09.09.2011

Constantin Stamati, un cărturar al neamului nostru

Anul 2011 aniversează 225 ani de cînd marele cărturar Constantin Stamati a trecut în nefiinţă. A fost un mare scriitor român din spaţiul dintre Nistru şi Prut şi unul din membrii fondatori ai Societăţii Academice Române ca reprezentat al Moldovei. Totodată a fost şi membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Moldova, precum şi al Societăţii Imperiale de Istorie şi Antichităţi din Odesa. Era un bun cunoscător de franceză, rusă şi greacă ceia ce ia permis să deţină mai multe funcţii publice în Moldova. Prin opera sa a încercat să renască trecutul glorios al poporului român pentru "luminarea neamului său". A fost un autor iluminist, care a rămas în literatura română prin creațiile: Suceava şi Alexandru cel Bun în sec. XV, Marele Ștefan şi bravul său hatman Arbore, Neneaca, cuconaşul ei şi dascălul, Geniul vechi al romanilor si românii de astăzi, Despre Basarabia şi cetățile ei vechi ş.a. Dacă doriţi să lecturaţi lucrările date atunci treceţi pragul Biblioteci Municipale „B.P.Hasdeu” şi veţi cunoaşte trecutul lingvistivc al neamului nostru.

Smeîh, V. Constantin Stamati.- Chişinău: Cartea Moldovenescă, 1978.- 100 p.
Lucrarea dată ne vorbeşte despre viaţa şi activitatea social- politică a marelui cărturar Constantin Stamati, scriitor moldovean din secolul al XIX-lea, unul dintre gînditorii progresişti ai poporului moldovenesc. În lucrarea este determinat locul lui C. Stamate ca gînditor, iluminist progresist din secolul al XIX-lea, care a abordat în creaţia sa o serie de probleme, ce au contribuit la dezvoltarea continuă a gîndiri sociale înaintate din acele timpuri. Cartea e destinată lucrătorilor ştiinţifici, lectorilor, învăţătorilor, studenţilor, precum şi cercurilor largi de cititori.

Grecul, I.D. Constantin Stamati.- Chişinău: Cartea Moldovenescă, 1957.- 113 p.
Grecu, prin lucrarea dată, a încercat să trateze toate aspectele economice şi politice din perioada lui C. Stamati. Tot aici el ne vorbeşte şi despre lupta maselor norodnice împotriva iobăgiei, cît şi un şir de alte procese obişnuite ce au dus la dezvoltarea culturii şi literaturi în statele europene şi în particular în Moldova.

Ciocanu, Vasile. Constantin Stamati:Viaţa şi opera.- Chişinău: Ştinţa, 1981.- 156 p.
Lucrarea este o monografie consacrată cunoscutului scriitor moldovean din secolul XIX- lea Constantin Stamati. Pe baza unui bogat material faptic, în parte pus pentru întîia dată în circulaţie ştinţifică şi calea de creaţie a lui Stamati, dezvălue contribuţia scriitorului la statornicirea unor specii literare, la lărgirea ariei tematice şi democratizarea literaturi moldoveneşti. Cartea e destinată studenţilor, învătătoriloe, tuturor celor care se interesează de istoria literaturi moldoveneşti şi de moştenirea literară a scriitorului.

Stamati, Constantin. Imnul Lăutei Româneşti.- Chişinău:Litera, 1997.- 319 p.
Este o lucrarae ce are la bază operele lui Constantin Stamati şi un tabel cronologic care fac trimitere la viaţa şi activitatea autorului. Lucrarea este destinată în mare masură elevilor, studenţilor şi profesorilor.

Stamati, Constantin. Scrieri.- Chişinău: Ştiinţa,1993.- 516 p.
Volumul de faţă cuprinde toate screrile lui C. Stamate cunoscute la ora actuală, inclusiv cele cîteva scrieri ce-au ajuns pînă la noi, adresate de el cu diferite ocazii persoanelor apropiate şi unor oameni de cultură. E pentru prima oară cînd moştenirea literară a scriitorului basarabean vede lumina tiparului în republica noastră cu caractere latine.

Quaglia, Roberto. 11 septembrie: mitul. Culisele unei crize programate / trad. din lb ital.: E. Botezatu, V. Mitu. – Bucureşti : Ştefan, 2009. – 511 p


11 septembrie 2011 e un subiect delicat, dar cu siguranţă această dată a intrat în istorie. Ce a fost rămîne o enigmă, deşi opinia publică şi-a pus o multitudine de întrebări. Roberto Quaglia a fost primul scriitor care a adus în atenţia publicului italian misterele de la 11 septembrie, prin celebrul său articol din primăvara anului 2003, intitulat Tot ceea ce ai dorit să ştii despre 11 septembrie, dar n-ai avut curajul să te întrebi, care a devenit bestseller. Pornind de la acest articol, subiectul este tratat pe larg în cartea 11 septembrie: mitul. Culisele unei crize programate.
Această carte analizeză ce s-a întîmplat pe 11 septembrie 2011, demonstrează versiunea oficială e evenimentelor şi, în acelaşi timp, reprezintă un manual cu ajutorul căruia putem înţelege tehnicile de construire şi consolidare a unui mit, psihologia manipulării maselor etc.

Ciobotaru, Anca Doina. Teatrul de animaţie între magie şi artă. – Iaşi: Princeps Edit, 2006. – 251 p.


Neştiut, stă în spatele paravanului, în umbra păpuşii sale. Spectatorii nu cunosc nici identitatea şi nici efortul păpuşarului; pentru ei, acolo cineva acolo se joacă, face glume. Nimeni nu se gîndeşte la poyiţiile incomode de animare, la faptul că vocea şi trupul sunt supuse unor tensiuni nebănuite. Totul pare atît de facil încît travaliul nu poate fi ghicit, iar identificarea păpuşarului cu păpuşile sale pare firească afirmă autoarea cărţii. Adevărul e că de cele mai multe ori nu realizăm cîtă muncă stă în spatele teatrului de animaţie, de exemplu. Sunt şi alte domenii, unde se pune o muncă considerabilă spre deliciul publicului spectator, dar...
Astfel, autoarea cărţii face referinţă la teatrul de animaţie, forme şi idei în evoluţia artei animaţiei, arta animaţiei şi interferenţele sale.