12.11.2010

Hasnaş, Constantin. Elementariu chimic: totul despre elementele chimice. – Chişinău : Arc, 2008. – 144 p.


Cartea este adresată elevilor din clasele gimnaziale (VII-IX), liceale (X-XII) şi studenţilor de la facultăţile de chimie, biologie, fizică, medicină şi tehnologie.
Lucrarea este concepută ca o enciclopedie a elementelor chimice şi are la bază principiul Totul despre elementele chimice. Ea constă din patru părţi distincte, fiecare prezentînd elementele chimice din diferite perspective.
Partea I, intitulată Elementariu chimic, propune un table periodic original al elementelor chimice, ce include diverse clasificări ale acestora. Tot aici sunt incluse informaţii complete despre fiecare element chimic în parte.
Partea a II-a, Elemente chimice în tabele, grafice şi diagrame, conţin 21 de tabele, două grafice şi patru diagrame, care reprezintă date despre cronologia descoperirii elementelor chimice şi etimologia denumirilor lor, structura atomilor etc.
Partea a III-a reprezintă un Glosar chimic, care explică circa 200 de noţiuni şi termini chimici legaţi de tematica lucrării.
Partea a IV-a – Dicţionar explicativ al termenilor aplicaţi la caracterizarea proprietăţilor metalelor şi nemetalelor, sunt elucidaţi semantic termenii care se folosesc în mod current lacaracterizarea proprietăţilor fizice şi chimice ale metalelor şi nemetalelor.
(Sursa imaginii: www.librariaonline.ro)