15.03.2012

Goethe, un scriitor al tuturor timpurilor

S-a născut la Frankfurt pe Main ca fiu al lui Johann Kaspar Goethe (1710–1782), înalt funcționar de stat, și al Catharinei Elisabeth Textor (1731–1808). Relația lui Goethe cu părinții nu a fost fără conflicte. Cu excepția sorei sale născute la 7 decembrie 1750 Cornelia Friderike Christiana, ceilalți frați toți au murit timpuriu. În anul 1758 tînărul Goethe s-a înbolnăvit de variolă. Din anul 1756 pînă 1758 a frecventat o școală publică. Un rol esențial în educație religioasă luterană include lectură în Biblie și duminică slujbele la biserică. Primind o educație aleasă, a studiat desenul, muzica (pianul și violoncelul), scrima, călărie, literatura germană și universală, limbi străine vechi și moderne (greaca veche, latina, ebraica, italiana, franceza și engleza).
Prima îndoială în credință, Goethe a avut-o în anul 1755 cu ocazia cutremurului din Lisabona: Dumnezeu i-a pedepsit la fel pe cei nevinovați că și pe cei vinovați și nu s-a dovedit părintește.
Educația religioasă pe care a primit-o în Frankfurt de la Johann Philipp Fresenius, un prieten al familiei și mai târziu de la unchiul lui, preotul Johann Friedrich Starck, nu i-a prea plăcut: Protestantismul Bisericii care ne-a fost predat, a fost doar o singură moralitate uscată; la un discurs înțelept nu s-au gîndit, și doctrina nu era pentru inimă, nici pentru suflet.
Numai ocupația cu Vechiul Testament, mai ales de poveștile de Patriarhi Avraam, Isaac și Iacob i-au sugerat imaginațiile. Atitudinea sa față de Bisericiă și dogma creștină, a rămas până mai târziu distanțată și chiar ostilă.
De timpuriu a început Goethe să iubească literatura, pe care o putea găsi în vasta bibliotecă de circa 2000 de volume al tatălui sau. Fascinat era și de teatru, în casa părintească anual se prezenta un spectacol de teatru de păpuși.
Din anul 1759 pînă 1761 (în timpul Războiului de Șapte Ani), în timp ce Frankfurtul era ocupat de trupele franceze, în casa părintească era găzduit un ofițer francez. Prin acesta și trupei de artiști care îl însoțeau, Goethe a avut primul contact cu teatrul franțusesc.
În anul 1763 a asistat la un concert al tânărului Mozart, care atunci avea șapte ani.
Anul acesta se împlinesc 180 de ani de la moartea lui J. W. Goethe, (22 martie 1832).


Goethe, J. W. Faust. – Chișinău : Cartier, 2007 p.

Această lucrare este în colecțiile bibliotecii în cîteva ediții a cîtorva edituri, cum ar fi Editura Albatros (București), Litera (Chișinău), Художественная литература (Moscova).

Goethe, J. W. Egmont. – București : Editura tineretului, 1964. – 265 p.
În această lucrare sunt incluse două opere de-ale autorului. E vorba de tragedia în cinci acte Egmont și Suferințele tînărului Wether.

Goethe, J. W. Drame. – Chișinău : Literatura artistică, 1978. – 400p.

În această ediție sunt incluse patru drame: Ingineria în Taurida, Torkvato Tacco, Fiica naturală, Egmont.

Goethe. Despre literatură și artă. – București : Editura de de Stat pentru Literatură și Artă, 1957. – 207 p.
Sunt cîteva articole: Aniversarea lui Shakespeare, Simpla imitare a naturii, Realitate și aparență, Colecționarul și prietenii săi; Vaca lui Myron, Don Cicio, Pentru tinerii poeți, Încă un cuvînt pentru tinerii poeți.

Goethe. Anii de drumeție ai lui Wilhelm Meister / Goethe; trad.: V. Sadoveanu; prefață și tabel cron. -
Logic: I. Roman. – București : Minerva, 1984.
Vol. 1. – 202 p.
Vol. 2. – 252 p.


Ghoete. Opere: în vol. – București : Univers.


Vol. 1. Poezia / st. introd., note și comentarii: Jean Livescu. – 1984. – 355 p.
Sunt incluse poezii erotice, balade, lirică de idei, versuri pentru Charlotte von Stein, cîntece din romanul „Wilhelm Meister”, sonete etc.

Vol. 2. Opere : Teatru / st. introd., note și comentarii: S. Răducanu. – 1986. – 401 p.
În acest volum sunt incluse următoarele lucrări: Dragoste cu toane; Toată lumea de vină; Götz von Berliichingen; Prometeu; Pater Brey; Zei, eroi și Wieland, Clavigo; Stella; Frate și soră; Proserpina.

Vol. 3. Opere : Teatru II / st. introd., note și coment.: Jean Livescu. – București : Univers, 1986. – 433 p.

În acest volum sunt incluse următoarele lucrări: Pescărița, Ifigenia în Taurida, Egmont, Torqato Tasso, Mar
Le Cophta, Pandora.

Vol. 7 : Proză: Anii de drumeție ai lui Wilhem Meister. – trad.: V. Sadoveanu; st. întrod. și note: J. Livescu. – 1988. – 469 p.

Romanul Anii de ucenicie ai lui Wiheln Meister a fost publicat, la două decenii după Suferințele tînărului Wether, în patru volume a cîte două volume.
Geneza romanului este însă lungă, iar motivarea ei n-a putut fi pe deplin clarificată decît la începutul secolului nostru. Din jurnalul zilnic se desprindeau informații sporadice privind un roman la care Goethe a lucrat cu intermitențe începînd cu anul 1777, pînă prin 1786. Se cunoștea și numele personajului principal: Wilhem Meister, iar o singură dată, în anul 1782, era menționat și un titlu: Theatralische Sendug (Vocația teatrală). În ce privește însă conținutul și orientarea acțiunii nu se puteau face decît presupuneri plecînd de la anii de ucenicie.


Vol. 7 : Proză: Anii de drumeție ai lui Wilhem Meister. – trad.: V. Sadoveanu; st. întrod. și note: J. Livescu. – 1988. – 365 p.

„Anii de drumeție – cel mai fascinant efort al lui Goethe în genul românesc al lui Goethe în partea a doua din Faust în ceea ce privește libertatea și cutezanța artistică... o terra incognita în afara unui cerc îngust de specialiști” afirmă Hans Rudolf Vaget.

Goethe. Cele mai frumoase poezii / Goethe; trad.: Maria Banuș. – București : Editura Tineretului, 1957. – 156 p.

Aici sunt incluse cîntece, elegii, epigrame, sonete etc.

Goethe. Избранные произведения. – Москва : Художественные литературы. – 764 с.
În această carte sunt incluse balade, poeme epice, proză etc., scrise de Goethe. Nu vom da titlurile operelor pentru că sut destul de multe.


Goethe. Собрание сочинений в тринадцати томах. – Москва : Художественная литература.
În colecțiile bibliotecii sunt doar două volume.

Том XIII / перевод: Н. А. Холодковского. – 1947. – 590 с.
În acest volum este inclusă tragedia Faust.

Том XIII / перевод: М. Вахтеровой, А. Горнфельда, Н. Ман, Г. Ярхо. – 1949. – 581 p.
În acest volum sunt incluse Scrisori.


Goethe. Cобрание сочинений в десяти томах. – Москва : Художественная литература.
Том 1. – 1975. – 524 с.

În acest volum sunt incluse versurile lui Goethe.
Том 2. – 1976. – 510 с.
În acest volum este inclusă lucrarea Faust. La începutul cărții este oferită referințe critice.
Том 3. – 1976. – 719 с.
În acest volum sunt incluse memoriile lui Goethe.
Том 4. – 1977. – 403 с.
În acest volum sunt incluse dramele în proză.
Том 5. – 1977. – 622 с.
În acest volum sunt incluse drame în versuri și poeme epice.
Том 6. – 1978. – 478 с.
În acest volum sunt incluse romane și povestiri.
Том 7. – 1978. – 525 с.
În acest volum este inclusă lucrarea Anii de drumeție ai lui Wilhem Meister.
Том 8. – 1979. – 461 с.
Том 9. – 1980. – 495 с.
Том 10. – 1980. – 510 с.


Goethe, I. W. Избранные произведения. – Минск : Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 1978. – 479 с.

În această lucrare sunt incluse poezii, lirică, lirica filosofică etc.


Sursa biografiei - www.wikipedia.org