01.11.2010

Şerbănescu, D. Relaţii publice. - Bucureşti : Editura ASE, 2003. - 204 p.

În perioada actuală, în condiţiile unei concurenţe tot mai acerbe, care necesită cunoaşterea aprofundată a pieţei, a clienţilor potenţiali precum şi cîştigarea încrederii acestora, majoritatea întreprinderilor recunosc faptul că publicitatea nu mai poate fi singurul răspuns la problematica tot mai complexă a marketingului.
Astfel, lucrarea în cauză tratează subiecte ce ţi de relaţiile publice, locul şi rolul lor în economia contemporană; tehnici specifice activităţii de relaţii publice; programele de relaţii publice; comunicarea în activitatea de relaţii publice; PR şi managementul crizelor; relaţiile cu presa şi etica în relaţiile publice.