31.05.2012

Călătorii în jurul lumii....

Fiind în Societatea Informaţională şi într-un proces continuu de schimbare şi difuzare a informaţiei, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” propune şi vine în întîmpinarea utilizatorilor cu un nou produs. În fecare lună biblioteca achziţionează cîte un DVD - video în colecţi sa digitală. Colecţia În jurul lumii este un ghid video ce redă o călătorie virtuală printr-un filmuleţ caracteristic unui stat de pe glob. Dacă vrei să cunoşti comoara Marii Britani atunci vă invităm să faceţi o călătorie în Londra un oraş plin de contraste, aflat într-o continuă schimbare, Londra încântă prin diversitate şi dinamism. Galerii, muzee, catedrale, parcuri, palate, pieţe care dau Angliei o imagine şi o valoare de nedescris. Un tărîm de vis dacă doriţi să cunoaşteţi atunci trebue să faceţi o călătorie virtuală în Iordania un spaţiu geografic plin de semnificaţii, o ţară cu o cultură bogată, cu o istorie milenară, un loc plin de spiritualitate şi credinţă. În drum spre Cercul Polar ne oprim în Norvegia, Regatul Fiordurilor cu o privelişte a naturii sălbatice, nealterate de civilizaţie, în lumina blîndă a nopţilor albe, oferă o trăire aproape mistică. Norvegia este o ţară suprinzătoare, pitorească şi plină de dramatism. Dacă doriţi să cunoaşteţi leagănul democraţiei şi marele opere ale antichităţii faceţi o călătorie în Grecia unde veţi descoperi cum Legendele Olimpului prind viaţă. Sunteţi îndrăgostiţi atunci trebue să mergeţi la Paris, perla de pe Sena. Cînd primăvara metropola de pe Sena se trezeşte la viaţă, toate simbolurile care o reprezintă renasc, iar Prisul reînvie, devenind un oraş al iubirii, al artei şi al hedonismului. De la Paris la Florenţa ajungem la Toscana unul din importantele centre turistice ale lumii şi una dintre cele mai frumoase regiuni din Italia: monumente şi vestigii de o valoare inestimabilă, muzee de renume mondial şi vinuri faimoase. În drumul călătoriei ne oprim la Roma pe urmele împăraţilor şi ale Papilor. În urmă cu 2000 de ani Roma era inima lumii, centrul puterii unui vast imperiu. În această călătorie vom vizita împreună capitala lumii antice şi a Bisericii Catolice, dar şi un oraş modern. Ţările Baltice situate la Marea Baltică sunt strîns legate între ele prin poziţionarea geografică şi istorie. Dacă doriţi să faceţi o călătorie în ţinutul primăverii veşnice atunci trebue să călătoriţi pe Insulile Canare. Considerate încă din Antichitate ca „Insulile fericirii”, aceste locuri cuceresc inima oricărui vizitator. Clima blîndă, cu temperaturi moderate, precipitaţii rarae sau apa extrem de caldă a oceanului se armonizează perfect cu nenumăratele atracţii naturale şi istorice. Prin călătoria noastră ajungem în Regatul frumos şi prosper Suedia renumită prin, peisajele fantastice, standardul de viaţă ridicat şi satisfacţia oamenilor. Şi în finalul călătoriei o carte poştală ne lasă Elveţia unde totul pare să fie superlativ: munţii stîncoşi, lacurile cristaline, transportul, cele mai bogate bănci din lume, cele mai bune ceasuri, delicioasa ciocolată, brânzeturile şi cele mai reuţite briceaguri. Dau ţări un aspect deosebit şi de o importanţă majoră. Dacă doriţi să cunoaşteţi şi să fiţi prinşi în mrejile frumosului Biblioteca Municipală vă oferă această posibilitate.

Zară, Ion. Imagine şi audienţă media / Ion Zară, Cecilia Rus: în 2 vol. Vol.1 Imaginea şi creatorii săi. – Bucureşti: Victor, 2000. - 192 p.


Lucrarea “Imaginea şi creatorii săi” propune un nou reper al lumii postmoderne atunci când autorii săi vorbesc despre imagine ca proiect, imaginea-concept sau idee în devenire. La această dimensiune teoretică se adaugă una aplicativ-practică prin dezvoltarea unor teme ca imaginea-carieră în desfăşurare sau traseu profesional, imaginea ca premisă a înţelegerii lumii şi bază a programelor de conducere a proceselor reale.

Lindblom, Charles E. Elaborarea politicilor / Ch. E. Lindblom; E. Woodhouse; trad.: C. Boca. – Ch. : Cartier, 2003. – 234 p.


Elaborarea politicilor analizează atît instituțiile guvernamentale contemporane, cît și forțele sociale mai largi care constrîng elaborarea unei politici, în special rolul politic al afacerilor.
Sunt patru părți în care este tratat acest subiect: Introducere; Guvernarea convențională și politica; Influențe mai puternice în elaborarea politicilor; Îmbunătățirea elaborării unei politici.

30.05.2012

Zaltman, Gerald. Cum gândesc consumatorii : Aspecte esențiale pentru studiile de piață / G. Zaltman; trad.: C. Popa. – Iași : Polirom, 2007. – 451 p.


Consumatorii unei firme/organziații sunt și pot fi clinți pentru totdeauna. Pentru a crea un produs de calitate, organizațiile trebuie să-și elaboreze un plan de strategic în ceea ce privește preferințele consumatorilor. După cum se menționează în prefața acestei cărți, deși consumatorii s-au schimbat atît de mult încît au ajuns să fie de nerecunoscut, marketingul a rămas la fel. Printre aceste schimbări în comportamentul consumatorilor se numără scepticismul mărit în ceea mediul afacerilor, un nivel mai ridicat de fermitate și de încredere în poziția lor.
Autorul acestei cărți oferă publicului aspecte teoretice, dar și exemple practice cu privire la consumatori: erorile de marketing, concentrarea pieței; interacțiunea între inconștientul consumatorilor și cel al managerilor etc.

18.05.2012

Coelho, Paulo. Aleph. - București : Humanitas, 2011. - 154 p.


O nouă carte de Paulo Coelho o puteți citi, deja la Sediul Central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. E vorba de romanul Aleph.
În cel mai personal roman al său de pînă acum, Paulo Coelho ne invită într-o curajoasă și insolită călătorie către descoperirea de sine. La fel ca protagonistul celebrului său roman Alchimistul, Paulo trece printr-o profundă criză sufletească. Pentru a afla o clae spre renaștere și îmbogățire spirituală, hotărăște să aleagă un nou început călătorind, cunoscînd oameni și descoperind locuri. Paulo sosește mai întîi în Africa, apoi în Europa, ajungînd în Asia cu Transsiberianul. Întîlnirea cu Hilal este pe neașteptate. Tînăra violonistă este de fapt femeia pe care, cu cinci vacuri în urmă, a iubit-o, dar a trădat-o printr-un gest de lașitate ce îi întunică existența prezentă și îl împiedică să fie fericit. Alături de ea, Paulo va începe o călătorie mistică în spațiu și timp, găsind calea către dragoste și iertare și curajul de a depăși încercările inevitabile ale vieții.

16.05.2012

Cohen, Herb. Arta de a negocia / H. Cohen; trad.: C. Săucan. – București : Humanitas, 2006. – 250 p.


Ce este negocierea? „Este folosirea informației și a puterii astfel încît să modifice comportamentul oamenilor într-o „rețea de tensiune” afirmă autorul. Sunt patru părți în care H. Cohen oferă diverse sfaturi în vederea unei negocieri reușite și ce ar trebui să facem pentru a obține ceea ce vrem, pentru că nimic nu se pierde, totul se negociază.

14.05.2012

Cărţi noi intrate in colectia Sediului Central


Serebrean, Oleg. Cântecul mării: Roman / Oleg Serebrean. – Ch.: Cartier, 2011. – 391 p.

Această carte a lui Oleg Serebrean atinge profund. E un roman dictat de urgenţe: dureros, dar, în acelaşi timp, luminos, împărţit între o proză poetică şi transparenţa unui eseu..De pe poziţia unei ambiguităţi inteligente, el abordează istoria care lipseşte şi despre care trebuie spuse atîtea, istoria Europei Centrale, cu frontierele ei rănite şi privirea încă rătăcită într+un orizont necunoscut. E un roman viu,cu dialoguri profunde, deşi adesea situate parcădincolo de speranţă.Constantin, Ioan. Ioan Pelivan: părinte al mişcării naţionale din Basarabia / Ioan Constantin, Ion Negrei, Georghe Negru. – Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011. – 402 p.

Aceată monografie este dedicată uneia dintre cele mai strălucite figuri româneşti din provincia dintre Prut şi Nistru – Ioan Pelivan (1876-1954), care, nu întîmplător a fost denumit de autori părinte al mişcării naţionale din Basarabia. Marele istoric Nicolae Iorga aprecia că, ”pentru noi românii, Pelivan era toată Basarabia”.
Ioan Pelivan a avut un „rol luminos” în pregătirea şi realizareaUnirii de la 1918 a Moldovei de Răsărit cu patria-mamă.


Costa, Ioana. Papirus, pergament, hîrtie: Începuturile cărţii / Ioana Costa. – Buc: Humanitas, 2011.- 167 p.+ foto

Carte aceasta s-a născut din iubire pentru filologia clasică, acea ştiinţă a Antichităţii greco-latine în care îşi are locul cuvenit tot ceea ce alcătuieşte viaţa omulu. Aproape tot ce ştim despre lumea antică provine din textele care, miraculos, au călătorit în timp: pe tăbliţe de lut, pe lemn, pe vase şi bijuterii, pe piatră, pe papirus, pe bronz sau plumb, pe pergament, în suluri, în fîşii de pînză, în cărţi. Textul nu a rămas neatins în această călătorie, suferind deopotrivă din pricina copiştilor neatenţi şi a celor zeloşi. Filologia, ca artă a citirii prin comparare şi confruntare, apărută firesc odată cu cea dintîi bibliotecă, din Alexandria Egiptului, cintinuă să fie o nevoie şi o bucurie – de fiecare zi şi de o viaţă.

12.05.2012

PRIN LABIRINTELE DREPTULUI


Ghid privind sistemul de asistenţă juridică garantată de stat / Victor Zaharia, Liliana Darii, Igor Ciobanu. – Ch. : “Bons Offices” SRL,2010. – 238 p.

Elaborarea şi publicarea Ghidului privind sistemul de asistenţă juridică garantată de stat a fost realizată cu asistenţa Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova.
Programul Comun este adresat necesităţilor Republicii Moldova de a implementa şi promova reforma justiţiei. Scopul acestui program este de a consolida sistemul judiciar şi de a garanata tuturor cetăţenilor acces liber la justiţie, în conformitate cu rigorile statului de drept şi respectînd valorile europene şi standardele democratice comune.Ghid juridic privind relaţiile şi problemele interetnice = Юридический справочник по вопросам межэтнических отношений / Asociaţia pentru Democraţie Participativă „Adept”. – Chişinău, 2001. – 124 p. – 136 p.

Ghidul de faţă reprezintă o culegere de texte legislative internaţionale şi locale care au drept scop reglementarea, directă sau indirectă, a relaţiilor interetnice. În unele din ele au fost lăsate doar articolele relevante pentru acest subiect. Acest ghid se adresează tuturor celor interesaţi de chestiunea complexă a relaţiilor interetnice. El a fost elaborat de către un grup de lucru al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă „Adept”.


Cotelnic, Teodor. Dicţionar juridic rus-român / Teodor Cotelnic, Ion Eţcu, Leonid Lungu. – Chişinău: Litera, 2001. – 551 p.

Dicţionarul juridic rus-român include termeni şi îmbinări terminologice aparţinînd exclusiv domeniului juridic, dar şi un anumit număr de termeni care fie că se întîlnesc la reglementarea raporturilor privind dreptul de stat, dreptul administrativ, dreptul funciar, dreptul familiei, dreptul muncii ş.a., fie că se referă la disciplenele auxiliare ale ştiinţelor juridice: psihiatrie juridică, medicină judiciară, criminalistică, practica penitenciară etc. Dicţionarul se adresează lucrătorilor din organele juridice, cadrelor didactice şi studenţilor, traducătorilor de literatur juridică, precum şi tuturor persoanelor antrenate în munca de propagare a cunoştinţelor juridice.Bărbulescu, Gheorghe Iordan. Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene = Trilingual Dictionary of the European Union = Dictionnaire explicatif trilingue de l’Union europeenne / Gheorghe Iordan Bărbulescu, Daniela Răpan. – Iaşi: Polirom, 2009. – 805 p.

Instrument util pentru înţelegerea mecanismelor Uniunii Europene şi descifrarea eurojargonului, volumul îndeplineşte un dublu rol: este în acelaşi timp un dicţionar trilingv român-englez-francez, dar şi un dicţionar explicativ, definind termenii în toate cele trei limbi. Cei aproximativ 600 de termeni au fost selectaţi din diferite sfere de activitate ale Uniunii Europene – instituţii,tratate,politici,proceduri etc.-,în funcţie de frecvenţa utilizării şi de importanţa lor pentru România.
Dicţionarul se adresează personalului instituţiilor, organizaţiilor,ambasadelor, specialiştilor şi celor ce aprofundează domeniul administraţiei publice(studenţi,masteranzi,doctoranzi),precum şi publicului larg, putînd fi utilizat şi de cunoscătorii de limba engleză şi/sau franceză care activează în instituţiile Uniunii Europene.

10.05.2012

Coterbic, Corneliu. Drapelele şi stemele statelor Europei : Mică enciclopedie / Corneliu Coterbic. – Bucureşti: Meronia, 2008. –111 p.


În Epoca Modernă stema şi drapelul statal au devenit însemnele esenţiale ale suveranităţii naţionale, un mesajdistinct de recunoaştere, fără cuvinte, pentru propriul popor, dar şi pentru întreaga lume exterioară. Istoria acestor însemne este destul de zbuciumată ca şi aceea a ţărilor care le abordează. Cum Europa este continentul căruia îi aparţinem geografic, ca stat, naţiune şi cultură, iar însemnele celor 46 state care-l alcatuiesc le întîlnim adesea în viaţa noastră de zi cu zi, cred că ar fi interesant şi util să încercăm să descifrăm simbolistica însemnelor fiecăruia dintre ele.
Alături de istoria drapelului şi stemei figurează informaţii enciclopedice esenţiale menite a fixa locul statului respectiv în ierarhiile europene. După suprafaţă, populaţie, monedă, produs intern brut ş.a.

Carţi jubiliare

Doyle, Arthur Conan. Aventurile lui Sherlok Homes.- Bucureşti: Biblioteca Adevarul, 2009 . - 539 p.
Volumul Aventurile lui Sherlock Holmes (125 de ani) reuneşte douăsprezece dintre cele mai faimoase cazuri ale bine-cunoscutului detectiv. Ingenioasele scenarii, desfăşurate în decorul Angliei de la sfârşitul epocii victoriene, sunt relatate de doctorul Watson, care este pentru Sherlock Holmes un Sancho Panza şi totodată un Boswell — tovarăş credincios şi biograf. Watson joaca aici rolul de catalizator pentru procesele mintale ale lui Holmes, care, cu ochiul sau ager, observă detaliile esenţiale şi se concentrează asupra lor, reuşind, cu inteligenţa lui ascuţită şi remarcabilă să rezolve o serie de cazuri ce par inrealizabile. Care este secretul benzii pestriţe ce aduce moartea? Cum a ajuns un diamant nepreţuit în gusa unei gâşte? De ce un plic ce conţine cinci sâmburi de portocala inspiră teroare celor care îl primesc? şi ce ticăloşie îngrozitoare ascunde respectabila faţadă a casei numite „Fagii de arama”? Pentru Sherlock Holmes nici o provocare nu e prea mare, căci întotdeauna, folosind observaţia şi logica subtilă, el demonstrează că „dupa ce ai eliminat imposibilul, ceea ce ramâne, oricât ar fi de improbabil, trebuie să fie adevarul”.


Stowe, Henriette B. Coliba Unchiului Tom. - Bucureşti: Regis, [s.a.]. - 287 p.
Acest fascinant roman al autoarei Henriette B. Stowe a aparut în 1852 (160 de ani). "Coliba Unchiului Tom" ( "Uncle Tom's Cabin") a avut şi încă are o popularitate uriaşă, datorită modului extrem de realist prin care ilustrează viaţa grea a sclavilor negri din întrega Americă. Romanul prezintă viaţa unchiului Tom, un sclav întelept cu o imensă nobleţe sufletească, pe care domnul Arthur Shelby, proprietarul sau ce îl aprecia foarte mult şi era bun cu toti sclavii săi, este nevoit să îl vândă din cauza unor afaceri păgubaşe cu Haley, negustorul de sclavi.O dată cu Tom, Shelby este nevoit să îl vandă şi pe Henry, fiul Elisei, servitoarea umilă a nevestei sale (Emily Shelby), dar această aude intreaga discuţie şi hotărăşte să plece în Canada, unde în final chiar reuşeşte să ajungă.
Cand Tom ajunge cu Haley pe vapor, se împrieteneşte cu Evangelina (care pana la urma este invinsa de o boala cruda) care apoi îşi roagă tatal, pe bunul Augustin Saint-Clare, să îl cumpere şi astfel Tom ajunge la un stăpân foarte bun. Din pacate, Saint-Clare moare şi unchiul Tom ajunge sub stapanirea lui Le-gree, unde moare din cauza bătăilor crude.
Moartea lui Tom imprimă cărţii o nuanţă dramatică şi deschide ochii cititorului către realitatea dură ce era în acea epocă.

Gogol, Nikolai. Suflete moarte.- Chişinău: Cartier, 2007. - 512 p.
Aparut în anul 1842/ 1852 (160 de ani), romanul Suflete moarte este considerat capodopera creatiei go-goliene. Cel de-al doilea volum al romanului a disparut fara urma, fiind aruncat în foc de însuşi autorul. Sub pretextul urmăririi faptelor unui escroc, Cicikov, un functionar fara scrupule, care colinda ţara, vânzând fictiv moşierilor iobagi care sunt în realitate morti ("suflete moarte"), este prezentată o panoramă satirică a societăţii ruseşti a timpului, alcatuită dintr-o galerie de portrete de neuitat: Manilov, moşierul leneş şi sentimental; Koro-bosca, bătrâna marginita, dar vicleaă; Plius-kin, avarul jalnic etc.Turgenev, Ivan. Părinţi şi copii. - Bucureşti: Litera Internaţional, 2010.- 251 p.
Părinţi şi copii (150 de ani) este romanul conflictelor între generaţii: vechea ordine şi noua ordine se întâlnesc într-o bătălie în care câştigătoarea mai are de aşteptat mai bine de 70 de ani. Aparent, romanul lui Turgheniev este despre Rusia aflată pe parcursul anevoios al modernizării în care vocea fiecărui protagonist trasează o direcţie în acest sens: Pavel este naţionalistul, slavofilul care nu ezită să împrumute superficial din obiceiurile lumii vestice, mizând însă pe nobleţea şi creativitatea poporului său. Nikolai este figura adaptabilă care recunoaşte progresul şi ideile noi, încercând să le împace cu propriul ataşament faţă de vechile valori aristocratice. Arkadi este nehotărâtul, incapabil să asume o poziţie consecventă, în vreme ce Bazarov este promisiunea ideilor măreţe trădată însă de slăbiciuni umane. De fapt, “Părinţi şi copii” este un roman despre nevoia reinventării unei ţări şi a unor oameni potriviţi, o nevoie foarte familiară Romaniei, în ultimii 20 de ani (dacă nu chiar 100 de ani), în întâmpinarea căreia s-au grăbit să vină o mulţime de Paveli, Nikolai, Arkadii sau Bazarovi care au eşuat, pe rând, aşa cum eşuează şi în romanul lui Turgheniev. “Părinţi şi copii” este un roman cu adânci şi relevante semnificaţii politice, este un roman pe care putem să-l citim tocmai ca să ne amintim în ce lume trăim azi.

07.05.2012

Moise, Zamfir. Marketing prin intermediul tîrgurilor și expozițiilor / Z. Moise. – București : Editura All, 1997. – 425 p.


Tîrgurile și expozițiile sunt niște tactici și tehnici folosite de diverse instituții pentru promovarea produselor, dar și o tehnică de PR. Însă, organizarea unui tîrg sau expoziții cere un efort din partea instituției, fapt pentru care trebuie să impresioneze prin calitatea produselor și motivarea vizitatorilor.
În această carte, sunt oferite niște informații vis-à-vis de organizarea tîrgurilor și expozițiilor, noțiunile de bază ale marketingului, clasificarea și caracteristicile tîrgurilor și expozițiilor, expozanții și vizitatorii. La final sunt incluse cîteva anexe: Clasificarea UFI privind serviciile complete asigurate la tîrguri; Schiță de program pentru lansarea, promovarea, organizarea și realizarea unui tîrg etc.
Această carte este în două exemplare, cel ce-al doilea titlu fiind editat în anul 2002.