10.11.2010

Marinescu, Mariana. Tendinţe şi orientări în didactica modernă. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2009. – 208 p.

Lucrarea Tendinţe şi orientări în didactica modernă a fost concepută, în primul rind, ca instrument de informare şi formare pentru studenţi şi profesori, prin conţinutul său autoarea dorind să-şi aducă o contribuţie semnificativă la dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei.

Cartea poate fi utilă pentru că:


- informează profesorii cu privire la subiectele de actualitate;


- încurajează studenţii şi profesorii debutanţi pentru cariera didactică;


- reprezintă un material support pentru discuţii în cadrul unor activităţi didactice;


- sugerează desfăşurarea unor activităţi practice;


- asigură accesul la informaţie într-o manieră stimulativă şi provocatoare.


(Sursa imaginii: http://www.buybooks.com/)

Curriculum pedagogic / coord.: Sorin Cristea. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008 – vol.

Vol. 1. – 2008. – Bibliogr. – 556 p.

Argument


Cartea, intitulată programatic „Curriculum Pedagogic” este adresată celor angajaţi (sau care urmează să fie angajaţi) în cariera didactică, la toate treptele şi disciplinele de învăţămînt.

Volumul I este structurat la nivelul a patru module de studiu: 1) Fundamentele pedagogiei; 2) Psihologia educaţiei; 3) Sociologia educaţiei – sinteză; 4) Cercetarea pedagogică experimentală.

(Sursa imaginii: www.librariaeminescu.ro)