13.12.2010

Droit, Roger-Pol. Filosofia pe înţelesul fiicei mele. – Chişinău : Cartier, 2009. – 92 p.


Titlu original: La philosophi expliquée à ma fille.
Raţiunea acestei cărţi
Filosofia este un cuvînt care, deseori, sperie. Ne imaginăm întrebări nemaipomenit de complicate, un vocabular enigmatic, chiar şi titluri de cărţi pe care nu le înţelegem. Pe scrut, filosofia nu ar fi o activitate pentru toată lumea. Crezînd una ca asta, ne înşelăm.

Baczko, B. Crimele revoluţiei franceze. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 360 p.


Titlu original: Comment sortir de la Terreur.
La 9 termidor, Convenţia îi scoate în afara legii pe Robespierre, Saint-Just şi acoliţii lor; o zi mai tîrziu, călăul Parisului îi ghilotinează. Franţa intră într-o perioadă tulbure, marcată de o dilemă inedită: cum se poate opri Teroarea, instaurată de aceeaşi convenţie cu şaisprezece luni în urmă, fără ca procesul ei să fie totodată unul al Revoluţiei înseşi.
Cartea include cinci capitole: Robespierre-rege; Sfîrşitul anului II; Groaza la ordinea zilei; Poporul vandal; Momentul termidorian.

Benz, W. Holocaustul la periferie: Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944. / W. Benz, B. Mihok. – Ch. : Cartier...


Nimicirea evreilor în România s-a deosebit esenţial de holocaustul din alte teritorii. Această ţară, aliată cu Germania hitleristă şi condusă de dictatorul Antonescu, a lăsat neatinşi evreii de naţionalitate română din ţinut (Vechiul Regat), dar a exilat şi a omorît fără milă evreii din teritoriile noi ale ţării, Bucovina şi Basarabia.
În România, discuţiile referitoare la holocaust au început la sfîrşitul anilor 1990. Raportul final al Comisiei internaţionale pentru studierea holocaustului în România (2004) marchează începutul unei culturi a memoriei în România, din care mai fac parte un insitut naţional şi un monument al holocaustului înbucureşti.

Delorme, J. Marile date ale timpurilor moderne. – Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2009. – 116 p.


Titlu original: Les grandes des temps modernes
Autorul cărţii vine cu diferite date cronologice din perioada modernă, în ordine cronologică, în care este explicat şi evenimentul care a avut loc într-una din ţările moderne.
La începutu cărţii este dată o notă explicativă precum că:
1521. – este data unui eveniment;
c. 1524. – dată nesigură sau aproximativă;
<1509-1549>. – interval de desfăşurare al unui eveniment;
1523. – Trimite la rubrica corespunzătoare datei indicate (N. B. Această dată nu este neapărat cea a evenimentului care a motivat trimiterea).
(a) Într-o rubrică, trimitere la unul dintre paragrafele notiţei corespunzătoare.
(Sursa imaginii: www.pravalia cu carti.ro)

Fraser, Angus. Ţiganii : originile, migraţia şi prezenţa lor în Europa. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 366 p.


Titlu original: the Gypsies
Ţiganii reprezintă istoria unui popor rătăcitor, care în Evul Mediu ajunge în Balcani şi apoi se răspîndeşte peste întregul continent european şi dincolo de acesta. Datorită straielor lor de pelerini, ţiganii au stîrnit o puternică curiozitate, după care au început să circule tot felul de teorii. Încă de la misterioasa lor apariţie în Europa, acum mai bine de nouă sute de ani, ţiganii au refuzat să se înscrie în cadrele existenţei stabile, conformă cu convenţiile sociale acceptate. Aşa se face că obiceiurile şi cultura lor au rămas practic neînţelese, păstrarea propriei lor identităţi izbindu-se de respingerea societăţilor cu care au conveţuit.
(Sursa imagnii: www.pravaliacucarti.ro)