09.03.2011

Beyer, Th., Jr. 501 verbe englezeşti. – Iaşi : Polirom, 2008. – 677 p.

Cartea include 501 verbe, ordonate alfabetic şi conjugate la toate modurile şi timpurile.
Cartea mai include: participiile, modul, timpul, aspectul, infinitivele, formele principale, verbele tranzitive, şi verbe intrazitive, interogaţiile, negaţiile etc. La finalul cărţii sunt incluse anexe.
La fel, cartea conţine şi un CD. Pe CD găsiţi: exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte; puzzle-uri; exerciţii de completare a formelor verbale corspunzătoare celor din limba română şi răspunsuri la exerciţii.
Este un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.