08.12.2010

Deletant, Dennis. Aliatul uitat al lui Hitler: Ion Antonescu şi regimul său: 1940-1944. – Bucureşti : Humanitas, 2010. – 398 p.


Titlu original: Hitler’s forgotten ally
„Demonizat atît de legionar, cît şi de regimul stalinist, recuperat de comunismul naţionalist al lui Nicolae Ceauşescu, mareşalul Ion Antonescu a fost transformat după 1990 în figura emblematică a anticomuismului. Autorul cărţii aduce o perspectivă nouă asupra omului şi epocii: perspectiva unui cercetător străin de pasiunile iscate în România, uneori chiar şi printre istorici, de un moment istoric „nedigerat”.
Autorul tratează subiecte ce ţin de activitatea politică a lui Antonescu în timp ce acesta s-a aflat la conducerea României în anii 1940-1944, într-un moment critic pe plan internaţional: cel de-al doilea război mondial. Astfel, sunt tratate subiecte ce ţin de Statul Naţional Legionar, holocaust, evrei, Transnistris: soarta evreilor şi a romilor; lovitura de stat de la 23 august 1944 etc.
Sursa imaginii: www.pravaliacucarti.ro)

Djuvara, Neagu. Ce au fost boierii mari în Ţara Românească. – Bucureşti : Humanitas, 2010. – 269 p.


Lucrarea Ce au fost boierii mari în Ţara Românească : Saga Grădieştilor (sec. XVI-XX) este o cercetare asupra unui neam de boieri mari şi, în fapt, un volum ce priveşte istoria instituţiilor politice româneşti premoderne. În epoca medievală, în Ţările Române, boierii aveau un rol foarte important în guvernarea ţării.
Autorul tratează acest subiect, incluzînd subiectul dat în 7 capitole după cum urmează: Introducere; În căutarea începuturilor; Trei generaţii de mari dregători; În vremea fanarioţilor; În veacul renaşterii naţionale; ultimul lor veac şi anexe.
Sursa imaginii: www.pravaliacucarti.ro