine pronunţia aceste limbi.


Învăţaţi limba franceză fără profesor. – Constanţa: Steaua Nordului, 2004.

Este un curs practic de limbă franceză, care vă ajută la o învăţare rapidă şi eficientă, fiind şi un instrument util pentru totţi cei care doresc să-şi însuşească această limbă. Cursul în cauză include noţiuni de gramatică, şi texte şi dialoguri pentru o însuşire eficientă a limbii franceze. CD-ul, care este un supliment la carte, conţinw texte ce vă va ajuta să însuşiţi mai bine pronunţia aceste limbi.

Limba portugheză: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2006.

CD-ul este un supliment la carte. Cartea vă oferă noţiunile fundamentale de gramatică şi vocabular ale limbii portugheze. Sunt incluse reguli de pronunţie, subtantivul, adjectivul, verbul, numeralele, pronumele, exerciţii etc. CD-ul vă oferă textele celor 22 de lecţii ce vă pot ajuta să însuşiţi pronunţia corectă a limbii portugheze.

Limba japoneză: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2007.

CD-ul este un supliment la carte. Pe CD sunt înregistrate textele şi vocabularul din cadrul lecţiilor, în lectura unor nativi japonezi, în vederea însuşirii unei pronunţii corecte. În carte sunt incluse notiuni devocabular şi gramatică, dar şi exerciţii.

Opriş, T. Mica enciclopedie a pietrelor. – Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007. – 204 p.

Geologiile şi mineralogiile enciclopeidce, cu caracter de popularizare, sunt foarte puţine. Piatra a fost socotită un suport al vieţii şi un izvor al civilizaţiei. Primul act al formării pietrei se petrece în miezul cald al Pămîntului.
Pentru a face cunoştinţă cu toate „secretele” pietrelor, Tudor Opriş oferă o incursiune în ceea ce priveşte istoria pietrelor. Astfel, se vorbeşte despre originea pietrelor, variata lume a operelor, culoarea pietrelor, pietre sacre etc.

Potenţialul turistic al Republicii Moldova


Florea, Serafim. Potenţialul turistic al Republicii Moldova / Serafim Florea. – Chişinău: Labirint, 2005. – 352 p.
Autorul reflectă patrimoniul de monumente naturale şi antropice. „Este dificil de a contura dezvoltarea turismului fără a cunoaşte în profunzime şi fără a aprecia obiectiv patrimoniul ce prezintă interes turistic. Această arte ne familiarizează cu multe particularităţi subtile ale procesului turistic” afirmă Petru Soltan, profesor universitar, academician.
Turismul reprezintă unul din cele mai importante şi mai complexe fenomene ale activităţii umane, însă ca ramură specializată a economiei activitatea turistică s-a constituit abia în secolul XX, cînd au apărut posibilităţi pentru deplasarea rapidă a unor mase mari de persoane dintr-o regiune în alta. În contextul în care e vorba de turismul din Republica Moldova, autorul face referinţe la fondul de monumente cu importanţă turistică al Republicii Moldova; Amplasarea teritorială a fondului turistic al R. Moldova din spaţiile româneşti aflate în componenţa Ucrainei şi din diaspora românească; Căile de îmbunătăţite a stării fondului de monumente existent şi unele rezerve de completare a acestuia cu noi obiective; Starea şi aprecierea infrastructurii turistice a Republicii Moldova.

Bran, F. Turism rural. – Bucureşti: Ed. Economică, 1997. – 175 p.

În ţările Uniunii Europene (UE), turismul rural nu este un fenomen nou. Cazarea turisşilor la sate s-a practicat de-o manieră mai mult sau mai puţin spontană ori organizată. Turismul rural se bazează pe trei coordonate: spaţiu, oameni şi produse. Regiunile rurale ale Europei înscriu turismul în cadrul politicilor de dezvoltare locală pe viitor.
Cartea tratează subiecte ce ţin de Introducere în turismul rural, Analiza comparativă a ofertei din mediul rural; Recreerea în mediul rural şi turismul durabil; Strategii de marketing în turismul rural; Perspective de dezvoltare; Distribuţie şi promovare; Concluzii pentru România; Anexe.

Bran, F. Ecoturism. – Bucureşti: Ed. Economică, 2000. – 175 p.

Autorii fac refrinţă la patrimoniul turistic actual al României. Studiul de faţă şi-a propus să prezinte relaţia care există între resursele naturale şi culturale şi industria turistică. Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a tursimului durabil, în zonele turistice a condus la apariţia ecoturismului ca formă deosebită de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversităţii ecologice, a identităţilor culturale în concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turişti, amatori de natură şi cultură autentică.
Sunt următoarele capitole: Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă; Amenajarea resurselor turistice prin prisma ecoturismului; Indicatori de determinare a resurselor turistice; Capacitatea deprimire turistică şi categoriile sale; Factori de degradare şi poluare; Formele de poluare produsă de turism; Managementul ecoturistic; Forme şi modalităţi de acţiune ecomanagerială în cadrul industriei ospitalităţii; marketingul ecoturistic.

Stănciulescu, G. Tehnica operaţiunilor de turism. – Bucureşti: ALL BECK, 1999. – 395 p.

În această carte sunt prezentate studii de caz, probleme şi întrebări de examen. Autoarele au încercat să surpindă cît mai larg activitatea practică a agenţilor economici din turism – hoteluri, restaurante, agenţii de turism, companii de transport etc. Culegerea se adresează studenţilor facultăţilor de turism. Studiile de caz şi problemele vor fi analizate şi rezolvate în timpul seminariilor, urmărind structura cursului.
La fel, cartea în cauză este utilă şi profesioniştilor din turism, mai ales celor care sunt la început de cale, pentru că pot găsi aici informaţii utile.
Sunt incluse 9 capitole, tratînd următoarele aspecte: Contracte în sfera comercializării produsului turistic; instrumente şi modalităţi de plată; agenţia de turism; hotelărie şi restauraţie; produse turistice ale agenţiilor de turism; transporturi turistice; asigurări; evaluarea patrimonială în turism comunicare şi relaţii publice în turism.

Pagini alese din literatura pentru copii / antol. de texte / selecţ.: A. Bujor. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2005. – 376 p.

În paginile cărţii sunt incluse poezii, ghicitori, basme, povestiri, legende, snoave şi proverbe din literatura română cît şi universală.
Scopul cărţii, sau mai bine zis textele selectate în carte au ca scop să motiveze copii la lectură, să-l cuprindă pe copil în vraja lecturii, preţioase şi indispendabile în educarea personalităţii.
Este o invitaţie la lectură pentru a introduce cititorul în lumea miraculoasă a lecturii.

Literatura pentru copii: manual pentru clasa a XIII-a. – Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997. – 145 p.


Manualul în cauză se adresează viitorilor învăţători care vor aborda domeniul predării-învăţării literaturii pentru copii, stimulînd autoînvăţarea şi interesul pentru dezvoltarea laturii metodologice.
În topica învăţării intră 15 unităţi de conţinut, fiecare dintre acestea cuprinzînd:
1. prezentarea temei respective;
2. discursul didactic;
3. trimiteri bibliografice.
În fiecare unitate de conţinut sunt prezentate succint ideile principale, menite să contureze un orizont de lectură în problematica respectivă, valorificîndu-se şi interpretîndu-se secvenţe de texte diferite.
Colectivul de autori tratează următoarele teme: problemele specifice literaturii pentru copii. Genuri şi specii literare accesibile copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară; folclorul literar pentru copii; lirica populară; creaţia lirică în versuri (poezia religioasă, poezia despre eroi şi patrie, poezia despre natură şi veţuitoare); creaţia epică în versuri (fabula, legenda în versuri); creaţia epică în proză (basmul, legenda: valori estetice şi morale, legenda etiologică, legenda istorică, legenda geografică, povestirea: tematică şi particularităţi artistice, snoava: tematică şi particularităţi artistice, romanul pentru copii. Valori educative); Literatura istorică şi descriptivă; Literatura de aventuri: particularităţi; Literatura ştiinţifico-fantastică: particularităţi; Literatura de informare ştiinţifică. Particularităţi; dramaturgie.
În final sunt incluse şi referinţe tematice la literatura română şi universală.