18.12.2012

Heyman, Richard. Cum să vorbești adolescenții / R. Heyman; trad.: M. Topolniceanu. – București : Ed. Lucman, 2005. – 488 p.

„Pe măsură ce copiii noștri se maturizează vrem să știe ce să facă și din ce motive. În acest fel, preiau controlul asupra vieții lor. Faptul de a ști ce e bine și ce e rău le conferă putere și le transferă responabilitatea faptelor lor” Autorul abordează acest subiect din două prisme: Cinci principii universal-valabile ale comunicării și Cum să discuți subiectele cele mai importante pentru tine și pentru adolescentul tău. Primul capitol Cinci principii universal-valabile ale comunicării, include principiile comunicării universal-valabile. Cel de-al doilea capitol, vorbește despre cîteva subiecte ce ar trebui să se discute părinții cu copiii lor adolescenți: arta ascultării, atitudinea, autocontrolul, banii, drogurile etc.

Yin, Robrt K. Studiul de caz : designul, colectarea șianaliza datelor / R. K. Yin; trad.: V. Alupoaie. – Iași : Polirom, 2005. – 215 p.

Studiul de caz este o metodă destul de eficientă în ceea ce privește efectuarea cercetărilor din domeniul științelor sociale. În general, studiile de caz constituie strategia preferată atunci cînd se pun întrebări de genul „cum” și „de ce”, cînd cercetătorul are un control redus asupra evenimentelor și cînd atenția este îndreptată și cînd atenția e îndreptată asupra unui fenomen contemporan văzut într-un contex din viața reală. Cartea are șase capitole. Dacă primele două capitole arată că realizarea studiilor de caz începe cu definirea problemelor ori aspectelor ce vor face obiectul investigației și cu elaborarea unui design de cercetare. Capitolele 3 și 4 se vor concentra în special pe acest subiect: pregătirea pentru colectarea datelor, respectiv colectarea datelor. Capitolul 5 abordează analiza dovezilor ăn studiile de caz, iar capitolul 6 – raportarea studiilor de caz.