24.09.2010

Enciclopedie de istorie universală... / trad.: A. Balaci,... - Bucureşti: All, 2003. - 1296 p.

Secolul al XIX-lea a fost "secolul istoriei", atît din punctul de vedere al dezvoltării cantitative şi tehnice a studiilor istorice, cît şi în ceea ce priveşte influenţa decisivă exercitată de istorie asupra culturii şi, drept urmare, asupra formaţiei morale şi culturale şi asupra conştiinţei de sine a contemporanilor. Istoricii erau mari figuri publice şi îndeplineau sarcina, caremai devreme fusese a preoţilor şi a teologilor, de "mentori ai umanităţii": au impus marile modele colective de comportament şi, prin efortul lor de raţionalizare a evenimentului istoric şi prin al lor, "sens al istoriei" au răspîndit o calmă imagine a prezentului şi a viitorului, văzute într-o perspectivă care, în ciuda a toate, era aceea a progresului şi a libertăţii.

Ochoa, George. Ghidul [cronologic] ştiinţelor. - Bucureşti: All, 2000. - 444 p.


Din Introducere
Un calendar este o înregistrare a schimbării; Ghidul cronologic al ştiinţelor este înregistrarea unor schimbări tulburătoare. În nici o zonă a activităţii umane lucrurile nu s-au schimbat mai rapid, mai spectaculos şi mai ireversibil decît în ceea e priveşte cunoştinţele noastre despre universul fizic şi capacitatea noastră de a-l manipula.
Această carte înregistrează cronologic, din preistorie pînă în prezent, felul în care am ajuns să ştim ceea ce ştim despre natură. Nu este aşadar o întîmplare că o mare parte a acestei cărţi se referă la ultimele sute de ani, începînd cu secolul XVI, cînd oameni ca Galileo, Copernic şi Francis Bacon au provocat o importantă schimbare a felului în care se studia natura, schimbare cunoscută sub numele de revoluţie ştiinţifică.
Cartea cuprinde la fel de multe subiecte, pe cît perioade sau locuri. Ea urmăreşte evoluţia unpr discipline care sunt predate de obicei în şcoli - biologie, chimie, fizică şi geografie. Dar descrie şi progresul tehnologic, cel al ingineriei, al arheologiei, panteologiei, matematicii, medicinii, psihologiei, calculatoarelor etc.

Hulban Horia. Exercitii şi teste de limba engleză pentru competenţă şi performanţă. - Iaşi: Polirom, 2007. - 475 p.


Volumul Exerciţii şi teste de limba engleză pentru competenţă şi performanţă. Nivelurile începător-mediu-avansat îşi propune să ofere unei categorii foarte largi de cititori interesaţi de însuşirea limbii engleze un mare număr de exerciţii în vederea creşterii competenţei lor lingvistice şi îmbunătăţirii parametrilor perfomanţelor în utilizarea acestei limbi.Cele trei părţi ale volumului cuprind exerciţii cu grade diferite de dificultate, ce se adresează atît începătorilor, cît şi celor care au cunoştinţe medii sau avansate de limba engleză. În funcţie de rezultatul obţinut la testul iniţial de evaluare a cunoştinţelor, elevului/studentului i se recomandă un anumit pachet de exerciţii, care acoperă toate problemele gramaticii: fonetică, lexicologie, morfosintaxă.