07.03.2013

Logofătu, Doina. Algoritmi fundamentali în JAVA : aplicații. - Iași : Polirom, 2007. - 370 p.

Cartea prezintă noțiuni de bază privind algoritmii și teoria complexității și ilustrează prin numeroase exemple tehnici de programare elementară. Toate tehnicile de programare sunt prezentate detaliat, cu numeroase probleme propuse reprezentative, accentul punîndu-se însă pe metoda programării dinamice. Această carte cuprinde peste 70 de probleme complet analizate și rezolvate în Java, peste 270 de probleme propuse și 130 de figuri și imagini. Sunt 11 capitole: Algoritmi - fundamente; Introducere în POO; JAVA - fundamente; Cutii în cutii; Suma de puteri; Greedy etc.

Logofătu, Doina. Algoritmi fundamentali în C++: aplicații. - Iași : Polirom, 2007. - 359 p.

„Această carte se bazează preponderent pe o parte a volumului Algorithmen und Problemlosungen mit C++, care a apărut în GErmania (octombrie 2006). Cartea de față cuprinde noi probleme rezolvate în cadrul capitolelor corespondente, dar și noi capitole (ex. „Inroducere în STL”, „Problema ordonării datelor”). Cartea curinde experiențe, obsrvații li cunoștințe pe care le-am adunat în decursul a peste zece ani. Îm studenție mi-am dorit cărți care să ușureze accesul spre teorie și să conține mai multe exemple practice” afirmă autoarea cărții. Cartea cuprinde 11 capitole: Algoritmi - elemente definitorii; Introducere în POO; Introducere în STL; Cutii ascunse; Sume de puteri; GReedy; Problema ordonării datelor etc.