14.05.2012

Cărţi noi intrate in colectia Sediului Central


Serebrean, Oleg. Cântecul mării: Roman / Oleg Serebrean. – Ch.: Cartier, 2011. – 391 p.

Această carte a lui Oleg Serebrean atinge profund. E un roman dictat de urgenţe: dureros, dar, în acelaşi timp, luminos, împărţit între o proză poetică şi transparenţa unui eseu..De pe poziţia unei ambiguităţi inteligente, el abordează istoria care lipseşte şi despre care trebuie spuse atîtea, istoria Europei Centrale, cu frontierele ei rănite şi privirea încă rătăcită într+un orizont necunoscut. E un roman viu,cu dialoguri profunde, deşi adesea situate parcădincolo de speranţă.Constantin, Ioan. Ioan Pelivan: părinte al mişcării naţionale din Basarabia / Ioan Constantin, Ion Negrei, Georghe Negru. – Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011. – 402 p.

Aceată monografie este dedicată uneia dintre cele mai strălucite figuri româneşti din provincia dintre Prut şi Nistru – Ioan Pelivan (1876-1954), care, nu întîmplător a fost denumit de autori părinte al mişcării naţionale din Basarabia. Marele istoric Nicolae Iorga aprecia că, ”pentru noi românii, Pelivan era toată Basarabia”.
Ioan Pelivan a avut un „rol luminos” în pregătirea şi realizareaUnirii de la 1918 a Moldovei de Răsărit cu patria-mamă.


Costa, Ioana. Papirus, pergament, hîrtie: Începuturile cărţii / Ioana Costa. – Buc: Humanitas, 2011.- 167 p.+ foto

Carte aceasta s-a născut din iubire pentru filologia clasică, acea ştiinţă a Antichităţii greco-latine în care îşi are locul cuvenit tot ceea ce alcătuieşte viaţa omulu. Aproape tot ce ştim despre lumea antică provine din textele care, miraculos, au călătorit în timp: pe tăbliţe de lut, pe lemn, pe vase şi bijuterii, pe piatră, pe papirus, pe bronz sau plumb, pe pergament, în suluri, în fîşii de pînză, în cărţi. Textul nu a rămas neatins în această călătorie, suferind deopotrivă din pricina copiştilor neatenţi şi a celor zeloşi. Filologia, ca artă a citirii prin comparare şi confruntare, apărută firesc odată cu cea dintîi bibliotecă, din Alexandria Egiptului, cintinuă să fie o nevoie şi o bucurie – de fiecare zi şi de o viaţă.