18.12.2012

Heyman, Richard. Cum să vorbești adolescenții / R. Heyman; trad.: M. Topolniceanu. – București : Ed. Lucman, 2005. – 488 p.

„Pe măsură ce copiii noștri se maturizează vrem să știe ce să facă și din ce motive. În acest fel, preiau controlul asupra vieții lor. Faptul de a ști ce e bine și ce e rău le conferă putere și le transferă responabilitatea faptelor lor” Autorul abordează acest subiect din două prisme: Cinci principii universal-valabile ale comunicării și Cum să discuți subiectele cele mai importante pentru tine și pentru adolescentul tău. Primul capitol Cinci principii universal-valabile ale comunicării, include principiile comunicării universal-valabile. Cel de-al doilea capitol, vorbește despre cîteva subiecte ce ar trebui să se discute părinții cu copiii lor adolescenți: arta ascultării, atitudinea, autocontrolul, banii, drogurile etc.

Yin, Robrt K. Studiul de caz : designul, colectarea șianaliza datelor / R. K. Yin; trad.: V. Alupoaie. – Iași : Polirom, 2005. – 215 p.

Studiul de caz este o metodă destul de eficientă în ceea ce privește efectuarea cercetărilor din domeniul științelor sociale. În general, studiile de caz constituie strategia preferată atunci cînd se pun întrebări de genul „cum” și „de ce”, cînd cercetătorul are un control redus asupra evenimentelor și cînd atenția este îndreptată și cînd atenția e îndreptată asupra unui fenomen contemporan văzut într-un contex din viața reală. Cartea are șase capitole. Dacă primele două capitole arată că realizarea studiilor de caz începe cu definirea problemelor ori aspectelor ce vor face obiectul investigației și cu elaborarea unui design de cercetare. Capitolele 3 și 4 se vor concentra în special pe acest subiect: pregătirea pentru colectarea datelor, respectiv colectarea datelor. Capitolul 5 abordează analiza dovezilor ăn studiile de caz, iar capitolul 6 – raportarea studiilor de caz.

01.12.2012

Lacombe, Fabrice. Rezolvarea dificultăților de comunicare / F. Lacombe; trad.: A. Pelea. – Iași : Polirom, 2005. – 222 p.

Autorul găsește comunicarea ca fiind „un instrument pe care îl putem mînui mai ușor dacă îi cunoaștem mecanismele, diversele fațete, modul de funcționare, utilitatea, punctele forte și punctele slabe.” E o lucrare unde se îmbină aspectul teoretic cu cel practic. Astfel, pe lîngă teoria propriu-zisă sunt oferite diverse sfaturi și exemple. E un limbaj simplu și ușor de citit. E carte care poate fi utilă nu doar de studenții de la specialitățile de comunicare și/ori psihologie, dar și de cei interesați de acest subiect. Sunt cinci capitole. Primul capitol prezintă accepțiunea pe care e dată vis-à-vis de noțiunile de comunicare, relații interpersonale și comunicare eficientă; al doilea capitol se referă la modul de abordare a unor instituții de comunicare particulare; al treilea capitol se referă cum să ținem cont de interlocutorul nostru și cum să împărtășim, despre negociere și receptivitate în negociere. Al patrulea capitol se referă la elementele de dezvoltare personală, iar al cincilea capitol, și ultimul în același timp, constituie o sinteză ce permite reperarea diferitor tipuri de comportament.

Stoica-Constantin, Ana. Conflictul interpersonal : prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor. – Iași : Polirom, 2004. – 302 p.

„Această carte a fost gîndită ca un curs de psihologie socială aplicată la managementul conflictului, înțelegînd prin management o suită cronologică de intervenții: prevenire, rezolvare/control și diminuare sau eliminare a efectelor nedorite ale conflictelor” afirmă autoarea cărții, Ana Stoica-Constantin. Această carte este destinată studenților, profesorilor, dar și celor interesați de acest subiect – conflictul interpersonal. Sunt nouă capitole, unde autorul vorbește despre conceptele despre conflict, rolul comunicării în prevenirea, producerea și rezolvarea conflictului, conflictul intrn/intrapersonal, prevenirea și metodele de rezolvare a conflictelor etc.