01.12.2012

Lacombe, Fabrice. Rezolvarea dificultăților de comunicare / F. Lacombe; trad.: A. Pelea. – Iași : Polirom, 2005. – 222 p.

Autorul găsește comunicarea ca fiind „un instrument pe care îl putem mînui mai ușor dacă îi cunoaștem mecanismele, diversele fațete, modul de funcționare, utilitatea, punctele forte și punctele slabe.” E o lucrare unde se îmbină aspectul teoretic cu cel practic. Astfel, pe lîngă teoria propriu-zisă sunt oferite diverse sfaturi și exemple. E un limbaj simplu și ușor de citit. E carte care poate fi utilă nu doar de studenții de la specialitățile de comunicare și/ori psihologie, dar și de cei interesați de acest subiect. Sunt cinci capitole. Primul capitol prezintă accepțiunea pe care e dată vis-à-vis de noțiunile de comunicare, relații interpersonale și comunicare eficientă; al doilea capitol se referă la modul de abordare a unor instituții de comunicare particulare; al treilea capitol se referă cum să ținem cont de interlocutorul nostru și cum să împărtășim, despre negociere și receptivitate în negociere. Al patrulea capitol se referă la elementele de dezvoltare personală, iar al cincilea capitol, și ultimul în același timp, constituie o sinteză ce permite reperarea diferitor tipuri de comportament.

Stoica-Constantin, Ana. Conflictul interpersonal : prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor. – Iași : Polirom, 2004. – 302 p.

„Această carte a fost gîndită ca un curs de psihologie socială aplicată la managementul conflictului, înțelegînd prin management o suită cronologică de intervenții: prevenire, rezolvare/control și diminuare sau eliminare a efectelor nedorite ale conflictelor” afirmă autoarea cărții, Ana Stoica-Constantin. Această carte este destinată studenților, profesorilor, dar și celor interesați de acest subiect – conflictul interpersonal. Sunt nouă capitole, unde autorul vorbește despre conceptele despre conflict, rolul comunicării în prevenirea, producerea și rezolvarea conflictului, conflictul intrn/intrapersonal, prevenirea și metodele de rezolvare a conflictelor etc.