11.01.2011

Expoziţie virtuală: universul miraculos al lui Jack London

În acest an, Jack London împlineşte 135 de ani de la naştere. În acest context ne-am propus să organizăm o expoziţie virtuală, în care să vă prezentăm cîteva cărţi aflate în colecţiile Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" (Sediul Central).
Jack London este pseudonimul literar al lui John Griffith Chaney (n. 12 ianuarie 1876, San Francisco - d. 22 noiembrie 1916, Glen Ellen, California), scriitor şi jurnalist american.
Cele mai cunoscute opere ale sale, care au intrat în patrimoniul literaturii universale (unele fiind ecranizate)sunt Chemarea străbunilor, Lupul de mare, Colţ alb, Martin Eden, Dragoste de viaţă.

London, Jack. Dragoste de viaţă.- Bucureşti: S. a.- 222 p.
Lucrarea data are la bază dragostea, dar nu o dragoste sentimentală ci dragostea de viaţă, unde autorul doreşte s-o testeze prin prisma libertăţi. Omul, în lucrarea dată, apare cu organismul zdrobit din cauza asprimeii naturii.Însă oricum lupta pentru existenţă este ceva ce se poate depăşi deoarece fiecare doreşte să trăiască. Orice nu s-ar întîmpla este dorinţa de a înfrînge chiar şi moartea iminentă.

London, Jack. Short stories. – Moscow: Foreign Language Publishing Hause, 1950. – 400 p.
Pe lîngă romanele sale de amploare, care au rămas în patrimonial literaturii universale Jack London a scris şi nuvele. Short stories include cîteva nuvele ale marelui scriitor Jack London. Lucrarea în cauză este inclusă în două părţi: Short stories şi The People of the abyss (Excepts), subiectele acestora fiind diverse.
La începutul cărţii este un rezumat al biografie şi activităţii lui Jack London.

London, Jack. Mihail, câine de circ.- Bucureşti:S.a.- 253 p.

Opera “Mihail, cîine de circ” tradusă de Mircea Alexandrescu este o lucrare de talie înaltă ce redă curiozităţiile copilăreşti ale autorului traite in frageda sa vîrstă. Prin această lucrare London a încercat sa descopere ce se ascunde în spatele unui spectacol sa vadă cum se realizează ca în cele din urmă sa-şi peardă interesul pentru aşa distracţii. Dar totuşi aceste spectacole îl înflăcărau din motivul că existau animale dresate care îl impresionau şi tot o data îl făceau să-şi exprime o nemulţumire faţă de dresori , de spectacol ce îl determinau să părăsească acel spectacol. El prin această lucrare a dorit să le arate directorilor că aşa gen de spectacole nu sunt eficiente nu trebuesc promovate în locurile de distracţie publică.

London, Jack. Înainte de Adam.- Bucureşti: Corint, 2002.- 93 p.

Această lucrare este o povestire din viaţa strămoşilor noştri, care este şi o istorie a noastră. Necontestat este faptul că într-o zi am sărit jos din copacii care ne fuseseră pînă nu demult casa noastră şi că am început să umblăm pe două picioare este un fel de sigur ca şi într-un stadiu încă mult mai timpuriu ne-am târât afară din aceanul primordial ca să apera uscatul şi să înceapă primele aventuri.


London, Jack. Martin Eden.- Bucureşti: Cartea Românească, 1984.- 525 p.

Romanul “Martin Eden” tradus de D. Mazilu în acestă ediţie, este o lucrare care, în colecţiile BM "B.P. Hasdeu se află în limba rusă şi în limba engleză. London prin proza sa narativă încearcă să deschidă două orizonturi care par că se despartă fără putinţă. Jack London prin lucrarea sa a încercat să personifice impulsurile romantice ale secolului dat care sunt viguroase, prolifice şi dezamăgirile epoci în care idealurile democratismului se năruie.

Irving Stoun. Jack London.- Chişinău: Cartea Moldovenească, 1970.- 379 p.

Cartea aceasta e istorie a vieţii lui Jack London, expusă în cuvinte şi expresii pitoreşti de un dramatizm fără seamăn, propriu numai lui. Atunci cînd Jack London vorbeşte despre sine, orice biograf va fi neputincios să o facă mai bine. Materialul acestei cărţi este însăşi London cu istoria lui, dragostea faţă de literatură şi interesul pentru viaţă.

The Wordsworth Companion to Literature in English / edited by Ian Ausby; foreword by Margaret Atwood. – Cambridge, Wordsworth Reference, 2005. – 1036 p.
Acest volum este o lucrare de referinţă a literaturii engleze, din diversele culturi vorbitoare de limbă engleză, cum ar fi Marea Britanie şi Irlanda, SUA, Canada, Noua Zeelandă, Africa, India insulele Caraibe. Aici sunt incluşi autori, personaje din cărţi, titluri de opere, termeni literari, care sunt ordonate în ordine alfabetice.
Se face şi o referinţă la Jack London.

Carlsen, G. Robert. Perception. – New York, 1985. – 630 p.
Această lucrare este un manual destinat elevilor claselor gimnaziale. În acest manual sunt incluse diverse teme vizavi de autorii literaturii engleze.
Aici este inclusă şi o nuvelă a lui J. London, la final fiind abordate teme cu privire la limbaj, vocabular şi aprecire.

Carlsen, G. Robert. Perception: Teacher’s Resource Guide. – New York, 1985. – 184 p.
Această lucrare este un ghid al profesorului de limbă şi literatură engleză, care îi oferă puncte de sprijin în predarea literaturii engleze. În acest ghid sunt incluşi autori ai literaturii engleze cu cele mai reprezentative opele ale lor.
Este inclus şi J. London cu lucrarea The Mystery of Keesh.

Богословский, В. Н. Jack London.- Москва: Просвещение, 1964.- 238 с.

Această lucrare tratează subecte ce vizează viaţa şi activitatea lui . Opera data ţine sa abordeze literatuta SUA de la sfîrşitul secolului XIX facînd trimitere la opera lui London. Autorul îşi expune punctul de vedere vizavi de operele lui London şi anume Colţ alb, Lupul de mare, Marten Eden, Chemarea străbunilor etc.

Садагурский, А. И. Jack London:Время, идеи, творчество. – Кишинёв: Литература артистикэб 1978.- 195 с.
Această carte include 4 capitole şi face referinţă la stilul operelor lui Jack London, făcînd referire la operele romanelor, dar şi o caracteristică a personajelor romanelor.

Быков, В. М. Jack London. – Москва: Издательство Московского Университета, 1964. – 253 с.
Autorul acest cărţi vorbeşte despre copilăria şi activitatea lui J. London, începuturile activităţii lui şi „drumul” primului roman. Semnificaţia temelor în romanele Colţ Alb, Lupul de mare, Chemarea străbunilor etc.; ultima etapă de activitate a lui J. London: Martin Eden, Valea lunii, Mica gospodină a casei mari, Michal, fratele lui Jerry.

Maria Bivol, bibliotecar
Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu"