26.09.2012

Florea, Vasile. Istoria artei românești / V. Florea. - Chișinău ; București : Litera Internațional, 2007. - 807 p.

Prin Istoria artei românești, se înțelege, de fapt, fenomenul artistic de pe teritoriul României, incluzînd și epocile din antichitate, ev mediu, precum și operele create de alte etnii. Informațiile oferite sunt cuprinse în patru părți: Arta veche pe teritoriul României în care se vorbește despre arta preistorică și arta antică; Arta românească medievală cuprinde secolele IX-XVI; Arta românească în epoca de tranziție de la medieval la modern - face referințe la secolele XVII și XVIII și în final Arta românească modernă - secolele al XIX-lea - prima jumătate a sec. XX. În final sunt incluse Note, bibliografie sumară, indice de nume și careva mulțumiri.