11.07.2011

Omul Renaşterii / coord.: Eugenio Garin; trad.: Dragoş Cojocaru; pref.: Maria Carpov. - Iaşi : POlirom, 2000. - 310 p.


Omul Renaşterii, ori al altei epoci, mai îndepărtate sau mai apropiate de noi, trimite, într-o mentalitate comună, la o sinteză a unui produs uman de ordin, bineînţeles social, cultural, politic, economic, dar, nu în mai mică măsură, şi spiritual. Cartea de faţă oferă o suită de portrete, care nu sunt şi nu pot fi exclusivităţi ale Rnaşterii, dar care, prin situarea circumstanţială, prin descriptivismul lor atent constituie o bază bogată, un punct de plecare foarte generos pentru efectuarea amintitelor antiteze. Un motiv de regret ar putea fi acela că portretele, figuri ce se vor emblematice şi a căror diersificare a fost determinată de apariţia unor noi forme de activitate, care au provocat aceste riposte, au adesea în vedere numai produsele Renaşterii italiene.
Figurile cele mai reprezentative ale Renaşterii sunt prezentate de opt dintre cei mai renumiţi specialişti în domeniul Renaşterii, îndrumaţi de Eugenio Garin. În carte se vorbeşte despre principele, condotierul, cardinalul, curteanul, filosoful şi magul, negustorul, bancherul, femei şi călătorii.
Eugenio Garin, coordonatorul acestui volum este de părere că încă de la originile Renaşterii, ideea de a se naşte întru o nouă viaţă a însoţit, ca un program şi ca un mit, diferinţele aspectele ale acestei mişcări. [...] Ceea ce renaşte, se reafirmă şi se glorifică nu este numai lumea valorile antice, clasice, greceşti şi romane, faţă de care există, într-adevăr, o întoarcere programatică. Deşteptarea culturală ce caracterizează Renaşterea încă de la început reprezintă, înainte de toate, o reafirmare a omului, a valorilor umane, în domenii multiple: de la arte la viaţa civilă.

Principiile marketingului / Ph. Kotler; G. Amstrong, J. Saunders, V. Wong; trad.: D. Criste, R. Costescu. – Bucureşti: Teora, 1998. – 1135 p.


Marketingul este acea funcţie a organizaţiei care identifică nevoile şi dorinţele clienţilor. Scopul activităţii de marketing este de a-i satisface pe clienţi într-un mod profitabil, prin realizarea unor legături avantajoase cu aceştia. După cum afirmă profesorul Stephen Nurnett, „într-o organizaţie cu adevărat axată pe marketing, nu poţi preciza cine anume formează compartimentul de marketing. Fiecare angajat al acesteia trebuie să ia decizii ţinînd seama de impactul lor asupra consumatorului.”
Autorii cărţii vorbesc despre Marketing şi procesul de marketing; Cadrul activităţii de marketing, Compartimentul cumpărătorului; Strategia de bază; Produsul; Preţul; Promovarea; Distribuţia. Sunt prezentate şi cîteva studii de caz.
Cartea poate fi consultată în Sala de lectură a Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" (Sediul Central) din Chişinău.

Dragostin, Mioara. Ghid practic de vestimentaţie pentru profesionişti. – Iaşi : Polirom, 2005. – 190 p.


Dacă pînă acum cîţiva ani, întîmpinai omul după haine şi îl petreceai după vorbe, se pare că în prezent această afirmaţie nu mai este valabilă. Ţinuta, e la fel de importanta ca şi stilul fiecărui din noi de a vorbi. Codul vestimentar al vestimentaţiei devine, uneori, şi poate pentru unii din noi o problemă. Cunoştinţe elementare la acest capitol se reflectă în cărţi ce ţin de codul bunelor maniere în afaceri şi codul bunelor maniere. Autoarea acestui ghid vine cu o serie de sugestii la capitolul vestimentaţie, sfaturi, reguli de asortare a culorilor etc.
Această nu este o carte despre modă se spune în paginile de început a cărţii, nu este o carte despre design vestimentar. Cartea este destinată exclusiv celor care îşi construiesc azi conturile bancare de mîine prin profesionalismul aplicat în fiecare zi.
Ghidul conţine ilustraţii, oferă soluţii pentru un stil vestimentar propriu şi în acelaşi timp vă ajută să vă exprimaţi personalitatea în cadrul clasic-conservator al vestimentaţiei pentru profesionişi.
Autoarea include următoarele capitole: De ce vă foloseşte un stil vestimentar propriu; Simbolistica hainelor; avantajul primei impresii; ţinuta vestimentară pentru profesionişti; accesorii ale ţinutei profesioniste; ţinuta profesionistă pentru femei etc.
La final este inclusă şi o anexăReguli de asortare a culorilor.
Cartea se află la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău (Sediul Central), dar şi la filialele ei (Tîrgu-MUreş; transilvania, Codru, H. Botev, Alba Iulia, Centrul Academic International Eminescu, M. Costin etc.).