23.05.2011

Bernaz, Gh. Teoria şi practica vinificării familiale. – Bucureşti : M.A.S.T., 2010. – 208 p.


Construcţiile vinicole adecvate sunt necesare pentru normala desfăşurare a proceselor tehnologice de prelucrare a strugurilor, ca şi a proceselor tehnologice de prelucrare a strugurilor, ca şi a proceselor fizice, chimice şi biochimice care au loc mai tîrziu în masa vinului.
Prin cramă se înţelege construcţia vinicolă în care au loc operaţiile de prelucrare a strugurilor în must şi transformarea lui în vin, inclusiv limpezirea acestuia prin pritocul de iarnă.
Această carte oferă informaţii despre inventarul cramei şi pivniţei, pregătirea campaniei de vinificare, culesul strugurilor, prelucrarea strugurilor şi fermentarea mustului, dar şi alte informaţii de cest gen.
Cartea o puteţi găsi la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" din Chişinău.

20.05.2011

Introducere în terapiile de grup : teorii, tehnici, rograme


Guimon, Jose. Introducere în terapiile de grup : teorii, tehnici, rograme / Jose Guimon; trad. de Gabriela Sandu – Iaşi : Polirom, 2006. – 363 p.

Titlu original: Introduction aux therapies de groupe. Theories, technigue et programmes

Volumul acestei cărţi prezintă tipuri, modele şi programe de psihoterapie grupală frecvent utilizate. Autorul acestei cărţi este psihiatru, psihanalist, profesor la Departamentul de Psihiatrie. Cartea cuprinde 17 capitole: De la divan la cerc, evantaiul activităţilor de grup, modelele teoretice, mecanisme terapeutice în terapia de mediu etc.

19.05.2011

Southon, Mike. De la o idee bună la o afacere de succes / M. Southon, C. West; trad.: D. Arsene. – Bucureşti: IRECSON, 2005. – 223 p.


O afacere de succes vine de la o idee. De cele mai multe ori această idee poate fi banală. Dar care e următorul pas? Această carte vă oferă răspunsul, prezentîndu-ve toate etapele cruciale, de la primele notiţe făcute pînă la stadiul de afacere solidă şi profitabilă.
În această lucrare sunt prezentate trei capitole în care se vorbeşte despre compania la început de drum, tînăra companie şi puternicul stejar.

18.05.2011

Feng shui între teorie şi practică

În contextul în care feng shui este o noţiune ce cuprinde tot mapamondul şi multă lume este inderesată de aşa ceva, ne-am propus să facem o expoziţie virtuală în acest sens, oferindu-vă "virtual" oferta Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu".

Too, Lillian. Ghidul practic ilustrat de Feng Shui / L. Too; trad.: Mihaela Mazilu. – Bucureşti : Pro – Editura, 2005. -218 p.

Feng shui este o metodă în care te învaţă să-ţi trăeşti viaţa în armonie. Aplicarea sa te poate ajuta să-ţi îmbunătăţeşti relaţiile de familie, carieră şi afaceri. În aceasta carte veţi găsi informaţii despre ce este Feng Shui, avantajele, conceptele şi aplicaţiile Feng Shui-ului, dar şi altele informaţii suplimentale cum ar fi: simbolule ale norocului, importanţa portalurilor şi a intrărilor, turnul Eiffel etc.
Butle-Biggs, Jane. Feng Shui în 10 lecţii simple / J. Butle-Biggs; trad.: Ana Budică. – Bucureşti : Litera Internaţională 2008. - 173 p.

Feng Shui este o artă veche chinezească. Este utilă pentru atragerea sănătăţii, prosperităţii, fericirii, şi armoniei. Ghidul de faţă este o iniţiere în Feng Shui şi te va ajuta să-ţi atingi scopurile. Prin înţelegerea modului în care funcţionează acest proces şi după experimentarea schimbărilor pe care le aduce fiecare acţiune, Feng shui devine o parte firească a vieţii noastre de zi cu zi, păermiţăndu-ne să trăim în armonie.
Jane Butler-Biggs în cartea sa explică toate noţiunile elementare de Feng shui în doar 10 lecţii simple.


Summers, Selena. Feng shui în 5 minute / Selena Summers ; trad. de Cristina Fonogea, Mirela Mircea. – Iaşi : Polirom, 2003. - 208 p.

Feng shui devine un termen tot mai cunoscut. Pentru unei însă, rămîne o enigmă. Ce înseamnă asta? cum o putem aplica? ce efecte putem obţine?, dar şi alte întrebări de aceast gen poate un neiniţiat. Această carte oferă răspunsuri despre tainele străvechi, Feng shui pozitiv, energia pozitivă acasă şi la serviciu, dar şi alte nuanţe de acest fel la veţi afla în carte sus menţionată. Cu ajutorul „celui mai uşor de utilizat ghid feng shui din lume”, cum a fost numită cartea Selenei Summers, veţi învăţa să vă creaţi un excelent mediu de lucru sau de odihnă.


Lagatree, Kirsten M. Feg shui la serviciu: cum să-ţi aranjezi biroul / Kirsten M. Legatree; il. de Lilian Langotsky ; trad. de Cosmina Lăpuşan. – Iaşi : Polirom, 2005. -211 p.

Pe baza principiilor sale, acest ghid vă oferă soluţii simple la probleme curente din viaţa dumnevoastră profesională. Această carte vă oferă sugestii de amenajare a biroului pentru a avea performanţe maxime pe plan profesional şi relaţii excelente cu colegii de serviciu.Scriitoarea acestei cărţi este şi un producător radio cu multe premii cucerite. Cartea cuprinde 9 capitole: Ce este feng shui ? Relaţiile la locul de muncă, o masă de lucru pentru a avea succes etc.


Natalia Necoară

Hewitt W.W. Гипноз для начинающих.: Пер. с англ. К.Савельева. - Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 336 с.

Книга «Гипноз для начинающих» содержит двадцатипятилетний опыт У.Хьюитта, гипнотизера-профессионала. Создавая книгу, автор ставил перед собой цель описать гипноз как нормальнай, здоровый, естественный феномен, как полезное, достойное уважения искусство, каковым он и является на самом деле. В книге представлено все для овладения навыками гипноза и самогипноза, включая подробное описание методов гипнотического внушения и примеры из реальной жизни, иллюстрирующие конкретные задания. У вас не останется никаких вопросов. Вы даже научитесь совершенствовать методы, предложенные автором, и разрабатывать собственные подходы. Когда вы завершите обучение, то будете знать, как использовать гипноз для достижения любой полезной и достойной цели. Вы сможете покончить с вредными привычками, улучшить память и развить множество качеств, необходимых человеку, стремящемуся к здоровью и самосовершенствованию.

Larisa Nosaci

Wertheimer M. Продуктивное мышление: Общ. ред.: С. В. Горбова, В. П. Зинченко. - Москва: Прогресс, 1987 — 336 с.: ил.


Книга известного немецкого психолога, одного из основателей гештальтпсихологии, посвящена исследованию процессов мышления в проблемных ситуациях, требующих творческого решения.
Автор излагает собственную концепцию развития продуктивного творческого мышления посредством активного поиска способов целостного видения задачи.
Автор широко иллюстрирует принципы своего метода, анализируя ряд известных научных открытий (например, Галилея, Гауса, Эйнштейна).
Рекомендуется психологам, философам, педагогам, историкам науки, а также студентам гуманитарных и технических вузов.

Larisa Nosaci

Miller G.H. Сонник или Толкование снов. - Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 368 с.


Страсть людская ко всякого рода прогнозам, предсказаниям, пророчетвам неистребима. Ну кто не хочет узнать свою судьбу? Надежды на лучшее, вера в чудо, стремление предугадать и избежать опасности, заглянуть в будущее издавна присущи человеку. Может быть, поэтому древнее искусство толкования снов сохранилось до наших дней.

Larisa Nosaci

Ekman P. Психология лжи. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 272 с.


Опираясь на обширный бытовой, исторический и экспериментальный материал, автор анализирует феномен лжи с точки зрения современной психологической науки. Читатель узнает о том, какие особенности человеческого поведения, мимики, речи выдают неискренность говорящего, свидетельствуют о преднамеренной лжи, указывают на его стремление сокрыть истину. Эта книга - ценное учебное пособие для изучающих психологию невербального поведения, социальную психологию, менеджмент. Кроме того, это прекрасное практическое руководство для всех, кто не хочет становиться жертвой обмана и психологических манипуляций в профессиональной и личной жизни.
Книга заключает в себя разделы:
1. Ложь. Утечка информации и некоторые другие признаки обмана.
2. Почему ложь иногда не удается.
3. Обнаружение обмана по словам, голосу и пластике.
4. Мимические признаки обмана.
5. Основные ошибки и меры предосторожености.
6. Детектор лжи в качестве верификатора.
7. Техника обнаружения лжи.
8. Обнаружение лжи и уличение лжецов в 1990-е годы.
9. Ложь в общественной жизни.
Эта работа предназначена прежде всего для профессионалов а так же для студентов, аспирантов, начинающих психологов, поскольку она не только информативна, но и показывает значимость психологической науки для решения проблем, с которыми повседневно встречаются люди.

Larisa Nosaci

Курпатов А.В. Как избавиться от тревоги, депрессии и раздражительности. - Санкт-Петербург: Издательский дом ''Нева'', 2003. - 416 с.


Если вы хотите разобраться в причинах своих неприятностей, и понять, как из них выпутаться, эта книга станет для вас незаменимым помощником. Почему нас мучают тревоги и страхи? Как получается, что мы страдаем депрессией и не можем справиться со своей раздражительностью? Ответы на эти вопросы и конкретные рекомендации от практикующего врача-психотерапевта необходимы каждому человеку, который заботится о себе и качестве своей жизни.
Андрей Курпатов — уникальный и авторитетный специалист, руководитель Санкт-Петербургского Городского психотерапевтического центра, врач-прсихотерапевт Клиники неврозов им.ак.И.П.Павлова, член Балтийской педагогической академии. Его необыкновенно увлекательные книги, написанные легким и необычным языком, полные иронии и исключительным содержанием неизменно становяться бестселлерами. Автор каждый раз попадает в яблочко, потому что знает, что мы хотим узнать, и ничего не утаивает. Эта книга поможет вам справиться с психологическими проблемами, обрести спокойствие и уверенность в своих силах.


Larisa Nosaci

17.05.2011

Blouin, Etienne. ABC-ul grădinăritului: peste 600 de sfaturi şi sugestii pentru grădinarii amatori / E Blouin ; trad. de Dana–Maria Cimpoi. - Iaşi : P


În ABC-ul grădinarului veţi putea găsi toate informaţiile necesare, sugestii şi sfaturi practice. De cîţiva ani încoace, grădinăritul a cîştigat în popularitate.Grădinăritul este o activitate care ne apropie de natură, la propriu şi la figurat, ne invită la calm şi meditaţie, contribuind la reducerea stresului zilnic. Pentru grădinarii amatori această carte este un mic ghid practic.


Alina Sochirca

Gedda, Agnes. Grădina de legume ecologice: ghid practic / Agnes Gedda; trad. de Eliza Galan. - Iaşi : Polirom, 2007. – 264 p.


Ce poate fi mai natural decît o grădină ecologică. Pentru a vă ajuta să cultivaţi propriile legume fără produse chimice, vă propunem să cunoaşteţi mai bine ritmurile naturii, să învăţaţi tehnicile de bază ale grădinăritului ecologic, pentru a le putea aplica în grădina dumneavoastră. Legumele sunt esenţiale pentru o alimentaţie sănătoasă. Cartea cuprinde 10 capitole: Ce trebuie să aveţi şi ce trebuie să ştiţi; grădina în acţiune; dăunătorii; îngrăşămintele ecologice; semănatul şi plantatul etc.


Alina Sochirca

Dehasse, Joel. Ghid practic pentru educarea câinilor / Joel Dehasse; trad. de Dana–Maria Cimpoi. - Iaşi : Polirom, 2007. – 343 p.


Cartea aceasta vă va învăţa care sunt diferitele etape ale dezvoltării câinelui, care este rolul ierarhiei în viaţa acestuia. Educarea câinelui este o provocare. Educarea câinelui se poate face fără prea mari dificultăţi, dar nu fără efort. Autorul cărţii este un veterinar, specialist în comportamentul animalelor de companie ; conferenţiar şi consultant internaţional, specialist în terapia familială. Cartea cuprinde 3 părţi: Ce este un câine? De ce nu câine?; Dezvoltarea şi integrarea câinelui; Instruirea câinelui.Alina Sochirca

Dehasse, Joel. Ghid practic pentru educarea pisicilor / Joel Dehasse; trad. de Dana Ilin – Iaşi : Polirom, 2007. – 107 p.


Volumul descifrează comportamentul pisicilor, explică ritmurile vieţii şi limbajul acestora, informaţii legate de sănătatea ei şi diferite tehnici pentru a o învăţa „bunele maniere”.
Autorul cărţii este un veterinar, specialist în comportamentul animalelor de companie; conferenţiar şi consultant internaţional, specialist în terapia familială.Alina Sochirca

16.05.2011

Sgandăr, Claudiu. Enciclopedia de arte marţiale. – Bucureşti : Cartea de buzunar, s. a. – 284 p.


Artele marţiale sunt de origine orientală, şi presupun căutarea de către practicanţi a unui sens mai adînc decît simpla pregătire pentru o confruntare fizică.
Lucrarea cuprinde un dicţionar cu un număr considerabil de termeni specifici tuturor artelor marţiale, de la cele japoneze, mai cunoscute publicului larg (karate, judo, aikido, kung fu), pînă la cele „exotice”, cum ar fi cele indiene (kalaripayiat) sau malaieze (bersilat).
Autorul mai oferă informaţii despre principalele personalităţi ale artelor marţiale, întemeietorii de şcoli, fondatori de stiluri, scriitori, regizori sau actori care au contribuit la popularizarea artelor marţiale, practicanţi contemporani şi scurte biografii ale acestora, stilurile de arte marţiale, precum şi cele mai în vogă sisteme competiţionale internaţionale, cum ar fi: K1, Pride, Ultimate Fighting.

McEwen, W. Forţa brandului: de ce rămîn consumatorii fideli, unor branduri, toată viaţa. – Bucureşti : ALLFA, 2008. – 171 p.


Din practică, se ştie că mulţi sunt fideli unei singure instituţii pentru o perioadă lungă de timp. Chiar şi la începutul acestei cărţi se vorbeşte despre istoria unei relaţii client-organizaţie, motivele pentru care acesta este fidel unei cafenele, Starbucks, deşi clientul poate servi cafeaua bine merci şi la serviciu.
Nu toate relaţiile brand-client se stabilesc între consumatori şi instituţii. Anumite relaţii presupun prezenţa unui element-cheie care îl impresionează pe client. Mai există situaţii în care o afacere vinde altor afaceri şi în care relaţiile sunt create de exemplu între inginerii din construcţii şi companiile care produc beton, între managerii IT şi vînzătorii de software, între medici şi companiile farmaceutice etc.
Sunt 14 capitole în care autorul vorbeşte despre de ce consumatorii se „casatoresc” cu unele branduri; relaţiile brand-client: la ce anume trebuie să fie atente companiile; încrederea în brand; ataşamentul faţă de brand etc. La finalul cărţii sunt incluse două anexe: scalele de evaluare pentru potenţialul angajamentului şi scalele de evaluare pentru angajamentul clientului.

14.05.2011

Candelabre aprinse pentru cei nevinovaţi...

Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse este un program al Consiliului Mondial al Sanătăţii din Washington, celebrat pentru prima oara în 1983, când în lume existau câteva mii de decese datorută acestei maladii. De la debutul epidemiei şi pâna acum, SIDA a doborât peste 28 de milioane de suflete.
Ziua Internațională a Lumânărilor Aprinse este consacrată în primul rând memoriei celor care au dispărut din cauza SIDA - dar şi solidarității cu persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și prevenirii HIV în rândul celorlalți. Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse este cea mai amplă mişcare anti-SIDA din lume. În a treia duminică a lunii mai, în fiecare an, mii de comunităţi din întreaga lume se reunesc pentru a aprinde lumânări şi candele în memoria celor care au murit în urma SIDA. În ţara noastră, ritualul aprinderii lumânărilor reprezintă un omagiu colectiv adus către cei ce au murit din cauza SIDA, şi transmiterea unui mesaj de încurajare copiilor şi adulţilor care trăiesc cu HIV/SIDA, dar şi lansarea unui îndemn la prevenire şi solidaritate către ceilalţi semeni ai lor.
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” şi anume Departamentul Organizarea Colecţiilor, care dispune de o colecţie destul de variată de cărţi vă propune următoarele surse care fac trimitere la acest virus distrugator.

Barna, Ilie. Leucozele şi bolile de imunosupresie SIDA/AIDS like la animale . - Bucureşti: Ceres , 1995 . - 351 p.

Čajka, N. A. Spid cuma XX veka ; V. M. Klevakin . - Leningrad: Lenizdat , 1989 . - 111 s.

Cuşnir, L. A. SIDA: grupele de risc : Aspectul juridic . - Ch.: Cartea Moldovenească , 1991 . - 148 p.

Lotreanu, Victor. SIDA flagelul secolului . - Bucureşti: Sport-Turism , 1991 . - 93 p.

Nicolau, Sebastian. Sida. Între teamă şi speranţă . - S. l.: Femina , 1991 . - 56 p.

Petrea, Sorin. Sida. Trecerea oprită: individul, colectivitatea şi HIV . - Bucureşti: ALL , 1997 ( Bucureşti: Olimp Printing Services ) . - 144 p.

Pokrovskij, V. I. Spid : Sindrom priobretennogo immunodeficita ; V. V. Pokrovskij . - Moskva: Medicina , 1988 . - 48 s.

Sava , Olimpia. Despre SIDA învăţăm . - Ch.: Bons Offices , 2004 . - 16 p

Ševelev, A. S. Spid - zagadka veka . - Izd. 2-e, ispr. i dop. . - Moskva: Sovetskaâ Rossiâ , 1991 . - 192 s.

Sida şi bolile cu transmitere sexuală . - Bucureşti: , 1993 . - 24 p.

Spid - sindrom priobretennogo immunodeficita. V. P. Širobokova . - Kiev: Zdorov'e , 1988 . - 232 s.

Tišenko, L. D. Spid problemy lečeniâ i profilaktiki ; G. K. Gagaev ; A. B. Somov ; A. B. Somov . - Moskva: Izd-vo Un-ta Druzby Narodov , 1989 . - 64 s.


Eiţiile periodice care tratează astfel de subiect, dar şi care ne oferă informaţii la temă sunt:

Ciobanu, Vasile. Spid: mezdu strahom greha i strahom smerti // Vremâ . - 2007. - 07 iun.(Nr 73) . - S. 7

Decesele din cauza narcomaniei, alcoolismului şi SIDA sunt în creştere la Chişinău = Rastet smertnost΄ ot narkomanii, alkogolizma i SPIDa // Capitala . - 2011. - 23 febr.(Nr 11) . - P. 4

Gheorghiţă, Nadina . Pericolul SIDA nu descreşte! = Opasnost' SPIDa ne minovala :[În ultimii 5 ani a crescut de 3 ori şi ceva numărul persoanelor infectate pe cale sexuală] // Capitala . - 2006. - 02 dec.(Nr 85) . - P. 7

Kisnenko, Angela. Meropriâtiâ po kontrolâ i profilaktike tuberkuleza i SPIDa prodolzautsâ [v Kisineve] // Stolica : municipal'naâ gazeta . - 2006. - 28 apr.(Nr 32) . - S. 5

Rylov, A. Virus legkomysliâ. Komu grozit SPID :[[o èpidemiâ SPIDa v Rossii]] // Literaturnaâ gazeta . - 2006. - 12-18 apr.(Nr 15)

Silickaâ, Natal΄â .Glavnoe zlo - ne SPID, a otsutstvie informacii :[o spide i VIC-infekcii] // Novoe vremâ (g) . - 2008. - 25 iul.(Nr 28) . - S. 5.

Silickaâ, Natal΄â. Glavnoe zlo - ne SPID, a otsutstvie informacii :[o spide i VIC-infekcii] // Novoe vremâ (g) . - 2008. - 25 iul.(Nr 28) . - S. 5.

Virus immunodeficita i ... prava celoveka: 1 dekabrâ - vsemirnyj den' bor'by so SPIDom // Nezavisimaâ Moldova . - 2004/12/01. - Nr 247, P. 6

V Moldove prohodit Nedelâ bor'by so SPIDom // Kišin. obozrevatel' . - 2008. - 22 mai.(Nr 19) . - S. 19.


11.05.2011

Bennet, Julian. Traian / trad.: V. Agrigoroaiei. – Bucureşti: All, 2006. – 318 p.

Traian este unul dintre cei foarte puţini împăraţi romani care s-a bucurat de o bună apreciere. Popular în timpul vieţii, începînd din secolul al IV-lea a devenit prototipul excelenţei imperiale. Senatul obişnuia atunci să ureze fiecărui nou împărat sp fie mai fericit decît Augustus şi mai bun decît Traian. Cartea în cauză este bazată pe examinarea atentă a tutoror mărturiilor istorice şi literare ale Antichităţii. Domnia lui Traian a fost apogeul principatului instituit de Augustus şi de succesorii săi.

Champlin, Edward. Nero / trad.: G. Tudor. – Bucureşti: All, 2006. – 318 p.

Împăratul roman Nero a rămas în istorie ca un monstru venal, care cînta la liră şi recita versuri din Homer în timp ce admira Roma cuprinsă de flăcări, şi-a otrăvit fratele mezin, rival la tron, la îndemnurile mamei sale, după care a asasinat-o chiar şi pe ea. Pradă unui acces de furie, şi-a ucis soţia însărcinată. Cuprins de regrete, s-a căsătorit apoi cu un tînăr care semăna cu ea, şi pe care, spre a-l face cît mai efeminat, l-a castrat.
În această carte, autorul analizează cu spirit critic dar obiectiv faptele lui Nero. Cartea lui Champlin reprezintă o strlucită interpretare dată textelor antice ale lui Tacitus, Suetobius ori Dio Cassius.

Wright, Ed. Cele mai mari scandaluri ale istoriei: povestiri şocante despre oameni celebri. – Bucureşti : Litera Internaţional, 2008. – 264 p.

Viaţa persoanelor publice dintotdeauna este interesantă, subiect de bîrfă, impresii, comentarii. Deşi unele personalităţi au intrat în istorie datorită funcţiei care a avut-o ori s-a impus în patrimoniul cultural, totuşi, se scriu cărţi, biografii despre ele, unde se vorbeşte, de fapt, despre defectele lor.
Cartea în cauză, la fel, reflectă întîmplări scandaloase ale unor personalităţi cum ar fi: Thomas Jefferson şi Sally Hemings – problemă de paternitate; Warren G. Hasding, considerat fiind cel mai slab preşedinte din istoria Americii; despotul luminat: Ecaterina cea Mare viaţa furtunoasă a lui Piotr Ceaikovski; secretele lui Anthony Blunt; viaţa tumultoasă a lui Caravaggio etc.

Agnes, Erich. Istoria cărţii de la semnele mnemotehnice la cartea electronică. – Tîrgovişte, Bibliotheca, 2008. – 238 p.


Istoria cărţii îşi are rădăcinile din cele mai vechi timpuri odată cu apariţia scrisului cînd omenirea a dorit să-şi împărtăşească gîndurile în scris. Istoria cărţii cunoaşte o evoluţie interesantă: de la începuturile ei pînă la forma care o cunoaştem astăzi.
Astfel, istoricul cărţii cunoaşte o întorsătură interesantă. Apariţia tiparului cu litere mobile a însemnta revoluţionarea sistemului în întregime, iar Gutenberg este considerat inventatorul acestei tehnici.
Această carte ste destinată studenţilor de la specializările Bibliologie şi Ştiinţa informării în Jurnalism. Conţine date şi informaţii riguros şi ştiinţific prezentate.
Cartea include opt capitole: Scrierea. Evoluţie şi semnificaţii; cele mai vechi cărţi; vechi scrieri descoperite pe teritoriul României; Apariţia tiparului; Începuturile tiparului glagolitic şi chirilic în Europa; Activitatea tipografică pe teritoriul românesc; cartea electronică – un nou purtător de informaţie în societatea informaţiei.

Sursa imaginii: librarie.net

10.05.2011

Besançon, Alain. Originile intelectuale ale leninismului / trad. din franceză de L. Văcar. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 405 p.


Lenin a rămas în istorie ca o persoană care a pus bazele leninismului. Activitatea sa politică rămîne a fi un subiect de discutţie, fiind în acelaşi timp, şi unul foarte interesant. A pus bazele unei noi ideologii.
Însă, cine este Lenin? Care a fost rolul lui în conducerea Rusiei? Cine poate rivaliza în istorie cu Lenin? Stalin s-a mulţumit să aplice principiile leninismului cu o determinare şi o logică ele însele leniniste. Hitler a dat leninismului o contrafacere instabilă şi o convulsivă, fără influenţă durabilă afirmă autorul cărţii.
Autorul tratează diverse subiecte ideologia, ciclul francez, ciclul german, educaţia religioasă a Rusiei, social-democraţia, Lenin, leninismul metafizic, leninismul politic etc.


Sursa imaginii: elefant.allshops.ro

04.05.2011

Giurescu, Constantin C. Istoria românilor: în 3 vol.: - Bucureşti : All, 2007.


Volumele în cauză este începutul unei lucrări care va îmbrăţişa întreaga istori a poporului român, din cele mai cvechi timpuri pînă la unirea României Mari. Lucrarea Istoria românilor are trei volume în care sunt tratate subiecte din cele mai vechi timpuri pînă în prezent. Sunt informaţii actuale şi utile
Vol. I : Din cele mai vechi timpuri pînă la moartea lui Alexandru cel Bun. – 454 p.
După cum ne sugerează chiar şi titlul volumului, în această carte se reflectă istoria poporului român de la primele atestări, influenţa romanilor, slavilor, bulgarilor la întemeierea ţărilor româneşti, întemeietorii, primii domnitori etc.
Vol. II : De la Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun pînă la Mihai Viteazul. - 528 p.
În acest volum se menţionează diverşi domnitori ai Ţărilor Române cum ar fi: Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Radu cel Mare, organizarea Ţărilor Române: domnul, organizarea administrativă, dregătorii, oraşele sau tîrgurile, satele, viaţa economică, arta etc.
Vol. III : De la moartea lui Mihai Viteazul pînă la sfîrşitul epocii fanariote (1601-1821). – 780 p.
Volumul în cauză se împarte în două părţi în care cuprinde istoria politică între 1601 şi 1821 respectiv instituţiile şi cultura în aceeaşi perioadă de timp.
Autorul reflectă domnia diferitor domnitori ai ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei cum ar fi Radu Şerban, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brăncobeanu, Şerban Cantacuzino, epoca fanariotă şi domnitorii ei etc.
La finalul fiecărui volum sunt incluse ilustraţii şi hărţi.

Sursa imaginii: anticariatsophia.ro

Fontaine, R. Psihologia îmbătrînirii / trad.: D., Zămosteanu. – Iaşi : Poliurom, 2008. – 228 p.


Titlu original: Psychologie du vieillissement
Psihologia se defineşte în mod obişnuit drept ştiinţa comportamentelor şi a proceselor mentale. Conceptul de comportament primeşte accepţii mai mult sau mai puţin largi.
Îmbătrînirea, însă, este un ansamblu al proceselorpe care le suferă un organism după faza de dezvoltare, însă ea nu este echivalenmt cu termenul de îmbătrînire. Cercetătorii secolului XIX au contribuit la răspîndirea unei imagini negative a îmătrînirii.
Cartea este structurată în tece capitole: îmbătrînirea şi cauzele ei; îmbătrînirea sistemului nervos; măsurarea şi modelizarea efectului îmbătrînirii psihologice; îmbătrînirea perceptivă; îmbătrînirea inteligenţei; îmbătrînirea memoriei; îmbătrînirea memoriei; îmbătrînirea personalităţii; îmbătrînirea reuşită, îmbătrînirea optimă; îmbătrînirea îmbătrîniri şi moartea şi doliul.
În această carte este tratat un subiect interesant, de care noi toţi trebuie să luăm în consideraţie.

sursa imaginii: shopping-experts.ro

Cohen, Herb. Arta de a negocia: cum să obţii ceea ce vrei: nimic nu se pierde, totul se negociază / trad.: C. Săucan. – Bucureşti : Humanitas, 2008. –

Negocierea este o artă pe care trebuie orişicine să o posede. Trăim într-o lume în care totul se nogociază, mai mult sau puţin.
Negocierea reprezintă un domeniu al cunoaşterii şi efortului ce se concentrează asupra cîştigării bunăvoinţei unor oameni de la care ne dorim ceva anume. Negocierea este utilizstă în vederea folosirii informaţiei şi a puterii astfel încît să modifice comportamentul oamenilor în anumite situaţii.
Cartea în cauză include patru părţi: Da, poţi (Ce este negocierea; aproape totul este negociabil; primii paşi); Cele trei variabile esenţiale (puterea, timpul, informaţia); stiluri de negociere (victoria cu orice preţ... stilul sovietic, negocierea reciproc avantajoasă, mai multe despre tehnica win-win); cum să negociaţi orice, oricînd (negocierea prin telefon şi reţinerea în scris a hotărîrilor luate, apelul la „instanţele superioare, personalizarea).