28.11.2011

Literatura română: recomandări și sugestii

Vă recomandăm spre lectură autorii literaturii române. Cărțile le puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău.

Afanas, Tatiana. Am uitat să uit de tine. – Chișinău : Ancestrala, 2011. – 87 p.
Ajder, Tudor. Hour of love. – Chișinău : Studio H2Ro, 2010. – 111 p.
Banu, George. Trilogia înoptării. – București : Cartea Românească, 2010. – 170 p.
Baștovoi, Ștefan. Iepurii nu mor. – Iași : Polirom, 2007. – 255 p.
Bicec, Lilia. Testamentul necitit. – Chișinău : Cartier, 2009 – 320 p.
Buzura, Augustin. Fețele tăcerii. – București : Jurnalul Național, 2011.
Vol. 1. – 350 p.
Vol. 2. – 332 p.
Caragiale, Mateiu. Sub pecetea tainei. – București : Simplu, 2008. – 148 p.
Cărtărescu, Mircea. Travestit. – București : Humanitas, 2010. – 142 p.

Costenco, Nicolae. 101 poeme. – București : Biodova, 2010. – 95 p.
Dumbrăveanu, Victor. Primăvara fără noi: nuvele. – Chișinău : Bons Offices, 2010. – 268 p.
Eliade, Mircea. Domnișoara Christina. Șarpele. – București : Jurnalul Național, 2011. – 317 p.
Ghițulete, Dragoș. Gluma rusească : roman. – București : Cartea românească, 2010. – 208 p.
Ilea, Letiția. Blues pentru cei verzi. – București : Cartea românească, 2010. – 85 p.
Ionesco, Eugène. Căutarea intermitentă. – București : Humanitas, 2004. – 183 p.
Liiceanu, Aurora. La Taifas. – Iași : Polirom, 2011. –285 p.
Mahdi, Salah. Sala de așteptare. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 125 p.
Manea, Norman. Fericirea obligatorie. Iași : Polirom, 2011. – 205 p.
Meniuc, George. Delfinul. – Chișinău : Cartea moldovei, 2008. – 198 p.
Mihail, Paul. Jurnal (1940-1944) și corespondența. – București : Paideia.
Vol. 1. – Jurnal. – 1998. – 378 p.
Mariano, Adrian. Viața unui om singur. – Iași : Polirom, 2010. – 528 p.
Matei, Valeriu. Elegiile fiului risipitor : operap oetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 589 p.
Matei, Valeriu. Somn de lup. – Iași : Feed Back, 2010. – 120 p.
Micle, Veronica. Raze de lună. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 156 p.
Odobescu, Alexandru. Opere alese. – București : Exigent, 2008. – 287 p.
101 epigramiști străini : antologie. – București : Biodova, 2010. – 122 p.
Oțoiu, Adrian. Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita. – Iași : Polirom, 2010. – 525 p.
Paraschivu, Radu. Cîntece țigănești și alte poeme. – București : Jurnalul național, 2011. – 340 p.
Paraschivu, Radu. Cu inima smulsă din piept. – București : Humanitas, 2010. – 202 p.
Pendefunda, Elleny. Îngerul meu. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 166 p.
Romanescu, Ioanid. Halabuș. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 240 p.
Rusu, Mihai, Prafuri mentale. – Chișinău : Prafuri mentale. – Chișinău : Pontos, 2011. – 195 p.

Șiman, Augustina. Încercări de a trăi sau Prin prisma ochilor albaștri. – Chișinău : Editura Ancestrală, 2011. – 105 p.
Stolojan, Sanda & Vlad. Să nu plecăm toți odată. – 178 p.
Suceavă, Bogdan. Noaptea cînd cineva a murit pentru tine. – Iași : Polirom, 2010. – 300 p.
Țepeneac, Dumitru. Camionul bulgar. – Iași : Polirom, 2010. – 220 p.
Topîrceanu, George. Poeme alese. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 145 p.
Topîrceanu, George. Opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 500 p.
Ursachi, Mihai. Din reveriile domnului R. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 186 p.
Ursachi, Mihai. Arca : opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2006. – 584 p.
Vianu, Ion. Amor intellectualis: romanul unei educații. – Iași : Polirom, 2010. – 406 p.
Zografi, Vlad. America și acustica. – București : Humanitas, 2007. – 295 p.

Critica literaturii române la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

În continuare vă prezentăm o listă de cărți din domeniul Critica și istoria literaturii române. Cărțile le puteți consulta în sala de lectură a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu„.

Bădărău, George. Suprarealismul românesc în context european. – Iași : Feed Back, 2008. – 195 p.
Steinhardt, N. Geo Bogza: un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnității, Exuberanței și Patetismului. – Iași : Mănăstirea Rohia, 2011. – 240 p.
Braga, Corin. Psihobiografii. – Iași : Polirom, 2011. – 318 p.
Boutiére, Jean. Viața și opera lui Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 356 p.
Cristea, Valeriu. Despre Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 123 p.
Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru: poetul arhietipurilor. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 224 p.
Codreanu, Theodor. Duminica mare a lui Grigore Vieru. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 351 p.
Crișan, Radu Mihai. Mihai Eminescu : gîndirea economică. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 400 p.
Eugen Lovinescu în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 255 p.
Furtună, Dumitru. Cuvinte și mărturii despre Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 147 p.
Gîrneț, Vasile. Interviu la „Contrafort”. – Chișinău : Rotonda, 2010. – 343 p.
Holban, Ioan. Ion Creangă: spațiul memoriei. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 159 p.
Husar, Al. Solilocvii în public. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 129 p.
Ion Creangă : metafora umorului / T. Vianu; Șerban Cioculescu; Pompiliu Constantinescu; Vladimir Streinu; prefață: Mihaai Cimpoi; ediție îngrijită: Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 182 p.
Mălăncioiu, Ileana. Exerciții de supraviețuire. – Iași : Polirom, 2010. – 395 p.
Moraru, Anatol. Ion Druță : opera epică și dramatică. – Chișinău : Arc, 2010. – 52 p.
Negrici, Eugen. Literatura română sub comunism: 1948-1964. – București : Cartea românească, 2010. – 330 p.
Șchiopu, Constantin. Arghezi, Barbu, Blaga : poezii comentate. – Chișinău : Arc, 2010. – 63 p.
Mihai Ursachi în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 253 p.

25.11.2011

CĂRŢI NOI DE LITERATURA UNIVERSALĂ

Vă prezentăm o listă a cărţilor aparute la Editura Polirom, Iaşi, din domeniul literaturii universale, care le puteţi găsi la Sediul Central al Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu”.


Gregory, Philippa. Regina albă / Philippa Gregory; trad. de Anacaona Mîndrilă-Sonetto. – Iaşi: Polirom, 2010. – 431 p.

Appelfeld, Aharon. Pe neaşteptate, dragostea / Aharon Appelfeld, trad. din l.ebraică şi note de Any Shilon. – Iaşi: Polirom, 2010. – 232 p.
Maugham, W. Somerset. Pe muchie de cuţit / W. Somerset Maugham; trad.din l.engl. Ioana Văcărescu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 456 p.
Oz, Amos. Să cunoşti o femeie / Amos Oz; trad. din l.engl. de Antoaneta Railean. – Iaşi: Polirom, 2011. – 276 p.
Raccasi, Mauro. Domnia lui Conan / Mauro Raccasi; trad. din l.ital. de Geo Vasile. – Iaşi: Polirom, 2010. – 399 p.
Miller, Henry. Plexus / Henry Miller; trad. din l.engl. de Antoaneta Railean. – Iaşi: Polirom, 2010. – 632 p.
Papini, Giovanni. Un om sfîrşit / Giovanni Papini; trad. din l.ital. de Ştefan Augustin Doinaş. – Iaşi: Polirom, 2009. – 280 p.

Fitzegerald, F. Scott. Dragostea ultimului magnat / F. Scott Fitzegerald; trad. din l.engl. de Ciprian Şiulea. – Iaşi: Polirom, 2010. – 232 p.
Huxley, Aldous. Minunata lume nouă / Aldous Huxley; trad. şi note de Suzana şi Andrei Bantaş. – Iaşi: Polirom, 2011. – 276 p.
Boll, Heinrich. Partida de la ora nouă şi jumătate / Heinrich Boll; trad. din l.germ. şi note de Mihai Isbăşescu. – Iaşi: Polirom, 2008. – 420 p.
Saramago, Jose. Călătoria elefantului / Jose Saramago; trad. din l. portugheză de Mioara Caragea. – Iaşi: Polirom, 2010. – 216 p.
Bryce Echenique, Alfredo. Amigdalita lui Tarzan / Alfredo Bryce Echenique; trad. dim l.span. şi note de Lavinia Similaru. – Iaşi: Polirom, 2010. – 277 p.

McEwan, Ian. Durabila iubire / Ian McEwan, trad. din l. engl. de Cornelia Bucur. – Iaşi: Polirom, 2011. – 327 p.
Murakami, Haruki. În noapte / Haruki Murakami; trad. din l. japoneză şi note de Iuliana Oprina. – Iaşi: Polirom, 2007. – 224 p.
Eco, Umberto. Cimitirul din Praga / Umberto Eco; trad. din l. ital. de Ştefania Mincu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 456 p.
Bodor, Adam. Vizita arhiepiscopului / Adam Bodor; trad. din l.maghiară de Mariana Tabacu. – Iaşi: Polirom, 2010. –184 p.Vă mai recomandăm şi alte cărţi, tipărite la Editura Humanitas, Bucureşti

Barbellion, W.N.P. Jurnalul unui om dezamăgit / W.N.P. Barbellion; trad din engl. şi note de Anca Bărbulescu. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 360 p.
Koestler, Arthur. Întuneric la amiază / Arthur Koestler; trad. din engl. de Sanda Aronescu. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 252 p.

Lagerkvist, Par. Baraba / Lagerkvist, Par; trad. din suedeză de Liliana Donose Samuelsson. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 144 p.
Dickens, Charles. Viaţa Domnului nostru / Charles Dickens; trad. din engl. de Luana Stoica. – Bucureşti: Humanitas, 2007. – 100 p.Bulgaru Natalia

18.11.2011

Cunoaşterea sinelui şi a celorlalţi

Vă prezentăm cărţile, intrate recent, din domeniul psihologiei. Unele cărţi sunt dedicate în totalitate educării copiilor. Aici puteţi găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale părinţilor şi sfaturi practice care vă ajută să găsiţi soluţiile optime în problemele dificile legate de educaţia copiilor şi adolescenţilor. Iar celelalte sunt dedicate cunoaşterii de sine şi a celor din jur şi dezvoltării personalităţii.Renaud, Helene. 8 metode eficiente pentru educarea copiilor / Helene Renaud, Gagne Jean-Pierre; trad. de Aurora Irimia. – Iaşi: Polirom, 2011. – 232 p.

O metodă inovatoare de educare a copiilor şi adolescenţilor, bazată pe încurajare şi învăţarea rolului lor în familie şi în comunitatea civilă sau şcolară. Pornind de la nevoia copiilor – nevoile copiilor - de securitate de recompensă, de acceptare -, autorii au elaborat tehnici educative dinamice, care să le dezvolte stima de sine şi sentimentul responsabilităţii. Numeroase informaţii sistematizate, studii de caz şi sfaturi practice sînt utile atît părinţilor, cît şi consilierilor şi psihologilor care lucrează cu copii şi adolescenţi.Wilson, Jim. Terapia centrată pe copil: Ghid practic / Jim Wilson; trad. de Claudia Koblicica. – Iaşi: Polirom, 2011. – 231 p.

Adept al abordării problemelor psihologice specifice într-un cadru mai larg, Jim Wilson prezintă o amplă paletă de tehnici aplicabile în cazul copiilor de diferite vîrste. Tehnicile sunt ilustrate cu numeroase exemple şi studii de caz ce pun în evidenţă componentele-cheie ale oricărei terapii eficiente: o relaţie copil-terapeut bazată pe încredere, o bună comunicare, jocul ca metoda terapeutică, evitarea unei posibile dependenţe afective a copilului de psihologul său. Informaţiile prezentate într-o manieră accesibilă sunt utile pentru studenţii de la facultăţile de psihologie care doresc să se specializeze în domeniu, precum şi pentru psihoterapeuţi, psihologi sau psihopedagogi.Vallieres, Suzanne. Trucuri psihologice pentru părinţi: Cum să ne educăm copilul(3–6 ani) / Suzanne Vallieres; trad. de Aurora Irimia. – Iaşi: Polirom, 2010. – 255 p.

Cum să-i determinăm pe copiii noştri să meargă la culcare? Cum îi convingem să mănănce anumite alimente? Certurile între fraţi sunt un lucru normal? Cum să reacţionăm cînd copilul minte? Ce consecinţe poate avea asupra personalităţii sale faptul că îi alintăm? Cele mai frecvente întrebări ale părinţilor îşi găsesc răspunsul în acest volum în care sunt descrise toate etapele de dezvoltare a copilului între 3 şi 6 ani şi problemele lor specifice. Sfaturile practice vă ajută să-i asiguraţi copilului dumneavoastră un mediu familial armonios, să-i formaţi personalitatea şi să-l pregătiţi pentru noile etape din viaţa lui: grădiniţa şi şcoala.Dumesnil, Francois. Tot ce tebuie să ştie părinţii: 90 de întrebări şi răspunsuri / Francois Dumesnil; trad. de Iulian Moga şi Ioana Aneci. – Iaşi: Polirom, 2010. – 247 p.

În fiecare zi, părinţii se confruntă cu întrebări la care nu pot răspunde bazîndu-se doar pe instinct sau pe experienţă proprie. Poate un copil să aibă secrete? E bine să-i „bîrfim” prietenii? Cum să-l încurajăm să obţină performanţe şcolare? Cum să-l criticăm fără să-i distrugem încrederea în sine? Cum putem contracara efectul negativ pe care unele emisiuni TV îl au asupra celor mici? Cartea oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale părinţilor şi sfaturi practice care vă ajută să găsiţi soluţiile optime în problemele dificile legate de educaţia copiilor şi adolescenţilor.Rygaard, Niels P. Tulburările severe de ataşament în copilărie: ghid de terapie practică / Niels P. Rygaard; trad. de Florina Angheluţă şi Irina Stanciu. – Iaşi: Polirom, 2011. – 287 p.

Tulburările severe de ataşament apărute la vîrste mici pot afecta grav evoluţia psihologică a copilului şi, implicit, relaţiile acestuia cu cei din jur. Cu o experienţă de peste 25 ani în tratarea copiilor şi adolescenţilor cu astfel de probleme. Niels P. Rygaard prezintă tulburările care pot apărea în fiecare etapă de dezvoltare şi metodele de tratament specifice. Prin îmbinarea secţiunilor teoretice, conţinînd descrierea tulburărilor de ataşament şi a cauzelor acestora, cu cele practice, axate pe terapie şi organizarea mediului tearapeutic, volumul constituie o sursă de informaţii fundamentale atît pentru psihologi, psihoterapeuţi, pedopsihiatri şi asistenţi sociali, cît şi pentru părinţi şi educatori.Simister, C. J. Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii copiilor / C. J. Simister; trad. de Cezar Petrilă şi Ioana Panţir. – Iaşi: Polirom, 2011. – 271 p.

Şcoala joacă un rol educativ important, dar există lucruri esenţiale pentru viitorul copiilor care nu figurează în programa de învăţămînt. Curiozitatea, gîndirea flexibilă, perseverenţa, determinarea şi disponibilitatea de a-ţi asuma riscuri sînt obligatorii dacă vrei să ai succes. Cartea cuprinde activităţi şi jocuri pentru copii de toate vîrstele, care pot fi adaptate celor mai diverse situaţii: în aer liber sau la biroul de lucru, în excursie, în maşină sau chiar la muzeu. Cu ajutorul lor, părinţii îi pot ajuta pe copii să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă şi creativitatea, să înveţe din greşeli pentru a progresa pentru a progresa şi să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare.
Harwood, Robin. Psihologia copilului / Robin Harwood, Miller Scott A., Vasta Ross; trad. de Ioana Manole, Ioana Avădanei şi Ioan Aneci. – Iaşi: Polirom, 2010. – 944 p.

Volumul prezintă, într-o abordare integrativă, cele mai importante teorii, precum şi principalele controverse ale domeniului, printre care rolul acţiunii în cadrul percepţiei, psihoteratologia, modelul sociocultural al inteligenţei conceput de Vîgotski sau rolul temperamentului în evaluarea ataşamentului. Pe baza celor mai recente date şi cercetări, sunt analizate fundamentele biologice, cognitive, sociale şi emoţionale ale dezvoltării copilului, cu accent pe rolul esenţial al familiei şi şcolii în societatea actuală aflată în continuă schimbare. Sintezele şi exemplele din cadrul capitolelor şi glosarul de la finalul volumului sunt utile atît pentru studenţii de la facultăţile de psihologie, cît şi pentru specialişti în domeniu.Neculau, Adrian. 29 de teste pentru a te cunoaşte: inteligenţa, sănătatea, creativitatea, familia, cariera, relaţiile cu ceilalţi / Adrian Neculau. – Iaşi: Polirom, 2010. –176 p.

Care este forma dumneavoastră de inteligenţă? Sînteţi o persoană creativă? V–aţi ales bine profesia? Sînteţi tolerant cu ceilalţi? Vă place viaţa de familie? Sînteţi un introvertit sau un extravertit? Sînteţi un om de acţiune sau un visător? Cît de emotiv sînteţi? Cît de practic sînteţi? Cît de impulsiv sînteţi? Sînteţi un lider? Sînteţi o persoană sociabilă sau solitară? Cum interpretaţi atitudinea celorlalţi şi cum reacţionaţi? Cum vă percep cei din jurul dumneavoastră, cunoscuţi şi necunoscuţi? Vă puteţi autoevalua corect? Testele şi chestionarele din carte vă oferă informaţii practice care vă ajută să vă cunoaşteţi mai bine, să vă exploataţi la maximumcalităţile şi să renunţaţi la ecele aspecte ale personalităţii dumneavoastră pe care ceilalţi le consideră negative.Neculau, Adrian. 26 de teste pentru cunoaşterea celuilalt: Evaluarea comportamentului celorlalţi, relaţiile cu colegii de serviciu, relaţiile cu prietenii, compatibilitatea cu partenerul de viaţă / Adrian Neculau. – Iaşi: Polirom, 2010. – 176 p.

Testele şi chestionarele din acest volum vă ajută să-i cunoaşte-ţi pe cei din jur şi să vă îmbunătăţiţi relaţiile cu colegii de serviciu, prietenii şi partenerul de viaţă. Aici veţi găsi teste despre acceptarea celorlalţi; moralitate şi ipocrizie în relaţiile interpersonale; cît de bine îi cunoaşteţi pe cei cu care veniţi zilnic în contact?; cum tebuie să reacţionaţi cînd ceilalţi vă atacă?; manipulat sau manipulator; ostilitatea; cît de influenţabil sînteţi?; adaptabilitatea; aveţi o psihologie de învingător?; aveţi încredere în forţele proprii?Caudal, Marc şi Yann. Teste şi exerciţii pentru dezvoltarea inteligenţei / Marc şi Yann Caudal; trad. şi adaptare de Cristina Livia Vasilescu. – Iaşi: Polirom, 2011. – 231 p.

Inteligenţa presupune o bună intuiţie, dar şi spirit de observaţie, gîndire logică, simţul asocierii. Volumul vă propune să vă amuzaţi cu rezolvarea a peste 100 de exerciţii de matematică, logică sau descriptare a unor texte codate, cu ajutorul cărora vă puteţi dezvolta o serie de aptitudini utile în viaţa de zi cu zi. Soluţiile exerciţiilor, aflate la finalul fiecărui capitol, vă permit să verificaţi corectitudinea răspunsurilor dumneavoastră.McKenna, Paul. Câştigă acum încredere în tine / Paul McKenna ; trad. Alex Popovici. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. – 169 p.

Dacă aş fi avut mai multă încredere în sine... Sunt cuvinte pe care le auzim foarte des şi care întotdeauna prefaţează istoria unui eşec, unul ce nu a fost provocat de circumstanţe exterioare, ci de slaba calibrare a propriilor resurse. În fond, este ceea ce face diferenţa dintre învingători şi învinşi.
Paul McKenna propune un program simplu şi eficient, bazat pe tehnicile hipnoterapiei şi pe cele ale programării neurolingvistice, care te va ajuta să-ţi recîştigi încrederea în forţele proprii şi să depăşeşti obstacole ce altădată ţi se păreau insurmontabile. Tot ce trebuie să faci este să pui în practică exerciţiile recomandate de autor, iar acestea îţi vor reprograma mintea pentru a beneficia de tot potenţialul de care dispui. Fie că ai nevoie să abordezi fără emoţie pe cineva de care te simţi atras, să ţii o prezentare ori să fii sigur pe tine la o întîlnire de afaceri, vei găsi aici răspunsurile de care ai nevoie şi te vei putea bucura de viaţa pe care meriţi cu adevărat.


Bulgaru Natalia

Hourani, Albert. Istoria popoarelor arabe / A. Hourani; trad.: Irina Vainovski-Mihai. – Iași : Polirom, 2010. – 567 p.


Subiectul acestei cărți este istoria arabe. Cartea se adresează studenților care au început să studieze acest subiect, dar și toți cei interesați de acest subiect. Informațiile sunt împărțite în patru părți: crearea unei lumi (secolele al VII-lea al X-lea), Societățile arabo-musulmane (sec. XI-XV), perioada otomană (sec. XIV-XVIII), epoca imperiilor europene (1800-1939), epoca statelor-națiuni (începînd cu 1939).
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Capcelea, Valeriu. Etica și conduita umană / V. Capcelea. – Chișinău : Arc, 2010. – 325 p.


Etica și morala sunt două lucruri de conduită, o necesitate pentru o mai bună societate. Este un manual în care sunt tratate subiecte de etică: obiectul eticii; dimensiunea morală a personalității și a societății, funcțiile etice, noțiunea de „deontologie profesională” și tipurile ei.
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Donald, Graeme. Minciuni, erori și neînțelegeri în istorie / G. Donald; trad.: I. Avădanei, C. Petrilă. – Iași : Polirom, 2010. – 310 p.


Multe date istorice sunt incerte. În această carte, autorul vine cu informații exacte despre diverse informații vis-a-vis de personalitățile sau evenimentele care au avut loc de-a lungul timpului. Astfel, votm afla informații despre moartea lui Cezar, Nero chiar a dat foc Romei sau totul a fost un accident?, Jocurile Olimpice așa cum au fost în realitate, adevărul despre Antoniu și Cleopatra, realitatea despre arenele romane, inchiziția spaniolă etc.
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Haughton, Brian. Misterele istoriei / B. Haughton; trad.: C. Covaci, C. Pădurariu. – Iași : Polirom, 2010. – 293 p.


Trecutul istoric a fascinat dintotdeauna prin evenimentele care au avut loc. Știința modernă permite acces la secretele trecutului. Informațiile oferite în această lucrare sunt împărțite în 3 părți: Locuri misterioase și anume: Lyonesse (Marea Britanie); Rennes-le-Château (Franța); cea mai veche piramidă din lume : Piramida în trepte de la Saqqara (Egipt) etc.; Artefacte: Piatra destinului (Irlanda/Scoția), Calendarul de la Coligny și druizii (Franța); Coloana de fier din Delhi (India); Comoara din Oak Island (Canada) etc.; Oameni enigmatici: Vrăjitorul Merlin (Marea Britanie); Nero și incendieerea Romei (Italia), Fosila Ida (Germania), Cleopatra : ultimul faraon al Egiptului (Egipt), cine erau fenicienii? (Liban) etc.
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Mihail Lomonosov, un univers al cunoaşterii

Anul acesta M. Lomonosov împlineşte 300 de ani de la naştere. A fost un savant şi pictor rus.
Астафуров В.И. М. В. Ломоносов : Кн. для учащихся. – Москва : Просвещение, 1985. – 143 с., ил. – (Люди науки).

В книге рассказывается о жизнинном пути великого русского ученого-энциклопедиста М.В.Ломоносова, прослеживаются основные научные направления , у истоков которых стоял М.В.Ломоносов. Наибольшее внимание уделено его работам по химии.

Михайло Ломоносов : Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем . Москва : «Современник», 1989. – 497 с.
В книгу включены отрывки из его научных трудов, письма, статьи, стихи. М.И.Ломоносов оживает перед нами в слове Пушкина, Грибоедова, Гоголя, а так же наших современников – Шергина, Пикуля, Осокина, в исследованиях зарубежных ученых – француженки Люси Ланжевен, японца Ёсио Имаи и других.

Ишлинский А.Ю., Павлова Г.Е. М.В. Ломоносов - великий русский ученый. Москва : Педагогика, 1986. – 128 с., ил. – (Б-чка Детской энциклопедии «Ученые – школьнику»).

В книге рассказывается о выдающемся русском ученом-энциклопедисте Михаиле Васильевиче Ломоносове. Знакомство с многогранной деятельностью основоположеника отечественной науки будет способствовать расширению кругозора школьников, их патриатическому воспитанию.

Уткина Н.Ф.Михаил Васильевич Ломоносов : к 275-летию со дня рождения. Москва : Мысль, 1986. – 224 с. – (Мыслители прошлого).
Книга посвящена жизни и творчеству М.В. Ломоносова (1711-1765), выдающегося руского ученого, естествоиспытателя основоположеника физиеской химии , философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».

Некрасова Е.А. Ломоносов-художник. Москва «Искусство», 1988. – 144 с.

В книге раскрываеся еще один талант Ломоносова как художника. Широко представленны его мозаичные работы, работы со смальтой. Ломоносов являл собой единственный в своем роде пример глубины научного и художественного творчества.

Макеева В.Н. История создания «Российской грамматики» М.В.Ломоносова. Москва. Ленинград : Изд. Академии наук СССР, 1961. – 175 с.
Книга представляет собой впервые осуществленное исследование истории создания «Российской грамматики» М.В. Ломоносова. В монографии раскрывается процесс работы Ломоносова над его сочинением. Автор показывает, что в основу теоретических выводов первой научной грамматики русского языка Ломоносов положил материал, почерпнутый из литературных ичточников и из живой народной речи.


Щеблыкин И.П. Михаил Ломоносов. (Очерк жизни и поэтического творчества). Москва, «Просвещение»б 1969. – 104 с.
В работе воссоздается облик великого ученого-патриота, выдающегося поэта, положившего начало новой русской литературе. Автор определяет место Ломоносова-поэта в ряду других художников слова ХVШ столетия , показывает значение новаторской деятельности Ломоносова для дальнейщих судеб русской литературы. Наглядно выявлено своеобразие поэтического стиля Ломоносова характер его мастерства.
Книга поможет учителю в преподавании литературы по новым программам.

Лебедев Е.Н. Огонь – его родитель. Москва, «Современник», 1976. – 216 с. (Б-ка «Любителям Российской словесности»).

Жизнь и творчество Ломоносова рассмотрены на фоне интереснейшей историчсекой эпохи, в тесном соответствии с творчеством других видных представителей русской литературы ХVШ века – Тредиаковского, Сумарокова и др., в сопоставлении с заподноевропейской традицией. Книга Е.Лебедева совмещает яркий рассказ о жизни Михайлы Ломоносова и глубокий анализ его поэтического наследия.

16.11.2011

Domeniul Ştiintelor sociale la bibliotecă

În luna noiembrie a anului 2011 la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" Au fost achiziţionare un set de cărţi din domeniul Ştiinţelor sociale: politologie, economie, marcheting, antreprenopriat etc. ÎN acest sens vă oferim o listă de recomandare în acest sens prezentîndu-vă cărţile din acest domeniu:


Economie socială şi antreprenoriat: o analiză a sectorului nonprofit / Mihaela Vlăsceanu. – Iaşi : Polirom, 2010. - 214 p.
Chang, Ha-Joon. 23 de lucruri care nu ţi se spun despre capitalism / Ha-Joon Chang; trad.: Doris Mironescu. – Iaşi : Polirom, 2011. - 288 p.
Boza, Mihaela. Atitudinile sociale şi schimbarea lor / Mihaela Boza; pref. De Adrian Neculau. – Iaşi : Polirom, 2010. - 215 p.
Gavreliuc, Alin. Psihologie interculturală: repere teoretice şi diagnoze româneşti / Alin Gavreliuc. – Iaşi: Polirom. 2011. - 367 p.
Introducere în sociologia corpului : teme, perspective şi experienţe întrupate / coord.: Laura Grunberg. – Iaşi : Polirom, 2010. – 311 p.
Kideckel, David A. România postsocialistă: munca, trupul şi cultura clasei muncitoare / David A. Kideckel; trad.: Şerban Văetişi. – Iaşi : Polirom, 2010. – 272 p.
Muntean, Ana. Violenţă, traumă, rezilenţă / Ana Muntean, Anca Munteanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 343 p.
Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu / coord.: Corina Doboș. – Iaşi: Polirom.
Vol. 1: – 2010. – 375 p.
Preda, Alex. Introducere în sociologia pieţilor : informaţie, cunoaştere şi viaţă economică / Alex Preda; trad.: Miruna Andriescu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 279 p.
Sociologie / coord.: Lazăr Vlăsceanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 935 p.
Cioran şi Securitatea / ed. îngriijită şi pref. De Stelian Tănase – Iaşi : Polirom, 2010. – 360 p.
Asistenţa socială a grupurilor de risc / coord.: Doru Buzducea; pref. De Malcolm Payne – Iaşi: Polirom, 2010. – 896 p.
Prădătorii de la Kremlin (1917-2009) / Helene Blanc, Renata Lesnik; trad. din lb. fr.: Ioan T. Biţa. – Chișinău: Cartier, 2011. – 448p. – (Colecţia “Cartier istoric”).
Dungaciu, Dan. Basarabia e România? – dileme identitare şi (geo)politice în Republica Moldova / Dan Dungaciu. – Chișinău : Cartier, 2011. – 464 p.
Goldberg, Jonah. Fascismul liberal : istoria secretă a stângii americane de la Mussolini la politica semnificaţiei / Jonah Goldberg; trad.: Cristina Olariu ; pref.: Dragoş Paul Aligică. – Iaşi : Polirom, 2010. – 504 p.
Mongrenier, Jean–Sylvestre. Rusia ameninţă oare Occidentul? / Jean–Sylvestre Mongrenier; – Chișinău: Cartier, 2010. – 216 p.
Moraru, Anton. Integrarea europeană: retrospectivă istorică / Anton Moraru; red. şt.: Anatol Petrencu. – Chișinău: Labirint, 2007. – 52 p.
Pavel, Dan. Democraţia bine temperată / Dan Pavel. – Iaşi: Polirom, 2010. – 200 p.
Preda, Cristian. Introducere în ştiinţa politică / Cristian Preda. – Iaşi : Polirom, 2010. – 288 p.

Ştiinţa politică: o întroducere / Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A: trad. de Teodora Moldovanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 415 p.
Andreescu, Gabriel. Ultimul deceniu comunist: scrisori către Radio Europa Liberă / Gabriel Andreescu, Mihnea Berindei (eds.). – Iaşi : Polirom, 2010. Vol. 1: – 431 p.
Ungureanu, Radu-Sebastian. Securitate, suveranitate şi institutul internaţionale: crizele din Europa de Sud-Est în anii 90 / Radu-Sebastian Ungureanu; pref.: Andrei Miroiu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 240 p.
Tismăneanu, Vladimir; Vasile, Cristian. Perfectul acrobat.
Leonte Răutu, măştile răului / Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 464 p.


Natalia Necoară

Inovarea, un element de creativitate

Implementarea inovării într-un domeniu presupune progres, dezvoltare, fidelizare, promovare. Însă, în acest sens este nevoie de niște politici în acest sens. Luînd în considerație că pe 17 octombrie 2011 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău va avea loc conferința ”Biblioteca dincolo de bibliotecă: Inovare şi lectură pentru toţi” vă propunem o expoziție în acest sens.

Pleșa, Octavian G. Politici de inovare. – Tîrgu-Mureș : Tipomur, 1996. – 163 p.

A scrie despre inovare într-o perioadă de tranziție poate fi un act temerar. Sunt diverse opinii vis-a-vis de acest aspect. Un savant nota că: „… pentru atingerea unui alt ritm de inovare tehnoloogică este nevoie de o societate în care să fie încurajată producția continuă de noi cunoștințe.” (Simon Kusnets). Politicile de inovare au rolul în structurarea unui mediu inovatic productive, competitive și performant. Cartea în cauză se adresează specialiștilor inventatorilor, studenților și altor categorii de cititori. În această carte se vorbește despre: concepție și ipoteze. Corectarea erorilor; politicile de inovare și strategii ale schimbării; managementul centrului de inovare; experimental național „innovator - 2000”; antreprenoriatul inovatic; inovarea într-o societate de tranziție; inovarea și transferal tehnologic.

Druker, Peter F. Inovare și spirit întreprinzător / P. F. Druker; trad.: D. Cristescu. – București : Teora, 2000. – 212 p.
„Inovarea este unealta caracteristică a întreprinyătorilor, mijlocul prin care ei explorează schimbarea, transformînd-o într-o posibilitate de a realize afaceri. Inovarea trebuie prezentată ca o disciplină, care poate fi deprinsă și practicată. Spiritul întreprinzător este „riscant” mai ales deoarece foarte puțini dintre așa-zișii întreprinzători știu ce fac” afirmă autorul cărții. Autorul vorbește despre practica inovării, spiritual întreprinzător în acțiune și strategii de valorificare a spiritului întreprinzător.


Christensen, Clayton M. Inovația ca soluție în afaceri: crearea și menținerea unei creșteri de success. / C. M. Christensen; trad.: Liviu Mateescu. – București : Curtea Veche, 2010. – 300 p.

Inovația în afaceri este o carte pentru cei ce lucrează în domeniul afacerilor. Sunt tratate subiecte ce țin de creșterea economică, cum pot fi de depășirea concurenților puternici, produse, clienți etc. Pentru a atinge aceste obiective este nevoie de a implementa tehnici inovante în afacerea pe care ai inițiat-o.

Neacșu, Carmen. Inovarea – sursă de dezvoltare antreprenorială. Inovarea și managementul proprietății intelectuale / C. Neacșu, R. Big. – Cluj-Napoca : Limes, 2007. – 82 p.
„Imaginația este mai importantă decît cunoștințele” afirma Albert Einstein. Astfel, pentru un succes în domeniul în care activezi, de cele mai multe ori este nevoie de creativitate pentru a avea succes.
Autorii acestei cărți, tratează un subiect ce ține de inovare și managementul în ceea ce privește proprietatea intelectuală.


Băloiu, Liviu Mihail. Inovarea în economie / L. M. Băloiu, I. Frăsineanu. – București : Editura Economică, 2004. – 342 p.

Pentru un succes în ceea ce privește activitatea companiei pe care o conduci este nevoie de o inovare. Această carte face referințe la economia românească, prezentînd unele studii de caz vis-à-vis de unele companii românești. Dar înainte de a face prezentările de rigoare, autorii tratează 5 subiecte: Lumea în care trăim; inovarea, noțiuni de bază; omul inovant; firma inovantă; instrumente ale firmei inovante. La fina este prezentat și un glosar de termeni.


Readings in the management of innovation / M. T. Tushman. – S. l. : Ballinger Publishing Company, 1988. – 769 p.

Abilitatea de a implementa inovarea în ceea ce privește promovarea imaginii și produselor unei companii este importantă. În această carte sunt abordate cîteva teme: soluționarea problemelor manageriale; forme de
Inovare; schimbări inovaționale; istoricul firmei; stilul de organizare și consiliul administrativ.
Astfel, coordonatorii lucrării au abordat următoarele teme: inovarea de-a lungul timpului în contextul istoric; organizare și inovare; tehnologie și strategii de afaceri; gestionarea zonelor funcţionale; legăturile de gestionare; influența administrației centrale privind inovarea; guvernul, managementul inovațional și schimbarea.


Cum să stăpînești managementul la perfecție / trad.: C. Dogaru, L. Kraft, O. Popescu. – București : Rentrop & Straton, 2000. – 572 p.

Pentru o reușită în activitatea unei firme, instituții este nevoie de a aplica diverse strategii de management. În acest context, activitatea de management cere noi strategii de motivare, de schimbare. Astfel, în această carte se reflectă subiecte ce țin de gestionarea schimbării, managementul strategic și aplicarea sa.Martin, Roger. Design of business: cum să transformi principiile de design în avantaj competitive / R. Martin; trad.: D. Canurschi. – București : Punblica, 2010. – 179 p.

Autorul cărții tratează un subiect ce ține de management inovațional, design industrial, dar și principiile acestora. Se vorbește despre progesul în cunoaștere, transformarea corporației; paradigma designului; cum să te implicit.
Managementul organizației: ghid practice / coord.: V. Cornescu. – București : ALL BECK, 2004. – 182 p.

Lucrarea de față își propune a fi un ghid practice pentru activitățile de seminar la disciplina „Management”, fiind adresată în special studenților din învățămîntul universitar, profilurile economice. Sunt 16 subiecte: managementul - știință și practică; organizarea managerială; managementul schimbării etc.

Badea, Florentina. Design arhitectural și arhitectura tehnologiilor avansate. – București : Editura Fundației Arhitext Design, 2004. – 179 p.

Această lucrare este derivată din carte studiul DESIGN ARHITECTURAL și ARHITECTURA TEHNOLOGIILOR AVANSATE. Secolul 20 a debutat în arhitectură cu dorința de rupere de formele tradiționale. Cartea în cauză are zece capitole: introducere; construcția la produs industrial; transformarea gîndirii arhitecturale programe; materiale și tehnici specifice; componentele clădirii; direcții de evoluție; arhitectura durabilă; tendințe noi în arhitectura din România între 1989-2000; încheiere. Termenul design este încă folosit cu mai multe conotații. Termenul design tinde să se generalizeze înlocuind sintagma proiectare arhitecturală.Bruce, Andy. Cum să gîndim strategic / A. Bruce, K. Langdon; trad.: M. D. Pavelescu. – București : RAO, 2001. – 72 p.


Succesul unei companii depinde de planificarea pe termen lung și performanța maximă pe termen scurt, care sunt importanți pentru manageri. Cartea conține indicații utile, sfaturi practice. Este un ghid pentru activitatea managerilor și anume cînd vine vorba de o planificare a viitorului care devine tot mai complexă. Informațiile sunt împărțite în patru părți: înțelegerea strategiei, analiza poziției proprii, planificarea strategiei, implementarea strategiei.

Managementul general al firmei / coord.: T. Gavrilă. – București : Editura Economică, 2004. – 351 p.

Managementul general al firmei este domeniul care impune o atenție deosebită în instruirea teoretică și practică a specialiștilor de mîine, în modelarea deprinderilor acestora pentru aplicarea și adaptarea metodelor și tehnicilor oferite de teoria economică la particularitățile de funcționare a fiecărei firme. În această carte este un subiect ce ține de managementul activității creatv-inovative.Alexa, D. Cartea cu secrete de marketing, publicitate și design grafic. – Cluj-Napoca : s. n., 2008. – 228 p.

Pentru un succes instituțional este necesar ca instituția în cauză, indiferent de profilul sau domeniu de activitate, să aibă semnele sale distnce: logo, denumire unicp, slogan produse, evenimente de companie etc. În acest sens, această carte vine în ajutorul obținerii unor informații de acest gen: cum să obținem un design de corporație, creație publicitară, evenimente de companie, domeniul, prezența web etc.Gavrilă, T. Managementul general al firmei / T. Gavrilă, V. Lefter. – București : Editura Economică, 2004. – 320 p.
Succesul unei firme/instituții nu depinde doar de managementul resurselor umane și resurselor materiale, cultura managerială, negociere etc. ci și de inovare. Astfel, în această lucrare, autorii tratează un subiect ce ține de managementul activității creativ-inovative, făcînd referire la restructurarea și modernizarea producției, creativitatea și inovarea în structura factorilor de competitivitate, strategia dezvoltîrii și înnoirii produselor noi etc.

Ridderstråle, Jonas. Funky business: talentul face să danseze / J. Ridderstråle, K. Nordström; trad.: C. Ionescu. - București :Publica, 2007. – 311 p.

Cartea Funky Business est o carte din familia „ajută-te singură”, în care invită cititorii să se gîndească la tansformările ce remodelează în prezent societățile, industriile, companiile și slujbele. Funky Inc. nu seamănă cu nici o altă companie, nu-i un conglomerat învechit și politicos și nici o birocrație rigigdă. E o organizație care prosperă cu adevărat în circumstanțele schimbătoare și în imprevizibilul zilelor nostre afirmă autorii. În acest capitol Funky Inc. este un subcapitol Funky Inc. e inovatoare. La fel, și în capitolul 6 Te simți funky se vorbește despre Inovația infinită. Strategii de senzație.

Brand You 50 : reinventarea muncii : 50 de moduri în care vă puteți transforma dintr-un angajat într-un brand care exprimă distincție, implicare și pasiune / T. Peters; trad.: L. Sibinescu. – București : Publica, 2009. – 236 p.

În această carte sunt 50 de articole care conțin 200 de lucruri de făcut. Sunt incluse diverse „sfaturi”, îndemnuri, acțiuni de promovare a ceea ce facem, de promovare a instituții. La fel, sun incluse articole ce ține de inovare: Inovați! Inovați! Inovați!; Investiți în voi înșivă! O investiție formală în inovație este obligatorie!

14.11.2011

Să înţelegem filosofia


Bejan, Petru. Critica filosofiei pure / P. Bejan. – Iași : Editura Fundației „AXIS”, 2000. – 292 p.
Capcelea, Valeriu. Etica și conduita umană / Valeriu Capcelea. Chișinău : Arc, 2010. – 325 p.
Dragomir, Alexandru. Crase banalități metafizice. – București : Humanitas, 2008. – 260 p.
Dragomir, Alexandru. Semințe. – București : Humanitas, 2008. – 267 p.
Idel, mosche. Fiul lui Dumnezeu și mistica evreiască / M. Idel; trad.: M.-M. Anghelescu. – Iași : Polirom, 2010. – 711 p.
Jankélévitch, Vladimir. Curs de filosofie morală / V. Jankélévitch; text stabilit, adnotat și prefațat de F. Schwab; trad.: A. Șerban. – 240 p.
Morus, Thomas. Utopia / T. Morus; trad.: Elefterie și Șt. Bezdechi; ed. Îngrijită și prefațată: Ion Acsan. – București : Mondero, 2003. – 153 p.
Eco, Umberto. Kant și ornitorincul / U. Eco; trad.: Ș. Mincu – Iași : Polirom, 2010. – 483 p.
Petreu, Marta. Despre bolile filosofilor. Cioran. – Iași : Polirom, 2008. – 125 p.
Silvestris, Bernardus. Cosmografia / B. Silvestris; trad.: A. Palanciuc și Florina și Ion; table chronologic și indici: A. Palanciuc; st. introd.: M. Lemoine; postfață: Jean Jolivet. – Iași : Polirom, 2010. – 294 p.
Vasiliu, Anca. Despre diafan / prefață: J. Jolivet; trad.: I. Antoniu. – Iași : Polirom, 2010. – 380 p.

13.11.2011

Adizes, Kalderon Ichak. Cum să identifici și să-ți perfecționezi stilul de management. – Iași : Polirom, 2010. - 252 p.


În ofertele de locuri de muncă apar mereu noi posturi de manageri. Anunțurile precizează calitățile pe care candidații trebuie să le aibă: capacitatea de organizare, eficiență, rezistență la stres, cunoașterea domeniului etc. Această carte abordează 7 subiecte: Ce este managementul? Producătorul (Paei) versus Călărețul singuratic (P...) Administratorul(pAei) versus Birocratul(-A--) Antereprenorul(PaEi)versus Arzătorul (--E-) Integratorul(Pael) verus Super- Adeptul (---I) CaracteristicilePoverii(----) Efectuarea mai multor roluri, dar nu a tuturor.

Haig, Matt. Mari succese ale unor branduri renumite / M. Haig; trad.: L. Opăriuc; M-D. Pavelescu. – București : Meteor Press, 2009. – 316 p.


Este o carte în care se vorbește despre cele mai faimoase 100 de succese de branding din toate timpurile. Brandurile care sunt incluse aici sunt grupate în 17 părți, fiecare avînd și o denumite: branduri inovatoare; branduri deschizătoare de drumuri; brandurile distracției; branduri înguste etc. Nu voi numi toate capitole, dar e interesant să citești povestea de succes a unei companii cum ar fi Adidas, L'Oréal, Toyota, Gillette, Microsoft etc.

Hamel, Gary. Viitorul managementului / G. Hamel, B. Green; trad.: I. Henegar. – București : Publica, 2010. – 338 p.


Cartea în cauză conține reguli esențiale pe care trebuie urmate de cei care ocupă o funcție ierarhică într-o instituții. Autorii oferă nu doar studii de caz și exemple din care putem învăța, ci chiar o metodologie care, odată pusă în practică, poate face diferența. Cartea ne pune la dispoziție instrumente pentru implementarea unor schimbări fundamentale.
Scopul meu este acela de a vă ajuta să deveniți pionerii managmentului secolului al XXI-lea; mi-am propus să vă furnizez echipamentul necesar pentru a putea reinventa principiile, procesele și practicile managementului în epoca modernă. Voi încerca să demonstrez că inovația în management are capacitatea unică de a crea un avantaj pe termen lung pentru compania voastră afirmă autorii cărții.
Sunt patru capitole: De ce este importantă inovația în management; cum funcționează inovația în managementul; vizualizarea viitorului managementului, să construim viitorul managmentulului.

Istoria scrisă a lumii

În luna octombrie, 2011 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central) s-au achiziționat un set de cărți, care sunt din diverse domenii: management, filosofie, religie, științe sociale, învățămînt, artă, istorie, literatura română, literatura universală.
În continuare vă prezentăm lista cărților din domeniul Istorie. Cărțile din acest domeniu reflectă subiecte ce țin de istoria românilor, dar și universală. Toate cărțile sunt în limba româbă. La cîteva din ele vom face și o adnotare, care vi le vomp rezenta ulterior.

Bulei, Ion. Românii în secolele XIX-XX: europenizarea. – București : Litera, 2011. – 317 p.
Donald, Graeme. Minciuni, erori și neînțelegeri în istorie / G. Donald; trad.: I. Avădanei; Cezar Petrilă. – Iași : Polirom, 2010. – 308 p.
Djuvara, Neagu. O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. – București : Humanitas, 2010. – 285 p.
Djuvara, Neagu. Războiul de șaptezeci și șapte de ani și premisele hegemoniei americane (1914-1991) / N. Djuvara. – București : Humanitas, 2008. – 143 p.
Enciu, Nicolae. Istoria românilor în 100 de termeni / Nicolae Enciu. - Chișinău : Arc, 2010. – 122 p.
Gray, Colin S. Războiul, pacea și relațiile internaționale: o introducere în istoria strategică / Colin S. Gray; trad.: R. Lupu. – Iași : Polirom, 2010. 348 p.
Halippa, Ioan. Chișinăul pe vremea lui Pușkin (1820-1823). – Chișinău : Cartier, 2011. – 222 p.
Haughton, Brian. Personaje și locuri pierdute în negura timpului / B. Haughton; trad.: C. Covaci, C. Pădurariu. – Iași : Polirom, 2010. – 294 p.
Hourani, Albert. Istoria popoarelor arabe/ A. Hourani; trad.: I. Vainovski-Mihai. – Iași : Polirom, 2010. – 566 p.
Istoria României prin concepte: perspective alternative asupra limbajelor social-politice / ed.: V. Neuman, A. Heinen. – Iași : Polirom, 2010. – 527 p.
Jung, Tony. Reflecții asupra unui secol XX uitat: reevaluări. – Iași : Polirom, 2011. – 366 p.
Pop, Ioan-Aurel. Din mîinile valahilor schismatici: românii și puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV) / I-A. Pop. – București : Litera, 2011. – 384 p.
Radu al României, principele. Provizoratul istoric: regalitate și instituționalism / Radu al României, principele; cuvînt înainte: Roger Griffin. – Iași : Polirom, 2010. – 301 p.
Stat și viață privată în regimurile comuniste / coord.: C. Budeancă, F. Olteanu. – Iași : Polirom, 2009. – 454 p.
Vol. 1 : Aiud, Suceava, Pitești, Brașov. – 2010. – 293 p.
Vol. 2 : Tîrgșor, Gherla. – 2010. – 301 p.
Suvorov, Victor. Epurarea. De ce a decapitat Stalin armata? / V. Suvorov; trad.: R. Părpăuță. – Iași : Polirom, 2011. – 310 p.
Suvorov, Victor. Ultima republică. – Iași : Polirom.
Vol. 1 : De ce a pierdut Uniunea Sovietică al doilea război mondial?. – trad.: R. Părpăuță, 2011. – 318 p.
Suvorov, Victor. Ziua M.vorov; trad.: R. Părpăuță. – Iași : Polirom, 2011. – 310 p.
Tudoran, Dorin. Eu, fiul lor: dosar de securitate / D. Tudoran; ed. îngrij.: R. Ioanid; postf.: N. Manolescu. – Iași : Polirom, 2010. – 589 p.
Valero, Luis T. Melgar. Mari profeții ale istoriei. – Iași : Polirom, 2010. – 293 p.
Vasiliev, A. A. Istoria imperiului bizantin / A. A. Vasiliev; trad. și note: I.-A. Tudorie, V-A. Carabă; S.-L. Nazîru; studiu introductiv: I.-Al. Tudorie. – Iași : Polirom, 2010. – 799 p. />

03.11.2011

Despre informatică şi alte aspecte

1000 X ARHITECTURE of the AMERICAS. / Editor: Michelle Galindo; Editorial coord.: Kristin Kress, Franziska Nauck: Verlagshaus Braun, 2008. – 1024 p.

Outstanding buildings have been constructed in the Western Hemisphere; acclaimed and emerging architects are contributing with their work in North, South, Central America and the Caribbean to the definition of tomorrow’s architecture. This comprehensive compendium explores the powerful diversity from Canada to Chili, based on the inimitable conditions in each of the countries by featuring the best recent projects. At the same time it also reveals what unites the architecture of the Americas. All projects are presented by means of text, photos and drawings, including works by Oscar Niemeyer, Daniel Libeskind, Paulo Mendes da Rocha as well as Alejandro Aravena.

Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В.Симоновича.. - Спб.: Питер, 2003. - 640 с.: ил.

Отличительные особенности курса – фундаментальный подход и универсальность. Рассмотрены все основные разделы информатики, определяющие базовый уровень подготовки специалистов.
Материалы курса могут быть использованы не только студентами и преподавателями высшей школы, но также слушателями и преподавателями курсов по подготовке пользователей ПК или теми, кто изучает компьютер самостоятельно. В книге органически сочетаются теоретические сведения и практические занятия, что позволяет сразу принять полученные навыки в профессиональной деятельности. В учебнике рассмотрены современные аппаратные и программные средства.
Темы, рассмотренные в книге:
 информационные процессы и системы
 основы вычеслительной техники
 системное и прикладное программное обеспечение
 приемы работы с документами
 основы управления базами данных
 введение в компьютерную графику
 Интернет и электронные средства связи
 информационное моделирование
 основы программирования.

Колисниченко Д.Н. PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web– предложений. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 528 с.: ил. + CD-ROM – (Профессиональное программирование)

Даны начала программирования на РНР: установка и настройка РНР и MySQL, выбор редактора РНР-кода, основы синтаксиса и самые полезные функции РНР. Рассмотрено создание дополнительных модулей – фотогалереи, RSS-граббера, гостевой книги, собственного шаблонизатора, применение шаблонизатора Smarty, работа с SMTP, POP, MP3 и сервисом геСАРТСНА. В качестве хранилища данных использованы два сервера –самая современная версия MySQL 6 и „суперлегкий” сервер без данных SQLite. Показано, как с помощью технологии Аjах добиться обновления данных на странице без ее перезагрузки. Представлены два реальных проекта: универсальная СМS и система продажи недвижимости.
В третьем издании подробно рассмотрена программа phpMyAdmin, интеграция РНР-сценариев и Flash–предложений, оптимизация РНР-кода, добавлен новый материал в 12 глав. Предлагаемый компакт-диск содержит дополнительные главы, все листинги из книги, а также необходимое программное обеспечение.

Kirsten,W., Ihringer,M., Kun,M., Rohrg,B. Постреляционная СУБД Cache 5. Объективно-ориентированная разработка приложений. – 2-e изд., перераб. и дополн. –Москва.: ООО «Бином-Пресс», 2011. – 416 с.: ил.

Cache, постреляционная СУБД фирмы InterSystems, позволяет преодолеть известные ограничения реляционных и объективных баз данных. Единая архитектура данных Cache позволяет разработчикам использовать объектный, реляционный и прямой доступ к одним и тем же данным, хранение которых эффективно обеспечивается ориентированным на транзакции многомерным ядром СУБД.
Цель настоящей книги – не только рассмотреть постреляционный подход Cache с позицией теории, но и дать вкусить разработчику приложений ее плоды. Шаг за шагом авторы сопровождают читателя на тернистом пути разработки первых объектно-ориентированных приложений – от простейшей СSР-страницы, связанной с базой данных, до прототипа приложения в облати электронной коммерции.
Прилагаемы компакт-диск содержит однопользовательскую версию Cache 5 и исходные тексты примеров из книги.

Гук М. Аппаратные средства IВМ РС. Энциклопедия, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 923 с.: ил.

На страницах второго издания «Энциклопедии» вы найдете систематизированное описание «железной» части семейства самых распространенных персональных компьютеров. Книга дает глубокие знания как по отдельным электронным подсистемам (память, процессоры, диски и т.п.), так и по их соединению в единное целое – знаменитый персональный компьютер со всеми его достоинствами и недостатками. Аппаратные средства рассматриваются во взаимодействии с программным обеспичением, что дает целостную картину функционирования компьютера. Большое внимание в книге уделено различным интерфейсам – а именно с ними имеет дело разработчик аппаратных и программных средств. Описание сигналов проиллюстрировано временными диаграммами и схемами типовых подключений различных устройств. Приводятся сведения по установке и конфигурированию аппаратных средств, не оставляются в стороне и практические вопросы диагностики, а также проблемы электробезопасности. Книга написана с позиций системотехника, имеющего практический опыт разработки и поделючения различных устройств, расширяющих спектр возможностей РС. Для неподготовленных читателей во введении даются основы компьютерной техники и некоторые другие сведения, необходимые для понимания материала, что позволяет рекомендовать книгу самому широкому кругу читателей.
По сравнению с первым изданием, имевшим большой успех у читателей, в книгу добавлен
целый ряд новых сведений: отражены все новшества, появившиеся за последнее время, и исправлены обнаруженные ошибки. Исправленны и некоторые структурные огрехи, выровнена глубина изложения материала по разным темам, ликвидированы «белые пятна».

Stoecker, M.A. Windows Presentation Foundation. Разработка на платформе Microsoft .NET Framework 3.5. Учебный курс Microsoft / Пер. с англ. – Москва: Издательство «Русская Редакция», 2009. – 464 стр. : ил.

Данная книга – подробное руководство по разработке ПО на платформе Microsoft .NET Framework с использованием Windows Presenation Foundation – новейшей технологии создания пользовательских интерфейсов для Windows. WPF – это полностью векторная технология реализации элементов управления, с произвольной визуализацией и увеличенным количеством готовых типовых элиментов, с использованием аппаратного ускорения и масштабирования на экраны любых размеров, а также с поддержкой 3D-интерфейсов и другими интереснейшими возможностями. Кроме того, вы сможете научиться оформлять приложения, выполнять их настройку и развертывание.
Учебный курс предназначен разработчикам пользовательского интерфейса и всем, кто хочет получить исчерпывающие знания в данной области. Помимо теоретического материала курс содержит практикумы, упражнения и контрольные вопросы. Он поможет вам самостоятельно подготовиться к сдаче экзамена № 70-502 по программе сертификации (Microsoft Certified Technology Specialist, MCTS).
Издание состоит из 10 глав, содержит множество иллюстраций и примеров из практики. На прилагаемом компакт-диске находотся электронная версия книги (на англ. языке), вопросы пробного экзамена и другие справочные материалы.Larisa Nosaci