14.11.2011

Să înţelegem filosofia


Bejan, Petru. Critica filosofiei pure / P. Bejan. – Iași : Editura Fundației „AXIS”, 2000. – 292 p.
Capcelea, Valeriu. Etica și conduita umană / Valeriu Capcelea. Chișinău : Arc, 2010. – 325 p.
Dragomir, Alexandru. Crase banalități metafizice. – București : Humanitas, 2008. – 260 p.
Dragomir, Alexandru. Semințe. – București : Humanitas, 2008. – 267 p.
Idel, mosche. Fiul lui Dumnezeu și mistica evreiască / M. Idel; trad.: M.-M. Anghelescu. – Iași : Polirom, 2010. – 711 p.
Jankélévitch, Vladimir. Curs de filosofie morală / V. Jankélévitch; text stabilit, adnotat și prefațat de F. Schwab; trad.: A. Șerban. – 240 p.
Morus, Thomas. Utopia / T. Morus; trad.: Elefterie și Șt. Bezdechi; ed. Îngrijită și prefațată: Ion Acsan. – București : Mondero, 2003. – 153 p.
Eco, Umberto. Kant și ornitorincul / U. Eco; trad.: Ș. Mincu – Iași : Polirom, 2010. – 483 p.
Petreu, Marta. Despre bolile filosofilor. Cioran. – Iași : Polirom, 2008. – 125 p.
Silvestris, Bernardus. Cosmografia / B. Silvestris; trad.: A. Palanciuc și Florina și Ion; table chronologic și indici: A. Palanciuc; st. introd.: M. Lemoine; postfață: Jean Jolivet. – Iași : Polirom, 2010. – 294 p.
Vasiliu, Anca. Despre diafan / prefață: J. Jolivet; trad.: I. Antoniu. – Iași : Polirom, 2010. – 380 p.